Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 

09.07.2010
Jednodenní výluka na železnici
V úterý 13. července proběhne jednodenní výluka na železniční trati v úseku Turnov - Hodkovice nad Mohelkou v době od 6.45 do 18.40 hodin. Důvodem je oprava železničního mostu a výhybek ve stanici Sychrov. Vlaky budou v uvedený den nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Rychlíky Pardubice - Liberec a opačně budou nahrazeny autobusy v úseku Turnov - Liberec, osobní vlaky budou autobusy nahrazeny pouze na trase Turnov - Hodkovice nad Mohelkou. V uvedený den nebude mj. probíhat přeprava jízdních kol.

08.07.2010
Senioři opět naletěli
Desítky novinových článků a reportáží ve veřejnoprávních i komerčních televizích. Nic naplat. Podle velitele turnovských policistů Milana Drahoňovského opět v posledních týdnech senioři na Turnovsku uvěřili historkám podvodníků o příbuzném v tísni či o zaměstnancích energetických závodů, kteří do domácnosti přinášejí doplatek za elektřinu. Jenže po vstupu do domácnosti málo pohyblivého důchodce tito podvodníci loupí a okrádají. Stalo se tak v Lestkově, kde starší pán přišel o všechny úspory, které měl doma, 20 tisíc ukradli 80-letému pánovi takzvaní „příbuzní“ v jeho bytě v turnovské ulici Alej legií. Policie žádá především děti a vnuky seniorů, aby na tyto případy své rodiče a prarodiče upozornili a varovali je, aby "hodnověrným" historkám už nadále nevěřili a volali vždy raději policii.

08.07.2010
Kanaďanka českého původu natáčela CD v synagoze
V úterý 6. července turnovská synagoga přivítala vzácnou návštěvu - židovskou zpěvačku Lenku Lichtenberg (jde o Kanaďanku českého původu). Ta si zdejší synagogu zvolila pro natáčení synagogální liturgické písně - Žalmu 23 - pro své chystané nové CD. Zpěvačku doprovázel houslový virtuos Alexander Shonert. Natáčení trvalo dvě hodiny a paní Lichtenberg slíbila, že hotové CD si budou moci zájemci v turnovské synagoze zakoupit. Celý projekt má název „Songs for Breathing Walls“ (Písně pro dýchající stěny) a půjde o nahrávky tradičních synagogálních zpěvů, kdy každá jednotlivá píseň je natočena v jiné české nebo moravské synagoze, jejíž komunita byla za války vyvražděna. „Stěny opuštěných synagog ke mně smutně promlouvají a já jsem je chtěla oživit," řekla k projektu zpěvačka. S turnovskou synagogou se jí to bezpochyby podařilo - zážitek ženského liturgického zpěvu byl nezapomenutelný, mimo jiné i proto, že v judaismu je historickou novinkou (při bohoslužbách směli zpívat pouze muži). Lenka Lichtenberg i její tým byly dojati krásou naší rekonstruované synagogy a vysoce ocenili její jedinečnou atmosféru i vynikající akustiku. Více o zpěvačce, jejím původu, dětství stráveném v naší zemi či účinkování v divadle Semafor po boku Jiřího Suchého najdete na webu www.lenkalichtenberg.com
Terezie Dubinová, odbor cestovního ruchu MěÚ Turnov

08.07.2010
Vloupání do firmy
Škodu ve výši 135 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který se v průběhu víkendu od 2. do 4. července vloupal do nejmenované soukromé firmy v turnovské Sobotecké ulici. „Zloděj z kanceláře odcizil finanční hotovost a příruční pokladnu. Další škoda vznikla přeříznutím mříží a vypáčením okna,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Šídová.

07.07.2010
Vznikl fond na obnovu a výstavbu bytového fondu

Na dubnovém jednání zastupitelstva města bylo uloženo připravit pravidla pro založení fondu na opravy, rekonstrukce a výstavbu bytových domů. Po uskutečnění plánovaných prodejů v letošním roce bude město vlastnit 160 nájemních bytů. Dále jsou ve vlastnictví města byty pro seniory - celkem 215 bytů. Pro zajištění finančních prostředků na opravy, rekonstrukce a rozšíření bytového fondu bylo navrženo, aby město založilo fond na opravy a rekonstrukce bytových domů. Hlavním příjmem tohoto fondu bude rozpočet města, a to příjmy z nájemného. V letošním roce předpokládáme nájemné v celkové výši 8,5 mil. Kč. Zastupitelé města se na svém červnovém zasedání přiklonili k variantě založit fond s tím, že jeho příjem bude 50 % vybraného nájemného (s účinností od 1. prosince 2010).

Ludmila Těhníková, odbor správy majetku MěÚ Turnov

07.07.2010
Prodloužený víkend z pohledu hasičů
O prodlouženém víkendu od pátku 2. do úterý 6. července vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 79 ohlášeným událostem. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v sobotu 3. července, kdy hasiči vyjížděli k 19 případům. Při 23 dopravních nehodách, které si vyžádaly zásah hasičů, bylo zraněno 32 osob. Na Turnovsku k žádnému požáru ani vážnější dopravní nehodě nedošlo. Nejblíže profesionální hasiči zasahovali v úterý 6. července krátce před 18. hodinou na silnici I/10 u Železného Brodu ve směru na Turnov. „Po střetu osobního vozu s nákladním zůstalo nákladní vozidlo ležet na boku a blokovalo provoz na silnici. Při nehodě byly dvě osoby zraněny. Jedna byla transportována vrtulníkem letecké záchranné služby a druhá sanitním vozem do nemocnice. Profesionální hasiči zabezpečili vozidla proti vzniku požáru a postarali se o zprůjezdnění vozovky,“ přiblížila zásah mluvčí hasičů Iva Michalíčková.

07.07.2010
Zloději vykradli obecní úřady
Policisté na Turnovsku řeší opakované případy vloupání do objektů obecních úřadů. Podle velitele turnovského policejního oddělení Milana Drahoňovského byly v poslední době vykradeny kanceláře obecních úřadů v Tatobitech, v Mírové pod Kozákovem a ve Všeni. Zmizely především peníze, ve Všeni 20 tisíc korun, v Tatobitech pouhých 60 korun a v Mírové zloděj nestačil odcizit nic, patrně mu krádež znepříjemnilo zabezpečovací zařízení. Pachatel nebo pachatelé však stále unikají. „Obecní úřady mají smlouvy s bezpečnostními agenturami. Ty většinou prověřují, jestli nedošlo k planému poplachu a teprve potom informují policii. Pachatelé mají tak dost času uniknout. Bylo by možná dobré, kdyby byla policie informována hned při výjezdu bezpečnostní agentury na místo,“ upozornil Drahoňovský.

06.07.2010
Starostka na telefonu o prázdninách
Od nového roku je pro občany připravena nová služba, a sice možnost zavolat vždy první pondělí v měsíci přímo starostce města a probrat s ní věci, které lidé považují za důležité. Tato možnost má u veřejnosti příznivý ohlas, samozřejmě i nadále platí, že je možné přijít i na osobní jednání kdykoli, nejlépe však v předem dohodnutém termínu. Vzhledem k svátkům na počátku července a dovoleným v průběhu dvou letních prázdninových měsíců však pravidelné telefonování starostce ve vymezeném čase neproběhne. Budete-li ale mít nějaký problém či potřebu řešit s ní důležité věci v chodu města, můžete kdykoli zatelefonovat na linku 481 366 223. Pokud starostka nebude přítomna, tak volejte na sekretariát, tel. 481 366 222, zde si číslo zaznamenají a paní starostka vám sama zavolá.

06.07.2010
Stížnosti občanů z ulice 28. října prověřovala městská policie
V souvislosti s objížďkami v centru Turnova, souvisejícími s rekonstrukcemi kanalizačních řadů projektu Čistá Jizera, prověřovala městská policie stížnosti občanů z ulice 28. října, kterým vadí, že auta zejména mimo dopravní špičky, v noci a o víkendech ulicí jezdí moc rychle. Podle velitele strážníků Luboše Trucky byla rychlost vozidel mezi nemocnicí a Kinského ulicí snížena dopravními značkami na 30 kilometrů v hodině, zhruba v polovině ulice byl nainstalován informační radar, který řidiče upozorňuje na překročení rychlosti a proběhlo také měření v různých denních hodinách. „V době mezi 25. až 30. červnem jsme provoz a rychlost vozidel v ulici 28. října monitorovali vždy po dobu 24 hodin. Průměrná rychlost vozidel v ulici je mezi 33 až 43 kilometry v hodině, nejvíce jsme jednomu vozidlu naměřili v dopoledních hodinách rychlost 51 kilometrů v hodině. Měření probíhalo také v nočních hodinách, ale i zde nedocházelo k většímu překročení rychlosti,“ shrnul Trucka.

06.07.2010
O 40 dětí méně přijde v září do školy
Na konci června odešlo z turnovských základních škol celkem 206 žáků devátých tříd - ze ZŠ ve Skálově ulici 106, ze ZŠ v ulici 28. října 70 a ze ZŠ v Žižkově ulici 30 žáků. V září usedne poprvé do školních lavic v turnovských školách celkem 166 prvňáčků - ZŠ Skálova ulice 40, ZŠ 28. října 53, ZŠ  Žižkova  54 žáků a ZŠ Mašov 19 žáků. Žáků ubývá a ubývat bude. Meziroční pokles je 40 žáků, což prakticky znamená, jakoby v září „zmizely“ dvě třídy! (Zdroj: Renata Brychová, odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov)

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS