Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura cb
 


n201111072101_zap_326_2011_terminalV pátek 4. listopadu byl za účasti vedení města a pozvaných hostů slavnostně otevřen nový dopravní terminál u turnovského nádraží ČD. Provoz byl zahájen v neděli 6. listopadu. Náklady na stavbu byly hrazeny z podstatné části z dotace EU (Regionální operační program NUTS II Severovýchod - ROP), jsou ve výši 72 mil. Kč. Dotace bude tvořit maximálně 92,5 % z uznatelných nákladů, přesná suma bude známa až v 1. čtvrtletí 2012 po závěrečném vyúčtování. Stavba byla připravována od roku 2004. Smyslem projektu byl přesun autobusového nádraží k nádraží ČD a lepší propojení obou druhů hromadné dopravy.
Vydáno: 07. 11. 2011 | 4195 přečtení | Počet komentářů: 16

n201111052028_zap_324_2011_tvaVe dnech 2. až 4. listopadu bylo v regionu Turnovska distribuováno 22. letošní vydání novin TvA. Číslu dominuje rozhovor s jediným synem mecenáše Bohuslava Jana Horáčka Janem. Ten se uskutečnil na pozadí 10. výročí fungování domu Na Sboře. I reportáž z těchto oslav najdete ve zmíněném vydání novin. A také informace z veřejného projednání konceptu územního plánu Turnova či záměru odlehčovací komunikace Na Lukách. V novinách čtenáři najdou také záznam z jednání turnovských zastupitelů, informaci o udělení ceny obce při slavnosti ke svátku 28. října, zamyšlení nad dopravou v Turnově ad. Součástí novin je i kulturní a sportovní servis a společenská kronika. Pro zájemce je připraveno bezplatné zasílání tištěné verze v elektronické podobě. Stačí si napsat na info@turnovskovakci.cz
Vydáno: 05. 11. 2011 | 3107 přečtení | Počet komentářů: 1

n201111032211_zap_323_2011_sidlisteOd roku 2009 město Turnov připravovalo na základě výsledků ankety s občany projektovou dokumentaci na úpravy v sídlišti u nádraží, spočívající v rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci komunikací, úpravě oddychových ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje rozdělení akce na celkem pět etap. V únoru 2011 bylo na stavbu vydáno stavební povolení. Počátkem roku 2011 byla zpracována prováděcí dokumentace na I. etapu a zároveň požádáno Ministerstvo místního rozvoje ČR o dotaci. Ta byla v květnu městu přiznána ve výši 4 mil. Kč. Předpokládaný projektovaný investiční náklad této etapy byl 9,2 mil. Kč. Po schválení radou a zastupitelstvem města proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala firma Silnice Jičín, a. s., za 7,9 mil. Kč.
Vydáno: 03. 11. 2011 | 1485 přečtení | Počet komentářů: 3

n201111031437_zap_322_2011_semnemVe čtvrtek 3. listopadu dopoledne rozeslal ředitel semilské nemocnice novinářům v regionu oficiální tiskovou zprávu. Podle ní je v Semilech opět plnohodnotná ortopedie, jako před tím, než se oddělení přestěhovalo do Turnova. V tiskové zprávě se uvádí: Nemocnice s poliklinikou v Semilech opět léčí pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v plném rozsahu svých odborností. Pojištěnci VZP u nás již od 1. listopadu 2011 nemusí být odmítáni a nemusí se přehlašovat k jiným zdravotním pojišťovnám jako dosud. Pokud si totiž nemocný člověk vybral Nemocnici v Semilech a byla potřebná hospitalizace na ortopedii či přímo ortopedická operace, musel jet buď jinam, nebo změnit zdravotní pojišťovnu. To nebylo příjemné pacientům, ani lékařům a konec konců s tím měly jistý problém i zdravotní pojišťovny. Po dlouhých jednáních se VZP a Nemocnice v Semilech dohodly na restrukturalizaci lůžkové péče. Týká se to především obnovení lůžkové péče v ortopedii a snížení počtu lůžek pro kožní pacienty, kteří budou více léčeni ambulantně. Další výrazná změna je v posílení počtu lůžek na oddělení následné péče. Toto oddělení, podobně jako ortopedie, je velice vyhledáváno pro svoji výbornou pověst a kvalitu zdravotní péče. Nemocnice v Semilech je tedy připravena vám poskytnout své služby při řešení vašich zdravotních problémů, a pokud je nemáte, tak přesto nezapomínejte na prevenci. Podepsán Ing. Jiří Samek, ředitel Nemocnice v Semilech.
Vydáno: 03. 11. 2011 | 2780 přečtení | Počet komentářů: 63

n201111030143_zap_321_2011_tuTak reagoval čtenář TvA Pavel Jakubec na současnost v turnovské dopravě. Pravda, v rámci „Čisté Jizery“ byly alespoň známy základní omezení v dopravě. Nyní, jak jsou práce před nástupem zimy na jednotlivých místech dokončovány, je to víceméně chaos! A pohříchu nikdo kompetentní o něm neinformuje. To je opravdu na hlubší zamyšlení, protože možností, jak informovat veřejnost je v Turnově poměrně dost! Nechme ale „hovořit“ Pavla Jakubce, každodenního řidiče v ulicích města na trase Turnov – Semily a zpět, a vstřebejme „jeho“ postřehy z turnovské dopravy počátku listopadu:
Vydáno: 03. 11. 2011 | 1751 přečtení | Počet komentářů: 7

n201111012233_zap_317_2011_horacekNebylo jednoduché domluvit si s ním rozhovor. Nejezdí do Turnova tak často, do toho maturoval… Nakonec pomohla paní Milena Šolcová, která „hlídala“, kdy přijede do našich končin a zprostředkovala i setkání. To se uskutečnilo při příležitosti desátého výročí bratrského sboru v Turnově. Ondřej Halama, duchovní otec zdejšího ochranovského sboru, přislíbil na chvíli zapůjčit klidné místo pro pořízení rozhovoru v prostorách domu Na Sboře, kde se oslavy konaly. Vše připravené, nic neponechané náhodě, to už musí klapnout. Klaplo. Mé obavy, že ho mezi přicházejícími hosty nepoznám, byly zbytečné. Je totiž svému otci velmi podobný. A při našem rozhovoru jsem došla k závěru, že nejen vzhledem. Představuji vám Jana Horáčka, který je synem Bohuslava Jana Horáčka (toho vám, tuším, představovat nemusím).
Vydáno: 01. 11. 2011 | 3049 přečtení | Počet komentářů: 0

n201110262128_zap_316_2011_supsÚvodem úterního zasedání turnovského zastupitelstva města (25. října) jeho členové bezproblémově odhlasovali ukončení jednoho lehce megalomanského projektu, kdy chtěl Liberecký kraj spolu s jednou soukromou univerzitou z Ostravy v návaznosti na zdejší „hotelovku“ realizovat tzv. podnikatelský inkubátor; tedy vzdělávací zařízení zhruba mezi vysokou a vyšší odbornou školou. Zřízení inkubátoru podporoval dřívější radní pro školství Libereckého kraje, inkubátor měl být jakousi „náplastí“ na nechtěné sloučení dvou středních škol v jednu – Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu.
Vydáno: 26. 10. 2011 | 3414 přečtení | Počet komentářů: 18

n201110261027_zap_315_2011_korunaAno, patří se děkovat. Už má maminka mi kladla celé mé dětství na srdce, že je slušné zdravit každého, koho alespoň trochu znám a k tomu také děkovat. Za mého mládí se ještě výchova „tvrdých loktů“ nenosila. Ale já její výchovné lekce „slušnosti za každou cenu“ chápu. Nemohla tušit, jaká doba přijde. Konečně, co s tím taky nadělám, že. Dnes, za zenitem… Ale o tom jsem nechtěla psát. V pátek 28. října oslaví naše země 93. výročí vzniku samostatného Československa. Řekla jsem si, že u této příležitosti poděkuji. A to všem, na které si jen vzpomenu. To víte, výchova je výchova.
Vydáno: 26. 10. 2011 | 2973 přečtení | Počet komentářů: 5

n201110232250_zap_314_2011_hrusticeV termínu od 24. října do 10. listopadu budou z důvodu opravy vozovky poničené rekonstrukcí kanalizací v rámci projektu Čistá Jizera, resp. rekonstrukcí již zprovozněné ulice 5. května uzavřeny některé ulice. Ve dnech 24. až 26. října proběhne úplná uzavírka silnice na Károvsku od nového kruhového objezdu po křižovatku směr Šetřilovsko – Záholice, ve dnech 28. října až 3. listopadu bude pro provoz úplně uzavřena ulice Alej legií a 5. a 6. listopadu opět celá trasa na Károvsku.
Vydáno: 23. 10. 2011 | 2162 přečtení | Počet komentářů: 55

n201110222034_zap_312_2011_tvaTolik letošních vydání mají za sebou noviny TvA. Číslu 21. dominuje informace o zprovoznění dopravního terminálu u nádraží 6. listopadu, resp. zpráva o změnách v hromadné autobusové dopravě. Čtenář v novinách najde i text, který je v době zveřejnění tohoto článku již překonaný, a sice, že v pátek 21. října byla zprovozněna ulice 5. května po rekonstrukci. Co zde čtenář bohužel nenajde, protože to redakci nedal nikdo vědět, je skutečnost, že od 24. října budou asi na dva až tři týdny pro provoz uzavřeny komunikace na Károvsku a Alej legií (více přineseme v samostatném článku). V 21. čísle novin TvA najdete také původní rozhovor s muzikantem Daliborem Cidlinským či reportáž z návštěvy ministra zdravotnictví Leoše Hegera na oslavách výročí turnovské zdravotnické školy.
Vydáno: 22. 10. 2011 | 2624 přečtení | Počet komentářů: 0

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 2353 nalezených)

| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 | 400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-710 | 710-720 | 720-730 | 730-740 | 740-750 | 750-760 | 760-770 | 770-780 | 780-790 | 790-800 | 800-810 | 810-820 | 820-830 | 830-840 | 840-850 | 850-860 | 860-870 | 870-880 | 880-890 | 890-900 | 900-910 | 910-920 | 920-930 | 930-940 | 940-950 | 950-960 | 960-970 | 970-980 | 980-990 | 990-1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | 1030-1040 | 1040-1050 | 1050-1060 | 1060-1070 | 1070-1080 | 1080-1090 | 1090-1100 | 1100-1110 | 1110-1120 | 1120-1130 | 1130-1140 | 1140-1150 | 1150-1160 | 1160-1170 | 1170-1180 | 1180-1190 | 1190-1200 | 1200-1210 | 1210-1220 | 1220-1230 | 1230-1240 | 1240-1250 | 1250-1260 | 1260-1270 | 1270-1280 | 1280-1290 | 1290-1300 | 1300-1310 | 1310-1320 | 1320-1330 | 1330-1340 | 1340-1350 | 1350-1360 | 1360-1370 | 1370-1380 | 1380-1390 | 1390-1400 | 1400-1410 | 1410-1420 | 1420-1430 | 1430-1440 | 1440-1450 | 1450-1460 | 1460-1470 | 1470-1480 | 1480-1490 | 1490-1500 | 1500-1510 | 1510-1520 | 1520-1530 | 1530-1540 | 1540-1550 | 1550-1560 | 1560-1570 | 1570-1580 | 1580-1590 | 1590-1600 | 1600-1610 | 1610-1620 | 1620-1630 | 1630-1640 | 1640-1650 | 1650-1660 | 1660-1670 | 1670-1680 | 1680-1690 | 1690-1700 | 1700-1710 | 1710-1720 | 1720-1730 | 1730-1740 | 1740-1750 | 1750-1760 | 1760-1770 | 1770-1780 | 1780-1790 | 1790-1800 | 1800-1810 | 1810-1820 | 1820-1830 | 1830-1840 | 1840-1850 | 1850-1860 | 1860-1870 | 1870-1880 | 1880-1890 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1910-1920 | 1920-1930 | 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 | 1960-1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2020 | 2020-2030 | 2030-2040 | 2040-2050 | 2050-2060 | 2060-2070 | 2070-2080 | 2080-2090 | 2090-2100 | 2100-2110 | 2110-2120 | 2120-2130 | 2130-2140 | 2140-2150 | 2150-2160 | 2160-2170 | 2170-2180 | 2180-2190 | 2190-2200 | 2200-2210 | 2210-2220 | 2220-2230 | 2230-2240 | 2240-2250 | 2250-2260 | 2260-2270 | 2270-2280 | 2280-2290 | 2290-2300 | 2300-2310 | 2310-2320 | 2320-2330 | 2330-2340 | 2340-2350 | 2350-2353 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet