Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 

06.09.2010
Pronájem občerstvení na Valdštejně
Správa hradu Valdštejna vyhlásila výběrové řízení na pronájem objektu s občerstvením před hradem. Budova bude k pronájmu od 1. prosince t.r. na dobu neurčitou. Podrobnosti a další informace: Hrad Valdštejn, tel. 481 312 304, 739 014 104, e-mail: hrad.valdstejn@seznam.cz . Zájemci mohou podávat písemné nabídky v zalepené obálce označené: „Neotvírat – pronájem – občerstvení Valdštejn“ do 14. září do 9.00 hodin na podatelnu Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335. Minimální roční čisté nájemné bylo stanoveno na částku 100 tisíc Kč.

05.09.2010
Srpnové záplavy: Kraj stále sčítá škody
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje pokračuje ve sčítání škod po bleskové povodni ze 7. srpna. „Krizový štáb byl informován, že škody jsou zatím sečteny v padesáti obcích z celkového počtu devětasedmdesáti. Zatím byly sečteny škody v celkové výši 5,38 mld. korun. V této částce ještě nejsou zahrnuty obce a města s největším poškozením, jako je například Frýdlant, Hrádek nad Nisou a Chrastava. Právě v Chrastavě začne pracovat třicet odsouzených. Ti tak postupně začínají v zasažených oblastech nahrazovat profesionální záchranáře hasičů a armády,“ řekl hejtman Libereckého kraje a místopředseda Asociace krajů ČR Stanislav Eichler. V zasažených oblastech pokračuje také vyplácení dávek v hmotné nouzi. Vyplaceno již bylo více než 62 mil. Kč.

03.09.2010
Starostka na telefonu
Od začátku letošního roku pro občany funguje služba, a sice možnost zavolat vždy první pondělí v měsíci přímo starostce města a probrat s ní věci, které lidé považují za důležité. Tato možnost má u veřejnosti příznivý ohlas, samozřejmě i nadále platí, že je možné přijít i na osobní jednání kdykoli, nejlépe však v předem dohodnutém termínu. Po prázdninové přestávce můžete starostce zavolat s jakoukoli prosbou, námětem nebo připomínkou opět každé první pondělí v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin. Nejbližší termín je pondělí 6. září. Tel. 481 366 223, případně sekretariát 481 366 222.

02.09.2010
Chcete pomáhat?
Chcete poskytnout materiální pomoc obyvatelům regionů postižených povodněmi? Po domluvě s povodňovými orgány obcí Chrastava a Frýdlant shromažďuje Městský úřad v Turnově předběžně nabídky darování funkčních strojů, přístrojů a jiných zařízení běžného vybavení domácnosti. Jedná se zejména o televizní přijímače, mediální přístroje, počítače, vrtačky, pily, pračky, chladničky apod. Nesbíráme šatstvo, obuv, tašky aj. Stručné nabídky (pouze funkčních) přístrojů zasílejte na e-mail: z.fiser@mu.turnov.cz . Uveďte zejména: druh, typ, stáří, stav, eventuelně výkon a svůj kontakt - mobil, telefon, e-mail.

01.09.2010
Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem
V současné době je již ukončena revitalizace vodních nádrží, resp. rybníčků pod zámkem Hrubý Rohozec. Vodní nádrže jsou napuštěny na provozní hladinu. Pokud si někdo pamatuje předchozí stav nádrží, je na první pohled zřejmé, co všechno se zde změnilo. Oproti původnímu stavu, kdy všechny tři vodní nádrže byly oddělené, jsou nyní dvě zadní nádrže propojené. V rámci akce došlo k rekonstrukci hrází, což znamenalo odstranění náletových dřevin, kácení přestárlých stromů (vše po konzultaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny), dosypání, vysvahování a osetí hrází. Rybníčky byly odbahněny, odtěžení bylo provedeno citlivě s ponecháním pozvolného náběhu od břehů ke dnu. Již nyní lze pozorovat, jak toto řešení vyhovuje zejména obojživelníkům. V podstatě zcela nově byly vybudovány rozdělovací objekty a přívod vody do vodních nádrží. Vodní nádrže jsou napájeny z pramene vyvěrajícího pod skálou pod zámkem. Došlo k velmi výraznému prosvětlení celé lokality, hráze jsou již porostlé trávou. Akce byla financována z fondů EU, z Operačního programu životní prostředí. Zprostředkovatelem dotace byl Státní fond životního prostředí. Celkové náklady na akci byly 2,2 mil. Kč, z toho 10 % bylo hrazeno z rozpočtu města. (Zdroj: Jiří Houžvička, odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

30.08.2010
TvA na facebooku
Do delší době otálení a přešlapování na místě jsme se v našem malém redakčním kolektivu rozhodli, že TvA vstoupí také do světa jednoho velkého fenoménu současnosti, kterou je sociální síť, která umožňuje novou formu komunikace s přáteli, spolupracovníky, čtenáři, spolužáky a lidmi z okolí. Facebook je opravdovým fenoménem té nejmladší generace, postupně se ale přidávají i generace starší. Co si od TvA na facebooku slibujeme? Další možnost diskuse nad tématy, která nás společně zajímají a také větší možnost čtenářů přímo ovlivňovat a spolupodílet se na obsahu tištěné i elektronické verze TvA.
TvA na facebooku najdete ZDE.

30.08.2010
Policie v akci
* Rekreační chalupu v Hrubé Skále - Doubravici navštívili v době od 22. do 27. srpna, kdy zde majitel nebyl, nezvaní hosté. Ti si odnesli horské jízdní kolo v hodnotě kolem sedmi tisíc, celková škoda se pohybuje kolem 11 tisíc korun.
* Dva mobilní telefony v hodnotě kolem pěti a půl tisíce korun z bytu v Turnově na Koňském trhu odcizil neznámý pachatel. Ke krádeži došlo v podvečer 22. srpna, podezřelým z uvedeného jednání je 32letý muž z Turnova.
(Tiskový servis Soni Šídové, tiskové mluvčí OŘ PČR Semily.)

30.08.2010
Zápis do taneční a pohybové školy ILMA
Ve čtvrtek 2. září se od 16.00 hodin uskuteční na hřisti ZŠ v ulici 28. října v Turnově zápis do tanečních kurzů Taneční a pohybové školy ILMA Mgr. Ilony Šulcové. Zváni jsou všichni zájemci od předškoláčků až po středoškoláky. Kurzy jsou rozděleny následovně: mateřské školky, 1. - 6. třídy, 7. - 9. třídy + SŠ a probíhají jednou týdně. Pokud je tanečník šikovný a chtěl by se věnovat tanci i profesionálně, je možné přestoupit většinou v pololetí do tanečních souborů, které se věnují tanci již profesionálně a účastní se soutěží. V rámci zápisu je připravena exhibice mistrů světa a mistrů Evropy, ale i ostatních žáků školy.
Šárka Salabová, taps.ilma@seznam.cz

29.08.2010
Soumrak analogového televizního vysílání
České Radiokomunikace urychlily digitalizaci vysílání z vysílače na Ještědu. Od 1. dubna v našem regionu z Ještědu funguje vysílání programů Prima a Prima Cool, Nova a Nova Cinema. Od 1. září už analogově budete moci z Ještědu přijímat pouze ČT1 a Novu. Všechny čtyři programy České televize (ČT1, ČT2, ČT 24 a ČT Sport), Primu, Novu, Primu Cool a Novu Cinemu chytíte digitálně. Kdo si nyní ještě nekoupil set-top-box pro digitální příjem, je nejvyšší čas, byť analogově mají být ČT1 a Nova být z Ještědu vysílány do konce jara 2011.

28.08.2010
Ve Šťastné zemi zrušili sobotní program
V pořadí již čtvrtou sobotní akci museli letos o prázdninách zrušit ve Šťastné zemi v Radvánovicích. Loučení s prázdninami se 28. srpna neuskuteční. Podle Erika Černého, programového ředitele areálu, je na vině podmáčený terén po celonočním dešti a nepříznivá sobotní předpověď počasí. Program je zrušen bez náhrady, nicméně areál je normálně o víkendu otevřen. "Máme letos opravdu nebývalou smůlu, všem se omlouváme, ještě jsou před námi dvě akce zářijové, doufám, že to již bude počasí stálejší," uvedl Černý. Ve Šťastné zemi se 11. září koná České švestkobraní a 25. září závěrečný Bramborák.

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS