Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 

21.10.2011
Nové učebny výpočetní techniky
Ve středu 12. října proběhlo v ZŠ ve Skálově ulici slavnostní otevření dvou učeben výpočetní techniky, které byly vybaveny novou technikou z projektu EU „Peníze školám“. Škola připravovala projekt v uplynulém školním roce, byl schválen ministerstvem školství a počátek realizace byl stanoven na 1. května t. r. Celková dotace projektu znamená pro školu více než 2,5 mil. Kč, které budou dle pestré a pevné struktury projektu směřovat nejen do nákupu moderních prostředků výuky výpočetní techniky, ale také mj. na rozvoj vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, na rozvoj finanční či čtenářské gramotnosti, na rozvoj jazykového vzdělávání a vzdělávání pedagogů ve využívání ICT. Nemalou částku bude možné věnovat i posílení prevence sociálně patologických jevů. V první fázi uvedeného projektu se škole podařilo získat moderní techniku a škola se stala první školou v Turnově, která projekt již aktivně začala „rozjíždět“ a využívat jeho možností. Slavnostního otevření obou učeben výpočetní techniky se mj. zúčastnili nejvyšší představitelé města (starostka H. Maierová a místostarosta J. Pekař), přítomni byli i zástupci dodavatelské firmy z Liberce a servisní firmy z Turnova. Kromě moderních PC žákovských sestav se podařilo z projektu zakoupit LCD monitory, moderní server, zálohovací zařízení a software. Projekt, jehož realizace je plánována do konce října 2013, přináší mj. také vyšší nároky na učitele.
Roman Mareš, ředitel ZŠ Skálova, Roman.Mares@zsskalova.cz

20.10.2011
Turnov už je zase průjezdný v hlavním tahu
Ve čtvrtek 20. října večer se první motoristé projeli nově zprovozněným úsekem dokončené ulice 5. května od kruhové křižovatky U Krejcarů po Hruštici. Den „D“ pro turnovskou dopravu začal o několik hodin dříve. Až v pátek 21. října ráno pojedou lidé do zaměstnání a děti do škol, bude hlavní příjezd do Turnova od Semil ulicí 5. května už samozřejmostí. Jako dřív… Novinkou jsou dva nové kruhové objezdy, odbočka k hruštickému kostelu, chodník od nemocnice až na Hruštici, nové veřejné osvětlení ad.

20.10.2011
Ohlédnutí za maloskalským festivalem
Od 13. do 15 října se v sokolovně v Malé Skále uskutečnil 9. ročník FILMOVÉHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ. Podle organizátora festivalu Jiřího Šťastného šlo o velmi úspěšný ročník. „Na Malou Skálu dorazilo přes pět stovek diváků, velká část i z Turnova, promítnuta byla dvacítka zajímavých filmů, na své si přišli milovníci přírody i adrenalinoví nadšenci. Místní sokolské ženy se postaraly o výborné občerstvení, váženým hostem byl MUDr. Vladimír Nosek z Jablonce nad Nisou, muž, který stanul na nejvyšších horách všech kontinentů (7 summits). Festival komentovala známá televizní meteoroložka Alena Zárybnická, na kytaru zahrál turnovský Pavel Šoumen Homolka,“ přiblížil festival Jiří Šťastný. Více o festivalu najdete na http://www.mfof.cz  nebo www.mammut.cz

19.10.2011
Veletrh Educa
Hledáte nové zaměstnání nebo se rozhodujete, kam na školu? Pak neváhejte a navštivte již 5. ročník veletrhu s názvem EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC, který je určen všem zájemcům o práci, studium a celoživotní vzdělávání v České republice i v zahraničí. Veletrh začíná ve čtvrtek 20. října v 9.00 hodin v liberecké Tipsport areně.

19.10.2011
Fond na podporu sociální oblasti
Město Turnov zřídilo tento fond s účinností od 1. května 2009. V rozpočtu města pro rok 2011 byla schválena částka 900 tisíc Kč, z roku 2010 bylo převedeno 50 tisíc Kč. V prvním kole roku 2011 byly přiděleny finanční prostředky ve výši celkem 700 tisíc Kč, uzávěrka druhého kola byla 19. září. Zastupitelé schválili příspěvky těmto subjektům: FOKUS Turnov - 180 tis. Kč na zlepšení prostředí pro činnost sdružení – úpravy prostor, Slunce všem, o. s., Turnov - 10 tis. Kč na projektovou dokumentaci na stavbu denního centra pro dospělé s poruchou autistického spektra, Nová naděje, o. s., Turnov - 10 tis. Kč na vybavení rodinného centra, Junák Turnov - 5 tis. Kč na zimní sportování, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Liberec - 5 tis. Kč na relaxační skupiny pro turnovské klienty Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, Centrum pro rodinu Náruč Turnov - 10 tis. Kč na provozní náklady na činnost sdružení pro rodiny s dětmi, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje - 20 tis. Kč na sociální služby osobní asistence a odborné poradenství pro osoby se zdravotním postižením i pro veřejnost, Spokojený domov, o. s., Mnichovo Hradiště - 10 tis. Kč na osobní asistenci pro žáka s poruchou autistického spektra.

18.10.2011
Nepřehlédněte: důležité pozvánky
V úterý 18. října od 16.00 hodin proběhne ve velkém sále Střelnice veřejné projednávání konceptu Územního plánu města Turnova. Ve čtvrtek 20. října od 16.00 hodin proběhne v sále SUPŠ Turnov ve Skálově ulici veřejné projednání návrhu změny č.13A Územního plánu sídelního útvaru Turnov, tj. změna trasování tzv. severozápadní odlehčovací komunikace centra města (komunikace v prostoru Na Lukách).

17.10.2011
V Tázlerově ulici bude parkování regulovat automat
Při přípravě rekonstrukce Tázlerovy ulice se uvažovalo o optimálním využití omezeného počtu parkovacích míst tak, aby nebyly po celý den blokovány vozidly majitelů, kteří zde pracují či bydlí. Z tohoto důvodu rada města v lednu letošního roku rozšířila systém placeného parkování o tuto ulici. Povinnost zaplatit poplatek ve výši 10 Kč za první dvě hodiny vzniká od pondělí do pátku od 6.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 6.00 do 12.00 hodin. Každá další hodina pak přijde na 20 Kč. Nastavený systém také umožňuje zakoupení parkovací karty na jeden rok za 12 tis. Kč. Ta umožní využít všechna placená parkoviště vyjma náměstí Českého ráje a Krajířovy ulice. Platba parkovného bude započata po osazení příslušného dopravního značení. Toto opatření zajistí větší obměnu vozidel a umožní zaparkovat návštěvníkům zdravotnického zařízení a dalších zde poskytovaných služeb. (Zdroj: Pavel Vaňátko, vedoucí dopravního odboru, MěÚ Turnov)

17.10.2011
Plocha kluziště prochází rekonstrukcí
Z důvodu špatného technického stavu asfaltového povrchu na hřišti u haly TSC u turnovského nádraží nebylo již možné zde provozovat mobilní kluziště. Radní města proto rozhodli o rekonstrukci tohoto povrchu. Náklady byly ve výši 545 tisíc Kč. „Věřím, že rekonstrukce plochy pomůže zkvalitnit bruslařskou sezonu. Její začátek je naplánován na konec listopadu. Samozřejmě záleží i na počasí, které hraje u venkovního kluziště velkou roli,“ uvedl Jindřich Kořínek, jednatel Městské sportovní Turnov, s. r. o.

16.10.2011
Visací zámek: výherci volných vstupenek
Celkem 86 čtenářů se zúčastnilo soutěže o volné vstupenky na koncert legendární punkové kapely Visací zámek, který se uskuteční v sobotu 22. října v sokolovně v Přepeřích. Vždy dvojici volných vstupenek od pořadatele získali tito výherci: Viktor Tomek z Turnova, Studentské ulice (na snímku vpravo), Pavlína Junková ml. z Příšovic a Josef Čermák z Příšovic (na snímku vlevo ho zastoupil kamarád Petr Seko). Foto ZDE.

14.10.2011
Pozor dnes na policisty v ulicích
Dnes od 18.00 do 20.00 hodin proběhne na celém území Libereckého kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená na zviditelnění chodců a cyklistů v silničním provozu. Cyklistům i chodcům budou předávány reflexní prvky.

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS