SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU KVĚTNA A ČERVNA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 17. 06. 2011

n201106171708_sso_13_011_vsenKromě smutného přehledu těch, co již odešli, tentokrát přinášíme ve společenské kronikce i jedno poděkování dlouholeté kronikářce obce a ohlédnutí za turnovskou divadelní legendou. Ve své době se bez Václava Batličky neobešlo žádné divadelní představení, byl dobrou duší divadelní budovy. Odešel v požehnaném věku 92 let... Rádi bychom přinášeli i radostný přehled narozených dětí. Porodnice v turnovské nemocnici ukončila provoz, ale turnovské děti se stále rodí – v porodnicích v Jablonci nad Nisou, Liberci, Mladé Boleslavi, Jičíně a jinde. Tam už bohužel možnosti TvA nesahají. Rodiče narozených dětí musí mít zájem na zveřejnění jména a místa narození svého dítěte sami. Rádi v tom sehrajeme roli prostředníka. Stačí kontaktovat redakci…

PODĚKOVÁNÍ
Paní Jaroslava Fajtová, která se do naší obce – osady Žďár – přivdala a byla mj. i učitelkou ve zdejší základní škole, byla také dlouholetou kronikářkou obce. Celých 40 let. Práci odváděla vždy perfektně, za což jí patří veliké poděkování. Nyní spolupráci ukončila a předala tento nelehký úkol nové kronikářce Evě Vošvrdové. Tímto bychom rádi poděkovali paní Fajtové za výbornou kronikářskou spolupráci a paní Vošvrdové popřáli šťastnou ruku při psaní.

Vladimíra Vávrová, OÚ Veselá

 

VZPOMÍNKA

Lidé spjatí s turnovským divadlem ví, že Václav Batlička prožil téměř dvě třetiny svého požehnaného života ve zdejším krásném divadle. Jen zasvěcení věděli, že bez tohoto obětavého člověka by se v jeho čase nemohlo uskutečnit žádné představení. Byl doslova spiritus agens turnovské scény. Byl osvětlovačem, elektrikářem, topičem, uváděčem, rekvizitářem, kulisákem i zvukařem. Byl vždy na turnovském jevišti přítomen, aniž byl viděn. Určitě to bude i nadále… Čest jeho památce!

Za všechny divadelníky

Petr Pešek

 

VÝZVA

V Turnově skončil provoz porodnice, což má i dopad na naši společenskou kroniku. Narodilo se vám dítě v porodnici v Liberci, Jablonci, v Jičíně? A chcete, aby se o tom dozvěděli i ostatní? Pište na korespondenční či mailovou adresu redakce, telefonujte. Jiný způsob, jak tuto radostnou událost zveřejnit, není.                                             

 

ZEMŘELI

* 26. 5. Jiří Prkno, nedožitých 60 let, Jenišovice

* 27. 5. Jiří Pacholík, 79 let, Mokrý, Všeň

* 27. 5. Marie Smetanová, 73 let, Granátová ul., Turnov

* 29. 5. Josef Louda, 85 let, Ploukonice

* 31. 5. Naďa Havrdová, 51 let, Sedmihorky

* 31. 5. Václav Batlička, nedožitých 92 let, ul. 28. října, Turnov

* 5. 6. Václav Koďousek, nedožitých 40 let, Přepeře

* 5. 6. Zdeňka Bičíková, 83 let, ul. 28. října, Turnov

* 5. 6. Jiří Náhlovský, 76 let, Voděrady

* 7. 6. Naděžda Wachtlová, 78 let, Ohrazenice

* 7. 6. Jiří Houfek, nedožitých 83 let, Vranové, 2. díl, Malá Skála

* 7. 6. Božena Zajíčková, 88 let, Všeň

* 9. 6. Petr Vyhlídko, 52 let, Ohrazenice

 

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou k dispozici v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.