ZÁŘIJOVÁ A ŘÍJNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 23. 10. 2016

n201610232059_sso_48_016_spolkronPravidelnou rubriku tentokrát uvádíme poděkováním: Touto cestou bych chtěla poděkovat panu primáři MUDr. J. Hainovi z chirurgického oddělení Panochovy nemocnice v Turnově a jeho kolektivu za skvělý přístup a perfektně vykonanou operaci kyčle. Ještě jednou, s úctou, děkuji. Blažena Muchová, KrčkoviceGRATULACE
* 13. října 2016 oslaví Dana a Václav Brodských z Mašova diamantovou svatbu. Jak ten čas letí... Společné ANO jste si řekli již před 60 lety. Tak jak léta běží, říkat samé ANO jde stěží. Jednou ANO, jednou NE a pak to jde... Hodně zdraví a štěstí do dalších společných let vám přejí Zlatka, Pepa, Tom a Petr

VZPOMÍNKY
* 18. října to bude pět let, co nás navždy opustil pan Oldřich Palič z Lestkova. Kdož jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Vzpomíná rodina Paličova

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
* 95 let - Karel Jiskra
* 94 let - Alena Horáčková
* 93 let - Vlasta Slivanská, Jiřina Zemenová, Eliška Vonášková
* 90 let - Drahoslava Šulcová, Ing. Vladimír Konečný, Jan Ruta
* 85 let - Jarmila Kyzivátová, Eduard Bartoníček, Miroslav Šmolík, Josef Čihulka, Irena Kvapilová
* 80 let - Jindřiška Linhartová, Vladimír Jiran, Jaroslava Brožová, Stanislava Andělová, Jaroslava Tehníková, Miloslava Šulcová, Zdeněk Pernica, Jitka Stellnerová, Vladimír Janeček
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 1. 9. JUDr. Václav Šolc, 88 let, Skálova ul., Turnov
* 2. 9. Josef Kreysa, 69 let, Výšinka, Turnov
* 3. 9. Galina Žilková, 75 let, Všeň
* 5. 9. Tomáš Opočenský, 44 let, Klokočí
* 5. 9. Oldřich Dvořan, 87 let, Přepeře
* 5. 9. Doris Hofmanová, 79 let, Turnov
* 10. 9. Anna Třešňáková, 91 let, Hruborohozecká, Turnov
* 11. 9. Petr Sztymon, 66 let, Turnov - Daliměřice
* 14. 9. Petr Pešek, 72 let, Tatobity
* 14. 9. Lidija Peteráčová, 91 let, Turnov
* 14. 9. Danuše Štotová, 70 let, Turnov
* 15. 9. Marie Becková, 74 let, Turnov
* 15. 9. Josef Skála, 90 let, Vazovec
* 16. 9. Jarmila Černá, 87 let, Karlovice
* 18. 9. Mgr. Josef Rytíř, učitel a bývalý ředitel chlapecké školy, 72 let, Turnov
* 18. 9. Karel Lohniský, nedožitých 48 let, Turnov
* 19. 9. Josef Bartoš, 67 let, Železný Brod
* 21. 9. Jiřina Tomsová, 84 let, Všeň
* 25. 9. Ing. František Horák, nedožitých 95 let, Sýkořice
* 28. 9. Růžena Vaníčková, nedožitých 87 let, Turnov
* 29. 9. Ludmila Langová, nedožitých 88 let, Jenišovice
* 30. 9. Věra Dědková, nedožitých 94 let, Karlovice-Roudný
* 30. 9. Vlastimil Hudský, 92 let, Klokočí
* 30. 9. Věra Kotrbová, 86 let, Turnov
* 4. 10. Miroslav Hnízdil, 72 let, Karlovice
* 4. 10. Blažena Dědková, nedožitých 81 let, Turnov
* 5. 10. Václav Hlaváč, 69 let, Ktová
* 8. 10. Božena Lacinová, nedožitých 81 let, Paceřice
* 10. 10. Blažena Cibulková, 92 let, Turnov
* 12. 10. Eva Rakoušová, nedožitých 87 let, Turnov
* 14. 10. Vladimír Hajný, 86 let, Jablonec nad Nisou
* 14. 10. Jarmila Melichová, 68 let, Turnov
Podpisové archy, kde pozůstalí podpisem potvrdí souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Zveřejnění oznámení ve společenské kronice je zdarma, stačí kontaktovat redakci.