Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 
Zápisník >> NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE

NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE

n201309201208_zap_357_2013_pntVíce než sto lidí z řad zaměstnanců Panochovy nemocnice a veřejnosti se sešlo ve čtvrtek 19. září odpoledne v jídelně nemocnice na jednání o budoucnosti nemocnice. Zájem byl tedy poměrně slušný. Však také ve čtvrtek 26. září mají zastupitelé definitivně rozhodnout. Že byla především diskuze velmi zjitřená a padala ostrá slova, to už k projednávání tohoto asi nejcitlivějšího bodu současného Turnova jaksi patří. Není to lehké rozhodování. Přece jenom, i když za jistých, poměrně komplikovaných podmínek, lze z akciové společnosti v případě fúze turnovské a liberecké nemocnice vystoupit, byl by to krok natolik obtížný, že ho většina odborníků označuje za nemožný. Rozhodnutí o fúzi je tak z tohoto pohledu takřka definitivní, co do rozhodnutí o budoucnosti nemocnice v Turnově. Na druhou stranu, když nemocnice zůstane osamocena, bude město na její provoz muset významně přispívat z rozpočtu. A je tu ještě spousta dalších diskutabilních otázek. Bohužel, odpovědi na ně budeme většinou znát až měsíce či roky po zásadním rozhodnutí…

Úvodem setkání jednatel Panochovy nemocnice Martin Hrubý shrnul již poměrně známé skutečnosti, proč nemocnice hledá strategického partnera. Je to především nevlídné prostředí v českém zdravotnictví, které nepřeje malým nemocnicím, snaha centralizovat výkony do velkých zdravotnických zařízení, systém dalšího vzdělávání zdravotníků, který jde také na úkor malých nemocnic, úhradové mechanismy pojišťoven, které zvýhodňují speciální péči nad tou standardní, která v Turnově převažuje. Samostatnou kapitolou je platná úhradová vyhláška, kterou nemocnice letos tratí 24 mil. Kč! Pro turnovskou nemocnici je problémem i menší spádovost s tím, že v okrese fungují hned tři nemocnice. „Spojením se strategickým partnerem bychom byli méně zranitelní, v případě fúze s krajskou nemocnicí by tu byly i úspory ve společném nákupu zdravotnického materiálu, propojil by se hospodářský a administrativní provoz,” shrnul jednatel Hrubý. Ten připomněl i zájem tří soukromých společností o převzetí nemocnice, nejdál a nejkonkrétnější jsou ale jednání s Krajskou nemocnicí v Liberci. K jednáním město přistupuje se zásadní podmínkou, a sice zachování stávající rozsahu péče.

201309201208_zap_358_2013_pnt

Starosta Turnova Tomáš Hocke připomněl všechny varianty možného vývoje (nemocnice zůstane jak je, pronájem soukromým firmám, fúze s krajskou nemocnicí). „V případě, že bychom nemocnici ponechali i nadále jako městskou, máme k dispozici aktuální vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny o dalším prodloužení smlouvy na ortopedii, gynekologii, ARO a rehabilitaci. Vnímám závažnost tématu, obracejí se na mě desítky občanů Turnova. Z občanské aktivity Josefa Kunetky vznikla petice obsahující stovky až tisíce podpisů, požadující zachování samostatnosti Panochovy nemocnice Turnov. Problematika zdravotnictví je velmi složitá, v některých případech i nepochopitelná. Mnoho kroků by mělo být vykonáno na vládní úrovni, ale k tomu zatím chybí našim politikům odvaha. Musím říci, že pro mě není ani jedna z navrhovaných variant ideální a bezchybná. Všechna řešení budou pro Turnovany vnímána negativně a bolestivě. Rozhoduji se na základě výše uvedených skutečností a snažím se vnímat fungování z pohledu dlouhodobého horizontu. Musím říci, že jsem skeptický k možným razantním změnám na ministerstvu zdravotnictví po volbách. Rovněž se domnívám, že cílem rozpočtu města by nemělo být dotovat zdravotnictví,“ uvedl starosta s tím, že jemu samotnému se jeví jako nejvýhodnější fúze s libereckou nemocnicí.

Na setkání byl přítomen i ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný. Ten připomněl, že v posledních dnech proběhlo několik zásadních setkání, na kterých se možnosti spolupráce ladily. „Turnov hledá partnera a my se o partnerství ucházíme. Bude třeba ale uskutečnit řadu zásadních rozhodnutí, propustit až několik desítek lidí, bez toho ale turnovskou nemocnici neozdravíme. Přicházíme se seriózní nabídkou, která turnovské nemocnici zajistí další fungování. Jaký je cíl? Zachovat ve zdejší nemocnici základní obory. Občané zde budou tak i nadále ošetřeni 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Dál tu budou probíhat operační výkony – zde dojde k jejich navýšení, složitější operace budou potom v Liberci, což už se děje i nyní. A jestli se jídlo vaří v Liberci a pere se tam i prádlo, to pro pacienta není důležité. Důležité je to ale pro ekonomiku provozu. Název nemocnice zůstane, platy zdravotníků by se mohly přiblížit platům v Liberci. Zvažte proto seriózně a bez emocí naši nabídku,“ zdůraznil Nečesaný. Ten dodal, že si v případě neschválení fúze dovede představit i volnější formu spolupráce, ale samozřejmě za jiných podmínek.
V rámci opatření, navržených jeho týmem, budou v Turnově zrušeny prádelna Nempra i provoz kuchyně (jídlo se bude dovážet). To by mělo přinést úsporu 9 mil. Kč ročně. Obecným problémem však zůstává, že Panochova nemocnice Turnov potřebuje roční úsporu zhruba ve výši 15 mil. Kč. To lze podle návrhu řešit zvýšením příjmů ve zdravotní péči přímo hrazenou pacienty, hledáním úspor na straně nákladů ad. V případě fúze dojde ke slučování provozů – ekonomického, obchodního, správy majetku, dojde i na radikální úsporu pracovníků v administrativě a zázemí nemocnice. Celkem se opatření v Turnově mají týkat 43 lidí, jen asi 12 až 15 z nich by mohlo přejít do Liberce.

201309201208_zap_359_2013_pnt

A ještě dvě zásadní skutečnosti na jednání zazněly:
* Jestliže bude rozhodnuto zachovat nemocnici i nadále v majetku města, bude nutné přistoupit k podobným radikálním opatřením, jaká jsou navržena v případě fúze nemocnic. Navíc zde bude nutná další dotace z rozpočtu města (na rozdíl od fúze). Hovoří se nejméně o 6 mil. Kč ročně.
* Druhou důležitou informací je majetková struktura budoucí rozšířené akciové společnosti. Dosud se uvádělo, že Turnov by měl vlastnit 17 % akcií (dalšími akcionáři jsou statutární město Liberec a Liberecký kraj). Podle nových informací to bude jen 10 %. Oficiálním důvodem tohoto poklesu jsou výsledky účetních rozvah společností k 31. 12. 2012, kde se porovnávaly vlastní kapitály společností. Vzhledem k vyšším odpisům v minulých letech byl tento podíl přepočítán. Současně došlo k významnému navýšení vlastního kapitálu u Krajské nemocnice Liberec. Město Liberec má vlastnit zhruba 15 % a Liberecký kraj 75 % akcií.

201309201208_zap_360_2013_pnt

V místy velmi zjitřené diskuzi zazněla stanoviska přítomných občanů. Ti se většinou vyjadřovali ve prospěch varianty zachování současného stavu. Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD; mimochodem, na setkání jsme napočítali asi jen devět zastupitelů – pozn. red.) ze současného neuspokojivého stavu nemocnice obvinil její současné vedení. Podle něho je třeba do Turnova přivézt schopné krizové manažery, ale především počkat na novou zdravotnickou politiku po volbách.
Od dalších řečníků zazněly i obavy z propouštění lidí, občanský aktivista Josef Kunetka požadoval návrat nemocnice do původního stavu, tedy včetně porodnice a dětského oddělení, jejichž zrušení obyvatelé regionu nelibě nesou. Bývalý primář Syrovátka se pozastavoval nad tím, že má být zrušena Nempra, která mohla nemocnici komerčním praním přinášet peníze. Některým diskutujícím se líbila nabídka společnost Mediterra na vybudování nového pracoviště právě v Turnově. Jiní řečníci by dali raději přednost dotovat nemocnici před provozem Střelnice, zazněly otazníky, jestli je v této době vhodné spustit projekt výstavby sportoviště v Maškově zahradě…

201309201209_zap_361_2013_pnt

Více si k tématu můžete přečíst v materiálu, který slouží jako podklad pro jednání zastupitelstva města – ZDE.
A co je zásadní, projevte svůj názor! Buď na TvA, na stránkách města, kontaktujte zastupitele. Budou to oni, kdo budou ve čtvrtek 26. září rozhodovat o budoucnosti nemocnice!

Související články:
OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU (03.04.2017)
INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY (27.03.2017)
NEMOCNICE V LIBERCI A TURNOVĚ TŘI ROKY OD SPOJENÍ (21.02.2017)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC VYDÁ V ROCE 2017 NA ZVÝŠENÍ MEZD 70 MILIONŮ (13.02.2017)
NÁMĚSTEK SOBOTKA JEDNAL SE ZÁSTUPCI NEMOCNIC V JILEMNICI A TURNOVĚ (10.01.2017)
MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY (16.12.2016)
UMĚT POMÁHAT TĚM POSLEDNÍM (11.10.2016)
ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ZAHAJUJE PROVOZ (28.04.2016)
LIBERECKÝ KRAJ VYJEDNÁVÁ O MOŽNÉ KOUPI NEMOCNICE FRÝDLANT (29.03.2016)
RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (04.02.2016)
KRAJSKÁ NEMOCNICE HOSPODAŘÍ SE ZISKEM, NEMOCNICE V SEMILECH A JILEMNICI SE SPOJÍ (08.12.2015)
NEMOCNICE V SEMILECH A V JILEMNICI SMĚŘUJÍ K PARTNERSTVÍ (10.11.2015)
NEPŘETRŽITÁ INTERNÍ AMBULANTNÍ PÉČE V NEMOCNICI V SEMILECH ZŮSTANE ZACHOVÁNA (04.11.2015)
V NEMOCNICI ZAČALA FUNGOVAT NOVÁ LÉKÁRNA SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI (03.09.2015)
SLOVNÍCH I FYZICKÝCH NAPADENÍ ZDRAVOTNÍKŮ PŘIBÝVÁ (19.08.2015)
ŘEDITEL NEČESANÝ REZIGNOVAL (22.07.2015)
DOZORČÍ RADA KRAJSKÉ NEMOCNICE SE POSTAVILA ZA ŘEDITELE NEČESANÉHO (26.06.2015)
PŘIPOJÍ SE SEMILSKÁ NEMOCNICE K NEMOCNICÍM V TURNOVĚ A V LIBERCI? HLASUJTE V ANKETĚ (26.05.2015)
O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS (23.03.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI BUDE LETOS NOVÁ LÉKÁRNA A PŘESUNE SE SEM JEDNO PRESTIŽNÍ PRACOVIŠTĚ (20.02.2015)
HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC ZA ROK 2014 (05.02.2015)
TOMÁŠ SLÁMA SE PŘEKVAPIVĚ STAL NOVÝM ŘEDITELEM SEMILSKÉ NEMOCNICE (12.01.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY NA RADIOLOGII (02.01.2015)
NOVÝM ŘEDITELEM TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE STAL OTAKAR ŠPETLÍK (10.12.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC PŘIJME PROVOZNÍHO ŘEDITELE NEMOCNICE TURNOV (09.11.2014)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ NOVÝ BUFET, GYNEKOLOGIE PŘECHÁZÍ DO REŽIMU JEDNODENNÍ PÉČE (22.09.2014)
DO PANOCHOVY NEMOCNICE SMĚŘUJE NOVÉ ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LÉČBU STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (02.07.2014)
RUŠTÍ A UKRAJINŠTÍ LÉKAŘI SE JEZDÍ DO TURNOVA UČIT ORTOPEDICKÉ OPERACE (30.05.2014)
UNIKÁTNÍ OPERACE (04.03.2014)
ZMĚNY V NEMOCNICI SE DOTKNOU GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK (04.03.2014)
S FÚZÍ NEMOCNIC JE TU PRVNÍ NOVINKA: V TURNOVĚ JE SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (20.01.2014)
ŘEDITEL KNL LIBEREC VE FUNKCI ZŮSTÁVÁ (13.01.2014)
PACIENTI TURNOVSKÉ NEMOCNICE ZMĚNU PO FÚZI NEPOZNAJÍ, MÁME TAKÉ PRVNÍ TURNOVSKÉ MIMINKO ROKU 2014 (02.01.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE BY LETOS MOHLA SKONČIT V ZISKU (10.12.2013)
FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA (03.12.2013)
KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL! (18.10.2013)
TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA (14.10.2013)
VÝJIMEČNÁ OPERACE V TURNOVSKÉ NEMOCNICI (08.10.2013)
ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE ODSOUHLASILO FÚZI NEMOCNIC, ZBÝVAJÍ TURNOV A LIBEREC! (25.09.2013)
FÚZE KRAJSKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ PŘINÉST VÝRAZNÉ ÚSPORY (17.09.2013)
FÚZE NEMOCNIC SE ZDRAMATIZOVALA? (13.09.2013)
K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!) (06.09.2013)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO JEDNATELE (13.08.2013)
MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE? (31.05.2013)
ZÁMĚR FÚZE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE POD DROBNOHLEDEM ZASTUPITELŮ (04.04.2013)
OHROŽUJÍ SOUČASNÉ SPORY MEZI LIBERECKÝM KRAJEM A MĚSTEM LIBEREC FÚZI TURNOVSKÉ A KRAJSKÉ NEMOCNICE? (15.02.2013)
LÉKAŘ Z TURNOVA OPEROVAL V PETROHRADĚ (12.12.2012)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ PŘED SEBOU SLUŠNOU PERSPEKTIVU; FÚZE S KRAJSKOU NEMOCNICÍ JE ZASE O NĚCO BLÍŽE (07.11.2012)
BUDE V NAŠEM REGIONU DLOUHODOBĚ ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ PÉČE? (30.10.2012)
„NIC NENÍ ROZHODNUTO, BUDEME JEDNAT,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VZP MAREK ŠNAJDR NA ADRESU TURNOVSKÉ NEMOCNICE (05.10.2012)
TURNOVSKÁ PANOCHOVA NEMOCNICE NA KŘIŽOVATCE (01.09.2012)
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE K INCIDENTU VE SLUŽBĚ NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI (09.08.2012)
25 MILIONŮ NA REKONSTRUKCI BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE (09.07.2012)
KRAJSKÁ POBOČKA VZP BUDE OD ČERVENCE ZRUŠENA (25.06.2012)
SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ (13.06.2012)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JIŽ VĚDÍ, JAK (MOŽNÁ) BUDOU FUNGOVAT OD ROKU 2013 (11.04.2012)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH (29.03.2012)
LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT (27.03.2012)
BUDE OD DUBNA V PANOCHOVĚ NEMOCNICI DĚTSKÁ POHOTOVOST POUZE O VÍKENDECH? (15.02.2012)
ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE V PRESTIŽNÍM POŘADU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE (06.01.2012)
GYNEKOLOGIE V TURNOVĚ: 24 HODIN SEDM DNŮ V TÝDNU (29.11.2011)
„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE (24.11.2011)
OBYVATELÉ TURNOVSKA NYNÍ MOHOU ZE ŽIVOTA ODCHÁZET DŮSTOJNĚJI (30.08.2011)
HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI (09.06.2011)
TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE FUNGUJE, ÚPRK PACIENTEK SE NEKONÁ (17.05.2011)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ HOSPICOVÉHO RODINNÉHO POKOJE (10.05.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE OD 1. KVĚTNA (20.04.2011)
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE, SITUACE SE KONSOLIDUJE, PORODNICE ALE PRAVDĚPODOBNĚ UŽ DÁL FUNGOVAT NEBUDE (01.04.2011)
JAK TO VIDÍ DVA PRIVÁTNÍ TURNOVŠTÍ GYNEKOLOGOVÉ? (23.03.2011)
ZŮSTANE TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE V PROVOZU I PO 30. DUBNU? ŘEDITEL NEMOCNICE VĚŘÍ, ŽE NADĚJE TU STÁLE JE (21.03.2011)
„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT (18.03.2011)
LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN (01.03.2011)
TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO (25.02.2011)
OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE (13.02.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. BŘEZNA 2011. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI (11.02.2011)
TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI (09.02.2011)
POSTŘEHY, SNAHA O DEZINFORMACI? (06.02.2011)
PROHLÁŠENÍ ČÁSTI LÉKAŘŮ PANOCHOVY NEMOCNICE TURNOV K AKCI „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“ (24.01.2011)
ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI PORODNICE V TURNOVĚ BY MĚLO PADNOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (13.01.2011)
HROZÍ ZÁNIK TURNOVSKÉ PORODNICE? (06.01.2011)
MOŽNÉ ODCHODY LÉKAŘŮ ZATÍM TURNOVU NEHROZÍ, NEMOCNICE PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ (29.11.2010)
VEDENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE PRÝ CHCE VYHNAT ZÁCHRANKU ZE SVÉHO AREÁLU (13.10.2010)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE SE PŘIPRAVUJE NA VELKÉ ORTOPEDICKÉ OPERACE (08.07.2010)
SESTŘIČKY SE SEŠLY NA STŘELNICI (29.04.2010)
REPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ NA STŘELNICI (10.02.2010)
TURNOV NEPŘIJDE O SVÉ RODÁKY (ZATÍM) (27.11.2009)
VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU TISKOVOU KONFERENCI (24.11.2009)
KRAJ ZA ČÁST OBYVATEL LETOS ZAPLATIL SEDMNÁCT MILIONŮ NA POPLATCÍCH (23.11.2009)
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (19.11.2009)
REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM (09.11.2009)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ CERTIFIKÁT KVALITY (05.05.2009)
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JIŽ FUNGUJE (13.02.2009)
ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI PŘINÁŠÍ RODIČŮM KOMPLIKACE (17.01.2009)
ORTOPEDIE NAKONEC BUDE V TURNOVĚ I V SEMILECH (12.01.2009)
ZPRÁVA MĚSÍCE: ORTOPEDIE V TURNOVĚ BUDE (03.11.2008)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI UŽ NENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (13.10.2008)
VYJÁDŘENÍ SEMILSKÉ ODS K SITUACI V MĚSTSKÉ NEMOCNICI V SEMILECH (13.10.2008)
ORTOPEDIE V TURNOVĚ? ROZHODNUTÍ PADNE V ŘÍJNU (29.09.2008)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI CHYSTAJÍ PŘESUNY CELÝCH ODDĚLENÍ (04.08.2008)
CHYSTÁ SE VELKÝ TŘESK V TURNOVSKÉ PANOCHOVĚ NEMOCNICI !? (06.06.2008)
MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV DEFINITIVNĚ KONČÍ, BUDE UŽ JEN PANOCHOVA (17.03.2008)
TÝDEN VÝBĚRU POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (08.01.2008)
DOBRÝ ROK V TURNOVSKÉ PORODNICI (05.01.2008)
NEMOCNICI NEPRIVATIZUJEME, POUZE TRANSFORMUJEME (07.09.2007)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE BUDE S RUČENÍM OMEZENÝM (31.08.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 20. 09. 2013 | 4106 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS