Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 


n201307261108_zap_293_2013_spetlikPo přečtení článku pana Zbyňka Báči (ZDE) a v kontextu toho, že o budoucnosti odpadového hospodářství v Turnově ještě bude jednat turnovské zastupitelstvo v září, považuji za vhodné reagovat. Hned na začátku musím říct, že s mnoha závěry pana Báči musím souhlasit, v některých se však mýlí nebo se věci mají jinak, protože činí závěry díky nepřesným informacím.
Vydáno: 26. 07. 2013 | 2828 přečtení | Počet komentářů: 2

n201307251818_zap_292_2013_sfsNedávno uspořádala společnost SFS intec, sídlící v turnovské průmyslové zóně Vesecko, domácí veletrh na téma konstrukčních řešení plochých i šikmých střech, opláštění staveb a konstrukčních dřevostaveb. Zájem o produkci společnosti byl nad očekávání veliký. Akce se zúčastnilo více než 120 zákazníků z řad odborné veřejnosti. Velký ohlas vzbudila akce hlavně mezi projektanty či montážními firmami, které se konstrukcemi průmyslových staveb a dřevostaveb zabývají.
Vydáno: 25. 07. 2013 | 1680 přečtení | Počet komentářů: 7

n201307231145_zap_291_2013_kaceniNová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, které velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, nabyla účinnosti 15. července t. r.  Pro laika – dřevorubce, je však v některých ustanoveních poněkud ošidná. Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Zde je uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí v zahradách, a to bez ohledu na jejich velikost. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoli pozemek dle katastru nemovitosti (například trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška.
Vydáno: 23. 07. 2013 | 2087 přečtení | Počet komentářů: 2

n201307221957_zap_288_2013_bazenekJedním z kontroverzních míst Turnova je již několik let tzv. bazének na sídlišti u nádraží. Bazének je již léta vypuštěný a chátrá. Nyní se nabízí další možnost řešení, a sice jeho zavezení a likvidace. Vedení města však zajímá, jak se k tomuto návrhu vyjádří veřejnost. Po pokusech o revitalizaci prostoru s bazénkem a jeho začlenění do parkové úpravy se nyní objevila možnost zavezení bazénku materiálem vzniklým při výkopu základů nové Waldorfské mateřské školy v Daliměřicích.
Vydáno: 22. 07. 2013 | 3029 přečtení | Počet komentářů: 3

n201307221927_zap_287_2013_radarFirma AŽD s. r. o. Praha dokončila instalaci nových radarů v Turnově a v okolních obcích a v pondělí 22. července bylo opět zahájeno měření rychlosti projíždějících vozidel. Nové radary neměří momentální rychlost vozidla při projetí před radarem, jako tomu bylo u radarů stacionárních, ale rychlost průměrnou při průjezdu mezi dvěma měřícími body umístěnými na rámech nad komunikací. Jde o zcela jiný systém měření. Se zavedením a instalací měl dodavatel určité procesní potíže, proto nebyla dodržena původní lhůta 1. května 2013 a radary byly zprovozněny až v druhé polovině července po jejich ověření, k němuž došlo ve čtvrtek 18. července.
Vydáno: 22. 07. 2013 | 2206 přečtení | Počet komentářů: 3

n201307181456_zap_285_2013_bacaV poslední době se doslova roztrhl pytel s nápady, jak změnit odpadové hospodářství Turnova k nějakému novému, lepšímu systému, který má za cíl nakopnout nás, občany, abychom lépe a více třídili. Vzhledem k tomu, že jsem se několik let pohyboval v této oblasti, byl jsem neustále vyzýván, abych zkusil okomentovat nápady městských úředníků, jak lépe třídit a ještě k tomu motivovat občany, a to nejlépe finanční odměnou. Konečně tedy tak činím a v následujících řádcích se pokusím poodhalit úskalí našeho odpadového hospodářství.
Vydáno: 18. 07. 2013 | 3169 přečtení | Počet komentářů: 16

n201306091712_zap_242_2013_kamaxStanovisko firmy Kamax k rozhovoru s Lukášem Berndtem (ZDE), zastupujícím mj. i Rohozecký okrašlovací spolek. Rozhovor se týkal i rozvoje průmyslové zóny Vesecko a firmy Kamax. Stanovisko firmy přinášíme v plném znění:
Firma KAMAX se nikdy netajila svými záměry o další expanzi v Turnově, a jelikož další rozšiřování závodu v Nudvojovicích nebylo možné, byly zakoupeny nabízené pozemky v průmyslové zóně Vesecko. Jde o oficiální průmyslovou zónu, kde se s výstavbou průmyslových podniků počítá. Před samotným nákupem pozemků samozřejmě proběhla otevřená prezentace celého projektu včetně toho, že na Vesecku cílově plánujeme zaměstnávat až 1 000 zaměstnanců.
Vydáno: 16. 07. 2013 | 2064 přečtení | Počet komentářů: 2

n201307160938_zap_284_2013_lkJeště Nečasova vláda schválila částku 547 mil. Kč na opravu posledních čtyř úseků silnic v Libereckém kraji, jejichž financování dosud nebylo pokryto. Materiál, který dnes již minulá vláda schválila, byl zpracován na základě žádosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který se obrátil na předsedu vlády a ministry financí a pro místní rozvoj s žádostí o pomoc při řešení financování velkých infrastrukturních staveb vážně poškozených v průběhu povodní v srpnu roku 2010.
Vydáno: 16. 07. 2013 | 946 přečtení | Počet komentářů: 0

n201307131711_zap_282_2013_tvaJiž do druhé poloviny vydání novin v tomto roce patří v pořadí čtrnácté vydání novin TvA.  Z jeho obsahu se čtenáři dozvěděli konečnou finanční podporu Turnova vytopenému Rudníku, v novinách je ohlédnutí za patrně největší akcí letošní prázdninové sezony v Turnově, kterou byl v sobotu 6. července Kámen a šperk v Českém ráji. Obsahově nejdelší je text, zaznamenávající červnové zasedání zastupitelů, kteří si tentokrát na sebe opravdu připravili až příliš mnoho věcí k rozlousknutí. Noviny také zaznamenaly informaci o odchodu ředitele ZŠ ve Skálově ulici Romana Mareše, který zvítězil v konkurzu na ředitele ZŠ v Jičíně, takže pouze mění města... Součástí novin jsou i kulturní a sportovní pozvánky na nejbližší období a společenská kronika.
Vydáno: 13. 07. 2013 | 1910 přečtení | Počet komentářů: 0

n201307110911_zap_278_2013_berndtPeriferie. Okraj města či městské osady. Co si tak našinec představí pod těmito názvy. Většinou něco, co zavání provinčností, vlastně spíš vsí než městem. Ale otočme to. Říkat si totiž můžeme, že je to vjezd do města, který o něm mnohé vypovídá, spojnice s přírodou, se starými časy, které v centru už nenajdete. Stejně jako tam těžko budete hledat roubenku, kolem které je zahrada, jak to bývalo. Kdysi. Kdy ještě třeba Malý Rohozec nebyl periferií Turnova. Představuji vám Lukáše Berndta, který na té periferii bydlí. Má roubenku a zahradu jako „kdysi“. A chuť měnit svět, který ho obklopuje.
Vydáno: 11. 07. 2013 | 3419 přečtení | Počet komentářů: 3

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 2353 nalezených)

| 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | 200-210 | 210-220 | 220-230 | 230-240 | 240-250 | 250-260 | 260-270 | 270-280 | 280-290 | 290-300 | 300-310 | 310-320 | 320-330 | 330-340 | 340-350 | 350-360 | 360-370 | 370-380 | 380-390 | 390-400 | 400-410 | 410-420 | 420-430 | 430-440 | 440-450 | 450-460 | 460-470 | 470-480 | 480-490 | 490-500 | 500-510 | 510-520 | 520-530 | 530-540 | 540-550 | 550-560 | 560-570 | 570-580 | 580-590 | 590-600 | 600-610 | 610-620 | 620-630 | 630-640 | 640-650 | 650-660 | 660-670 | 670-680 | 680-690 | 690-700 | 700-710 | 710-720 | 720-730 | 730-740 | 740-750 | 750-760 | 760-770 | 770-780 | 780-790 | 790-800 | 800-810 | 810-820 | 820-830 | 830-840 | 840-850 | 850-860 | 860-870 | 870-880 | 880-890 | 890-900 | 900-910 | 910-920 | 920-930 | 930-940 | 940-950 | 950-960 | 960-970 | 970-980 | 980-990 | 990-1000 | 1000-1010 | 1010-1020 | 1020-1030 | 1030-1040 | 1040-1050 | 1050-1060 | 1060-1070 | 1070-1080 | 1080-1090 | 1090-1100 | 1100-1110 | 1110-1120 | 1120-1130 | 1130-1140 | 1140-1150 | 1150-1160 | 1160-1170 | 1170-1180 | 1180-1190 | 1190-1200 | 1200-1210 | 1210-1220 | 1220-1230 | 1230-1240 | 1240-1250 | 1250-1260 | 1260-1270 | 1270-1280 | 1280-1290 | 1290-1300 | 1300-1310 | 1310-1320 | 1320-1330 | 1330-1340 | 1340-1350 | 1350-1360 | 1360-1370 | 1370-1380 | 1380-1390 | 1390-1400 | 1400-1410 | 1410-1420 | 1420-1430 | 1430-1440 | 1440-1450 | 1450-1460 | 1460-1470 | 1470-1480 | 1480-1490 | 1490-1500 | 1500-1510 | 1510-1520 | 1520-1530 | 1530-1540 | 1540-1550 | 1550-1560 | 1560-1570 | 1570-1580 | 1580-1590 | 1590-1600 | 1600-1610 | 1610-1620 | 1620-1630 | 1630-1640 | 1640-1650 | 1650-1660 | 1660-1670 | 1670-1680 | 1680-1690 | 1690-1700 | 1700-1710 | 1710-1720 | 1720-1730 | 1730-1740 | 1740-1750 | 1750-1760 | 1760-1770 | 1770-1780 | 1780-1790 | 1790-1800 | 1800-1810 | 1810-1820 | 1820-1830 | 1830-1840 | 1840-1850 | 1850-1860 | 1860-1870 | 1870-1880 | 1880-1890 | 1890-1900 | 1900-1910 | 1910-1920 | 1920-1930 | 1930-1940 | 1940-1950 | 1950-1960 | 1960-1970 | 1970-1980 | 1980-1990 | 1990-2000 | 2000-2010 | 2010-2020 | 2020-2030 | 2030-2040 | 2040-2050 | 2050-2060 | 2060-2070 | 2070-2080 | 2080-2090 | 2090-2100 | 2100-2110 | 2110-2120 | 2120-2130 | 2130-2140 | 2140-2150 | 2150-2160 | 2160-2170 | 2170-2180 | 2180-2190 | 2190-2200 | 2200-2210 | 2210-2220 | 2220-2230 | 2230-2240 | 2240-2250 | 2250-2260 | 2260-2270 | 2270-2280 | 2280-2290 | 2290-2300 | 2300-2310 | 2310-2320 | 2320-2330 | 2330-2340 | 2340-2350 | 2350-2353 |

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet