Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> PATOČKŮV ŽIVOT TRPCE ILUSTRUJE ZKUŠENOST NAŠÍ ZEMĚ VE 20. STOLETÍ

PATOČKŮV ŽIVOT TRPCE ILUSTRUJE ZKUŠENOST NAŠÍ ZEMĚ VE 20. STOLETÍ

n200706041840_zap_130_07_patockaV minulém týdnu se český filozofický svět zastavil v Turnově. Jedna z jeho největších veličin, komunistickým režimem zatracovaný, studenty a kolegy uctívaný filozof Jan Patočka, by se v těchto dnech dožil sta let. Právě příkoří minulého režimu, který svobodným myšlenkám nepřál, však jeho život zkrátilo o celých třicet let. Uctít památku prvního mluvčího Charty 77 do Turnova, jeho rodiště, přijelo množství opravdových osobností. Už jen středeční koncert legendárních Plastic People of the Universe v atriu muzea, na kterém zazněly všechny známé „hity“, byl jedním z vrcholů. Ve čtvrtek 31. května v podvečer se v galerii „u Sasíků“ sešly další veličiny: byl zde Patočků zeď, známý profesor Jan Sokol s manželkou, byli zde páni profesoři Palouš, Kohout, zástupci zahraničních univerzit a filozofických společností, Patočkovi přátelé a rodina.

Na prestižním setkání byli přítomni i zástupci Libereckého kraje, Města Turnov, byl tu senátor Jermář i bývalý ministr zahraničí a bývalý disident Jiří Dientsbier. Setkání zdárně moderovala turnovská knihovnice Eva Kordová a následnou besedu pozvaných hostů zdejší duchovní Ondřej Halama. Minikoncert tu měl pěvecký sbor Musica Fortuna, promítal se též dokumentární film z dílny Bonus TV Milana Brunclíka. V diskusi zazněly osobní vzpomínky aktérů na Jana Patočku, jeho osobní přítel Jan Šimsa například zmínil Patočkovo působení za války, dr. Kohout zařadil význam Jana Patočky do evropského kontextu a přiřadil ho co do významu na úroveň Descarta či J. A. Komenského.

n200706041840_zap_131_07_patocka

n200706041841_zap_132_07_patocka

n200706041841_zap_133_07_patocka

n200706041842_zap_134_07_patocka

n200706041842_zap_135_07_patocka

n200706041843_zap_136_07_patocka


Ve dnech 1. a 2. června se konala v Kramářově vile ve Vysokém nad Jizerou mezinárodní vědecká konference „Jan Patočka, české dějiny a Evropa“. Pro zpravodajský server TvA vlastním pohledem na tuto akci přispěl historik turnovského muzea Michal Babík:
Význam konference ve Vysokém podtrhuje podle mého názoru i to, že probíhala pod záštitou Václava Havla. Místo jejího konání bylo vybráno s ohledem na fakt, že z Vysokého nad Jizerou pocházel otec Jana Patočky. Přestože se turnovský rodák Jan Patočka ke svému rodnému městu nijak významně nehlásil, cítili organizátoři potřebu zdůraznit jeho vazbu na místní region, neboť přes složitost jeho díla zůstává místním obyvatelům osobnost Jana Patočky stále poněkud odcizená. Organizátory konference byly Pekařova společnost Českého ráje, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd a Filosofický ústav Akademie věd.
Konference se zúčastnilo přes 100 odborníků z tuzemského i zahraničního prostředí. Z těch nejvýznamnějších to byl například prof. Jan Sokol, prof. Radim Palouš, prof. Stanislav Sousedík či prof. Klaus Schaller. Jednání konference probíhalo v několika sekcích. Zajímavé bylo například vystoupení dr. Petra Blažka, který se zaměřil na poslední léta života Jana Patočky a seznámil veřejnost s nedávnými objevy archivu v Kanicích – nalezl například zlomky dokumentace StB o pohřbu Jana Patočky. Další zajímavou přednáškou bylo vystoupení francouzského profesora Alaina Soubigou, který poukázal na intervenci Edmunda Husserla k T. G. Masarykovi z roku 1934 ve věci podpory mladého nadějného studenta filozofie Jana Patočky.
V podstatě se jednání konference koncentrovalo na dva problémy – jednak na samotné dílo Jana Patočky a jeho chápání či překračování a jednak na samotnou osobnost Jana Patočky. Patočkův život totiž jakoby mimoděk ilustruje zkušenost československého prožitku dvacátého století se všemi strastmi. Z průběhu konference bude do konce roku vydán sborník.


Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 05. 06. 2007 | 2004 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS