Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura cb
 
Zápisník >> NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM

NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM

n200906220113_zap_293_09_kozakov(POZOR, důležitá aktualizace, Liberecký kraj zrušil veřejnou prezentaci 30. června v Turnově, viz níže)
Málokdo pořádně tušil, co vše se vlastně bude na vrcholu Kozákova v neděli 21. června krátce po poledni dít. U parkoviště pod rozhlednou byl postaven velký stan s logem Libereckého kraje, uvnitř byly tři velkoplošné obrazovky, na kterých probíhala počítačová vizualizace všech tří navržených koridorů dálnice R35 – jižní kolem Mnichova Hradiště, severní Turnovem a středem Českého ráje a superseverní kolem Železného Brodu a Semil. Veřejnou prezentaci návrhů koridorů R35 na toto poněkud netradiční místo svolal Liberecký kraj, občané mohli k cestě na Kozákov využít i speciálních autobusových linek. Nakonec jich dorazilo zhruba pět stovek.


„Nedávno jsme ukončili projednávání koridorů R35 s obcemi, nyní pokračujeme s představením záměru veřejnosti. Z pohledu Libereckého kraje stále platí, že nepreferujeme žádnou z variant, nejhorší by ale podle našeho názoru byla nulová varianta, tedy nedělat nic. Stále platí, že rozhodnutí by mělo padnout do konce roku. Podle mého je nálada mezi lidmi rozpolcená, řekl bych, že názorově je to půl na půl pro jižní a severní variantu,“ shrnul Martin Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu. Podle něho po veřejných prezentacích kraj vše vyhodnotí a potom teprve rozhodne, která varianta by byla nejlepší. Další veřejná prezentace koridorů R35 bude 30. června v Turnově a potom ještě nejméně jedna na Semilsku.

n200906220113_zap_294_09_kozakovŽe zejména severní trasa R35 Českým rájem přináší různé úhly pohledu, bylo patrné i v diskusi mezi jednotlivými občany. Na Kozákově sice byli v silné převaze ti, kteří jsou především pro jižní variantu mimo Český ráj, přítomni byli ale i příznivci severní varianty. Severní variantu dlouhodobě podporuje například starostka Karlovic Vlasta Špačková, která se zastává občanů obce, kteří žijí v těsném sousedství mezinárodní silnice v Karlovicích a Radvánovicích, na Kozákově byl také starosta Malé Skály Jiří Nejedlo. I on patří k zastáncům severní varianty. Na strážní horu Českého ráje dorazilo i pár „řadových“ členů turnovského zastupitelstva.

 

n200906220113_zap_295_09_kozakovMnoho přítomných zaskočilo, že setkání na Kozákově bylo pouze představením koridorů, nikoli prezentací s prostorem pro připomínkování ze strany veřejnosti. To podle zástupců Libereckého kraje prý bylo občany špatně pochopeno, kozákovské setkání podle nich mělo posloužit především tomu, aby se lidé s koridory dálnice seznámili. Po zjitřené výměně názorů nakonec několik dotazů padlo, na ty konkrétní, například z úst protidálniční aktivistky Markéty Kovaříkové, která se ptala na detaily projektu, ale bohužel nebyl schopen nikdo odpovědět. Na setkání v Turnově 30. června (KC Střelnice od 16.00 hodin) prý již budou přítomni i odborníci. Studie je k dispozici k volnému stažení na internetových stránkách Libereckého kraje.

 

Přítomný exministr životního prostředí Martin Bursík připomněl snahy jeho ministerstva zamezit trasování dálnice Turnovem a hlavně ekologicky cenným Českým rájem, který je Geoparkem UNESCO, zamyslel se i nad důvody, proč politici na všech úrovních prosazují ekonomicky náročné projekty, které jdou navíc proti lidem, kteří v dané oblasti žijí.

 

n200906220114_zap_296_09_kozakovNáměstek ministra životního prostředí František Pelc zdůraznil, že se v minulosti podařilo zabránit odhlasování zákona v parlamentu, který z R35 dělá veřejný zájem. Tato hrozba je tu podle něho opět. „Najít nejvhodnější koridor dálnice je obtížné, musíme si ale uvědomit, že nestavíme silniční spojku mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi, ale evropskou tranzitní dálnici s několikanásobně větším provozem než je na současné silnici do Jičína. Doufám, že zastupitelé v Turnově budou mít tolik rozumu, že nebudou souhlasit s tím, že si do centra města přivedou mezinárodní kamionovou dopravu,“ uzavřel Pelc.

 

Pozitivním výstupem z kozákovského setkání je slíbený vznik pracovní skupiny při Libereckém kraji, ve které budou i zástupci občanských iniciativ. Pracovní skupina vyhodnotí připomínky občanů a měla by být jakýmsi prostředníkem mezi krajem a lidmi…

Aktualizace: Oficiální tisková zpráva, vydaná Libereckým krajem 23. června dopoledne:
Kraj na Kozákově představil veřejnosti tři možné koridory pro R35

První představení studie proveditelnosti a účelnosti koridorů rychlostní silnice R35 a jejích možných realizací pro širší veřejnost uspořádal Liberecký kraj v neděli 21. 6. na Kozákově.

Na akci se sjelo několik stovek lidí, účastnil se jí náměstek hejtmana Libereckého kraje Martin Sepp, zástupci obecních samospráv z dotčených obcí, občané, které problém zajímá, a také i bývalý ministr životního prostředí a předseda Strany zelených Martin Bursík.

„Jednalo se o první prezentaci před širší veřejností, která byla určena zejména lidem, kteří nemají přístup na krajské internetové stránky – www.kraj.lbc.cz, kde je studie proveditelnosti možných tras ve stanovených koridorech již měsíc vyvěšena. Proto byly v provozu pro zájemce tři bezplatné svozové autobusové linky, které přivezly lidi z těchto dotčených obcí,“ uvedl náměstek hejtmana.

Nová silnice R35 z Turnova na Jičín má zlepšit spojení do sousedního Královéhradeckého a dále Pardubického kraje. Liberecký kraj se snaží přispět k rozhodování o vhodném koridoru v tomto volebním období, neboť koridor pro budoucí silnici musí být zahrnut do územně plánovacích dokumentů ČR a kraje.

„Od jara jednáme o optimálním koridoru se zastupitelstvy dotčených obcí a na to následuje seznámení pro veřejnost,“ doplnil Martin Sepp s tím, že další veřejné představení projektu se uskuteční na začátku července v Turnově.
Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí

Libereckého kraje

jiri.langer@kraj-lbc.cz


Související články:
DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA (24.02.2016)
ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI (23.09.2015)
DÁLNICE V ČESKÉM RÁJI NEBUDE, RYCHLOSTNÍ SILNICE ALE ANO ANEB BOUŘE VE SKLENICI VODY (17.04.2014)
STAROSTOVÉ A KRAJ JEDNALI O SILNICI TURNOV – ROVENSKO P. T. – ÚLIBICE (15.04.2014)
NOVÝ MINISTR DOPRAVY CHCE URYCHLIT STAVBU R35 (18.12.2012)
VLÁDA SCHVÁLILA R35 TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM: KACHNA, KTERÁ ZABRALA (20.06.2012)
OTEVŘENÁ VÝZVA MINISTRU DOPRAVY PAVLU DOBEŠOVI… (17.04.2012)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZUR I S R35, BOJ ČÁSTI OBČANŮ A OBCÍ ČESKÉHO RÁJE VŠAK NEKONČÍ (14.12.2011)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ BUDOU ROZHODOVAT O ÚZEMNÍM ROZVOJI KRAJE A O KOMUNIKACI R35 (09.12.2011)
R35 SE NYNÍ UŽ ASI DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILA TURNOVU (06.10.2011)
KRAJ VEŘEJNĚ PROJEDNÁVAL ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, R35 JE BLÍŽE ČESKÉMU RÁJI A TURNOVU (13.09.2011)
ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: R35 V KATASTRU MĚSTA NECHCEME (03.09.2011)
KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY (12.08.2011)
SUPERPLÁN MINISTERSTVA DOPRAVY NA PŘÍŠTÍCH 15 LET O STAVBĚ R35 MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A LIBERCEM NEHOVOŘÍ (31.01.2011)
NA R35 V NEJBLIŽŠÍCH 20 LETECH ZAPOMEŇTE (28.04.2010)
ROZHODLI ZASTUPITELÉ PROTI VŮLI OBYVATEL KRAJE? (14.04.2010)
R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM (01.04.2010)
R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ (30.03.2010)
ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35 (25.03.2010)
R35 V UMĚLECKÉ A LIDOVÉ TVOŘIVOSTI (10.03.2010)
R35 - TENTOKRÁT Z POHLEDU PŘÍZNIVCE SEVERNÍ VARIANTY (12.02.2010)
NA STRÁNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE BYLO UKONČENO HLASOVÁNÍ O KORIDORU R35 (04.02.2010)
V ÚNORU CHCE NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ROZHODNOUT O R35 (22.01.2010)
KRAJ OPĚT PREZENTOVAL STUDII PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI SILNICE R35 ZÁSTUPCŮM DOTČENÝCH OBCÍ (13.01.2010)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35 (18.12.2009)
PATRIOT 2009 SE VRACÍ V JINÉ PODOBĚ (17.12.2009)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ O TRASE R35 NEROZHODLI (15.12.2009)
PODLE VŠEHO CHCE LIBERECKÝ KRAJ JEŠTĚ DO VÁNOC ROZHODNOUT O TRASE DÁLNICE R35. A TO SEVERNÍ VARIANTOU PŘES TURNOV (09.12.2009)
REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE (28.08.2009)
PATRIOT 2009. VÝZVA OBČANŮ TURNOVA K R35 (17.08.2009)
R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV (13.07.2009)
R35: TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE PŘIHLÁSILI K JIŽNÍ VARIANTĚ (28.06.2009)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ZVE VEŘEJNOST NA PREZENTACI KORIDORŮ SILNICE R35, NA KOZÁKOV POJEDOU I AUTOBUSY! (17.06.2009)
TÁBOR LIDU NA KOZÁKOVĚ ANEB PROHLÁŠENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA SEPPA K R35 (10.06.2009)
DÁLNICE R35 UPROSTŘED ČESKÉHO RÁJE, TÉMA KTERÉ VYVOLÁVÁ EMOCE (04.06.2009)
OBČANSKÉ INICIATIVY PŘEDSTAVÍ STUDII R35 (01.06.2009)
R35: PŘITUHUJE, PARLAMENT PROJEDNÁVÁ ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (04.05.2009)
TÉMA R35 JE OPĚT ZDE; TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ POŽADUJÍ VEŘEJNOU PREZENTACI (10.04.2009)
JE TU PRVNÍ TERMÍN VÝSTAVBY DÁLNICE R35 (11.02.2009)
PRO TURNOV ŠOKUJÍCÍ ŘEŠENÍ: NÁVRH TRASY R35 PROCHÁZÍ JEHO STŘEDEM (KOMENTOVANÉ ZPRAVODAJSTVÍ) (26.01.2009)
ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA VE SLEPÉ ULIČCE. NOVÁ TRASA R35 MÁ VÉST TUNELEM POD VÝŠINKOU (05.11.2008)
„NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ (17.07.2008)
MINISTR K R35: JIŽNÍ VARIANTA JE PŘIJATELNĚJŠÍ (25.06.2008)
SENÁTOR NA TRASE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 HLEDAL NEJMÉNĚ „BLBÉ ŘEŠENÍ“ (16.06.2008)
VÍCE KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOSTÍ, VZKAZUJÍ AMERIČANÉ ÚŘEDNÍKŮM (24.05.2008)
DÁLNICE R35: ČESKÝM RÁJEM POD TROSKAMI, JIHEM, NEBO SUPERSEVEREM? (11.05.2008)
BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM (21.03.2008)
JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35? (21.12.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 22. 06. 2009 | 4569 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS