Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura cb
 
Obce, školy, organizace >> KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

n201011271148_oso_128_010_hotelovka(Aktualizace původního textu z 27. 11.)
Krajští úředníci stojí před nelehkým úkolem. V Libereckém kraji nyní funguje 38 středních škol zřizovaných krajem s celkovou kapacitou necelých dvacet šest tisíc míst. Letos ve školních lavicích sedí už jen osmnáct a půl tisíce žáků. Za posledních pět let ubyla středním školám v našem kraji čtvrtina studentů. Demografové odhadují, že v roce 2018 bude kapacita škol v kraji naplněna jen asi na 64 %. Na toto alarmující číslo je nutné reagovat, na pořadu dne bude další slučování a rušení škol, resp. přesuny jednotlivých oborů. Přímo existenčně je ohroženo pět středních škol, o práci může přijít až čtyři sta učitelů.

V Turnově by nové kolo reformy měly přežít všechny školy. Vyplývá to alespoň z materiálu, který byl představen na tiskové konferenci kraje ve čtvrtek 25. listopadu. Krajský odbor školství přichystal v rámci projektu reformy středního školství návrh, který budou mít možnost školy i obce připomínkovat do konce ledna 2011. Vypořádání připomínek a finalizace projektu proběhne v únoru. Pokud následně v březnu projekt schválí zastupitelstvo kraje, první změny nastanou již v červnu příštího roku. Projekt může být rozložen v jednotlivých etapách až na období tří let.

Kromě klesající demografické křivky jsou dalšími důvody reformy nedostatečný objem finančních prostředků, které kraj dostává na mzdy, provoz budov a investice. Jen řešení havarijních stavů budov potřebuje nějakých 300 mil. Kč! Přínosem reformy by měly být větší a ekonomicky stabilnější školy s dostatečným počtem žáků, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání, nabídka oborů má více odpovídat požadavkům uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ad.

 

V okrese Semily se dají očekávat změny v Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhují studenti z Harrachova (škola v Harrachově bude zrušena), změna nabídky oborů čeká Gymnázium a střední odbornou školu v Jilemnici a střední školy v Semilech a Lomnici nad Popelkou.

 

V Turnově projdou reformou Gymnázium, Střední zdravotnická škola a Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola beze změn. Ne tak bohužel Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola se sídlem ve Zborovské ulici. Ta má podle návrhu převést obory ze Zborovské ulice do Alešovy, tedy bývalého sídla Integrované střední školy, se kterou byla nedávno sloučena. Vzhledem k tomu, že ale hlavní budova ve Zborovské ulici nepatří mezi sedm objektů, které chce kraj vyklidit, mělo by dojít jen ke změně nabízených oborů. Nově má vzniknout obor se zaměřením na strojírenství.

 

O stanovisko jsme požádali město Turnov – podle vyjádření místostarosty Otakara Špetlíka, který má právě školství na starosti, bude stanovisko města k dispozici v nejbližších dnech, požádali jsme také o stanovisko vedení turnovské „hotelovky“. Vyjádření obou subjektů přineseme hned, jak je redakce TvA obdrží.

 

Na doplnění je třeba připomenout, že dvě turnovské školy – Integrovaná střední škola a Obchodní akademie a Hotelová škola - byly i přes protesty studentů, učitelů a města krajem sloučeny k 1. lednu 2009. Původně vedl sloučenou školu Otakar Špetlík, nyní je již druhým školním rokem ředitelkou Milena Lednejová. Při této sloučené škole měl navíc fungovat tzv. podnikatelský inkubátor, což byla nějaká blíže nespecifikovaná forma vysokoškolského studia. Inkubátor prosazovalo bývalé vedení kraje, dnes je tato myšlenka mrtvá. Nicméně původní představa byla, že škola od nádraží se v budoucnu přestěhuje do Zborovské ulice, kde měl vzniknout výměnou budov se základní školou středoškolský komplex, což by sloučení dvou středních škol na opačných koncích města dávalo smysl. Nyní to vypadá, že stěhovat se bude spíše opačným směrem. Má to svoji logiku, zatímco budova u nádraží patří kraji, ta v původních kasárnách městu. Ale nepředbíhejme…

 

Situaci budeme na TvA i nadále sledovat.

Aktualizace 2. prosince:
Dnes Krajský úřad Libereckého kraje vydal prohlášení náměstka hejtmana Cikla k reformě školství:

 

n201012022038_oso_129_010_ciklNÁMĚSTEK HEJTMANA LK PRO ŠKOLSTVÍ RADEK CIKL: ŽÁDNÁ REFORMA SE NEOBEJDE BEZ NEPOPULÁRNÍCH OPATŘENÍ

České základní a střední školství je nemocné. To vyplývá z mezinárodních srovnání úrovně vzdělanosti. Kupříkladu studie agentury McKinsey&Company ze září letošního roku říká, že výsledky českého základního a středního školství klesají, což ohrožuje ekonomickou konkurenceschopnost České republiky. Výhled do budoucna je negativní a odkládání řešení znamená vysoké náklady. Ještě v roce 1995 patřila naše zem mezi sedm nejlepších států v rámci OECD, ale v současnosti jsme se propracovali na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je Rumunsko nebo Gruzie.
V České republice se ale projevují i další negativní jevy. Jsme zemí s industriální tradicí a průmysl naši zem po mnoho let živí a i nadále živit bude. Přesto se vyprazdňují odborné střední školy, průmyslovky a zejména učiliště. Nedostává se kvalifikovaných techniků a řemeslníků a profesní organizace, jako je Sdružení automobilového průmyslu nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví, bijí již několik let marně na poplach.
Současně se však zvyšuje počet všeobecně vzdělávaných osob, pro které není na trhu práce uplatnění. Nejvíce se na tom podílejí gymnázia, jejichž podíl na vzdělávání je na Jablonecku již 40 % a která v mnoha případech dávno nejsou výběrová, tedy jen pro ty nejnadanější. Nerodí se tolik dětí, jako tomu bylo ještě v 70. letech minulého století. Na rozdíl od počátku 90. let je v podstatě každá druhá židlička ve škole prázdná a systém se dá těžko se snižujícími se zdroji financovat. Zejména na středních školách se pak dlouhodobě rozpadá infrastruktura.

 

Podpora, dokud se neukáže prstem

Na tyto negativní společenské jevy, pokud se cítíme být zodpovědnými za budoucnost, jsme povinni reagovat. Proto mnou vedený resort představil návrh „Reformy středního školství v Libereckém kraji“. Ten je zaměřen především na zvýšení kvality vzdělávání a efektivitu vynakládaných zdrojů.

 

Pokud se bavíme o zvýšení kvality a potřebě ufinancovat školský systém, jsme s valnou většinou společnosti v souhlasu. Potřebě reformovat každý rozumí a dokonce jí i fandí. Problém nastává, když se má ukázat prstem, co již do systému nepatří nebo musí ustoupit ve prospěch celkového ozdravění. Ještě jsem neviděl reformu, která by nevyžadovala i nepopulární opatření. Ano, je zapotřebí k věci přistupovat maximálně citlivě.

 

Ministr Drábek volá po destrukci

Bylo jasné, že návrh vyvolá odezvu a mnoho otázek. V připomínkovém řízení mohou padnout také jiné varianty řešení a my se jimi budeme seriózně zabývat. Řešením však není nedělat nic. Pikantní v této věci je výzva reformátora platových tarifů a našich důchodů, ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, k boji za zachování školy. Ten bez znalosti okolností volá vlastně po další destrukci systému, zatímco úředníci jeho ministerstva z úřadů práce po nás požadují nápravu stavu ve školství ve prospěch techniků a řemeslníků.

 

Pan ministr Drábek dá příští rok Libereckému kraji o 80 milionů korun méně na provoz domů pro seniory a chce kraji vyhnat z kapsy dalších až 180 milionů korun na platy učitelů, kteří nebudou mít koho učit. Připomínám jen, že těch 180 milionů jsou peníze, které již každoročně nepřijdou na platy pedagogů od ministerstva školství. Co všechno by se mělo z rozpočtu kraje platit? Za chvíli by pan ministr Drábek se svou TOP 09 mohl požadovat, aby si kraje kupovaly pandury a tanky na obranu svého území. Bylo by dobré, kdyby si pan ministr rozmyslel, zda chce naši zem opravdu reformovat nebo být populistou a byl by v tom názoru pak konzistentní.

 

Je to tak, současná rada Libereckého kraje neřeší lehká rozhodnutí. Ekonomickou krizi ani krizi ve školství jsme si nevymysleli. Řadu neřešených problémů jsme zdědili. Postupná destrukce vzdělávacího systému je celospolečenský problém. Odkládáním jeho řešení tratíme všichni. Výše zmiňovaná studie McKinsey &  Company uvádí, že kvůli špatnému základnímu a střednímu školství můžeme jako země tratit na HDP až 11 %. A to je nesmírně varující.

 

Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (ČSSD)
Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 02. 12. 2010 | 3088 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS