Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 


n201602031812_oso_15_016_tatobityPamátná Tisíciletá lípa v Tatobitech obsadila v roce 2015 v anketě Strom roku v České republice první místo a nyní postupuje do ankety Evropský strom roku! Tatobitské lípě se přezdívá tisíciletá, přestože je pravděpodobně o několik století mladší. Stala se nedílnou součástí obce, i proto se objevuje na obecním znaku a vlajce. Místní kronikář vzpomíná, že již v době jeho mládí byla obezděná a do prostorné dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. V 50. letech se však při bouři odlomila polovina stromu a zbylo torzo, které místní řemeslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky stromu ležely několik let u domu pana Sedláka, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je neodvážil spálit.
Vydáno: 03. 02. 2016 | 1230 přečtení | Počet komentářů: 1

n201601272018_oso_13_016_skalovaV páteční podvečer 22. ledna se v budově 2. stupně Základní školy ve Skálově ulici rozsvítila světla. Konal se zde totiž podvečer s knížkami, které byly za 100 000 Kč nakoupeny v rámci Výzvy 56. Bichlování, jak se akce nazývala, se zúčastnilo přes 40 soutěžících, žáků z 5. – 7. tříd, dále žákyně 9. A, které pomohly sehrát postavy z vybraných knížek, a paní učitelky. Ty připravily pro soutěžící devět netradičních disciplín.
Vydáno: 27. 01. 2016 | 868 přečtení | Počet komentářů: 10

n201601211955_oso_11_016_hotelovkaPo většinu loňského roku jsme sledovali vývoj kolem turnovské „hotelovky“. Jak známo, škola dosud oficiálně sídlí ve dvou budovách – ve Zborovské a v Alešově ulici. Rozhodnutím ředitelky školy studenti i učitelé budovu ve Zborovské ulici opustili k 1. září a výuka od té doby probíhá v objektu v Alešově ulici, který patří zřizovateli (Libereckému kraji), na rozdíl od budovy ve Zborovské ulici, která je v majetku města. A protože přesun do jedné budovy nebyl řádně konzultován ani se zřizovatelem a ani se studenty, jejich rodiči a s městem, panovaly kolem vzniklé situace možná až zbytečné vášně.
Vydáno: 21. 01. 2016 | 1800 přečtení | Počet komentářů: 15

n201601181618_oso_03_016_zapisV pátek 15. ledna proběhl ve všech turnovských a spádových základních školách tzv. slavnostní zápis dětí do prvních tříd. I když rodiče s dětmi mohou k zápisu přicházet až do 15. února, naprostá většina z nich volí slavnostní atmosféru zápisu hned první den. Školy jsou vyzdobené, učitelé natěšení, většinou je to událost pro celou rodinu, takže kromě rodičů s budoucími školáky přicházejí také prarodiče či sourozenci. Trend podle demografického vývoje předpokládá nyní stagnaci počtu dětí a v horizontu konce tohoto desetiletí mírné snížení jejich počtu. Vše samozřejmě závisí především na ekonomických a sociálních poměrech obyvatel České republiky.
Vydáno: 18. 01. 2016 | 1724 přečtení | Počet komentářů: 8

n201601131006_oso_02_016_zszborovskaZákladní škole v turnovské Zborovské ulice se podařilo obhájit titul Ekoškola. „Po přesídlení do nového školního objektu jsme přišli o naši chloubu – školní zahradu v Sobotecké ulici s naučnou stezkou, jezírkem, keltským kalendářem a dalšími přírodními prvky. Přesto se nám podařilo titul obhájit a získat ho již počtvrté. Poprvé v roce 2007, následně v roce 2009, 2011 a nyní v roce 2015. Je to pro nás velká čest a obrovský závazek do budoucna! Velký dík patří především našim žákům, kteří mají zájem o dění ve škole, zapojují se do činností školy s chutí a radostí. To je ta největší odměna pro nás,“ uvedla za učitele D. Šulcová. V červnu si zástupci školy ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostně mezinárodní vlajku Ekoškoly a titul „Ekoškola“ převezmou.
Vydáno: 13. 01. 2016 | 929 přečtení | Počet komentářů: 5

n201601112141_oso_01_016_skalovaKrajský resort školství opět připravuje u příležitosti Dne učitelů každoroční oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Nově je také vyhlášena kategorie pro osobnosti, které se zasloužily o rozvoj školství v Libereckém kraji. Nominace je možné podávat do 12. února 2016. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se v sídle kraje uskuteční 30. března 2016. „Tradičně se nám schází velký počet nominací, což mě velmi těší. Věřím, že tomu bude tak i letos. Ukazuje se, že v kraji máme dostatek kvalitních a oblíbených učitelů. V letošním roce jsme vyhlásili i třetí kategorii pro osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale svou činností měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství výrazný vliv,“ říká krajská radní pro školství Alena Losová.
Vydáno: 11. 01. 2016 | 705 přečtení | Počet komentářů: 1

n201511270953_oso_109_015_londynTurnovská Základní škola Skálova se aktivně zapojila do výzev Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Výzvy byly dvě. V první jsme nákupem beletrie v hodnotě přes 100 tisíc korun podpořili čtenářskou gramotnost našich žáků, zároveň dvě vyučující cizích jazyků vyjely na čtrnáctidenní studijní pobyt do zahraničí,“ sděluje ředitel školy Michal Loukota. „Velkým přínosem také bylo, že naše škola připravila v podzimních dnech vybraným žákům dva zahraniční zájezdy - do německého Augsburgu a britského Hastingsu.“
Vydáno: 27. 11. 2015 | 1111 přečtení | Počet komentářů: 2

n201511251535_oso_106_015_liskaČlenové Klubu vojenské historie Rota Nazdar spolu s Československou obcí legionářskou si v sobotu 21. listopadu připomněli 120. výročí narození armádního generála Aloise Lišky, legionáře, velitele čs. brigády v Anglii a předsedy Československé obce legionářské v exilu. Pietní akt a doprovodný program proběhly u jeho rodného domku v Záborčí u Malé Skály. „Při vzpomínce na vlast mi mimoděk vstoupí slzy do očí a smutno je mi, smutno až k smrti... Každý kámen, každý strom na Záborčí bych políbil, kdybych se tam mohl vrátit.“ (generál Alois Liška)
Vydáno: 25. 11. 2015 | 860 přečtení | Počet komentářů: 0

n201511151506_oso_105_015_skalovaSvatý Martin přijíždí vždy v listopadu na svém bílém koni. I letos zavítal do Turnova II, kde učitelky a žáci  1. stupně připravili bohatý program pro všechny příchozí. „Vítání svatého Martina je již tradiční akcí pro veřejnost, kterou naše škola pořádá, a myslím, že je stále více a více navštěvovaná. V letošním roce šlo průvodem přes 500 účastníků,“ sdělila své dojmy po skončení martinského setkání hlavní organizátorka Vendula Bičíková. Zahájení proběhlo na zahradě školy v Alešově ulici, následně se průvod vydal vilovou čtvrtí na stadion kousek od školy. Tam proběhlo kulturní vystoupení flétničkového sboru.
Vydáno: 15. 11. 2015 | 1096 přečtení | Počet komentářů: 4

n201511121954_oso_104_015_hotelovkaTurnovští zastupitelé o současné situaci kolem turnovské „hotelovky“, resp. o možné výměně budov či o vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží diskutovali na mimořádném zasedání 5. listopadu (ZDE). Jednání je nyní zablokované rozhodnutím rady Libereckého kraje, která s výměnou školních objektů nesouhlasí. Po jednání rady města Turnova 11. listopadu ale k posunu přece jenom došlo! Na zasedání se totiž dostavila radní Libereckého kraje Alena Losová. Podle starosty Tomáše Hockeho přišla s návrhem, že se obory střední školy, které byly v září přesunuty do budovy v Alešově ulici, opět vrátí do objektu ve Zborovské ulici. Jedná se o obchodní akademii, hotelnictví a cestovní ruch. „V rámci diskuze rady města s paní Losovou jsme hovořili o dvou možných termínech stěhování části školy zpět do Zborovské ulice, a to začátek února anebo začátek července 2016. Rada města se přiklání ke stěhování na začátku února 2016,“ přiblížil Tomáš Hocke.
Vydáno: 12. 11. 2015 | 2770 přečtení | Počet komentářů: 9

Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 434 nalezených)

Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS
jordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salejordans for salesac longchamp pas chergucci outlet