SPOLEČENSKÁ KRONIKA PŘELOMU ÚNORA A BŘEZNA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 15. 03. 2015

n201503151048_sso_25_014_tuRedakce TvA si velmi váží zájmu občanů o zprostředkování jejich radostí i starostí. Tentokrát začínáme jedním poděkováním: Chtěla bych poděkovat p. primáři MUDr. Pospíšilovi z oddělení následné péče PNT a celému jeho kolektivu za péči, obětavost a trpělivost, kterou mně věnovali. Ludmila Petrakovičová z TurnovaVÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
92 let - Ludmila Hendrychová
80 let - Vladimír Drahoňovský, Zdeněk Pozdníček, Marie Plesarová, Františka Stuchlíková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

GRATULACE
* Ve středu 25. března 2015 oslaví své 90. narozeniny paní Anna Třešňáková z Daliměřic. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody jí přejí a za vše děkují: dcera Soňa s vnoučaty Jakubem, Markem a Nikolkou

VZPOMÍNKY
* V úterý 10. března uplynulo již 30 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Oldřich Pospíšil. Stále s láskou na něho vzpomíná manželka s dětmi

* V sobotu 7. března 2015 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan Karel Bělohlávek z Ohrazenic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Vzpomíná maminka, sestra a bratr s rodinami

* V pondělí 23. března 2015 tomu budou dva roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Marešová. Kdož jste ji měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomínají syn PhDr. Vratislav Mareš s rodinou a snacha Maruška Marešová s rodinou

* V pátek 13. března uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní Anna Mařanová z Turnova. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Jiří a Jana s rodinami

NARODILI SE
* 23. 2. Eliáš Strecker z Turnova (porodnice Jablonec nad Nisou)

ZEMŘELI
* 19. 2. Helena Haladová, nedožitých 90 let, Turnov
* 20. 2. Marta Butorová, nedožitých 61 let, Radvánovice
* 21. 2. Stanislav Vyskočil, nedožitých 84 let, Vesecko
* 22. 2. Honza Šťastný, nedožitých 69 let, Turnov
* 22. 2. Miroslav Richtr, 63 let, Turnov
* 24. 2. Jaroslava Hajná, nedožitých 80 let, Pěnčín
* 27. 2. Vlasta Stantejská, nedožitých 76 let, Lažany
* 4. 3. Jiří Cvrček, 77 let, Zbirohy
* 5. 3. Miroslava Pechová, nedožitých 83 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina (smuteční síň), Turnov, tel. 481 321 398.