Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 

03.07.2014
Zasáhněte do pořadí a udělte Cenu sympatie v 10. ročníku Stavby roku LK
I v letošním ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje mohou občané Libereckého kraje zvolit Cenu sympatie jednomu z devíti přihlášených stavebních děl a návrhů.
Hlasování bude probíhat od 1. července do 31. srpna 2014 prostřednictvím internetových stránek http://www.stavbarokulibereckehokraje.cz/.
Do jubilejního 10. ročníku je přihlášeno osm staveb a jeden studentský návrh. Jsou to:
1. Základní škola Bozkov - zateplení budovy
2. IQ Landia - SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
3. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jenišovice
4. Lávky na cyklostezce Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný
5. Membránové inovační centrum, Stráž p. R., SYNER s. r. o.
6. Rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála-Frýdštejn
7. Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, Liberec
8. Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka
9. Martin Do, House – Wave (návrh a projekt)
Výsledky soutěže včetně slavnostního vyhlášení držitele Ceny sympatie občanů LK budou vyhlášeny 18. září 2014 v Galerii Lázně v Liberci.

03.07.2014
Sběrný dvůr a kompostárna budou mimo provoz
Technické služby Turnov informují veřejnost, že v sobotu 5. července bude uzavřen sběrný dvůr i kompostárna. Důvodem uzavření je státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Sběrný dvůr poskytne své služby opět v pondělí 7. července v době od 9.00 do 17.00 hodin a kompostárna v pátek 11. července od 13.00 do 18.00 hodin.

03.07.2014
Požádejte o příspěvek ze sportovního fondu
Odbor školství, kultury a sportu vyzývá sportovní oddíly, kluby a organizace k podání žádostí o příspěvky ze sportovního fondu města Turnova.
Město Turnov vypisuje 2. kolo přidělování příspěvků na sportovní činnost ze sportovního fondu města Turnova. Žádosti na předepsaném formuláři je nutné předložit na odbor školství, kultury a sportu ve Skálově ulici nebo přes podatelnu městského úřadu v budově radnice v termínu do 29. srpna 2014. Tiskopisy žádostí je možné získat v listinné podobě na odboru školství, kultury a sportu nebo v elektronické podobě z internetových stránek města Turnova www.turnov.cz/sport/sportovní fond. „Správní rada sportovního fondu se usnesla, že v letošním roce bude preferovat sportovní akce soutěžního charakteru místního a regionálního významu,“ informuje vedoucí odboru René Brož a upozorňuje, že nebudou zastupitelstvu doporučeny žádosti o příspěvek na sportovní vybavení a soustředění sportovců. „K písemným žádostem je správní rada fondu oprávněna vyžádat si v případě potřeby ještě dodatečné podklady,“ říká Brož a dodává, že on sám i pracovnice odboru Renata Brychová jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy.

02.07.2014
Volnočasové aktivity dětí a mládeže mohou být finančně podpořeny
Odbor školství, kultury a sportu turnovské radnice informuje, že vypisuje 2. kolo příjmu žádostí o finanční podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Na akce podporující volnočasové aktivity dětí a mládeže budou finanční příspěvky poskytnuty na základě žádostí předložených do 29. srpna 2014. „Žádosti na předepsaných tiskopisech přijímá odbor školství, kultury a sportu ve svém sídle ve Skálově ulici čp. 72. Zde je také možné formuláře vyzvednout. Nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města Turnova,“ informuje pracovnice odboru Renata Brychová a dodává, že veškeré informace poskytne v případě potřeby telefonicky na čísle 481 366 755 nebo e-mailem r.brychova@mu.turnov.cz (Zdroj: TZ města Turnov)

02.07.2014
Nová školka se vylupuje do krásy
V Daliměřicích pokračuje stavba nové waldorfské mateřské školy a od nového školního roku by se v ní měla vzdělávat padesátka turnovských dětí. V polovině června ale nabrala stavba oproti plánu zhruba měsíční časový skluz. „Důvodem nedodržení harmonogramu je vlhkost podlah, která znemožňuje jejich finální dokončení,“ uvedl v průběhu kontrolního dne starosta města Tomáš Hocke a doplnil, že i tak pokračují práce uvnitř budovy a byly zahájeny také terénní úpravy. „Přesto bychom chtěli školku vybavit a zařídit tak, abychom v ní mohli v září zahájit provoz a přivítat děti,“ neskrývala odhodlání ředitelka mateřské školy Hana Lamačová. Nová moderní budova nahradí nevzhlednou montovanou stavbu, která byla v Daliměřících postavena před 40 lety jako ubytovna pro stavbaře. Její špatný technický stav se stal již neúnosným, proto se město Turnov rozhodlo pro výstavbu nového areálu. Buduje jej liberecká firma Brex podle návrhu architekta Borise Šonského za téměř 21 milionů korun. Od září loňského roku sídlí školka v náhradních prostorách v budově hotelové školy ve Zborovské ulici.

30.06.2014
Podpora zahraniční spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče
Systém náhradní péče o děti do 3 let byl hlavním tématem česko-polského setkání, které uspořádala turnovská Náruč. Setkání bylo podpořeno městem Turnov v rámci zahraniční spolupráce. Pozvání do Turnova přijali od Centra pro rodinu Náruč zástupci sdružení „Stowarzyszenie Zastepczego Rodzicielstwa oddial Dolnoslanski“ z Jelenie Góry. Program setkání byl rozdělen na tři části. První byla návštěva v Dětském centru Sluníčko v Liberci, které je zdravotnickým zařízením poskytující pomoc dětem, u kterých je jejich vývoj ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Druhá část setkání byla věnována další formě náhradní péče o děti do tří let, a sice rané pěstounské péči. V prostorách Náruče proběhl pracovní seminář na toto téma. Poslední část setkání byla věnována analýze a srovnání systému náhradní péče o děti do 3 let u nás a v Polsku. V České republice jsou podmínky pro výkon pěstounské péče jednotně legislativně nastaveny, v Polsku se situace liší dle regionu, liší se finanční podpora rodin, počet potřebných rodin podle regionu a další. Pokud polské straně dopadne nově připravovaný projekt na zahraniční spolupráci, mohlo by se naše příští partnerské setkání konat v Polsku, kde je plánovaná mezinárodní konference, za účasti zástupců z několika států.
Za Centrum pro rodinu Náruč: Mgr. Petra Houšková, vedoucí Centra pěstounských rodin, předsedkyně sdružení, naruc.turnov@seznam.cz

30.06.2014
Zpravodaj Sdružení Český ráj (SČR)

V červnu vyšlo nové číslo Zpravodaje SČR, které přináší informace o činnosti a aktivitách sdružení, jeho partnerů a členů. Zpravodaj informuje o slavnostním otevření stezky Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný, o ukončených i probíhajících projektech SČR a jeho partnerů, o zásadních novinkách z regionu a ohlíží se i za návštěvností v roce 2013. V neposlední řadě vám představí dalšího z nových členů SČR – společnost EA Hotels, jež provozuje hotel Zámek Hrubá Skála. Z rozhovoru s novou ředitelkou hotelu Janou Preislerovou se dozvíte spoustu informací o nových i plánovaných aktivitách a službách hotelu. Přílohou Zpravodaje je i výroční zpráva SČR za rok 2013. Zpravodaj v elektronické podobě najdete ZDE.


30.06.2014
Vesnicí roku 2014 Libereckého kraje je obec Rádlo
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Libereckém kraji se stalo Rádlo. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 19 obcí, což bylo o tři více než vloni. V jubilejním dvacátém ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2014 utkalo pět obcí z Českolipska, čtyři obce z Jablonecka, čtyři z Liberecka a šest ze Semilska. Rádlo za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 500 tisíc Kč. Žádnou z hlavních cen nezískala ani jedna z přihlášených obcí z Turnovska. Pouze Všeň obdržela Cenu naděje pro živý venkov - ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost, diplom za podporu turistického ruchu získaly Karlovice, diplom za zachování tradic místní školy mají Tatobity a diplom za výstavbu zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů získali na Všeni. (Zdroj: TZ LK)

27.06.2014
Deváťáci se loučili
Fota ke stažení především pro ně, jejich rodiče, kamarády a kantory - Facebook TvA - ZDE

27.06.2014
Zastupitelé jednali: Turnov má nový územní plán

Zásadním bodem červnového jednání turnovských zastupitelů bylo schvalování nového územního plánu města. Tento dokument, který bude ovlivňovat život ve městě v následujících desetiletích, vznikal posledních pět let. Stanovuje rozvojové plochy města, stejně jako místa, kde místo stavebních parcel a výrobních závodů bude zeleň. Zásadně také upravuje koridor rychlostní silnice S5 (R35), který se z původního šestisetmetrového pruhu napříč městem zmenšil do územní rezervy široké již snesitelných osmdesát metrů. Nový územní plán hlasováním podpořila většina patnácti zastupitelů. Ti v dalších bodech jednání rozhodli o výstavbě sociálního zařízení u terminálu, o úpravě dětských hřišť ve městě, zásadní byla informace o projektu Domu přírody v Dolánkách - podle zastupitele Ivana Kunetky má být rozhodnutím ministra životního prostředí projekt zastaven (tuto informaci bude ještě nutné ověřit). Po delší diskuzi zastupitelé schválili zřizovací listiny Speciální školy v Sobotecké ulici, která přechází pod město. Nakonec nejkontroverznějším bodem jednání bylo rozhodnutí o ručení za úvěr Sdružení Český ráj, které se ne vlastní vinou dostalo do problémů se splácením faktur již realizované stavby Greenway Jizera (bylo pozastaveno čerpání peněz z ROP Severozápad). Zastupitelům se vůbec nechtělo schvalovat ručení za ještě nesplacené pohledávky ve výši zhruba 11 mil. Kč, byť Sdružení se do problému nedostalo vlastní vinou. Nakonec nejtěsnější většinou 14 hlasů zastupitelé záruku poskytli. Více přineseme v samostatném článku.


| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS