Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 
Zápisník >> „NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ

„NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ

n200807171224_zap_344_08_dalniceJe dost možné, že největší mediální kauza počátku 21. století v Českém ráji se letos uzavře. Po letech dohadů a ostrých sporů má být rozhodnuto o trasování rychlostní komunikace R35. Od roku 2002, kdy byl záměr poprvé zveřejněn, se vyhranily dvě názorové skupiny obyvatel regionu. Jedna chce rychle, bezpečně a bez oklik projet autem z Turnova do Jičína a Hradce Králové, druhá říká, že je lepší zajížďka několik kilometrů a uchránění jedinečné krajiny pod Troskami před devastací mezinárodním kamionovým provozem.

Ve hře jsou stále všechny tři varianty - jižní kolem Mnichova Hradiště, severní pod Troskami a superseverní přes Železný Brod. Liberecká projekční kancelář Valbek zpracovává pro Liberecký kraj alternativy řešení. Existuje i zpracovaná digitální vizualizace, která je neveřejná. Krajský úřad podle informací TvA sestavil komisi odborníků, která je složena z pracovníků ministerstva pro životní prostředí, ministerstva dopravy a všech tří zúčastněných krajů – tedy Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského. Tato komise má prý vybrat dvě nebo tři v úvahu přicházející varianty, které budou do září rozpracovány a na sklonku roku rozhodne o konečné trase dálnice R35 vláda České republiky.

Logicky v době, kdy by se mělo rozhodnout, vrcholí i letité snahy odpůrců dálnice, sdružených v koalici SOS Český ráj. Proto jsme požádali krajskou opoziční zastupitelku a patrně nejznámější protidálniční aktivistku Martinu Pokornou o rozhovor. „Je možná jeden z posledních, který na to téma dávám, i já počítám, že by se mohlo v nejbližších měsících rozhodnout,“ poznamenala Pokorná lakonicky k žádosti TvA.

n200807171225_zap_345_08_dalnice* Máte jako krajská zastupitelka nějaké informace o postupu projednání návrhů firmy Valbek? Když byl na konci června v Turnově ministr životního prostředí Martin Bursík, pozval zástupce občanských sdružení, bojujících proti dálnici, ke konzultaci do Prahy, už jste tam byli?
Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje bohužel žádné nemám. Návrhy trasování silnice kreslí ve Valbeku, zároveň probíhá vyhodnocování vlivů jednotlivých tras na životní prostředí. Víme, jaké je zhruba trasování oněch tří koridorů (superseverní, severní, jižní), víme, že se zřejmě již definitivně opustila varianta Turnov – Sedmihorky – Doubravice – Borek – Ktová a varianta Turnov – Svatoňovice – Roudný – Štěpánovice kolem Boreckých Skal do Ktové a jedinou variantou ohrožující Český ráj zůstává nadále trasa Turnov – Roudný – Volavec – Václaví – Žernov – Rovensko pod Troskami a přes Paldu pod Liščími Kotci směrem k Semínově Lhotě. Podle výsledků z kontrolních dnů se původně ohlášený zářijový termín nejeví k dopracování studie jako reálný, počítám spíše s koncem podzimu. Setkání s Martinem Bursíkem proběhne v druhé půlce srpna, jsme v kontaktu.

* Protože vše asi opravdu spěje k rozhodnutí, dá se očekávat větší aktivita odpůrců dálnice. Nyní se objevilo hlasování formou SMS. Můžete čtenářům přiblížit, oč jde?
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje zásadní a velmi důležitý dokument - Politiku územního rozvoje, což je zjednodušeně řečeno celorepublikový územní plán. V jeho návrhu se proti všem předpokladům objevila pouze jedna trasa silnice R35, a to v severním koridoru. Politika územního rozvoje je zcela zásadní dokument, nadřazený všem územním plánům, což znamená, že územní plány krajů a obcí se mu musí přizpůsobit. Návrh obsahuje severní variantu R35 i přesto, že nyní probíhá vyhodnocování jednotlivých tras. Prosíme tedy občany, kteří naše snažení podporují, aby využili možnosti tento dokument připomínkovat. Připomínku mohou napsat a do 25. září poslat poštou na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, nebo k vyjádření svého názoru použít mobilní telefon. Když z mobilu pošlete SMS s textem: EPS R35 vaše jméno a příjmení (tj. například  EPS R35 Jan Novák) na číslo 903 09 08, odešle se na ministerstvo automaticky e-mail s textem: „Nesouhlasím s projektem výstavby kapacitní silniční komunikace v Českém ráji (v koridoru Trosky – Kozákov), která je v Politice územního rozvoje, jak v textové tak i v mapové části. V tak cenných územích, jako je Český ráj, musí mít životní prostředí přednost, zvláště za situace, kdy existují reálné alternativní trasy, které se mu vyhýbají.“ Zaslání SMS přijde na 8 Kč, je to tedy levnější než dopis. Po odeslání SMS obdržíte na mobil potvrzení, že operace proběhla úspěšně, v dalších týdnech či měsících budete informováni, jak bylo s vaší připomínkou naloženo. Více je na internetových stránkách www.pur.eps.cz, což je web Ekologického právního servisu, který celou věc vymyslel a zorganizoval. Naše sdružení se k projektu připojilo.

*
Také se mluví o tom, že v sobotu 9. srpna půjde možná poslední pochod proti dálnici. Má se jít od hradu Trosky do kempu v Sedmihorkách...
Ano, všechny srdečně zvu. Začíná se v 10.30 hodin na louce pod Troskami pod hospodou, na modré turistické značce směrem do Borku. Doprava je možná vlakem z Turnova a z Jičína (příjezdy do Borku 9.53 a 10.08), autobus nás potom dopraví ke hradu. Z Trosek se jde do Borku, na Rokytňák a přes Doubravici do kempu v Sedmihorkách, kde bude další program. Předpokládáme, že se jedná o poslední pochod.

*  Názorově je, zdá se, téma již vyčerpáno. Veřejnost je rozdělena na dva tábory. Myslíte, že je ještě nějaký argument, který v diskusích od roku 2002 ještě nezazněl?
V našich dřívějších dokumentech se neobjevilo, že Český ráj byl vyhlášen Geoparkem UNESCO, ale domnívám se, že je třeba zdůraznit všechny zásadní argumenty: Zasazení tělesa širokého 22,5 metrů (v případě výstavby čtyřpruhu) do Turnova - čili další průtah -, který bude navíc viditelný z hřebene Českého ráje, vyhlídek Skalního města i z Kozákova. Dále je to hluk a exhalace ze silnice zasahující region prosperující z turistického ruchu a s tím spojený nutný úbytek turistů, deformace dosud zcela klidných lokalit (Vystrkalov, Volavec, Václaví, Žernov, Liščí Kotce a další). Neustále zdůrazňujeme, že silnice není určena pro potřeby místních obyvatel, sjezdy se plánují dva v Turnově, pod Volavcem a další u Rovenska pod Troskami. Bude se na ní vybírat mýtné a bude sloužit pro dálkovou dopravu, natáhne sem tedy ještě více kamionové dopravy. Pro místní obyvatele bydlící u silnice je třeba říci, že stávající silnice zůstane jak je a doprava klesne podle výpočtů jen nepatrně.

* Jak by mělo podle vás ideálně proběhnout rozhodnutí o trase, ať už bude učiněno Libereckým krajem nebo vládou České republiky?
Rozhodnutí o trase musí být uskutečněno na základě studie, která objektivně posoudí využitelnost jednotlivých tras (stavět by se mělo tam, kde bude posléze jezdit aut nejvíc), vliv na životní prostředí, obyvatelstvo, na další rozvoj regionu. Rozhodnutí by nemělo „válcovat“ názory samospráv dotčeného území. Nedělám si iluze, že krajský úřad začne nyní jednat s veřejností, doufáme však v bezchybné, nezmanipulované a objektivní posouzení.
Související články:
DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA (24.02.2016)
ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI (23.09.2015)
DÁLNICE V ČESKÉM RÁJI NEBUDE, RYCHLOSTNÍ SILNICE ALE ANO ANEB BOUŘE VE SKLENICI VODY (17.04.2014)
STAROSTOVÉ A KRAJ JEDNALI O SILNICI TURNOV – ROVENSKO P. T. – ÚLIBICE (15.04.2014)
NOVÝ MINISTR DOPRAVY CHCE URYCHLIT STAVBU R35 (18.12.2012)
VLÁDA SCHVÁLILA R35 TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM: KACHNA, KTERÁ ZABRALA (20.06.2012)
OTEVŘENÁ VÝZVA MINISTRU DOPRAVY PAVLU DOBEŠOVI… (17.04.2012)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZUR I S R35, BOJ ČÁSTI OBČANŮ A OBCÍ ČESKÉHO RÁJE VŠAK NEKONČÍ (14.12.2011)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ BUDOU ROZHODOVAT O ÚZEMNÍM ROZVOJI KRAJE A O KOMUNIKACI R35 (09.12.2011)
R35 SE NYNÍ UŽ ASI DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILA TURNOVU (06.10.2011)
KRAJ VEŘEJNĚ PROJEDNÁVAL ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, R35 JE BLÍŽE ČESKÉMU RÁJI A TURNOVU (13.09.2011)
ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: R35 V KATASTRU MĚSTA NECHCEME (03.09.2011)
KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY (12.08.2011)
SUPERPLÁN MINISTERSTVA DOPRAVY NA PŘÍŠTÍCH 15 LET O STAVBĚ R35 MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A LIBERCEM NEHOVOŘÍ (31.01.2011)
NA R35 V NEJBLIŽŠÍCH 20 LETECH ZAPOMEŇTE (28.04.2010)
ROZHODLI ZASTUPITELÉ PROTI VŮLI OBYVATEL KRAJE? (14.04.2010)
R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM (01.04.2010)
R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ (30.03.2010)
ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35 (25.03.2010)
R35 V UMĚLECKÉ A LIDOVÉ TVOŘIVOSTI (10.03.2010)
R35 - TENTOKRÁT Z POHLEDU PŘÍZNIVCE SEVERNÍ VARIANTY (12.02.2010)
NA STRÁNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE BYLO UKONČENO HLASOVÁNÍ O KORIDORU R35 (04.02.2010)
V ÚNORU CHCE NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ROZHODNOUT O R35 (22.01.2010)
KRAJ OPĚT PREZENTOVAL STUDII PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI SILNICE R35 ZÁSTUPCŮM DOTČENÝCH OBCÍ (13.01.2010)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35 (18.12.2009)
PATRIOT 2009 SE VRACÍ V JINÉ PODOBĚ (17.12.2009)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ O TRASE R35 NEROZHODLI (15.12.2009)
PODLE VŠEHO CHCE LIBERECKÝ KRAJ JEŠTĚ DO VÁNOC ROZHODNOUT O TRASE DÁLNICE R35. A TO SEVERNÍ VARIANTOU PŘES TURNOV (09.12.2009)
REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE (28.08.2009)
PATRIOT 2009. VÝZVA OBČANŮ TURNOVA K R35 (17.08.2009)
R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV (13.07.2009)
R35: TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE PŘIHLÁSILI K JIŽNÍ VARIANTĚ (28.06.2009)
NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM (22.06.2009)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ZVE VEŘEJNOST NA PREZENTACI KORIDORŮ SILNICE R35, NA KOZÁKOV POJEDOU I AUTOBUSY! (17.06.2009)
TÁBOR LIDU NA KOZÁKOVĚ ANEB PROHLÁŠENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA SEPPA K R35 (10.06.2009)
DÁLNICE R35 UPROSTŘED ČESKÉHO RÁJE, TÉMA KTERÉ VYVOLÁVÁ EMOCE (04.06.2009)
OBČANSKÉ INICIATIVY PŘEDSTAVÍ STUDII R35 (01.06.2009)
R35: PŘITUHUJE, PARLAMENT PROJEDNÁVÁ ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (04.05.2009)
TÉMA R35 JE OPĚT ZDE; TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ POŽADUJÍ VEŘEJNOU PREZENTACI (10.04.2009)
JE TU PRVNÍ TERMÍN VÝSTAVBY DÁLNICE R35 (11.02.2009)
PRO TURNOV ŠOKUJÍCÍ ŘEŠENÍ: NÁVRH TRASY R35 PROCHÁZÍ JEHO STŘEDEM (KOMENTOVANÉ ZPRAVODAJSTVÍ) (26.01.2009)
ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA VE SLEPÉ ULIČCE. NOVÁ TRASA R35 MÁ VÉST TUNELEM POD VÝŠINKOU (05.11.2008)
MINISTR K R35: JIŽNÍ VARIANTA JE PŘIJATELNĚJŠÍ (25.06.2008)
SENÁTOR NA TRASE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 HLEDAL NEJMÉNĚ „BLBÉ ŘEŠENÍ“ (16.06.2008)
VÍCE KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOSTÍ, VZKAZUJÍ AMERIČANÉ ÚŘEDNÍKŮM (24.05.2008)
DÁLNICE R35: ČESKÝM RÁJEM POD TROSKAMI, JIHEM, NEBO SUPERSEVEREM? (11.05.2008)
BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM (21.03.2008)
JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35? (21.12.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 17. 07. 2008 | 4220 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS