ČERVENCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 30. 07. 2012

n201207302155_sso_31_012_hrudkaSpolečenskou kroniku TvA začneme tentokrát jednou gratulací: Ve čtvrtek 26. července oslavila své životní jubileum paní Růženka Šicová z Turnova. Hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné. Vše nejlepší k narozeninám přeje dcera Radka s rodinou…
PODĚKOVÁNÍ

* Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s RNDr. Alešem Linkou. Též děkujeme za všechny projevy soustrasti a květinové dary. Vzpomínáme s láskou.
Rodina Linkova

* Chtěla bych tímto poděkovat celému oddělení ortopedie Panochovy nemocnice v Turnově. Zvláště panu MUDr. Jodasovi, asistentu MUDr. Karpíškovi, instrumentářce Filipové a anestezioložce Čapkové. A ještě vrchní sestře Martině Šestákové a celému kolektivu sestřiček za vzornou péči. Přeji všem mnoho pracovních úspěchů.
Se srdečnými díky Jana Floriánová, Turnov, a Zdena Mládková, Železný Brod

NARODILI SE
* 22. 6. Natálka Lásková z Ohrazenic (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)
* 27. 6. Kristýna Knoblochová, Turnov (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)

ZEMŘELI
* 25. 6. Miroslav Papež, 84 let, Malá Skála
* 5. 7. Ludmila Vrabcová, 74 let, Příšovice
* 5. 7. Břetislav Vojtíšek, 91 let, Paceřice
* 8. 7. Marie Součková, 78 let, Oldřichov v Hájích
* 9. 7. Božena Černá, 83 let, Žižkova, Turnov
* 10. 7. Prof. RNDr. Aleš Linka, Csc., 48 let, Přepeřská ul., Turnov
* 12. 7. Bohumila Hnátková, nedožitých 99 let, Ohrazenice
* 13. 7. Drahuška Hořáková, nedožitých 80 let, Přepeře
* 17. 7. Marie Trakalová, nedožitých 83 let, Bezručova ul., Turnov,
* 18. 7. Miroslav Müller, nedožitých 84 let, Komenského ul., Turnov
* 18. 7. Jiří Štancl, 73 let, Studentská ul., Turnov

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.