Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Obce, školy, organizace >> ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE?

ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE?

n201608260922_oso_95_016_hotelovkaAKTUALIZACE - přidáno stanovisko druhé odborové organizace
Před dnešním setkáním hejtmana Libereckého kraje s veřejností na téma budoucnosti turnovské střední školy, zkráceně „hotelovky“ (setkání se koná dnes od 16.00 hodin kině Sféra ve Střelnici), obdržela redakce TvA stanovisko jedné ze dvou odborových organizací, která na škole funguje. Odboráři, kteří působí v budově v Alešově ulici, píší hejtmanovi a současně svůj postoj sdělují médiím, vedení kraje, ministerstvu školství ad. Zde je v plném znění:

Vážený pane hejtmane,
od června minulého roku,
- kdy město Turnov vzneslo návrh na směnu budov Zborovská 519 a Alešova 1723,
- kdy k 1. 9. 2015 následovalo sestěhování teoretické výuky z budovy školy Zborovská 519, Turnov do budovy školy Alešova 1723,
- kdy v pololetí (k 1. 2. 2016), na doporučení Rady Libereckého kraje, došlo ke stěhování teoretické výuky zpět z budovy školy Alešova 1723 do budovy školy Zborovská 519

až do srpna tohoto roku, kdy Rada Libereckého kraje již 3x rozhodovala o rozdělení naší školy, jsme Vám zaslali několik dopisů a vedli s Vámi několik diskuzí o problémech naší školy. Domníváme se, že jste naše žádosti, které jsme směřovali k Vám, k hejtmanovi Libereckého kraje, a žádali v nich zřizovatele o pomoc a podporu, obrátil proti nám. Naivně jsme se domnívali, že náš zřizovatel se za školu a za rozhodnutí jejího vedení postaví a pomůže v jednáních s městem Turnov o ukončení nájemního vztahu ve Zborovské 519. Naopak, v médiích nás opakovaně prezentujete jako nefungující střední školu s rozhádaným kolektivem zaměstnanců a takto vykalkulovaný problém jste se rozhodl řešit rozdělením školy. S tím nemůžeme souhlasit a nesouhlasíme.

O tom, že škola nefunguje a proč nefunguje, hovoříte minimálně od září minulého roku. Pokud víme, ani jednou jste tyto problémy nepředložil k projednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Libereckého kraje, ani jste nenavrhl, aby byl sestaven odborný, nezávislý tým, který by situaci v naší škole prošetřil a v případě potřeby našel adekvátní řešení.

V úterý 23. srpna 2016 jsme byli přítomni jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje, který projednal zrušení naší školy tak, jak to předkládáte k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje pod bodem pořadu jednání 73. Výbor s návrhem nesouhlasí. Argumenty a důvody, které z úst jednotlivých členů výboru zazněly, nás utvrdily v tom, že situaci, do které se naše škola dostala ne naší vinou, nelze v žádném případě řešit Vámi navrhovaným způsobem, tj. rozdělením jedné školy se zhruba 560 žáky na dvě malé školy, které počtem žáků budou daleko pod hranicí 400. Tím pádem budou podfinancované a výuka v nich nebude efektivní. Riziko, že zaniknou, je vysoké. V Libereckém kraji tak rozšíříte řadu malých středních škol, které bude muset kraj financovat nad rámec stanovený normativy, a to je na úkor ostatních větších středních škol v Libereckém kraji. 

Rozdělení školy nepřinese pro její stávající a budoucí žáky žádné výhody, naopak, o výhody, které dosud žáci mají, přijdou.

Oznamujeme Vám, že v pondělí 29. srpna 2016 zahájíme stávkovou pohotovost, a v případě, že návrh na rozdělení nebude z jednání zastupitelstva stažen a Zastupitelstvo Libereckého kraje rozdělení schválí, vyhlásíme 31. srpna 2016 stávku a budeme požadovat revokaci usnesení.

Tímto krokem hájíme zájmy žáků i zaměstnanců školy.
Zároveň Vám sdělujeme, že znění tohoto dopisu budeme veřejně prezentovat.

V Turnově dne 25. srpna 2016
Marcel Fišera, předseda odborové organizace, reg.č. 23-0035-3608, fiseramarcel@gmail.com

AKTUALIZACE
Přidáno stanovisko druhé odborové organizace na škole, která působí v objektu ve Zborovské ulici.

NEBEREME SI STUDENTY JAKO RUKOJMÍ!
Vážení čtenáři, studenti a zaměstnanci OHS,
musím reagovat na zveřejněný dopis adresovaný hejtmanovi předsedou nově vzniklých odborů na pracovišti školy v objektu v Alešově ulici, panem M. Fišerou.
Jeho vyjádření považuji za nehorázné překrucování skutečnosti. Nechci znovu vypočítávat důvody vedoucí k rozhodnutí o rozdělení. Už jen to, že na škole vznikla druhá odborová organizace podporující současné kroky ředitelky, je naprosto nestandardní. Není jasným dokladem o diametrálním názorovém rozdělení zaměstnanců školy právě to, že se obě pracoviště zaštítěné odborovými organizacemi absolutně neshodnou?
Pan Fišera uvádí, nebo spíše vyhrožuje, že začátkem školního roku vstoupí do stávky. Prohlašuji, že všichni pracovníci z budovy školy ve Zborovské ulici rozhodně nehodlají brát studenty jako rukojmí pro dosažení svých cílů a všichni budou normálně vyučovat. Považujeme studenty a jejich zákonné zástupce za partnery a chceme současnou situaci uklidnit. Jsme hluboce přesvědčeni, že rozdělení školy na dva samostatné subjekty je nejlepším řešením!
Ondřej Illich – předseda odborového svazu, Ondrej.Illich@ohsturnov.cz

Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 26. 08. 2016 | 1980 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS