ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL)

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Obce, školy, organizace, Vydáno dne: 21. 09. 2016

n201609212045_oso_111_016_zlkV souvislosti s děním na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole Turnov byla na srpnovém zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje ustavena pracovní skupina, jež měla posoudit situaci ve škole a vypracovat návrh jejího řešení. Rada Libereckého kraje se v úterý 20. září seznámila s výstupy této pracovní skupiny a i na jejich základě bude opětovně k projednání v Zastupitelstvu Libereckého kraje 27. září předkládán návrh na rozdělení Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov na dvě organizace.

Pracovní skupina se pro posouzení situace a vypracování návrhu jejího řešení k jednání sešla dvakrát  - 5. a 13. září. Na posledním jednání formou hlasování doporučila zastupitelstvu rozdělení školy. Hlasovala v poměru - 9 členů pro rozdělení, 6 členů proti rozdělení a 2 členové se zdrželi.

Školy byly spojeny rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje z roku 2007, z původní Integrované střední školy Turnov a Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov vznikl od počátku roku 2009 jeden subjekt, který však nadále působil v budovách v Alešově a Zborovské ulici v Turnově. V září loňského roku se veřejná diskuze o tomto kroku opět rozvířila v souvislosti s tím, že škola téměř kompletně opustila budovu ve Zborovské ulici a všichni žáci se vzdělávali v budově v Alešově ulici.

Na základě doporučení Rady Libereckého kraje tak byla od února 2016 navrácena výuka do Zborovské ulice, ani to však nevedlo k uklidnění situace. Pokračující napjatá atmosféra ve škole, neklid mezi žáky a ne zcela ideální vztahy mezi dvěma původně samostatnými pedagogickými sbory vedly k předložení návrhu na rozdělení škol. Tento návrh již schválila rada kraje, rozhodnout o něm mělo Zastupitelstvo Libereckého kraje v srpnu, před rozhodnutím byla však ustavena pracovní skupina.

Návrh na rozdělení školy ještě musí schválit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
(Zdroj: Markéta Dědková, tisková mluvčí Libereckého kraje, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz)

Pozn. red.: Bod jednání zastupitelstva kraje k turnovské „hotelovce“ má pevný začátek – úterý 27. září v 16.00 hodin.