ZÁŘIJOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 28. 09. 2015

n201509281640_sso_60_015_andelTradiční rubriku tentokrát zahajujeme dvěma vzpomínkami: V sobotu 12. září uplynulo 25 let od úmrtí našeho drahého tatínka, pana Ladislava Piroha, a 27. února uplynulo 23 let od úmrtí naší maminky, paní Hany Pirohové z Pěnčína. Kdož jste je znali a měli rádi, věnujte jim tichou vzpomínku. Na jejich dobrá srdce, lásku a obětavost stále vzpomínají dcery Hana a Laďka s rodinou


* V pondělí 21. září by se dožila 85 let paní Hana Lednejová z Turnova. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. Vzpomíná syn s rodinou

GRATULACE
* V neděli 4. října se dožívá 80 let paní Věra Masopustová. Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví a spokojenosti přejí syn a dcera s rodinami

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
92 let - Vlasta Slivanská, Jiřina Zemenová, Eliška Vonášková
90 let - Hana Habřinská, Olga Špiková, Jiří Šulc
85 let - Vladimír Haleš, Vlasta Šichová, Hana Koťátková, Jaroslava Vaníčková, Jiří Mejsnar, František Šritr, Marta Kozáková
80 let - Vlastimil Lhoták, Ján Polák, Ludmila Loutchanová, Zdenka Boudová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

NARODILI SE
* 5. 9. Veronika Vomáčková (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou), rodiče Petra a Karel Vomáčkovi, Turnov

ZEMŘELI
* 21. 8. Běla Hošková, nedožitých 83 let, Turnov
* 22. 8. Růžena Kočová, 87 let, Tatobity
* 22. 8. Viktor Sahaj, 51 let, Příšovice
* 28. 8. Božena Kočárková, 82 let, Příšovice
* 28. 8. Petr Srna, nedožitých 71 let, Turnov
* 2. 9. Stanislav Pelda, 85 let, Turnov
* 4. 9. Olga Barchánková, nedožitých 86 let, Výšinka, Turnov
* 6. 9. Karel Hajn, nedožitých 73 let, Turnov
* 11. 9. Josef Pavlišta, 83 let, Turnov
* 13. 9. Ladislav Koťátko, 66 let, Radimovice
* 15. 9. František Kukeně, 72 let, Svatoňovice
* 15. 9. Jaroslav Janda, 74 let, Turnov
* 16. 9. Rudolf Anděl, 79 let, Doubravice
* 17. 9. Josef Řehák, 80 let, Turnov
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.