Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT

LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT

n201203271654_zap_98_2012_semnemPozor! Přidána aktualizace z turnovské nemocnice a obecná úvaha o vývoji zdravotnictví!
Článek, který se pod tímto názvem objevil na serveru Aktuálně.cz, vzbudil v regionech České republiky pořádný rozruch. Jak se v článku píše (ZDE), pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna uskuteční plán, který v pondělí 26. března projednala její správní rada, většina malých nemocnic končí. Na Liberecku jich má přežít polovina. Pěti stům tisícům obyvatel Libereckého kraje nabízí lůžkovou péči osm nemocnic. Kritéria na další existenci však splňují pouze čtyři, nemocnice v Semilech, Turnově, Frýdlantu a Tanvaldu by neprošly. VZP totiž stanovila spádové obvody pro lůžková oddělení každé nemocnice. Interní, dětská nebo ortopedická oddělení zmíněných nemocnic normy nesplňují.

Nejtvrdší zásah VZP se podle Aktuálně.cz chystá proti dětským oddělením. Norma připouští jedno takové oddělení na dva okresy, v případě Libereckého kraje tedy pouze v samotném Liberci a České Lípě. Například Jablonec se bude muset bez pediatrie obejít, kromě toho přijde ještě o urologii. O žádné z oddělení by nepřišla největší liberecká nemocnice, i když má přes pět set lůžek. Její běžná oddělení jako interna, chirurgie nebo pediatrie jsou nejlépe vybavena. Na specializovaná onkologická, kardiologická nebo traumatologická centra se zásah VZP nevztahuje.

Tolik materiál Aktuálně.cz. Na situaci zatím oficiálně reagovala nemocnice v Semilech, její ředitel rozeslal dnes odpoledne níže uvedené prohlášení, budeme se snažit získat i stanovisko turnovské nemocnice.

STANOVISKO ZE SEMIL:

Opět další poplašná zpráva děsící veřejnost
Pro uklidnění veřejnosti nezbývá než reagovat vysvětlením, neboť na Semilsku vzbudil článek velký rozruch mezi obyvateli.
Pokud se týká Nemocnice v Semilech, splnila veškeré požadavky na restrukturalizaci ze strany VZP již v loňském roce, tak jak se obě strany dohodly. Na úkor akutních lůžek rozšířila počet lůžek následné péče. Zrušila samostatné kožní oddělení a několik lůžek kožního převedla do SLF (společného lůžkového fondu interních oborů). V závěru loňského roku nasmlouvala znovu i s VZP ortopedickou lůžkovou péči (předtím měla smlouvu pouze s ostatními zdravotními pojišťovnami – což diskriminovalo pojištěnce VZP). V současné době se po již proběhlých organizačních změnách nemocnice stabilizovala a zachovává svižné tempo výkonů i velmi dobrou odbornou úroveň.
Je vyhledávána více pacienty, takže obložnost na akutních a intenzivních lůžkách máme v současné době přes 80 %, což také plní kritérium vyžadované VZP. Její příznivé vnímání veřejností se odráží v opakovaném umístění na druhém místě v Libereckém kraji v anketě Nemocnice ČR očima pacientů.
Jediné kritérium, o kterém by mohla být řeč, je dodržení spádovosti pro interní obor - 100 000 obyvatel. Takovéto kritérium, které je možná optimální v normální rovinaté krajině, však nemůže být uplatněno v hornaté oblasti se silnou decentralizací obyvatelstva do malých, zvláště v zimě těžko přístupných obcí.
Na základě uvedených skutečností pevně věřím, že takzvaná „likvidační strategie VZP“ se Nemocnice v Semilech nedotkne. Restrukturalizace, včetně rušení celých oddělení a snižování akutních lůžek, zde totiž již, v dohodě s VZP, proběhla, výkony požadované v materiálu VZP plníme.
Ing. Jiří Samek, ředitel Nemocnice v Semilech

Aktualizace (28. března, 8.45 hodin):

STANOVISKO Z TURNOVA:

Více budeme vědět ve čtvrtek 29. března
V tuto chvíli nemáme k dispozici materiál, který projednávala správní rada VZP a který údajně má k dispozici Asociace Českých a Moravských Nemocnic (tzv. „malá asociace“ sdružující malé nemocnice). Můžeme proto reagovat pouze na základě článku serveru Aktuálně.cz.
Postupný proces restrukturalizace v segmentu lůžkové péče probíhá již řadu let a Panochova nemocnice Turnov je toho jasným příkladem. Dětské lůžkové oddělení zde bylo uzavřeno z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a odborných společností již před několika lety. Zřízeno bylo naopak oddělení rehabilitační, neboť tento segment péče je celorepublikově naopak velmi nedostatečný. Do naší nemocnice byla rovněž přesunuta ortopedická péče, neboť naše nemocnice disponovala vynikajícím zázemím pro tuto odbornost. Pojišťovny ohlásily nezájem na dalším nasmlouvání porodnice po roce 2012 – porodnice byla nakonec v důsledku odchodu celého týmu lékařů uzavřena dříve. Je tedy zřejmé, že proces restrukturalizace se naší nemocnice dotkl velmi podstatně. Přesto se díky nasazení a maximální snaze veškerého odborného personálu podařilo minimalizovat dopad těchto změn na rozsah poskytované péče naší nemocnicí. Nemocnice poskytuje jak standardní péči v provozovaných odbornostech, tak péči superspecializovanou pro pacienty z celé republiky i ze zahraničí.
Přibližně rok probíhala další jednání na krajské úrovni, která měla určit jiné eventuální změny ve struktuře lůžkové péče pro období od roku 2013. Z výsledků těchto jednání vyplývá, že naše nemocnice by do dalšího období měla vstoupit pouze s minimálními změnami, které pacienti prakticky nepostřehnou. Takto stanovená koncepce by měla být potvrzena definitivně na jednání se zástupci pojišťoven tento čtvrtek, tedy 29. března 2012. Vzhledem k ujištění ředitele liberecké pobočky VZP ing. Benedikta nemáme důvod předpokládat jiný průběh.
MUDr. Martin Hrubý
Náměstek léčebně preventivní péče
Panochova nemocnice Turnov

Aktualizace 30. března 2012

Ve čtvrtek 29. března proběhlo v Mladé Boleslavi jednání zástupců všech zdravotních pojišťoven a zástupců všech nemocnic v Libereckém kraji (vyjma nemocnice v České Lípě) k optimalizaci lůžek. Na jednání byl podle MUDr. Martina Hrubého z Panochovy nemocnice Turnov s každou nemocnicí dojednán rámec a rozsah lůžkové péče od 1. ledna 2013. Konstatována byla připravenost k jednání o smlouvách mezi nemocnicí a jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Podle Hrubého bude i nadále turnovská nemocnice poskytovat zdravotní péči v rozsahu, na který jsou obyvatelé v současnosti zvyklí. S podobnou dohodou z jednání odjeli podle informací TvA i zástupci semilské nemocnice.
Na konci loňského roku dostaly všechny nemocnice v České republice výpovědi od všech zdravotních pojišťoven s tím, že dojde k jejich obnovení někde v pozměněné formě. Cílem této rozsáhlé akce je snížit, resp. optimalizovat potřebné počty akutních lůžek.

MUDR. MARTIN HRUBÝ K OFICIÁLNÍMU STANOVISKU PANOCHOVY NEMOCNICE PŘIPOJIL I ŠIRŠÍ OBECNOU ÚVAHU, KTEROU ČTENÁŘŮM TÉŽ PŘEDKLÁDÁME:

Otázka kapacit lůžkové péče a organizace zdravotnictví vůbec představují složitý problém, který různě úspěšně (spíše neúspěšně) řeší na celém světě. Zdravotnictví je totiž oblast, která spolehlivě spotřebuje jakékoliv množství peněz, které do něj systém vloží. Eskalace nákladů na léčebně preventivní péči je tedy dramatická v důsledku stále nových a drahých vyšetřovacích technologií, léčebných přípravků, operačních technik apod. Všude tedy nějakým způsobem probíhá regulace. Nicméně dramaticky rozdílné jsou výše absolutní sumy věnované na zdravotnictví, které se nejčastěji vztahují na jednoho obyvatele. V USA je to 6.714 USD, v Německu 3.669 USD, v České republice 943 USD na hlavu. Přitom ceny zdravotnického materiálu, energií a léků jsou na stejné úrovni jako ve světě, výrazně nižší zůstávají platy zdravotnického personálu. Přitom úroveň a rozsah péče se již dnes neliší od světa, naopak, v některých oblastech je péče zajištěna mnohem kvalitněji (a také výrazně dráže) než u některých západních sousedů. Jednoduše tedy i žák základní školy pochopí, že je zdravotnictví v naší zemi podfinancované a že asi reálně nemůže poskytnout srovnatelnou péči se světem. Jednoduchým řešením by bylo do systému vložit více peněz, ale ty nejsou k dispozici.
Zdravotnictví však hraje  ve společenském životě další roli. Nejde jen o předcházení nebo léčení chorob. Zdravotnictví je důležitou politickou kartou v hrátkách o moc. Všichni hráči na politickém kolbišti jsou si velmi dobře vědomi, jak chytlavé téma je zdravotnictví pro potencionální voliče. A tak vždy ti u moci slibují, ti v opozici slibují ještě více a kritizují ty u moci. Všem je společné, že se bojí voliči říct, že buď si bude muset připlatit na péči přímo (spoluúčast), nebo plošně (zvýšení zdravotní daně, nesprávně nazývané „pojistné"). Proto posledních 20 let slýcháme, že v systému jsou rezervy, které je potřeba využít. Za 20 let se nyní poprvé rezervy konkretizovaly, a za příčinu nehospodárnosti je označen počet lůžek v nemocnicích. Bohužel však je úmyslně opomenuto, že se mezitím změnil systém úhrady lůžkové péče do takzvaného systému platby za diagnózu, DRG, kdy peníze jsou vyplaceny za odléčeného pacienta, nikoliv za počet lůžek nebo počet dnů, který nemocný stráví v nemocnici. Je tedy pouze na zvážení vlastníka každé nemocnice, jaký provoz se mu vyplatí, aby své zařízení ekonomicky zvládl. Z tohoto úhlu pohledu potom akce „minus 10000 lůžek“ mohla jen obtížně přinést úsporu v proklamované výši. Kormidelníci proto vsadili na jinou kartu – zaštiťují se kvalitou péče, která podle nich může být dobrá pouze ve velkých centrech, tzv. „high volume medicine“. V této kampani se snaží všechny přesvědčit, že čím více se výkonů na určitém pracovišti provádí, tím kvalitnější bude péče a tím méně komplikací se vyskytne. Proto je nutno péči koncentrovat do „megatováren na zdraví“. Bohužel i tyto teze mají své mantinely. Skutečně můžeme pozorovat vyšší výskyt komplikací tam, kde se určitá péče poskytuje spíše náhodně, v jednotkách až desítkách případů ročně. Po dosažení určitého počtu výkonů (několik desítek, nejčastěji se udává 50 za rok) se již počet komplikací nemění. Avšak existují jasné důkazy, že od určitého počtu případů výše se opět počet komplikací zvyšuje!!! Jsou tedy jasné důkazy, že i tzv. „high volume medicine“ má své mantinely. Tento fakt, který se do proklamované politiky nehodí, je však zamlčen.
A proč to všechno? Jako všude jinde: jde jen o peníze. Je totiž zájem kormidelníků koncentrovat péči, kde se točí peníze - léky, kardiostimulátory, implantáty - pod svůj vliv. Názory na možné pohnutky nechávám otevřené, jen zmíním, že se jedná o desítky až stovky milionů korun.
 Na druhé straně není možné nepřiznat, že v naší oblasti je nevídaná koncentrace nemocnic. Proto statisticky (počet lůžek na obyvatele) v některých oborech převyšuje Liberecký kraj ostatní kraje. Proto již v minulosti byly učiněny pokusy tento stav zracionalizovat, opakovaně neúspěšně pro nesystémové politické korekce těchto záměrů. Je tedy možno očekávat, že v další vlně se snahy po redukci lůžkových zařízení mohou znovu objevit. V těchto záměrech je většinou argumentováno tím, že pro naplnění kapacit nemocnic jsou prováděny tzv. „ sociální hospitalizace“, kdy pacient je hospitalizován spíše ze sociálních, než ze zdravotních důvodů. Opět však většinou není řečeno to „B“, že když se o takového člověka nepostará zdravotnické zařízení, potom se o něho musí postarat zařízení sociální péče, což pro systém nebude levnější. Tento argument tedy spíš zavání řešením „vytloukání klínu klínem“.
 Přestože se tedy zdá, že článek serveru Aktuálně.cz není zcela přesný, určité obavy může jistě vzbudit. Skutečně se zdá, že o osudu našeho zdravotnictví rozhodují lidé odtržení od denní reality, řešící pouze matematické rovnice má dáti – má – nemá – nedá. Za této situace, kdy schází v segmentu zdravotnictví peníze, je potom možné se obávat restrikce péče, znamenající zhoršení dostupnosti péče a s tím spojených komplikací.
MUDr. Martin Hrubý

Související články:
OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU (03.04.2017)
INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY (27.03.2017)
NEMOCNICE V LIBERCI A TURNOVĚ TŘI ROKY OD SPOJENÍ (21.02.2017)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC VYDÁ V ROCE 2017 NA ZVÝŠENÍ MEZD 70 MILIONŮ (13.02.2017)
NÁMĚSTEK SOBOTKA JEDNAL SE ZÁSTUPCI NEMOCNIC V JILEMNICI A TURNOVĚ (10.01.2017)
MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY (16.12.2016)
UMĚT POMÁHAT TĚM POSLEDNÍM (11.10.2016)
ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ZAHAJUJE PROVOZ (28.04.2016)
LIBERECKÝ KRAJ VYJEDNÁVÁ O MOŽNÉ KOUPI NEMOCNICE FRÝDLANT (29.03.2016)
RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (04.02.2016)
KRAJSKÁ NEMOCNICE HOSPODAŘÍ SE ZISKEM, NEMOCNICE V SEMILECH A JILEMNICI SE SPOJÍ (08.12.2015)
NEMOCNICE V SEMILECH A V JILEMNICI SMĚŘUJÍ K PARTNERSTVÍ (10.11.2015)
NEPŘETRŽITÁ INTERNÍ AMBULANTNÍ PÉČE V NEMOCNICI V SEMILECH ZŮSTANE ZACHOVÁNA (04.11.2015)
V NEMOCNICI ZAČALA FUNGOVAT NOVÁ LÉKÁRNA SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI (03.09.2015)
SLOVNÍCH I FYZICKÝCH NAPADENÍ ZDRAVOTNÍKŮ PŘIBÝVÁ (19.08.2015)
ŘEDITEL NEČESANÝ REZIGNOVAL (22.07.2015)
DOZORČÍ RADA KRAJSKÉ NEMOCNICE SE POSTAVILA ZA ŘEDITELE NEČESANÉHO (26.06.2015)
PŘIPOJÍ SE SEMILSKÁ NEMOCNICE K NEMOCNICÍM V TURNOVĚ A V LIBERCI? HLASUJTE V ANKETĚ (26.05.2015)
O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS (23.03.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI BUDE LETOS NOVÁ LÉKÁRNA A PŘESUNE SE SEM JEDNO PRESTIŽNÍ PRACOVIŠTĚ (20.02.2015)
HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC ZA ROK 2014 (05.02.2015)
TOMÁŠ SLÁMA SE PŘEKVAPIVĚ STAL NOVÝM ŘEDITELEM SEMILSKÉ NEMOCNICE (12.01.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY NA RADIOLOGII (02.01.2015)
NOVÝM ŘEDITELEM TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE STAL OTAKAR ŠPETLÍK (10.12.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC PŘIJME PROVOZNÍHO ŘEDITELE NEMOCNICE TURNOV (09.11.2014)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ NOVÝ BUFET, GYNEKOLOGIE PŘECHÁZÍ DO REŽIMU JEDNODENNÍ PÉČE (22.09.2014)
DO PANOCHOVY NEMOCNICE SMĚŘUJE NOVÉ ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LÉČBU STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (02.07.2014)
RUŠTÍ A UKRAJINŠTÍ LÉKAŘI SE JEZDÍ DO TURNOVA UČIT ORTOPEDICKÉ OPERACE (30.05.2014)
UNIKÁTNÍ OPERACE (04.03.2014)
ZMĚNY V NEMOCNICI SE DOTKNOU GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK (04.03.2014)
S FÚZÍ NEMOCNIC JE TU PRVNÍ NOVINKA: V TURNOVĚ JE SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (20.01.2014)
ŘEDITEL KNL LIBEREC VE FUNKCI ZŮSTÁVÁ (13.01.2014)
PACIENTI TURNOVSKÉ NEMOCNICE ZMĚNU PO FÚZI NEPOZNAJÍ, MÁME TAKÉ PRVNÍ TURNOVSKÉ MIMINKO ROKU 2014 (02.01.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE BY LETOS MOHLA SKONČIT V ZISKU (10.12.2013)
FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA (03.12.2013)
KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL! (18.10.2013)
TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA (14.10.2013)
VÝJIMEČNÁ OPERACE V TURNOVSKÉ NEMOCNICI (08.10.2013)
ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE ODSOUHLASILO FÚZI NEMOCNIC, ZBÝVAJÍ TURNOV A LIBEREC! (25.09.2013)
NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE (20.09.2013)
FÚZE KRAJSKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ PŘINÉST VÝRAZNÉ ÚSPORY (17.09.2013)
FÚZE NEMOCNIC SE ZDRAMATIZOVALA? (13.09.2013)
K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!) (06.09.2013)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO JEDNATELE (13.08.2013)
MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE? (31.05.2013)
ZÁMĚR FÚZE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE POD DROBNOHLEDEM ZASTUPITELŮ (04.04.2013)
OHROŽUJÍ SOUČASNÉ SPORY MEZI LIBERECKÝM KRAJEM A MĚSTEM LIBEREC FÚZI TURNOVSKÉ A KRAJSKÉ NEMOCNICE? (15.02.2013)
LÉKAŘ Z TURNOVA OPEROVAL V PETROHRADĚ (12.12.2012)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ PŘED SEBOU SLUŠNOU PERSPEKTIVU; FÚZE S KRAJSKOU NEMOCNICÍ JE ZASE O NĚCO BLÍŽE (07.11.2012)
BUDE V NAŠEM REGIONU DLOUHODOBĚ ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ PÉČE? (30.10.2012)
„NIC NENÍ ROZHODNUTO, BUDEME JEDNAT,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VZP MAREK ŠNAJDR NA ADRESU TURNOVSKÉ NEMOCNICE (05.10.2012)
TURNOVSKÁ PANOCHOVA NEMOCNICE NA KŘIŽOVATCE (01.09.2012)
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE K INCIDENTU VE SLUŽBĚ NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI (09.08.2012)
25 MILIONŮ NA REKONSTRUKCI BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE (09.07.2012)
KRAJSKÁ POBOČKA VZP BUDE OD ČERVENCE ZRUŠENA (25.06.2012)
SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ (13.06.2012)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JIŽ VĚDÍ, JAK (MOŽNÁ) BUDOU FUNGOVAT OD ROKU 2013 (11.04.2012)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH (29.03.2012)
BUDE OD DUBNA V PANOCHOVĚ NEMOCNICI DĚTSKÁ POHOTOVOST POUZE O VÍKENDECH? (15.02.2012)
ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE V PRESTIŽNÍM POŘADU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE (06.01.2012)
GYNEKOLOGIE V TURNOVĚ: 24 HODIN SEDM DNŮ V TÝDNU (29.11.2011)
„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE (24.11.2011)
OBYVATELÉ TURNOVSKA NYNÍ MOHOU ZE ŽIVOTA ODCHÁZET DŮSTOJNĚJI (30.08.2011)
HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI (09.06.2011)
TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE FUNGUJE, ÚPRK PACIENTEK SE NEKONÁ (17.05.2011)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ HOSPICOVÉHO RODINNÉHO POKOJE (10.05.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE OD 1. KVĚTNA (20.04.2011)
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE, SITUACE SE KONSOLIDUJE, PORODNICE ALE PRAVDĚPODOBNĚ UŽ DÁL FUNGOVAT NEBUDE (01.04.2011)
JAK TO VIDÍ DVA PRIVÁTNÍ TURNOVŠTÍ GYNEKOLOGOVÉ? (23.03.2011)
ZŮSTANE TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE V PROVOZU I PO 30. DUBNU? ŘEDITEL NEMOCNICE VĚŘÍ, ŽE NADĚJE TU STÁLE JE (21.03.2011)
„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT (18.03.2011)
LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN (01.03.2011)
TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO (25.02.2011)
OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE (13.02.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. BŘEZNA 2011. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI (11.02.2011)
TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI (09.02.2011)
POSTŘEHY, SNAHA O DEZINFORMACI? (06.02.2011)
PROHLÁŠENÍ ČÁSTI LÉKAŘŮ PANOCHOVY NEMOCNICE TURNOV K AKCI „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“ (24.01.2011)
ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI PORODNICE V TURNOVĚ BY MĚLO PADNOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (13.01.2011)
HROZÍ ZÁNIK TURNOVSKÉ PORODNICE? (06.01.2011)
MOŽNÉ ODCHODY LÉKAŘŮ ZATÍM TURNOVU NEHROZÍ, NEMOCNICE PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ (29.11.2010)
VEDENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE PRÝ CHCE VYHNAT ZÁCHRANKU ZE SVÉHO AREÁLU (13.10.2010)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE SE PŘIPRAVUJE NA VELKÉ ORTOPEDICKÉ OPERACE (08.07.2010)
SESTŘIČKY SE SEŠLY NA STŘELNICI (29.04.2010)
REPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ NA STŘELNICI (10.02.2010)
TURNOV NEPŘIJDE O SVÉ RODÁKY (ZATÍM) (27.11.2009)
VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU TISKOVOU KONFERENCI (24.11.2009)
KRAJ ZA ČÁST OBYVATEL LETOS ZAPLATIL SEDMNÁCT MILIONŮ NA POPLATCÍCH (23.11.2009)
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (19.11.2009)
REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM (09.11.2009)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ CERTIFIKÁT KVALITY (05.05.2009)
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JIŽ FUNGUJE (13.02.2009)
ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI PŘINÁŠÍ RODIČŮM KOMPLIKACE (17.01.2009)
ORTOPEDIE NAKONEC BUDE V TURNOVĚ I V SEMILECH (12.01.2009)
ZPRÁVA MĚSÍCE: ORTOPEDIE V TURNOVĚ BUDE (03.11.2008)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI UŽ NENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (13.10.2008)
VYJÁDŘENÍ SEMILSKÉ ODS K SITUACI V MĚSTSKÉ NEMOCNICI V SEMILECH (13.10.2008)
ORTOPEDIE V TURNOVĚ? ROZHODNUTÍ PADNE V ŘÍJNU (29.09.2008)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI CHYSTAJÍ PŘESUNY CELÝCH ODDĚLENÍ (04.08.2008)
CHYSTÁ SE VELKÝ TŘESK V TURNOVSKÉ PANOCHOVĚ NEMOCNICI !? (06.06.2008)
MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV DEFINITIVNĚ KONČÍ, BUDE UŽ JEN PANOCHOVA (17.03.2008)
TÝDEN VÝBĚRU POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (08.01.2008)
DOBRÝ ROK V TURNOVSKÉ PORODNICI (05.01.2008)
NEMOCNICI NEPRIVATIZUJEME, POUZE TRANSFORMUJEME (07.09.2007)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE BUDE S RUČENÍM OMEZENÝM (31.08.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 27. 03. 2012 | 4870 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS