SPOLEČENSKÁ KRONIKA DRUHÉ POLOVINY ZÁŘÍ

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 07. 10. 2012

n201210071359_sso_51_012_valdstejnTentokrát naši společenskou kroniku uvádíme jedním poděkováním: Jménem třídy 2NS bychom rádi poděkovali paní ředitelce Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově Ing. Mileně Lednejové za to, že pod jejím vedením, profesionálním a lidským přístupem jsme mohli na této škole studovat. Poděkování patří také pedagogům za předávání znalostí i třídnímu učiteli panu Tausigovi, který nás úspěšně dovedl k maturitní zkoušce. Děkujeme. Hana Hušková a Jan Krsek

NARODILI SE
* 28. 8. Jan Wiener, Turnov, Nádražní ulice (narodil se v porodnici v Liberci)

ZEMŘELI
* 14. 9. Aleš Šťastný, 42 let, Koberovy
* 14. 9. Marie Knapová, 72 let, Příšovice
* 18. 9. Jana Filipová, nedožitých 43 let, Diamantová ul., Turnov
* 19. 9. Marta Kubíková, rozená Kovaříková, 74 let, Bělá
* 19. 9. Marie Švermová, nedožitých 71 let, Daliměřice, Turnov
* 20. 9. Stanislav Dušek, 75 let, Nádražní ul., Turnov
* 26. 9. Josef Kopečný, 88 let, Nádražní ul., Turnov

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.