Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 
Zápisník >> NÁJEZDY A SJEZD NA PRŮTAH U FORDU A VE FUČÍKOVĚ ULICI BY MOHLY BÝT POSTAVENY DO TŘÍ LET, ALE… (ANKETA)

NÁJEZDY A SJEZD NA PRŮTAH U FORDU A VE FUČÍKOVĚ ULICI BY MOHLY BÝT POSTAVENY DO TŘÍ LET, ALE… (ANKETA)

n201510121839_zap_259_2015_fucikovaO možnosti nájezdu na silniční průtah Turnovem u autosalonu Ford v Ohrazenicích směrem do centra, který by byl zásadní pro snížení dopravy v Nádražní ulici, protože by do ní auta jedoucí z okolních spádových obcí vůbec nezajížděla, se mluví už hodně dlouho. Před lety si to navíc zdejší řidiči při rekonstrukci dolní části Nádražní ulice vyzkoušeli a vše fungovalo ke spokojenosti všech. Ve hře je již dlouhé roky i druhý sjezd a nájezd z průtahu v horní části Fučíkovy ulice. Ten měl být postaven v podstatě současně se zprovozněním severního obchvatu města, ale zde bydlící občané tehdy stavbu zablokovali. Tento sjezd a nájezd by měl řešit především dopravní obsluhu firem Grupo Antolin a Správa a údržba silnic LK a zklidnit dopravu ve Fučíkově a Nádražní ulici. Nyní se po letech toto téma opět vrací.

n201510192116_zap_265_2015_prutahVeřejné projednání návrhu obou dopravních staveb se uskutečnilo ve středu 14. října v jídelně ZŠ v Alešově ulici. Setkání se zúčastnilo zhruba 50 lidí, převážně obyvatel Fučíkovy ulice. „Dohodli jsme se starostou Ohrazenic, že oba sjezdy a nájezdy budeme řešit společně jako spojené nádoby. Buď budou oba, nebo nebude nic,“ řekl úvodem starosta Turnova Tomáš Hocke. Jak doplnil, je zde příslib z Ředitelství silnic a dálnic ČR, že oba sjezdy a nájezdy vyprojektuje a zafinancuje, město by to tak nic nestálo. „Nájezd u Fordu by uvítali hlavně obyvatelé z okolních obcí, jejichž starostové mě již v minulosti s tímto přáním kontaktovali, ve Fučíkově ulici by mohlo dojít k celkovému zklidnění, kamiony by touto ulicí již neměly důvod jezdit, ulice by mohla být v tzv. režimu 40, což znamená sníženou rychlost, a mohla by tam být i další dopravní opatření, třeba zvýšené přechody a podobně. Nájezd a sjezd se samozřejmě dotkne obyvatel především posledního bytového domu pod průtahem a dvou tří rodinných domů na druhé straně ulice,“ doplnil Hocke.

S občany žijícími v těchto domech starosta již jednal. Někteří se stavbou zásadně nesouhlasí, jiní mají podmínky ve smyslu vylepšení bytů a domů – nová okna či fasáda, jsou tu i požadavky na výstavbu nových domů někde jinde v katastru města. V polovině listopadu bude také k dispozici dopravní model, který naznačí, jak se změní doprava v případě stavby obou nájezdů. O realizaci nájezdu a sjezdu ve Fučíkově ulici mají rozhodovat zastupitelé Turnova na svém listopadovém zasedání. Zastupitelé Ohrazenic jsou podle starosty Františka Nováka většinově pro obě stavby, vnímají je ale v logické návaznosti na sebe a jejich výstavba má proběhnout najednou.

201510192116_zap_266_2015_prutah

Občané z horní části Fučíkovy ulice, na rozdíl od obyvatel dolní části, stavbu spíše odmítají. Zazněl i návrh, že než sjezd a nájezd, uspokojivě by situaci řešil kruhový objezd u čerpací stanice Kontakt. Podle starosty, který toto již projednával s příslušnými orgány, ale tohle není možné, protože se jedná o mezinárodní komunikaci vedenou navíc ve čtyřpruhu. Byla diskutována i možnost výstavby příjezdové komunikace ke Grupo Antolin od křižovatky na Harrachov přes současnou zahrádkářskou kolonii. Další občané, hlavně ti z dolní části Fučíkovy ulice a Ohrazenic, stavbu vítají jako přínosnou s tím, že je třeba vyhovět všem hygienickým normám a vyjít co nejvíce vstříc lidem žijícím v sousedství budoucího sjezdu a nájezdu. „Když bude tlak od občanů z Fučíkovy ulice velký a zastupitelé záměr neschválí, nebude se stavět nic. ŘSD dá peníze jinam a dopravu v Nádražní ulici, především v její dolní části, budeme muset ponechat osudu, protože jiné řešení na zklidnění dopravy v této části města asi těžko vymyslíme. Není ale mým cílem jít tvrdě proti odporu lidí, jsou města, kde je dopravní situace ještě mnohem horší,“ poznamenal závěrem starosta Tomáš Hocke.

201510192116_zap_267_2015_prutah

Pro zajímavost: V závěru setkání v ZŠ v Alešově ulici proběhlo hlasování přítomných. Pro podporu výstavby obou nájezdů a sjezdu se vyslovila mírná nadpoloviční část občanů.
Se studiemi obou dopravních staveb se můžete podrobně seznámit na webu města Turnova v sekci územní plánování / dopravní studie - ZDE

Oba nájezdy a sjezd na průtah Turnovem u Fordu a ve Fučíkově ulici:

Velmi vítám (Počet hlasů: 680)
(59.86 %)

Nevadí mně (Počet hlasů: 106)
(9.33 %)

Jsem proti (Počet hlasů: 176)
(15.49 %)

Nevím (Počet hlasů: 53)
(4.67 %)

Jiná odpověď (Počet hlasů: 73)
(6.43 %)

Téma mě nezajímá (Počet hlasů: 48)
(4.23 %)Celkem hlasovalo: 1136

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 19. 10. 2015 | 2800 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS