Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY?

POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY?

n200805211027_zap_245_08_oahsAno, v těchto dnech proběhlo asi opravdu poslední zvonění v turnovské OAHŠ a ISŠ. Příští rok to už bude jiná škola. V prosinci dojde s největší pravděpodobností k jejich splynutí! V květnu 2009 tak bude poslední zvonění studentů maturitních ročníků již v nové škole. Tedy, aby bylo jasno, školní budovy zůstanou a obě školy de fakto také budou na svých místech. Bude tu ale pouze jeden ředitel a společný název. Odborně se tomu říká optimalizace sítě středních škol. Hlavním důvodem je poměrně velký úbytek studentů z populačně slabých ročníků, což je současný vážný problém celé České republiky.

„O splynutí turnovské Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 27. listopadu 2007,“ uvedl Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství Libereckého kraje. Současně podle něho vznikne nová příspěvková organizace s názvem Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519. To vše s účinností od 1. ledna 2009. Už 29. ledna tohoto roku krajští zastupitelé schválili úplné znění zřizovací listiny této školy.

„Žádost o provedení změn v rejstříku škol a školských zařízení se všemi zákonem předepsanými náležitostmi byla odeslána na ministerstvo školství 28. března, jak nám uložilo usnesení zastupitelstva. Nyní je na příslušných správních orgánech, aby provedly potřebné změny v rejstříku škol a školských zařízení,“ přibližuje další postup RNDr. Robert Gamba, vedoucí odboru školství Libereckého kraje. Konkurzní řízení na ředitele sloučené školy proběhne podle něho ve druhé polovině roku 2008. Nový ředitel by do funkce měl nastoupit k 1. lednu 2009.

n200705102045_zap_92_07_oahšTolik tedy úředníci Libereckého kraje. Pamatujete, jaká byla atmosféra před rokem, kdy se o sloučení obou škol začalo jednat? Velmi vzrušené dny a týdny, vášně, debaty na veřejnosti i mezi politiky. Proti sloučení škol v Turnově protestovali prakticky všichni – studenti, rodiče, učitelé, radnice i zastupitelé. Dokonce se konala studentská demonstrace (první od roku 1989) a situace byla opravdu vyhrocená. Už třeba proto, že se obnovila jednání o možném stěhování škol, což jediné by mělo podle některých logiku, kdyby u kasáren vznikl středoškolský komplex a k nádraží se do budovy ISŠ přestěhovala základní škola ze Žižkovy ulice. Se stěhováním ale zásadně nesouhlasí jak v základní škole, tak i ve střední škole u nádraží.

Původně mělo ke sloučení (splynutí) středních škol dojít už v létě 2007, potom se termín  posouval a posouval až se nyní, už asi definitivně, zastavil na 1. lednu 2009.

n200705102045_zap_94_07_oahšV současné době uplynul od pohnutých událostí rok. Z pohledu zvenčí je klid, smířili se učitelé, studenti a rodiče se sloučením škol, které bude znamenat dvě odloučené budovy, dva učitelské sbory, dvě poměrně rozdílné skupiny studentů, ale jednu „hlavičku“? Jak splynutí dvou škol vnímají ředitelé Mgr. Otakar Špetlík (Obchodní akademie a Hotelová škola) a Ing. Milena Lednejová (Integrovaná střední škola)? Oběma jsme položili stejné otázky a požádali o jejich zodpovězení. Ředitelka ISŠ možnosti prezentovat své názory po dohodě s redakcí TvA nevyužila.

* Jak se zpětně díváte na dobu přesně před rokem (zjitřená atmosféra, demonstrace studentů), co z toho ve vás zůstalo dodnes?
M
gr. Otakar Špetlík, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy: Ve zjitřené atmosféře jsou často fakta v pozadí a převažují emoce, dojmy a okamžité pocity. Z tohoto úhlu pohledu je třeba tuto dobu s odstupem posuzovat. Vážím si tehdejšího postoje rodičů a žáků i kolegů. Byli schopni se zorganizovat, věnovat svůj čas jednáním, diskusím a formulaci prohlášení a petic, zorganizovat mítink. Vše s vědomím, že usilují o dobrou věc.
* Jak s tím kontrastuje dnešní relativní klid, média o sloučení škol mlčí, mlčí i studenti, rodiče a učitelé... Co se děje? Připravujete nějaké materiály a podklady ke sloučení?
Špetlík: Všechny podklady podle školského zákona pro „splynutí“ škol, tj. výmaz obou škol z rejstříku ministerstva školství a zřízení nové školy, jsme jako ředitelé škol zpracovali a předali v únoru na krajský úřad. Ministerstvo pak zahájilo na základě žádosti zřizovatele škol (Libereckého kraje) „řízení o výmazu“.
Jediný, kdo může něco změnit, je zastupitelstvo Libereckého kraje. To může s odstupem času a se zkušenostmi z optimalizovaných škol posoudit, zda cíle, se kterými se optimalizace prováděla, jsou skutečně naplňovány. A zda nebude vhodné rozhodnutí ve věci turnovských škol v souvislosti s projektem inovačního a vzdělávacího centra a inkubátoru ještě přehodnotit.
* Dojde tedy ke splynutí škol k 1. lednu 2009? A váš postoj? Jaká vidíte negativa a pozitiva splynutí?
Špetlík: Pokud nedojde k revokaci usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje, pak ke splynutí s účinností k 1. lednu 2009 dojde. Můj názor na předpokládaná pozitiva a negativa splynutí se v podstatě od loňského roku nezměnil, protože se nijak za celý rok nezměnily ani podmínky, za kterých k němu, zřejmě, dojde. Pozitivem, které jsem nikdy nezpochybňoval, by bylo vytvoření jednoho celku propojeného nejen administrativně, ale především fyzicky a možnost využití potenciálu propojení dvou pedagogických týmů a efektivnější využití prostor. K tomu však nyní nedochází...
* Zúčastníte se konkurzu na ředitele budoucí sloučené školy?
Špetlík: Do konkurzu se přihlásím.

A na závěr ještě aktualita o jednom záměru, o kterém se vloni také začalo diskutovat. Možná jste již slyšeli o tzv. podnikatelském inkubátoru. Ten počítá, že v bývalých turnovských kasárnách vznikne středoškolský komplex a jako nadstavba k němu specializovaný obor vysoké školy. Vloni záměr v Turnově představil Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje. Od podzimu ale o inkubátoru moc slyšet nebylo. Je něco nového? Ministerstvo průmyslu a obchodu již specifikovalo podmínky pro příslušnou výzvu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, cíl Prosperita. V tuto chvíli Liberecký kraj hledá partnera pro zpracování základního stavebního řešení projektu a příprava pokračuje dál. Podmínky pro přihlášení a registraci žádosti a další podrobnosti vyhlásilo ministerstvo teprve v minulém měsíci. Záměr je tedy stále živý,“ přiblížil náměstek hejtmana.

Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 21. 05. 2008 | 14765 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS