Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 


n201502052232_zap_50_2015_knlKrajská nemocnice Liberec (KNL), jejíž součástí je od ledna 2014 také turnovská Panochova nemocnice, zveřejnila výsledky hospodaření za loňský rok. Ten podle údajů vedení organizace skončil se ziskem ve výši 29 mil. Kč, z toho Liberec +26 mil. Kč a Turnov +3 mil. Kč. V roce 2013 skončila nemocnice Liberec s účetním ziskem ve výši 25 mil. Kč. Panochova nemocnice Turnov hospodařila v roce 2013 se ztrátou ve výši 27 mil. Kč. V roce 2015 bude KNL navyšovat zaměstnancům tarify o + 5 %, což představuje náklad 40 mil. Kč (včetně odvodů).
Vydáno: 05. 02. 2015 | 2220 přečtení | Počet komentářů: 16

n201502050931_zap_49_2015_vantrhySchvalování rozpočtu na rok 2015, to bylo hlavní téma veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 29. ledna. Rozpočet je schválen, pro vedením města navržený materiál hlasovalo 25 zastupitelů, jeden se hlasování zdržel. Patrně většina kontroverzních témat byla již prodiskutována na pracovním (uzavřeném) zasedání. Dalším zajímavým bodem jednání bylo stanovisko zastupitelů ke studii úpravy horní části Nádražní ulice. Někteří z přítomných rozporovali navržené řešení změny přednosti v jízdě. Koupě objektu spořitelny na náměstí: Město postoupilo do druhého kola s nabídkou 15 mil. Kč. Nyní podalo nabídku do druhého kola. Po delší diskuzi zastupitelé 19 hlasy starostovi doporučili, aby se druhého kola město zúčastnilo. Vánoční trhy se napříště opět vrátí na náměstí... A nyní k některým bodům podrobně.
Vydáno: 05. 02. 2015 | 2233 přečtení | Počet komentářů: 13

n201502031624_zap_47_2015_maskovkaTurnovu chybí k dofinancování sportoviště v Maškově zahradě 30 až 35 mil. Kč. Uvedl to starosta města Tomáš Hocke na únorové tiskové konferenci radnice. „Máme dvě možnosti. Buď si vezmeme úvěr, nebo prodáme část pozemků v Maškově zahradě ke komerčnímu využití,“ řekl starosta. V případě pozemků se jedná o plochu o velikosti zhruba 10 tisíc metrů čtverečních za supermarketem Penny, resp. v prostoru bývalých jatek. Jak starosta doplnil: „Nechceme prodávat levně, a je vůbec otázkou, zda ty pozemky prodávat, nebo nechat budoucím generacím.“ Na tomto místě je dobré zmínit, že plocha u železniční zastávky je ideálním nástupištěm do Českého ráje a mělo-li by někdy někde vzniknout skutečné návštěvnické centrum, je to velmi příhodné místo…
Vydáno: 03. 02. 2015 | 2847 přečtení | Počet komentářů: 24

n201502031423_zap_46_2015_poctaHejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužili o dobré jméno Libereckého kraje. Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek - celkem již 48 osobností, které proslavily Liberecký kraj. „Letos již potřetí mají občané možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, prosím, zašlete nám svůj návrh,“ vyzývá hejtman Martin Půta. Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2015.
Vydáno: 03. 02. 2015 | 1019 přečtení | Počet komentářů: 11

n201502021930_zap_44_2015_tvaS trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že ještě 23 čísel novin letošního ročníku TvA a budou zase Vánoce… To ale ještě trochu vody v Jizeře uteče, stane se spousta věcí a TvA bude jistě přitom. Stejně jako uprostřed ledna při slavnostním zápisu prvňáčků do turnovských škol, stejně jako u prvního letošního setkání starosty s občany na téma rekonstrukce Nádražní ulice, stejně jako u předávání prestižního certifikátu, který obdržely Zdravotně sociální služby Turnov. Ve druhém letošním vydání novin čtenáři také našli článek k 15. výročí turnovské Náruče, mohli si připomenout události loňského roku a mnoho dalšího. To vše si můžete přečíst také v podobě flipbooku, kam postupně u inzerentů zařazujeme i odkazy na jejich aktivity…
Vydáno: 02. 02. 2015 | 1577 přečtení | Počet komentářů: 1

n201502021434_zap_38_2015_zmI v letošním roce bude pokračovat na stránkách TvA anketa turnovských zastupitelů. Otázka zněla: Co pro Vás znamená rok 2015 a co očekáváte v tomto roce jako zastupitel/ka od svých kolegů?


Vydáno: 02. 02. 2015 | 1660 přečtení | Počet komentářů: 0

n201501280818_zap_37_2015_scvkVodohospodářské sdružení Turnov vám v seriálu představovalo vodohospodářský majetek sloužící každý den pro bezproblémové zásobování pitnou vodou a odkanalizování Turnova a sousedních obcí. Dnes přinášíme poslední díl. Snažili jsme se naznačit, jak je vlastnictví vodohospodářského majetku a provozování vodovodů a kanalizací různorodé. Na závěr si dovolíme uvést ještě některé důležité zajímavosti a informace. Více najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz.
Vydáno: 28. 01. 2015 | 1428 přečtení | Počet komentářů: 2

n201501280757_zap_36_2015_tuUž 133 obcí v Libereckém kraji z celkového počtu 215 má pořízen územní plán vydaný podle nového stavebního zákona platného od roku 2007. Za osm let se tak podařilo pokrýt většinu území kraje novou územně plánovací dokumentací, která splňuje zvýšené nároky nových právních předpisů. Více než polovina obcí z kraje dostala na územní plán dotaci od Libereckého kraje. „V nových územních plánech se především dbá na ochranu nezastavěného území, tak aby se zástavba nekontrolovaně nešířila do volné krajiny. Dále se v nových územních plánech přesněji řeší prostorová regulace, to znamená stanovení výšky staveb, hustoty zástavby, velikost pozemků apod. Nové územní plány tak pro stavební úřady zpravidla představují srozumitelnější podklad pro jejich rozhodovací činnost,“ vysvětluje  Gabriela Šípková, vedoucí oddělení územního plánování Krajského úřadu Libereckého kraje.
Vydáno: 28. 01. 2015 | 918 přečtení | Počet komentářů: 0

n201501232125_zap_33_2015_nadrazniOpakované petice obyvatel, stížnosti na alarmující technický stav vozovky a sítí, popraskané domy od rychle projíždějících vozidel po zvlněné vozovce, zejména kamionů v nočních hodinách. To je současnost v horní části turnovské Nádražní ulice od Hotelu Beneš směrem na Ohrazenice. Původně měla být komunikace opravena v rámci projektu Čistá Jizera, ale nakonec musely být některé lokality ze seznamu vyškrtnuty. Nahlas hovořit o rekonstrukci se začalo až po předloňské návštěvě hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, kdy se u místního Koloniálu u Roubíčků uskutečnila schůzka občanů s hejtmanem a vedením města. „Turnov na své náklady vyhotoví projektovou dokumentaci až ke stavebnímu povolení, kraj se potom bude snažit sehnat peníze z evropských fondů,“ zněla dohoda.
Vydáno: 23. 01. 2015 | 2257 přečtení | Počet komentářů: 19

n201501210928_zap_31_2015_vhsV dalším díle seriálu, který připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov, se podíváme na odkanalizování nemovitostí. Kanalizační přípojky slouží k odvedení odpadních vod od bytových, průmyslových a ostatních objektů do kanalizačních řadů. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby, nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Na Turnovsku je smluvně evidováno 3 500 přípojek. Díky nim zde vybere provozovatel majetku – firma SčVK, a. s. - polovinu stočného z celého území VHS, tedy okolo 42 mil. Kč.
Vydáno: 21. 01. 2015 | 1516 přečtení | Počet komentářů: 3

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 2353 nalezených)

| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 | 400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-710 | 710-720 | 720-730 | 730-740 | 740-750 | 750-760 | 760-770 | 770-780 | 780-790 | 790-800 | 800-810 | 810-820 | 820-830 | 830-840 | 840-850 | 850-860 | 860-870 | 870-880 | 880-890 | 890-900 | 900-910 | 910-920 | 920-930 | 930-940 | 940-950 | 950-960 | 960-970 | 970-980 | 980-990 | 990-1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | 1030-1040 | 1040-1050 | 1050-1060 | 1060-1070 | 1070-1080 | 1080-1090 | 1090-1100 | 1100-1110 | 1110-1120 | 1120-1130 | 1130-1140 | 1140-1150 | 1150-1160 | 1160-1170 | 1170-1180 | 1180-1190 | 1190-1200 | 1200-1210 | 1210-1220 | 1220-1230 | 1230-1240 | 1240-1250 | 1250-1260 | 1260-1270 | 1270-1280 | 1280-1290 | 1290-1300 | 1300-1310 | 1310-1320 | 1320-1330 | 1330-1340 | 1340-1350 | 1350-1360 | 1360-1370 | 1370-1380 | 1380-1390 | 1390-1400 | 1400-1410 | 1410-1420 | 1420-1430 | 1430-1440 | 1440-1450 | 1450-1460 | 1460-1470 | 1470-1480 | 1480-1490 | 1490-1500 | 1500-1510 | 1510-1520 | 1520-1530 | 1530-1540 | 1540-1550 | 1550-1560 | 1560-1570 | 1570-1580 | 1580-1590 | 1590-1600 | 1600-1610 | 1610-1620 | 1620-1630 | 1630-1640 | 1640-1650 | 1650-1660 | 1660-1670 | 1670-1680 | 1680-1690 | 1690-1700 | 1700-1710 | 1710-1720 | 1720-1730 | 1730-1740 | 1740-1750 | 1750-1760 | 1760-1770 | 1770-1780 | 1780-1790 | 1790-1800 | 1800-1810 | 1810-1820 | 1820-1830 | 1830-1840 | 1840-1850 | 1850-1860 | 1860-1870 | 1870-1880 | 1880-1890 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1910-1920 | 1920-1930 | 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 | 1960-1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2020 | 2020-2030 | 2030-2040 | 2040-2050 | 2050-2060 | 2060-2070 | 2070-2080 | 2080-2090 | 2090-2100 | 2100-2110 | 2110-2120 | 2120-2130 | 2130-2140 | 2140-2150 | 2150-2160 | 2160-2170 | 2170-2180 | 2180-2190 | 2190-2200 | 2200-2210 | 2210-2220 | 2220-2230 | 2230-2240 | 2240-2250 | 2250-2260 | 2260-2270 | 2270-2280 | 2280-2290 | 2290-2300 | 2300-2310 | 2310-2320 | 2320-2330 | 2330-2340 | 2340-2350 | 2350-2353 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet