SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 21. 10. 2012

n201210211838_sso_52_012_kostSpolečenská kronika TvA je zde k dispozici pro všechny druhy oznámení, ty smutné i veselé, stačí pouze kontaktovat redakci. Pro elektronickou i tištěnou verzi se jedná o službu zdarma. Dnes začneme gratulací: Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejeme panu Karlu Malíkovi ze Studentské ulice v Turnově k jeho 80. narozeninám. Manželka, syn s rodinou, dcera a ostatní příbuzní.


VZPOMÍNKA
* Ve čtvrtek 18. října to bude již rok, co nás navždy opustil pan Oldřich Palič z Lestkova, který by 21. září oslavil  70. narozeniny. Kdož jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Rodina Paličova

ZEMŘELI
* 27. 9. Miloš Brožek, 53 let, Jenišovice
* 27. 9. Věra Šubrtová, 80 let, Jeronýmova ul., Turnov
* 2. 10. Primula Schubertová, 82 let, Malá Skála, Vranové
* 3. 10. Jiří Klouček, 81 let, Semily
* 4. 10. Stanislav Stehlík, 84 let, Čtveřín
* 5. 10. Libuše Batličková, 90 let, Malý Rohozec
* 6. 10. Marie Šonská, nedožitých 93 let, Rovensko pod Troskami

Podpisové archy, kde svým podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Markova 310 (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.