Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura cb
 

14.04.2011
Analogová tma
K 30. červnu na území severovýchodních Čech definitivně skončí analogový příjem televizního vysílání z hlavních vysílačů Černá hora, Krásné, Ještěd a Litický Chlum. Dosud ho možná využívali někteří jedinci, kterým stačila omezená nabídka programů. Od 1. července však nastane analogová tma, a tak i ti poslední váhavci budou nuceni přejít na digitální příjem vysílání, budou-li chtít televizi sledovat. Podle odhadu, zveřejněného agenturou ČTK, využívá dosud analogového příjmu šest až deset procent diváků. Majitelé analogových televizí mohou přechod vyřešit využitím kabelové nebo satelitní televize, zakoupením set-top-boxu či nového přijímače s vestavěným digitálním tunerem.

13.04.2011
Kraj ocenil dvacítku pedagogů
Náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl a členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ocenili u příležitosti Dne učitelů a Dne vzdělanosti dvacítku pedagogů. Z Turnovska to v kategorii „Výrazná pedagogická osobnost“ byla výtvarnice Vlasta Matoušová, která je výtvarným pedagogem v atelierech zlatníků a stříbrníků ve Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově. V kategorii „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“ se poděkování dostalo Květě Loukotové, která čtyřicet let pracovala v mateřských školách na Turnovsku: v Koberovech, v Jenišovicích, Turnově a posledních pět let v Olešnici. Díky jejímu úsilí a pevnému přesvědčení o konání správné věci vznikla v roce 1997 v Turnově waldorfská mateřská škola. Dalšími oceněnými jsou Jana Svobodová ze Střední zdravotnické školy Turnov a Karel Štrincl, ředitel Střediska pro volný čas dětí mládeže v Turnově. V rámci slavnostního vyhlášení vystoupili žáci ZUŠ Turnov - žesťový soubor pod vedením Jiřího Richtera, kytarový soubor „Enfants de Paris“ pod vedením Antonína Parise, pěvecký sbor Carmina pod vedením Martina Hyblera a Dechový orchestr s dirigentem Jiřím Richtrem.
(Zdroj: Tisková zpráva Libereckého kraje)

12.04.2011
Analýza stavu dopravy Libereckého kraje
Již devátou aktualizací prošel dokument „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje”. Dokument zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, ekonomického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se Libereckého kraje týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně. Analýza je mimo jiné také důležitým podkladem pro vyhodnocení otázek kolem problematiky výběru mýta na silnicích I. a II. třídy na území kraje. Liberecký kraj zastává k problematice mýtného na krajských komunikacích prozatím konzervativní postoj, nepředpokládá využití mýtného systému. „Nejsme v současné chvíli přesvědčeni o efektivitě systému zpoplatnění silnic II. třídy v Libereckém kraji,“ říká náměstek hejtmana Martin Sepp. „Na druhou stranu vnímáme celou problematiku jako živý proces a nechceme se dříve, než dojde k důkladnému rozboru situace se zástupci samospráv, kterých se problematika nejvíce dotýká, uzavírat dalšímu názorovému posunu. Na území našeho kraje lze mluvit o úseku silnice II. třídy v Příšovicích, v jehož případě bychom o zavedení mýta uvažovali. Se samosprávou obce jednáme,“ dodává náměstek pro dopravu Martin Sepp. (Zdroj: Tisková zpráva Libereckého kraje.)

12.04.2011
Nový propagační materiál
Pro zájemce připravil odbor cestovního ruchu nový propagační materiál – pěší výlety a cyklovýlety v okolí Turnova. Na dvou samostatných letácích jsou doporučené výlety po atraktivních místech tohoto regionu.

12.04.2011
Semily lidem půjčují elektrokola!
Sportovní centrum Semily od počátku dubna letošního roku zřídilo půjčovnu elektrokol. Od jejího zřízení si v Semilech slibují oživení cestovního ruchu. Kola je možné půjčit si i na kratší dobu, což znamená, že nabídka směřuje i k místním občanům, protože může dojít k omezení individuální automobilové dopravy ve městě. V půjčovně jsou zatím čtyři elektrokola, cena je od 150 Kč na 4 hodiny. Můžete tedy na nich vyjet i na výlet do okolí.

11.04.2011
Výzva pro sportovně založené děti
Trenéři a učitelé ze Základní školy Turnov, Skálova ul. zvou všechny „sportuchtivé“ žáky 5. ročníků ZŠ na přijímací testy do sportovní třídy. Testy se konají ve středu 27. dubna od 14 hodin na městském atletickém stadionu (náhradní termín - čtvrtek 12. května). Více na www.zsskalova.cz  nebo tel. 723 424 533 - Aleš Drahoňovský (adrahon@volny.cz ).

10.04.2011
Jarní úklid Českého ráje
Pilotní projekt ochrany přírody zakládající se na spolupráci škol a Chráněné krajinné oblasti Český ráj, který zpracoval Luděk Láska, ředitel Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a manažer Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří, je zaměřen na osvětu dětí a mládeže. Do života vstoupil praktickou akcí s výrazným výchovným aspektem - jarním úklidem vyčleněné části Českého ráje.
„Lavičkami“ ze Sobotky do Nepřívěce vyšlo ve středu 6. dubna třicet dětí s igelitovými taškami v doprovodu tří pedagogů ze ZŠ v Sobotce. V Nepřívěci u hotelu Ort vysypaly první část nabíraných odpadků, další v Libošovicích. Jejich trasa vedla až do údolí Žehrovky k Podsemínskému mlýnu. Zde se pilní sběrači naposledy s chutí zbavili překvapivě velkého množství nejrůznějších odpadků. Následoval výklad Miroslava Flanderky, který dětem vyprávěl o měření vydatnosti pramenů v Podtroseckých údolích, které pro Hydrometeorologický ústav již padesát let zajišťuje. Ornitolog z CHKO Český ráj Zdeněk Mrkáček soboteckým šesťákům a sedmákům přiblížil zázraky přírody. Na hrázi rybníka byl připraven ohýnek k opékání buřtů, zpívali ptáci, okolní les voněl a splav Podsemínského rybníka podmanivě šuměl...  -ap- (foto ZDE)

09.04.2011
Zpíváme si pro radost
Především rodiče dětí z turnovských pěveckých sborů Karmínek a Turnováček by mohlo potěšit fotoalbum z festivalu Zpíváme si pro radost, který se uskutečnil v turnovském kině v sobotu 9. dubna. Fota si k soukromým účelům můžete stáhnout ZDE.

08.04.2011
Víkendové pozvánky
V pátek 8. dubna se večer v divadle představí divadelní soubor absolventů brněnské JAMU, v 19.00 začíná v kostele P. Marie festival pěveckých sborů Zpíváme si pro radost. Ten pokračuje i v sobotu dopoledne v kině. V sobotu od 14.00 hodin v Tatobitech budou vynášet Zimu ze vsi, ve stejnou dobu začíná v Kacanovech akce s názvem Vítání jara. V neděli dopoledne proběhne v knihovně Hedvábná dílna. Kulturní servis podrobně ZDE.
Sportovní nabídka je ve znamení fotbalu a orientačního běhu v ulicích města, v neděli se v hale TJ ve Skálově ulici koná florbalový turnaj mužů. Sportovní servis podrobně ZDE.

07.04.2011
Propagace Českého ráje na nové úrovni
Sdružení Český ráj bylo velmi úspěšné v podaných žádostech o granty. V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod získalo v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji". Předmětem projektu jsou aktivity zaměřené na propagaci Českého ráje, vytváření nových turistických nabídek či rozvoj regionálního partnerství. Realizace projektu probíhá v období od října 2010 do září 2013. Celková hodnota projektu je 7,96 mil. Kč, z toho je dotace ve výši 7,36 mil. Kč (tj. 92,5 %). Za tuto nemalou částku bude moci být realizována nová informační kampaň ve prospěch turistického ruchu v Českém ráji (například propagační videa, mediální kampaň, inzerce), budou vydány nové propagační a prezentační materiály, bude vytvořena fotobanka Českého ráje ad. Návštěvníci se také dočkají nový turistických produktů, jako jsou Český ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické zajímavosti a rozhledová místa. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS