Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - jaro
 
Zápisník >> PRVNÍ ČÁST OPRAVY JEZU JE DOKONČENA, RIZIKO POVODNÍ JE MENŠÍ

PRVNÍ ČÁST OPRAVY JEZU JE DOKONČENA, RIZIKO POVODNÍ JE MENŠÍ

n200904021814_zap_160_09_jezOd posledního březnového víkendu už Turnovu zase o něco méně hrozí riziko povodní. Po první vlně jarního tání přijala opatření povodňová komise rady města, kontaktováni byli občané-majitelé nemovitostí v zátopové oblasti, aby aktualizovali své povodňové plány včetně čísel svých mobilních telefonů, aby se zprávu o hrozící povodňové vlně dozvěděli co nejrychleji. Velká obava panovala hlavně z probíhající rekonstrukce jezu u Juty.

n200904021815_zap_161_09_jezVoda v podstatě mohla jezem volně protékat jen zčásti. V místě, kde stavební firma stavěla první polovinu nového vakového jezu, byla instalována štítová stěna, která však byla vyšší než niveleta jezu a při velké vodě hrozil rozliv na Koňský trh a skautský ostrov. S pracovníky Povodí Labe bylo dokonce domluveno, že v případě hrozby povodně by štítovou stěnu snížili.

 

Tohle už dnes patří minulosti, v úterý 24. března bylo započato s napouštěním pravého vaku jezu, čímž byla dokončena první etapa rekonstrukce. O posledním březnovém víkendu už byl vak naplněn, takže byla odstraněna štítová stěna. Zároveň proběhla i zkouška funkce vaku, který byl zčásti opět vypuštěn, aby mohlo být odvedeno více vody z nadjezí a stavební firma nyní štítovou stěnou uzavře druhou poloviny jezu, kde bude druhý vak. I kdyby nyní přišlo velké tání sněhu na horách, riziko povodně v Turnově se snížilo, koryto řeky se předem vypustí, jedna půlka vakového jezu je již plně funkční!

 

n200904021815_zap_162_09_jezNamísto původního kamenného jezu z roku 1890 budou u Juty do konce podzimu 2009 instalovány vedle sebe  dva jezy vakové, každý o rozměrech skoro 40 metrů. Bude zde i tzv. komůrkový rybí přechod. Stavba přijde na 63 milionů korun, poskytnutých ze speciálního fondu Ministerstva zemědělství ČR.

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 02. 04. 2009 | 2337 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS