ŘÍJNOVÁ A LISTOPADOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Autor: info@turnovskovakci.cz <info(at)turnovskovakci.cz>, Téma: Spolky, občanská sdružení a společenská oznámení, Vydáno dne: 20. 11. 2016

n201611201355_sso_50_016_spolkronPravidelnou rubriku, která vychází v tištěné i internetové verzi TvA, tentokrát uvádíme jednou gratulací: 90. narozeniny! U příležitosti významného životního výročí přeji panu Václavu Kunovi dobré zdraví a hodně osobní spokojenosti. Zároveň děkuji bývalému řediteli středního odborného učiliště za jeho celoživotní úsilí, které zaměřil na prosperitu odborného školství v Turnově a jeho okolí. Ing. Milena Lednejová


VZPOMÍNKY

* Ve středu 2. listopadu uplynulo 10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a také prababička, paní Božena Brožová. Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku. S vděčností vzpomínají rodiny Pugnerova, Mikulova a Šupova

* Vzpomínáme výročí úmrtí pana Františka Havránka, dlouholetého řidiče-záchranáře v turnovské nemocnici. Stále vzpomíná zarmoucená rodina

NARODILI SE
* 20. 10. Tomáš Kratochvíl z Mašova (narodil se v porodnici v Jičíně)
28.10. Matouš Hák z Turnova (narodil se v porodnici v Jilemnici)

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA
96 let - Božena Havlová
93 let - Květuše Vejrová
90 let - Josef Minařík, Václav Kuna
85 let - Vladimír Kosař
80 let - Eva Klečková, Zdeněk Komárovský, Vladislav Plichta, Stanislav Brodský
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 26. 10. Ing. Jiří Pozner, 72 let, Daliměřice
* 26. 10. Jiřina Zemenová, 93 let, Turnov
* 28. 10. Ing. Vladimír Štoll, 70 let, Turnov
* 29. 10. Vítězslav Brožek, 88 let, Karlovice
* 31. 10. Jiří Malý, 67 let, Rohliny, Mírová pod Kozákovem
* 31. 10. Soňa Krámská, 78 let, Turnov
* 1. 11. Helena Černá, 92 let, DD Pohoda
* 2. 11. Jiří Vacík, 46 let, Na Stebni, Turnov
* 3. 11. Zdeňka Mášová, 76 let, Turnov
* 5. 11. Drahomíra Nováková, nedožitých 90 let, Turnov
* 7. 11. Lidmila Sommerová, 87 let, Přepeře
* 11. 10. Jana Bernardová, 83 let, Ohrazenice
* 14. 10. Květuše Zajíčková, 88 let, Přepeře
* 15. 10. Miroslav Votrubec, 74 let, Mašov
* 16. 10. Jiří Ťukal, 56 let, Vlastibořice
* 17. 10. Vlasta Matějková, 81 let, Turnov
* 19. 10. Jiří Masopust, 70 let, Turnov, Daliměřice
* 20. 10. Libuše Vébrová, 78 let, Turnov
* 23. 10. Milada Vaňátková, 93 let, Klokočí
* 24. 10. František Zobač, nedožitých 93 let, Granátová ul., Turnov
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398. Zveřejnění oznámení ve společenské kronice je zdarma, stačí kontaktovat redakci.