Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE?

MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE?

n201305311621_zap_214_2013_pntZhruba padesát občanů, z nichž bylo několik lékařů a zaměstnanců Panochovy nemocnice, přišlo ve středu 29. května odpoledne na Střelnici na další diskuzní setkání se starostou města. V jeho rámci se přítomní dozvěděli aktuality z probíhajících jednání o fúzi s krajskou nemocnicí, ale i o dalším hledání strategického partnera či o úskalích setrvání v podobě samostatného zdravotnického zařízení. „Možná, že lidé si myslí, že je o fúzi s libereckou nemocnicí rozhodnuto, tak jich tolik nepřišlo. Stále je to o naší mladé demokracii, pokud se něco občanů přímo nedotýká, nezajímají se. Na setkání jsme předložili několik možných řešení, všechna mají svá úskalí. Domníval jsem se, že více lidí bude chtít do tohoto procesu svými názory vstoupit, opravdu není nic ani zdaleka rozhodnuto. Smutné je, že některá média mylně uvedla, že zastupitelstvo kraje a měst Turnova a Liberce fúzi schválila. To není pravda. Schválen byl pouze záměr,“ shrnul setkání starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Jak dodal, v případě, že by se v tuto chvíli mělo hlasovat o fúzi s krajskou nemocnicí či o jiné variantě, tak by nehlasoval, protože tu chybí ještě mnoho odpovědí na důležité otázky. „Snažíme se vyjednat zachování současné úrovně péče v Panochově nemocnici, na druhou stranu jsme si vědomi skutečnosti, že město ze svého rozpočtu nemůže dlouhodobě velkými částkami doplácet na provoz tohoto zdravotnického zařízení. Už třeba proto, že by si pak zdravotní pojišťovny řekly, že péči nemusí hradit ony, ale že to doplatí město z rozpočtu. To by nemohlo dlouhodobě fungovat,“ doplnil starosta.

201305311622_zap_215_2013_pnt

"Že na jednání o budoucnosti nemocnice nepřišlo až tolik lidí je podle mého o tom, že lidé naši nemocnici vnímají jako vcelku bezproblémově fungující zařízení, kde je vždy ošetří v průběhu celého týdne. Kdybychom rozhodovali o zániku nemocnice, to by byla Střelnice narvaná. Já si dlouhodobě myslím, že pro lidi není až tak důležité, jaká tabulka je na budově, ale jestli jim uvnitř profesionálně a na úrovni dnešní medicíny pomohou. A o nic jiného nejde ani nám, chceme i nadále v Turnově zajistit standardní zdravotnickou péči. Pořád jsme v roli bohaté nevěsty, o kterou je zájem. Kromě krajské nemocnice jsou stále ve hře i některé privátní subjekty, se kterými bychom mohli spolupracovat,“ upozornil ředitel nemocnice Tomáš Sláma (ODS).

Jak na setkání zaznělo, vývoj v současném českém zdravotnictví vede k centralizaci péče do větších celků a menší nemocnice budou mít stále složitější prostor ke svému fungování. Nejde jen o vlastní provoz, ale i o přístrojovou techniku, další vzdělávání lékařů apod. Město jako vlastník Panochovy nemocnice se tomuto trendu musí nějak postavit. Může hledat a najít nějakého strategického partnera, což je aktuálně Krajská nemocnice Liberec, může hledat partnery v privátní sféře, může jít vlastní cestou a snažit se jednat s pojišťovnami o zachování péče osamoceně. Může i na provoz přispívat významnými částkami ze svého rozpočtu a zdravotní péči pro občany zajistit tímto způsobem.

201305311622_zap_216_2013_pnt

Ze všech možností jsou nejdál jednání o fúzi s libereckou krajskou nemocnicí. Jejím vlastníkem je Liberecký kraj a Statutární město Liberec, Turnov by vstupem do této společnosti byl vlastníkem asi 17 % akcií. Ze strany města je prioritní zachování stávajícího rozsahu péče v Panochově nemocnici, turnovská nemocnice by měla lepší přístup ke kvalitnímu přístrojovému vybavení, k dalšímu vzdělávání lékařů, výhodnější by byly i ceny nakupovaných léků ad. Nový subjekt by měl také nabídnout něco navíc, což je v případě krajské nemocnice přesun oddělení následné péče z pracoviště v Jablonném v Podještědí (Turnov má připravenu k tomuto účelu rekonstrukci bývalého dětského oddělení, ale ještě nebylo rozhodnuto, jestli budovu opravovat, protože by jinak byla nevyužitá). Fúze s krajskou nemocnicí samozřejmě nese i rizika. Je to především postoj zdravotních pojišťoven, které mohou o redukci péče rozhodnut, a město Turnov s tím nebude mít možnost cokoli dělat.
Na setkání se hovořilo i o tzv. úhradové vyhlášce, kterou pojišťovny zdravotnickým zařízením krátí platby za výkony. Letos tak Panochova nemocnice tratí zhruba 24 mil. Kč (!), což v průběhu roku může vést i k redukci poskytované péče.

Na setkání o budoucnosti nemocnice zazněly i dotazy a připomínky občanů, resp. zastupitelů města. Otakar Grund připomněl, že nemocnice byla postavena z peněz bývalého primáře Panochy a z peněz města, proto by bylo nejlépe, kdyby se spojila všechna města, která jsou vlastníky zdravotnických zařízení, a vyvinula společný tlak na vládu a pojišťovny. Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) vyjádřil obavu, že fúze s krajskou nemocnicí povede k útlumu zdravotnické péče v Turnově a že by možná mohly provoz spolufinancovat i okolní obce. Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) vyjádřil své obavy z budoucího spojení s krajskou nemocnicí. Podle něho jsou ohroženy především ortopedie a patologie. „Některé záměry obou nemocnic jdou proti sobě. Liberec spatřuje výhody v přesunu oddělení následné péče z nevyhovujícího objektu do Turnova, Turnov zase trvá na zachování akutní péče v současné podobě. Česká republika má šest akutních lůžek na tisíc obyvatel, což je patrně nejvíc v Evropě, proto bude docházet k jejich radikálnímu snižování,“ zdůraznil Soudský.

201305311622_zap_217_2013_pnt

„Tyto obavy sdílíme všichni, proto se snažíme dohodnout co nejlepší podmínky, které budou i právně podložené, proto existuje speciálně ustanovený výbor složený ze zástupců všech stran zvolených do městského zastupitelstva. Důležitý je také právní rámec budoucího smluvního vztahu,“ přiblížil zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok), který je současně náměstkem ředitele nemocnice. Jak důrazně dodal, schválený je nyní opravdu pouze záměr fúze nemocnic, nic víc. „Jaký je důvod hledání strategického partnera? Naše nemocnice by byla životaschopná i do budoucna, ale zdravotní pojišťovny nám jasně řekly, že s námi na současnou strukturu péče nenasmlouvají výkony, proto si myslíme, že by bylo dobré schovat se pod křídla někoho silnějšího, kdo má lepší vyjednávací pozici. My nemáme za zády žádného vlivného politika, jako je třeba pan starosta Farský v Semilech či senátor Dryml ve Vrchlabí,“ řekl náměstek.
„Z mého pohledu je zásadní, aby v Turnově byla zajištěna nepřetržitá péče minimálně ve dvou oborech – chirurgii a interně. Abychom tyto odbornosti ale udrželi 24 hodin denně, musí tu být rentgen, ARO, laboratoř, a to lze jen při určitém komplexním objemu péče. Když se zmenší pod určitou hranici, je to neefektivní. Proto jsme třeba před lety přišli o lůžkové dětské oddělení, kde bylo v průměru hospitalizováno jen pět dětí,“ vysvětlil Martin Hrubý.

Jak doplnila zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice), která je jako právnička také členkou vyjednávacího týmu, i ona vnímá obavy veřejnosti, aby v Turnově nedošlo k zániku stávajících oddělení. „Vyjednávací pozice je taková, že ze strany sloučených nemocnic by v budoucnu nemělo dojít dobrovolně k redukci jakékoliv péče. Čili ke zrušení nějakého oddělení bude třeba výslovný souhlas města Turnova a z této pozice nehodláme ustoupit. Co nám nadiktují zdravotní pojišťovny, to bohužel nejsme schopni ovlivnit.“

Jak na závěr shrnul starosta Tomáš Hocke. Stále platí termín případné fúze nemocnic k 1. lednu 2014. Nicméně se jednání protahují. „O sloučení by muselo městské zastupitelstvo rozhodnout v září, což nevím, jestli je reálné, i když se snažíme jednání všemožně urychlit. V každém případě platí, že až budeme vědět víc, opět bych se rád sešel na toto téma s veřejností. A doufám, že lidí přijde víc, každý názor a připomínka jsou důležité,“ uzavřel Hocke.

Budoucnost Panochovy nemocnice v Turnově:

Souhlasím s její fúzí s krajskou nemocnicí (Počet hlasů: 287)
(27.52 %)

Spíše souhlasím s touto fúzí, ale mám obavy (Počet hlasů: 148)
(14.19 %)

Hledejte ještě jiného strategického partnera (Počet hlasů: 361)
(34.61 %)

Zásadně s fúzí nesouhlasím (Počet hlasů: 57)
(5.47 %)

Spíše s fúzí nesouhlasím (Počet hlasů: 55)
(5.27 %)

Budoucnost nemocnice mě nezajímá, stejně je tu nízká kvalita služeb (Počet hlasů: 32)
(3.07 %)

Nemocnici v Turnově zrušte (Počet hlasů: 31)
(2.97 %)

Nemám na věc vyhraněný názor (Počet hlasů: 31)
(2.97 %)

Jiná odpověď (Počet hlasů: 22)
(2.11 %)

Téma mě nezajímá (Počet hlasů: 19)
(1.82 %)Celkem hlasovalo: 1043
Související články:
OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU (03.04.2017)
INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY (27.03.2017)
NEMOCNICE V LIBERCI A TURNOVĚ TŘI ROKY OD SPOJENÍ (21.02.2017)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC VYDÁ V ROCE 2017 NA ZVÝŠENÍ MEZD 70 MILIONŮ (13.02.2017)
NÁMĚSTEK SOBOTKA JEDNAL SE ZÁSTUPCI NEMOCNIC V JILEMNICI A TURNOVĚ (10.01.2017)
MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY (16.12.2016)
UMĚT POMÁHAT TĚM POSLEDNÍM (11.10.2016)
ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ZAHAJUJE PROVOZ (28.04.2016)
LIBERECKÝ KRAJ VYJEDNÁVÁ O MOŽNÉ KOUPI NEMOCNICE FRÝDLANT (29.03.2016)
RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (04.02.2016)
KRAJSKÁ NEMOCNICE HOSPODAŘÍ SE ZISKEM, NEMOCNICE V SEMILECH A JILEMNICI SE SPOJÍ (08.12.2015)
NEMOCNICE V SEMILECH A V JILEMNICI SMĚŘUJÍ K PARTNERSTVÍ (10.11.2015)
NEPŘETRŽITÁ INTERNÍ AMBULANTNÍ PÉČE V NEMOCNICI V SEMILECH ZŮSTANE ZACHOVÁNA (04.11.2015)
V NEMOCNICI ZAČALA FUNGOVAT NOVÁ LÉKÁRNA SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI (03.09.2015)
SLOVNÍCH I FYZICKÝCH NAPADENÍ ZDRAVOTNÍKŮ PŘIBÝVÁ (19.08.2015)
ŘEDITEL NEČESANÝ REZIGNOVAL (22.07.2015)
DOZORČÍ RADA KRAJSKÉ NEMOCNICE SE POSTAVILA ZA ŘEDITELE NEČESANÉHO (26.06.2015)
PŘIPOJÍ SE SEMILSKÁ NEMOCNICE K NEMOCNICÍM V TURNOVĚ A V LIBERCI? HLASUJTE V ANKETĚ (26.05.2015)
O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS (23.03.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI BUDE LETOS NOVÁ LÉKÁRNA A PŘESUNE SE SEM JEDNO PRESTIŽNÍ PRACOVIŠTĚ (20.02.2015)
HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC ZA ROK 2014 (05.02.2015)
TOMÁŠ SLÁMA SE PŘEKVAPIVĚ STAL NOVÝM ŘEDITELEM SEMILSKÉ NEMOCNICE (12.01.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY NA RADIOLOGII (02.01.2015)
NOVÝM ŘEDITELEM TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE STAL OTAKAR ŠPETLÍK (10.12.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC PŘIJME PROVOZNÍHO ŘEDITELE NEMOCNICE TURNOV (09.11.2014)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ NOVÝ BUFET, GYNEKOLOGIE PŘECHÁZÍ DO REŽIMU JEDNODENNÍ PÉČE (22.09.2014)
DO PANOCHOVY NEMOCNICE SMĚŘUJE NOVÉ ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LÉČBU STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (02.07.2014)
RUŠTÍ A UKRAJINŠTÍ LÉKAŘI SE JEZDÍ DO TURNOVA UČIT ORTOPEDICKÉ OPERACE (30.05.2014)
UNIKÁTNÍ OPERACE (04.03.2014)
ZMĚNY V NEMOCNICI SE DOTKNOU GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK (04.03.2014)
S FÚZÍ NEMOCNIC JE TU PRVNÍ NOVINKA: V TURNOVĚ JE SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (20.01.2014)
ŘEDITEL KNL LIBEREC VE FUNKCI ZŮSTÁVÁ (13.01.2014)
PACIENTI TURNOVSKÉ NEMOCNICE ZMĚNU PO FÚZI NEPOZNAJÍ, MÁME TAKÉ PRVNÍ TURNOVSKÉ MIMINKO ROKU 2014 (02.01.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE BY LETOS MOHLA SKONČIT V ZISKU (10.12.2013)
FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA (03.12.2013)
KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL! (18.10.2013)
TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA (14.10.2013)
VÝJIMEČNÁ OPERACE V TURNOVSKÉ NEMOCNICI (08.10.2013)
ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE ODSOUHLASILO FÚZI NEMOCNIC, ZBÝVAJÍ TURNOV A LIBEREC! (25.09.2013)
NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE (20.09.2013)
FÚZE KRAJSKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ PŘINÉST VÝRAZNÉ ÚSPORY (17.09.2013)
FÚZE NEMOCNIC SE ZDRAMATIZOVALA? (13.09.2013)
K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!) (06.09.2013)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO JEDNATELE (13.08.2013)
ZÁMĚR FÚZE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE POD DROBNOHLEDEM ZASTUPITELŮ (04.04.2013)
OHROŽUJÍ SOUČASNÉ SPORY MEZI LIBERECKÝM KRAJEM A MĚSTEM LIBEREC FÚZI TURNOVSKÉ A KRAJSKÉ NEMOCNICE? (15.02.2013)
LÉKAŘ Z TURNOVA OPEROVAL V PETROHRADĚ (12.12.2012)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ PŘED SEBOU SLUŠNOU PERSPEKTIVU; FÚZE S KRAJSKOU NEMOCNICÍ JE ZASE O NĚCO BLÍŽE (07.11.2012)
BUDE V NAŠEM REGIONU DLOUHODOBĚ ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ PÉČE? (30.10.2012)
„NIC NENÍ ROZHODNUTO, BUDEME JEDNAT,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VZP MAREK ŠNAJDR NA ADRESU TURNOVSKÉ NEMOCNICE (05.10.2012)
TURNOVSKÁ PANOCHOVA NEMOCNICE NA KŘIŽOVATCE (01.09.2012)
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE K INCIDENTU VE SLUŽBĚ NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI (09.08.2012)
25 MILIONŮ NA REKONSTRUKCI BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE (09.07.2012)
KRAJSKÁ POBOČKA VZP BUDE OD ČERVENCE ZRUŠENA (25.06.2012)
SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ (13.06.2012)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JIŽ VĚDÍ, JAK (MOŽNÁ) BUDOU FUNGOVAT OD ROKU 2013 (11.04.2012)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH (29.03.2012)
LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT (27.03.2012)
BUDE OD DUBNA V PANOCHOVĚ NEMOCNICI DĚTSKÁ POHOTOVOST POUZE O VÍKENDECH? (15.02.2012)
ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE V PRESTIŽNÍM POŘADU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE (06.01.2012)
GYNEKOLOGIE V TURNOVĚ: 24 HODIN SEDM DNŮ V TÝDNU (29.11.2011)
„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE (24.11.2011)
OBYVATELÉ TURNOVSKA NYNÍ MOHOU ZE ŽIVOTA ODCHÁZET DŮSTOJNĚJI (30.08.2011)
HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI (09.06.2011)
TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE FUNGUJE, ÚPRK PACIENTEK SE NEKONÁ (17.05.2011)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ HOSPICOVÉHO RODINNÉHO POKOJE (10.05.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE OD 1. KVĚTNA (20.04.2011)
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE, SITUACE SE KONSOLIDUJE, PORODNICE ALE PRAVDĚPODOBNĚ UŽ DÁL FUNGOVAT NEBUDE (01.04.2011)
JAK TO VIDÍ DVA PRIVÁTNÍ TURNOVŠTÍ GYNEKOLOGOVÉ? (23.03.2011)
ZŮSTANE TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE V PROVOZU I PO 30. DUBNU? ŘEDITEL NEMOCNICE VĚŘÍ, ŽE NADĚJE TU STÁLE JE (21.03.2011)
„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT (18.03.2011)
LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN (01.03.2011)
TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO (25.02.2011)
OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE (13.02.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. BŘEZNA 2011. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI (11.02.2011)
TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI (09.02.2011)
POSTŘEHY, SNAHA O DEZINFORMACI? (06.02.2011)
PROHLÁŠENÍ ČÁSTI LÉKAŘŮ PANOCHOVY NEMOCNICE TURNOV K AKCI „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“ (24.01.2011)
ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI PORODNICE V TURNOVĚ BY MĚLO PADNOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (13.01.2011)
HROZÍ ZÁNIK TURNOVSKÉ PORODNICE? (06.01.2011)
MOŽNÉ ODCHODY LÉKAŘŮ ZATÍM TURNOVU NEHROZÍ, NEMOCNICE PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ (29.11.2010)
VEDENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE PRÝ CHCE VYHNAT ZÁCHRANKU ZE SVÉHO AREÁLU (13.10.2010)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE SE PŘIPRAVUJE NA VELKÉ ORTOPEDICKÉ OPERACE (08.07.2010)
SESTŘIČKY SE SEŠLY NA STŘELNICI (29.04.2010)
REPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ NA STŘELNICI (10.02.2010)
TURNOV NEPŘIJDE O SVÉ RODÁKY (ZATÍM) (27.11.2009)
VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU TISKOVOU KONFERENCI (24.11.2009)
KRAJ ZA ČÁST OBYVATEL LETOS ZAPLATIL SEDMNÁCT MILIONŮ NA POPLATCÍCH (23.11.2009)
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (19.11.2009)
REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM (09.11.2009)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ CERTIFIKÁT KVALITY (05.05.2009)
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JIŽ FUNGUJE (13.02.2009)
ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI PŘINÁŠÍ RODIČŮM KOMPLIKACE (17.01.2009)
ORTOPEDIE NAKONEC BUDE V TURNOVĚ I V SEMILECH (12.01.2009)
ZPRÁVA MĚSÍCE: ORTOPEDIE V TURNOVĚ BUDE (03.11.2008)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI UŽ NENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (13.10.2008)
VYJÁDŘENÍ SEMILSKÉ ODS K SITUACI V MĚSTSKÉ NEMOCNICI V SEMILECH (13.10.2008)
ORTOPEDIE V TURNOVĚ? ROZHODNUTÍ PADNE V ŘÍJNU (29.09.2008)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI CHYSTAJÍ PŘESUNY CELÝCH ODDĚLENÍ (04.08.2008)
CHYSTÁ SE VELKÝ TŘESK V TURNOVSKÉ PANOCHOVĚ NEMOCNICI !? (06.06.2008)
MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV DEFINITIVNĚ KONČÍ, BUDE UŽ JEN PANOCHOVA (17.03.2008)
TÝDEN VÝBĚRU POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (08.01.2008)
DOBRÝ ROK V TURNOVSKÉ PORODNICI (05.01.2008)
NEMOCNICI NEPRIVATIZUJEME, POUZE TRANSFORMUJEME (07.09.2007)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE BUDE S RUČENÍM OMEZENÝM (31.08.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 31. 05. 2013 | 2904 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS