KVĚTNOVÁ A ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 19. 06. 2016

n201606191554_sso_39_016_troskyPravidelnou rubriku tištěné i elektronické verze TvA nyní začínáme jedním poděkováním: Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem příbuzným, kamarádům, přátelům a spolupracovníkům za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého syna Aleše Jiráska z Turnova, který zemřel 18. dubna. Zároveň chceme poděkovat pracovníkům Pohřební služby Turnov, Křelina s. r. o. za laskavé a vstřícné jednání a pomoc v těchto těžkých chvílích. Děkují rodiče Libuše a Jan Jiráskovi

NARODILI SE

* 4. 5. Kateřina Hockeová (narodila se v porodnici v Jablonci nad Nisou)

VZPOMÍNKY

* V úterý 14. června uplynou dva roky, kdy nás navždy opustil pan Ladislav Patočka z Rohlin u Turnova. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Na jeho dobré srdce, lásku a obětavost stále vzpomínají manželka Magdaléna, syn Láďa, syn Roman s manželkou Šárkou, vnuci Roman a František a bratr Václav s rodinou a švagrová Krista společně s ostatními příbuznými.

* Ve čtvrtek 9. června uplynulo 10 let od úmrtí pana Josefa Kubáňka ze Sekyrkových Louček. Vzpomíná rodina

* V neděli 12. června uplynuly dva roky od úmrtí pana Jaroslava Najmana z Pěnčína. Vzpomíná rodina

* Ve čtvrtek 23. června by se dožila 100 let paní Marie Kopalová, rozená Vavřichová z Paceřic. Vzpomíná rodina

OZNÁMENÍ

* 6. května se našla v Panochově nemocnici peněženka s penězi, ovšem bez dokladů. Nálezce ji odevzdal Městské policii v Turnově.

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA

* 91 let - Anna Hlaváčková, Lidija Peteráčová
* 85 let - Ing. Josef Pekař
* 80 let - Svatopluk Svoboda, Danuška Simandlová, Milena Sedláčková, Hana Loudová, Pavel Hruška, Věra Šťastná, Jiří Egert, Jaromír Matějů, Marie Brožová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 11. 5. Stanislav Hlubuček, 60 let, Družstevní, Turnov
* 11. 5. Karel Pabiška, nedožitých 82 let, Karlovice
* 13. 5. Jan Loutchan, 61 let, Pelešany
* 13. 5. František Novák, 84 let, Turnov
* 14. 5. Jaroslava Dědečková, 77 let, Turnov
* 14. 5. Josef Janků, 86 let, Ohrazenice, Turnov
* 15. 5. Alois Bursa, 71 let, Bělá
* 15. 5. Ing. Radomír Jodas, nedožitých 87 let, Turnov
* 18. 5. Vladislav Brunclík, 93 let, Jana Palacha, Turnov
* 20. 5. Helena Kárová, 76 let, Liberec
* 23. 5. Karel Polívka, nedožitých 80 let, Turnov
* 23. 5. Čestmír Malý, 70 let, Přepeře
* 23. 5. František Svoboda, nedožitých 88 let, Modřišice, Turnov
* 26. 5. Oldřich Košek, 81 let, Přepeře
* 30. 5. Alena Válková, 90 let, Turnov
* 1. 6. Libuše Hornová, 96 let, Turnov
* 2. 6. Marie Stolínová, nedožitých 80 let, Jenišovice
* 2. 6. Stanislav Sudek, nedožitých 77 let, Turnov
* 5. 6. Josef Janus, nedožitých 83 let, Turnov
* 6. 6. Miroslav Franců, 75 let, Olešnice
* 7. 6. Jindřich Brož, nedožitých 60 let, Albrechtice
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.