Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY

KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY

n201108120950_zap_219_2011_zlkLiberecký kraj oznámil projednání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). Jedná se o první územně plánovací dokumentaci, která pokrývá území celého Libereckého kraje. Veřejné projednání se bude konat 12. září 2011 od 10.00 hodin v multimediálním sále budovy krajského úřadu v ulici U jezu. Dokumentace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje byla zveřejněna a je k nahlédnutí ve vstupní hale krajského úřadu, na internetu (na webových stránkách Libereckého kraje) a v obcích s rozšířenou působností.

Pokud má někdo zájem o bližší informace o pořizování dokumentace, může se obrátit přímo na krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, nebo využít některého z informačních dní, které se budou konat ve vybraných městech kraje.

V Turnově bude kompletní dokumentace pro veřejnost vystavena od 15. srpna v budově radnice, konkrétně na chodbě ve II. patře před výtahem. Ve čtvrtek 18. srpna budou pracovníci krajského úřadu poskytovat průběžně od 10.00 do 16.00 hodin zájemcům informace ke zpracovanému návrhu ZUR LK v zasedací místnosti č. 215 MěÚ Turnov, Dvořákova ulice čp. 335. Po dobu zveřejnění návrhu ZÚR LK, nejpozději však při veřejném projednání, mohou obce a zástupci veřejnosti podávat námitky a kdokoli může podávat připomínky. Vše musí být podáno písemně.

 

Co jsou Zásady územní rozvoje a co se v nich řeší?

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentace pro území celého kraje, čemuž odpovídá podrobnost dokumentace i měřítko výkresů (tj. 1:100 000).

 

Jak ukládá stavební zákon, ZUR stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití.

Součástí ZÚR LK je tzv. „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. ZÚR LK stejně jako územní plány musí respektovat „Politiku územního rozvoje“, která je základním nástrojem územního plánování České republiky a která stanovuje záměry republikového významu.

Jiří Langer, tiskový mluvčí, Libereckého kraje

jiri.langer@kraj-lbc.cz

 

PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY

Hlavní plánovací dokumentace kraje – ZUR LK – obsahuje i trasování koridoru mezinárodní tranzitní komunikace R35. Aby se jednání v Liberci mohl zúčastnit tzv. zástupce veřejnosti, který by tlumočil stanovisko odpůrců dálnice v tzv. severní variantě, musí na svoji podporu sehnat nejméně 500 podpisů občanů s trvalým pobytem v Libereckém kraji. Zástupce veřejnosti totiž jediný může ze zákona podávat námitky, se kterými se musí krajský úřad vypořádat. Oním zástupcem veřejnosti má být Markéta Kovaříková ze Ktové. Protidálniční aktivisté chtějí mj. v krajském dokumentu rozporovat několik skutečností. Především fakt, že z přijaté „Politiky územního rozvoje České republiky“ pro Liberecký kraj nevyplývá požadavek na vyhledávání koridoru pro realizaci rychlostní silnice R35. Navíc sčítání dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v roce 2010 nepotvrdilo prognózy o tom, že se na silnici I/35 v úseku Turnov – Jičín bude rok od roku zvyšovat dopravní zatížení, a že je tedy nezbytné v tomto úseku vybudovat rychlostní silnici ad.

 

Jak známo, přímo v Turnově jsou zhruba dva přibližně stejně velké tábory příznivců a odpůrců vedení tranzitní dálnice širším středem města. Podle turnovské zastupitelky Martiny Pokorné, která je jednou z těch, kteří podpisovou akci organizují, v tuto chvíli není přesně známo, kolik lidí se pod výzvu již podepsalo. „Naše prvotní informace hovoří o zhruba třech stovkách. Podpisy budeme sbírat, co to půjde, tedy až do 11. září. Na konci srpna vyhodnotíme počet podepsaných občanů. Chtěla bych vyzvat všechny, kterým není tato situace lhostejná a dálnici v Turnově a v Českém ráji nechtějí, aby svůj podpis připojili,“ uvedla Pokorná. Podpisové archy jsou k dispozici v Knize Českého ráje v Hluboké ulici, v prostorách notářství v Hluboké ulici a v zubní ordinaci Davida Pokorného Na Kamenci. Archy můžete také získat v elektronické podobě na těchto e-mailových adresách: ktova@seznam.cz ; myrtil@seznam.cz
Související články:
DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA (24.02.2016)
ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI (23.09.2015)
DÁLNICE V ČESKÉM RÁJI NEBUDE, RYCHLOSTNÍ SILNICE ALE ANO ANEB BOUŘE VE SKLENICI VODY (17.04.2014)
STAROSTOVÉ A KRAJ JEDNALI O SILNICI TURNOV – ROVENSKO P. T. – ÚLIBICE (15.04.2014)
NOVÝ MINISTR DOPRAVY CHCE URYCHLIT STAVBU R35 (18.12.2012)
VLÁDA SCHVÁLILA R35 TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM: KACHNA, KTERÁ ZABRALA (20.06.2012)
OTEVŘENÁ VÝZVA MINISTRU DOPRAVY PAVLU DOBEŠOVI… (17.04.2012)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZUR I S R35, BOJ ČÁSTI OBČANŮ A OBCÍ ČESKÉHO RÁJE VŠAK NEKONČÍ (14.12.2011)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ BUDOU ROZHODOVAT O ÚZEMNÍM ROZVOJI KRAJE A O KOMUNIKACI R35 (09.12.2011)
R35 SE NYNÍ UŽ ASI DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILA TURNOVU (06.10.2011)
KRAJ VEŘEJNĚ PROJEDNÁVAL ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, R35 JE BLÍŽE ČESKÉMU RÁJI A TURNOVU (13.09.2011)
ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: R35 V KATASTRU MĚSTA NECHCEME (03.09.2011)
SUPERPLÁN MINISTERSTVA DOPRAVY NA PŘÍŠTÍCH 15 LET O STAVBĚ R35 MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A LIBERCEM NEHOVOŘÍ (31.01.2011)
NA R35 V NEJBLIŽŠÍCH 20 LETECH ZAPOMEŇTE (28.04.2010)
ROZHODLI ZASTUPITELÉ PROTI VŮLI OBYVATEL KRAJE? (14.04.2010)
R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM (01.04.2010)
R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ (30.03.2010)
ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35 (25.03.2010)
R35 V UMĚLECKÉ A LIDOVÉ TVOŘIVOSTI (10.03.2010)
R35 - TENTOKRÁT Z POHLEDU PŘÍZNIVCE SEVERNÍ VARIANTY (12.02.2010)
NA STRÁNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE BYLO UKONČENO HLASOVÁNÍ O KORIDORU R35 (04.02.2010)
V ÚNORU CHCE NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ROZHODNOUT O R35 (22.01.2010)
KRAJ OPĚT PREZENTOVAL STUDII PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI SILNICE R35 ZÁSTUPCŮM DOTČENÝCH OBCÍ (13.01.2010)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35 (18.12.2009)
PATRIOT 2009 SE VRACÍ V JINÉ PODOBĚ (17.12.2009)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ O TRASE R35 NEROZHODLI (15.12.2009)
PODLE VŠEHO CHCE LIBERECKÝ KRAJ JEŠTĚ DO VÁNOC ROZHODNOUT O TRASE DÁLNICE R35. A TO SEVERNÍ VARIANTOU PŘES TURNOV (09.12.2009)
REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE (28.08.2009)
PATRIOT 2009. VÝZVA OBČANŮ TURNOVA K R35 (17.08.2009)
R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV (13.07.2009)
R35: TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE PŘIHLÁSILI K JIŽNÍ VARIANTĚ (28.06.2009)
NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM (22.06.2009)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ZVE VEŘEJNOST NA PREZENTACI KORIDORŮ SILNICE R35, NA KOZÁKOV POJEDOU I AUTOBUSY! (17.06.2009)
TÁBOR LIDU NA KOZÁKOVĚ ANEB PROHLÁŠENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA SEPPA K R35 (10.06.2009)
DÁLNICE R35 UPROSTŘED ČESKÉHO RÁJE, TÉMA KTERÉ VYVOLÁVÁ EMOCE (04.06.2009)
OBČANSKÉ INICIATIVY PŘEDSTAVÍ STUDII R35 (01.06.2009)
R35: PŘITUHUJE, PARLAMENT PROJEDNÁVÁ ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (04.05.2009)
TÉMA R35 JE OPĚT ZDE; TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ POŽADUJÍ VEŘEJNOU PREZENTACI (10.04.2009)
JE TU PRVNÍ TERMÍN VÝSTAVBY DÁLNICE R35 (11.02.2009)
PRO TURNOV ŠOKUJÍCÍ ŘEŠENÍ: NÁVRH TRASY R35 PROCHÁZÍ JEHO STŘEDEM (KOMENTOVANÉ ZPRAVODAJSTVÍ) (26.01.2009)
ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA VE SLEPÉ ULIČCE. NOVÁ TRASA R35 MÁ VÉST TUNELEM POD VÝŠINKOU (05.11.2008)
„NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ (17.07.2008)
MINISTR K R35: JIŽNÍ VARIANTA JE PŘIJATELNĚJŠÍ (25.06.2008)
SENÁTOR NA TRASE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 HLEDAL NEJMÉNĚ „BLBÉ ŘEŠENÍ“ (16.06.2008)
VÍCE KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOSTÍ, VZKAZUJÍ AMERIČANÉ ÚŘEDNÍKŮM (24.05.2008)
DÁLNICE R35: ČESKÝM RÁJEM POD TROSKAMI, JIHEM, NEBO SUPERSEVEREM? (11.05.2008)
BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM (21.03.2008)
JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35? (21.12.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 12. 08. 2011 | 3186 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS