SRPNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 31. 08. 2015

n201508311739_sso_58_015_kostelI druhý prázdninový měsíc je poznamenám událostmi osobními, chcete-li rodinnými. Někteří oslavili životní jubileum, jiní se narodili, několik obyvatel Turnov v srpnu ztratil… Společenská kronika TvA je tu pro všechny, kteří chtějí ostatním cokoli sdělit! Tentokrát začínáme jedním poděkováním: Děkuji paní MUDr. Bartošové z interny PNT, která o mě pečovala do příjezdu rychlé lékařské pomoci. Děkuji také osádce „záchranky“, která mě převezla do Liberce. Jiří Bíma, Optika Turnov, Nádražní ulice

VZPOMÍNKA
* Ve čtvrtek 20. srpna uplynul jeden rok, kdy mě opustila kamarádka, paní Milena Laščiaková z Bukoviny (Mírová pod Kozákovem). Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji tichou vzpomínku. Na její dobré srdce a obětavost stále vzpomíná kamarádka Magdalena Patočková z Rohlin u Turnova

NARODILI SE
* 28. 7. Vilma Jahodová z Turnova (narodila se v porodnici v Jičíně)
* 7. 8. Monika Bajerová ze Železného Brodu (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
96 let - Marie Makovská
94 let - Lidmila Hašková, Ludmila Cihlářová, Miloš Vodák
93 let - Božena Svobodová
90 let - Jiřina Mundlová, Karla Kulhavá, Otakar Doležal, Ludvík Pešek
85 let - Marie Halešová, Miroslava Fialová, Milada Ježková
80 let - Eva Šolcová, Stanislava Vaňková, Anna Hammerová, Hana Svadbíková
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 25. 7. Oldřich Zaml, nedožitých 84 let, Líšný
* 3. 8. Ing. Josef Kraus, 84 let, Turnov
* 4. 8. Otakar Špetlík, nedožitých 89 let, Bukovina
* 4. 8. Jaroslava Kolomazníková, 66 let, Přepeře, Turnov
* 6. 8. Karel Strnad, 68 let, Jenišovice
* 6. 8. Jozef Dražkovič, nedožitých 67 let, Turnov
* 6. 8. Karel Maryška, 76 let, J. Patočky, Turnov
* 6. 8. Božena Hlubučková, 89 let, Bukovina
* 8. 8. Jan Touš, 80 let, Turnov, bývalý profesor gymnázia - poslední rozloučení se uskutečnilo 28. srpna ve smuteční síni v Turnově
* 8. 8. Ing. Anna Holasová, 84 let, A. Dvořáka, Turnov
* 11. 8. Antonín Kovačičin, 57 let, Turnov
* 15. 8. Miloslav Hataš, 82 let, Turnov
* 19. 8. Hana Stěhulková, nedožitých 85 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel.
481 321 398.