Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 

16.02.2015
Podpora sociální oblasti
Město Turnov vyhlašuje I. výzvu roku 2015 k předkládání žádostí o dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti. Výzva je vyhlášena podle pravidel, schválených Zastupitelstvem města Turnova, usnesením č. 63/2009 ze dne 28. 4. 2009.
Výzva se vypisuje na:
* podporu aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů
* podporu aktivit směřující ke zlepšení života osob v nepříznivé sociální situaci
* podporu vytváření zdravého životního stylu
* podporu rodin s dětmi
* podporu zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění Formuláře žádostí jsou k dispozici na MěÚ, odboru sociálních věcí, Skálova ul. čp. 84, 2. patro, číslo dveří 205. Dále také na internetových stránkách m, odboru sociálních věcí. Žádosti budou přijímány v kanceláři odboru sociálních věcí, nebo na podatelně MěÚ. Uzávěrka je v pátek 27. února 2015 do 12.00 hodin. Na chybně, nebo nečitelně vyplněné formuláře nebude brán zřetel.

13.02.2015
Víkendové pozvánky
V pátek se můžete v rámci Cestovníku KČT podívat do Kanady či zajít na reprízu oblíbeného představení Božský řízek místního souboru Nakafráno. Sobota je ve znamení masopustních obchůzek v Rovensku, na Vyskři aj.
 
Pátek 13. února
* CESTOVNÍK 2015. Seriál podvečerů s promítáním a vyprávěním o cestách do různých světadílů. Tentokrát na téma: Západní Kanada - národní parky v barvách podzimu. Promítá a vypráví Jirka Ulmann. Zasedací místnost v 1. patře Sokolovny ve Skálově ulici. Začátek v 18.00 hodin. Pořádá KČT Sokol Turnov.
* DRŮBEŽÍ NÁŘEZ. Repríza třetího autorského představení oblíbeného turnovského spolku Nakafráno. Městské divadlo od 19.30 hodin, vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč, na galerii 80 Kč.
 
Sobota 14. února
* MASOPUST VE SKALANECH, VYSKŘI A OLEŠNICI. Organizuje Spolek Radosti.
* MASOPUST V ROVENSKU POD TROSKAMI. Zdejší Okrašlovací spolek zve místní i přespolní k tradičnímu slavení masopustu. Maškary se shromáždí ve 14.30 u HOSTINCE NA TÝNĚ. Průvod projde Revoluční ulicí směrem na náměstí a veselí vyvrcholí v SÁLE RADNICE na náměstí. Občerstvení zajištěno, tombola bude. Masopust bude takový, jaký si ho společně uděláme!
* HASIČSKÝ BÁL, který pořádá SDH Bukovina u Dolánek, se uskuteční od 20.00 hodin ve víceúčelové budově SDH v Daliměřicích.
 
Neděle 15. února
* FUTSAL, II. liga: FC Dalmach - COMBIX Ústí nad Labem. Sportovní hala TJ od 19.00 hodin.
 
Kulturní servis podrobně ZDE

12.02.2015
Soutěž o logo organizace
Nově vzniklá příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch vyhlašuje soutěž o návrh nejlepšího loga / logotypu. Logo by mělo výstižně a graficky jednoduše vyjadřovat spojení tří objektů: Regionální turistické informační centrum, Synagogu Turnov a Hrad Valdštejn. Logo i logotyp by měly být originální, srozumitelné a nadčasové. Návrhy předkládejte v elektronické podobě ve formátu PDF, JPEG nebo TIFF v tiskové kvalitě. Vítěz získá finanční odměnu 2.000 Kč. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření licenční smlouvy (č. 121/2000 Sb. o právu autorském). Touto smlouvou autor vybraného návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití jeho díla. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný ze soutěžních návrhů k realizaci. Své soutěžní návrhy zasílejte spolu s vyplněnou přihláškou na e-mail: info@turnov.cz , do předmětu uveďte název „Soutěž – logo“. Přihlášku do soutěže je možné stáhnout na www.infocentrum-turnov.cz  . Uzávěrka soutěže je 27. února 2015.
Ing. Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, e.gruberova@info.turnov.cz

11.02.2015
Upozornění držitelům psů
Městský úřad Turnov sděluje držitelům psů, že splatnost místního poplatku ze psů je do 31. března 2015. Poplatníkům nejsou rozesílány složenky. Zaplatit lze hotově v pokladně finančního odboru v budově radnice, pravé schodiště -  kancelář číslo 202 v pondělí a středu od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00  hodin.
Při jiném způsobu platby je nutné zjistit si u správce poplatku na tel. č. 481 366 214 příslušný variabilní symbol, aby byla platba správně zaúčtována. Tento variabilní symbol je možné používat i pro následující roky při platbách trvalým příkazem převodem z účtu. Včas nezaplacené poplatky se zvyšují.
Sazby poplatků činí:
* pro držitele psů, jejichž jediným zdrojem příjmu je důchod 200 Kč
* pro držitele psů, kteří bydlí v rodinném domku 400 Kč
* pro držitele psů, kteří bydlí v domě (s více jak třemi samostatnými byty) 800 Kč
Za druhého psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o polovinu příslušné sazby.
Kontaktní osoba: Zdeňka Salačová, finanční odbor MěÚ, tel. 481 366 214, e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz

10.02.2015
Uzavření sběrného dvora Vesecko
V sobotu 14. února bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie uzavřen sběrný dvůr Vesecko.

10.02.2015
Výzva – zahraniční vztahy města
Komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy přijímá žádosti o finanční příspěvky. Město Turnov vypisuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů na zahraniční akci pro rok 2015. Žádost o poskytnutí příspěvku je třeba podat do 28. února na podatelnu městského úřadu v ul. A. Dvořáka s označením „sekretariát starosty". Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v písemné formě v sekretariátu starosty nebo v elektronické podobě na stránkách www.turnov.cz. Po schválení vyplacení příspěvku bude zaslána jeho první polovina, zbytek bude uhrazen po doručení vyúčtování.

09.02.2015
Turnovsko zasypal sníh, kamiony stojí na Hruštici
Ráno 9. února bylo na Turnovsku bílé. Napadlo kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, který zůstává ležet na komunikacích. Podle jednatele turnovských technických služeb Libora Preislera jsou nicméně všechny místní komunikace sjízdné s nejvyšší opatrností, všude na nich leží vrstva ujetého sněhu, v průběhu dopoledne pracovníci technických služeb projedou všechny chodníky a komunikace ještě jednou. Teploty se mají dostat k nule, je možné, že bude i drobně pršet, takže všichni mají obavu, aby vozovky nezačaly namrzat.
Vážná je v dopoledních hodinách situace na krajských silnicích. Kamiony nemohou vyjet na Hruštici od města a ani od Bělé, takže průjezd směrem na Semily probíhá pouze v jednom jízdním pruhu a situace je zde poměrně nebezpečná. Na odstavené kamiony narazíte i na rychlostní silnici z Turnova do Liberce v obou směrech!

06.02.2015
Víkendové pozvánky
Masopust na Dlaskově statku. To bude asi největší lákadlo nadcházejícího víkendu. V sobotu navíc meteorologové hlásí krásné, slunečné zimní počasí, tak se dá očekávat i velká návštěva. Další akce, jak se nám sešly v servisu TvA:
 
Pátek 6. února
* BIGBÍTEK + ZABEAT! Kapela Zabeat! prošla komplikovaným vývojem, ale už delší dobu se věnuje produkování vlastní tvorby ve stylu úderného folkového rocku. Malá (domácí) scéna restaurace Střelnice od 20.00 hodin, vstupné dobrovolné.
 
Sobota 7. února
* MASOPUST NA DLASKOVĚ STATKU. Masopustní obchůzka letos proběhne v podání folklorního souboru Horačky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny tradiční masky: Turky, kominíky, slaměné, nevěstu, ženicha, šašky, ženušku, židy, medvěda a mnohé další. Chybět nebudou tradiční speciality domácí zabijačky, masopustní koblihy a samozřejmě i dobré moky pro zahřátí. Osadní výbor na Bukovině i místní občané zvou návštěvníky sobotního Masopustu na Dlaskově statku na masopustní průvod masek na Bukovinu. Průvod vyrazí z Dlaskova statku již v 11.00 hodin a vrátí se sem tak, aby mohl ve 13.00 hodin začít plánovaný vlastní masopustní program.
Program na statku:
12.00 - Občerstvení v duchu staročeské zabíjačky.
13.00 - Představení jednotlivých masopustních masek a vysvětlení jejich smyslu a funkce. Zahájení masopustu - žádost Laufra o převzetí vlády na vesnici, předání klíčů starostou města Turnov. Vystoupení folklorního souboru Horačky z Podještědí a kapely Mackie Messer Šraml Band.
14.00 až 15.00 - Masopustní průvod masek s folklorním souborem (Rakoušův sroubek, Ábelův mlýn, Dlaskův statek), tanec s hospodářem a hospodyní…
Masopustní představení: Svatba, Nevěrná žena, Stínání kohouta a Pochovávání basy…
* HASIČSKÝ PLES. Sokolovna na návsi v Mašově od 20.00 hodin. Hrají Veselí pozůstalí. Předprodej vstupenek bude od 3. do 6. února vždy od 18.00 do 20.00 hodin v restauraci na návsi. Pořádá SDH Mašov.
 
Neděle 8. února
* POHODOVÁ SNÍDANĚ – Kamenářský dům v muzeu od 10.00 hodin. Více na http://zazemi-turnov.cz

Kulturní servis podrobně ZDE.


06.02.2015
Masopust v sobotu na Dlaskově statku začne už v 11.00 hodin!
Osadní výbor na Bukovině i místní občané zvou návštěvníky sobotního Masopustu na Dlaskově statku (7. února) na masopustní průvod masek na Bukovinu. Průvod vyrazí z Dlaskova statku již v 11.00 hodin a vrátí se sem tak, aby mohl ve 13.00 hodin začít plánovaný masopustní program. Ten najdete ZDE

06.02.2015
Kvůli chřipce zákaz návštěv v domově důchodců
Z důvodů preventivních opatření před chřipkovým onemocněním rozhodlo vedení Zdravotně sociálních služeb Turnov o uzavření Domova důchodců Pohoda pro návštěvy klientů až do odvolání.

| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 180 | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 230 | 231 - 240 | 241 - 250 | 251 - 260 | 261 - 270 | 271 - 280 | 281 - 290 | 291 - 300 | 301 - 310 | 311 - 320 | 321 - 330 | 331 - 340 | 341 - 350 | 351 - 360 | 361 - 370 | 371 - 380 | 381 - 390 | 391 - 400 | 401 - 410 | 411 - 420 | 421 - 430 | 431 - 440 | 441 - 450 | 451 - 460 | 461 - 470 | 471 - 480 | 481 - 490 | 491 - 500 | 501 - 510 | 511 - 520 | 521 - 530 | 531 - 540 | 541 - 550 | 551 - 560 | 561 - 570 | 571 - 580 | 581 - 590 | 591 - 600 | 601 - 610 | 611 - 620 | 621 - 630 | 631 - 640 | 641 - 650 | 651 - 660 | 661 - 670 | 671 - 680 | 681 - 690 | 691 - 700 | 701 - 710 | 711 - 720 | 721 - 730 | 731 - 740 | 741 - 750 | 751 - 760 | 761 - 770 | 771 - 780 | 781 - 790 | 791 - 800 | 801 - 810 | 811 - 820 | 821 - 830 | 831 - 840 | 841 - 850 | 851 - 860 | 861 - 870 | 871 - 880 | 881 - 890 | 891 - 900 | 901 - 910 | 911 - 920 | 921 - 930 | 931 - 940 | 941 - 950 | 951 - 960 | 961 - 970 | 971 - 980 | 981 - 990 | 991 - 1000 | 1001 - 1010 | 1011 - 1020 | 1021 - 1030 | 1031 - 1040 | 1041 - 1050 | 1051 - 1060 | 1061 - 1070 | 1071 - 1080 | 1081 - 1090 | 1091 - 1100 | 1101 - 1110 | 1111 - 1120 | 1121 - 1130 | 1131 - 1140 | 1141 - 1150 | 1151 - 1160 | 1161 - 1170 | 1171 - 1180 | 1181 - 1190 | 1191 - 1200 | 1201 - 1210 | 1211 - 1220 | 1221 - 1230 | 1231 - 1240 | 1241 - 1250 | 1251 - 1260 | 1261 - 1270 | 1271 - 1280 | 1281 - 1290 | 1291 - 1300 | 1301 - 1310 | 1311 - 1320 | 1321 - 1330 | 1331 - 1340 | 1341 - 1350 | 1351 - 1360 | 1361 - 1370 | 1371 - 1380 | 1381 - 1390 | 1391 - 1400 | 1401 - 1410 | 1411 - 1420 | 1421 - 1430 | 1431 - 1440 | 1441 - 1450 | 1451 - 1460 | 1461 - 1470 | 1471 - 1480 | 1481 - 1490 | 1491 - 1500 | 1501 - 1510 | 1511 - 1520 | 1521 - 1530 | 1531 - 1540 | 1541 - 1550 | 1551 - 1560 | 1561 - 1570 | 1571 - 1580 | 1581 - 1590 | 1591 - 1600 | 1601 - 1610 | 1611 - 1620 | 1621 - 1630 | 1631 - 1640 | 1641 - 1650 | 1651 - 1660 | 1661 - 1670 | 1671 - 1680 | 1681 - 1690 | 1691 - 1700 | 1701 - 1710 | 1711 - 1720 | 1721 - 1730 | 1731 - 1740 | 1741 - 1750 | 1751 - 1760 | 1761 - 1770 | 1771 - 1780 | 1781 - 1790 | 1791 - 1800 | 1801 - 1810 | 1811 - 1820 | 1821 - 1830 | 1831 - 1840 | 1841 - 1850 | 1851 - 1860 | 1861 - 1870 | 1871 - 1880 | 1881 - 1890 | 1891 - 1900 | 1901 - 1910 | 1911 - 1920 | 1921 - 1930 | 1931 - 1940 | 1941 - 1950 | 1951 - 1960 | 1961 - 1970 | 1971 - 1980 | 1981 - 1990 | 1991 - 2000 | 2001 - 2010 | 2011 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 | 2051 - 2060 | 2061 - 2070 | 2071 - 2080 | 2081 - 2090 | 2091 - 2100 | 2101 - 2110 | 2111 - 2120 | 2121 - 2130 | 2131 - 2140 | 2141 - 2150 | 2151 - 2160 | 2161 - 2170 | 2171 - 2180 | 2181 - 2190 | 2191 - 2200 | 2201 - 2210 | 2211 - 2220 | 2221 - 2230 | 2231 - 2240 | 2241 - 2250 | 2251 - 2260 | 2261 - 2270 | 2271 - 2280 | 2281 - 2290 | 2291 - 2300 | 2301 - 2310 | 2311 - 2320 | 2321 - 2330 | 2331 - 2340 | 2341 - 2350 | 2351 - 2360 | 2361 - 2370 | 2371 - 2380 | 2381 - 2390 | 2391 - 2400 | 2401 - 2410 | 2411 - 2420 | 2421 - 2430 | 2431 - 2440 | 2441 - 2450 | 2451 - 2460 | 2461 - 2470 | 2471 - 2480 | 2481 - 2490 | 2491 - 2500 | 2501 - 2510 | 2511 - 2520 | 2521 - 2530 | 2531 - 2540 | 2541 - 2550 | 2551 - 2560 | 2561 - 2570 | 2571 - 2580 | 2581 - 2590 | 2591 - 2600 | 2601 - 2610 | 2611 - 2620 | 2621 - 2630 | 2631 - 2640 | 2641 - 2650 | 2651 - 2660 | 2661 - 2670 | 2671 - 2680 | 2681 - 2690 | 2691 - 2700 | 2701 - 2710 | 2711 - 2720 | 2721 - 2730 | 2731 - 2740 | 2741 - 2750 | 2751 - 2760 | 2761 - 2770 | 2771 - 2780 | 2781 - 2790 | 2791 - 2800 | 2801 - 2810 | 2811 - 2820 | 2821 - 2830 | 2831 - 2840 | 2841 - 2850 | 2851 - 2860 | 2861 - 2870 | 2871 - 2880 | 2881 - 2890 | 2891 - 2900 | 2901 - 2910 | 2911 - 2920 | 2921 - 2930 | 2931 - 2940 | 2941 - 2950 | 2951 - 2960 | 2961 - 2970 | 2971 - 2980 | 2981 - 2990 | 2991 - 3000 | 3001 - 3010 | 3011 - 3020 | 3021 - 3030 | 3031 - 3040 | 3041 - 3050 | 3051 - 3060 | 3061 - 3070 | 3071 - 3080 | 3081 - 3090 | 3091 - 3100 | 3101 - 3110 | 3111 - 3120 | 3121 - 3130 | 3131 - 3140 | 3141 - 3150 | 3151 - 3160 | 3161 - 3170 | 3171 - 3180 | 3181 - 3190 | 3191 - 3200 | 3201 - 3210 | 3211 - 3220 | 3221 - 3230 | 3231 - 3240 | 3241 - 3250 | 3251 - 3260 | 3261 - 3270 | 3271 - 3280 | 3281 - 3290 | 3291 - 3300 | 3301 - 3310 | 3311 - 3320 | 3321 - 3330 | 3331 - 3340 | 3341 - 3350 | 3351 - 3360 | 3361 - 3370 | 3371 - 3380 | 3381 - 3390 | 3391 - 3400 | 3401 - 3410 | 3411 - 3420 | 3421 - 3430 | 3431 - 3440 | 3441 - 3450 | 3451 - 3460 | 3461 - 3470 | 3471 - 3480 | 3481 - 3490 | 3491 - 3500 | 3501 - 3510 | 3511 - 3520 | 3521 - 3530 | 3531 - 3540 | 3541 - 3550 | 3551 - 3560 | 3561 - 3570 | 3571 - 3580 | 3581 - 3590 | 3591 - 3600 | 3601 - 3610 | 3611 - 3620 | 3621 - 3630 | 3631 - 3640 | 3641 - 3650 | 3651 - 3660 | 3661 - 3670 | 3671 - 3680 | 3681 - 3690 | 3691 - 3700 | 3701 - 3710 | 3711 - 3720 | 3721 - 3730 | 3731 - 3740 | 3741 - 3750 | 3751 - 3760 | 3761 - 3770 | 3771 - 3780 | 3781 - 3790 | 3791 - 3800 | 3801 - 3810 | 3811 - 3820 | 3821 - 3830 | 3831 - 3840 | 3841 - 3850 | 3851 - 3860 | 3861 - 3870 | 3871 - 3880 | 3881 - 3890 | 3891 - 3900 | 3901 - 3910 | 3911 - 3920 | 3921 - 3930 | 3931 - 3940 | 3941 - 3950 | 3951 - 3960 | 3961 - 3970 | 3971 - 3980 | 3981 - 3990 | 3991 - 4000 | 4001 - 4010 | 4011 - 4020 | 4021 - 4030 | 4031 - 4040 | 4041 - 4050 | 4051 - 4060 | 4061 - 4070 | 4071 - 4080 | 4081 - 4090 | 4091 - 4100 | 4101 - 4110 | 4111 - 4111 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS