Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV

R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV

n200907130841_zap_318_09_r35„Plníme slib, který jsme dali, že po projednání v obcích se studií koridorů R35 seznámíme veřejnost. Nejde ale o standardní projednání, nýbrž o prezentaci studie. Krajský úřad v současnosti opravdu nepreferuje žádnou variantu. Stále platí, že rozhodnutí o koridoru R35 by mělo padnout do konce letošního roku, konečné slovo bude mít ministerstvo dopravy a vláda České republiky,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sepp ještě před jednáním v turnovském Kulturním centru Střelnice ve čtvrtek 9. července, kam přišly zhruba dvě stovky lidí.

Zástupci Libereckého kraje se tentokrát na setkání s veřejností připravili o poznání lépe než na to předchozí na Kozákově. Souhrn informací odborníků byl opravdu vyčerpávající, víc než dvě hodiny zasvěceného výkladu obsáhlo všechny pohledy na budoucí komunikaci – od představení všech tří koridorů dálnice (jižního, severního a superseverního), po srovnání ekonomické, ekologické a dopravní. Podle Kateřiny Lauermannové, vedoucí odboru územního plánování Libereckého kraje, ve vznikajícím dokumentu „Politika územního rozvoje České republiky“ zatím v úseku Turnov – Úlibice není koridor stabilizován. Je to poslední úsek této komunikace, vedoucí napříč republikou, který dosud není znám. Josef Jeníček z Ředitelství silnic a dálnic v Liberci přiblížil nejaktuálnější informace z přípravy stavby. „V letech 2013 až 2015 by mělo dojít na výstavbu obchvatu Úlibic, následovat bude stavba dálnice mezi Plotištěm u Hradce Králové a Sadovou. Mezi Jičínem a Hradcem Králové by motoristé po nové komunikaci mohli jet zhruba v roce 2021 až 2022, na celém úseku do Turnova asi o tři roky déle,“ uvedl Jeníček.

n200907130841_zap_319_09_r35Podrobně byla představena studie všech tří koridorů R35 zpracovaná firmou Valbek. Náklady na stavbu jižní trasy dálnice R35 jsou odhadnuty na 14,5 miliardy Kč, severní Turnovem a Českým rájem 20 miliard a superseverní kolem Semil 37 miliard. Z pohledu odborníků na dopravu je nejvýhodnější severní varianta Turnovem, která je nejpřímější, v případě realizace varianty jižní je tu podle nich předpoklad, že motoristé budou na spojnici Turnov – Jičín ve velké míře využívat i stávající silnici. Z pohledu ekonomického, tedy vlastních nákladů na stavbu, je nejvýhodnější varianta jižní, ta vychází nejlépe i z pohledu ekologického, když nejméně negativně ovlivní život obyvatel regionu. „Všechny tři varianty jsou ekologickou zátěží pro životní prostředí, měli bychom hledat tu variantu, která uškodí co nejméně,“ zaznělo opakovaně v sále Střelnice.

 

Zásadní byla informace o vzniku pracovní skupiny při Krajském úřadu v Liberci. Ta vznikla den před turnovským jednáním, jsou v ní odborníci, zástupci kraje a občanských iniciativ, bojujících proti vedení trasy R35 Českým rájem. Budou v ní také zástupci Středočeského a Královéhradeckého kraje.

 

n200907130842_zap_320_09_r35Závěr třiapůlhodinového jednání patřil diskusi. Na dotaz, kterou variantu dálnice soukromě preferuje, náměstek Sepp (ČSSD) řekl, že severní Turnovem, ale že jde opravdu o jeho soukromý názor. V krajském zastupitelstvu prý může hlasovat i jinak. Přítomný radní pro ekonomiku Zdeněk Bursa (ČSSD) rovnou prohlásil, že on bude hlasovat pro variantu severní, protože to chtějí jeho voliči. Turnov má dva krajské zastupitele, přítomen byl Miroslav Beran (KSČM), který se přihlásil k jižní variantě. Druhý krajský turnovský zastupitel Tomáš Sláma na jednání nebyl přítomen.

 

Diskutovalo se také o tom, kdo zakáže tranzitní dopravě v případě jižní varianty průjezd „zkratkou“ po stávající silnici. Konstatováno bylo, že v podstatě nikdo, resp. že by to bylo velmi obtížné. Přítomná starostka Karlovic Vlasta Špačková zopakovala stanovisko zastupitelstva této obce, které preferuje severní variantu, protože velká část obyvatel žije v sousedství současné přetížené silnice.

 

Turnovská zastupitelka Martina Pokorná se zajímala, proč byl opuštěn koridor pelešanským údolím v Turnově a v současnosti jediný navrhovaný průchod severní varianty R35 městem je tunelem pod Výšinkou. Milan Koloušek z firmy Valbek to zdůvodnil tím, že trasa údolím Libuňky je velmi stavebně náročná, kromě vodního toku je tam i železniční trať, nová silnice by zasahovala i do budoucí bytové zóny na Kamenci. Tato varianta by také nevyhověla hlukovým normám. Nynější návrh tunelem pod Výšinkou bytovou zónu podchází, nevyžaduje žádné demolice a trasa by měla vyhovět i hygienickým normám.

 

n200907130842_zap_321_09_r35Další dotaz vyplýval z usnesení turnovského zastupitelstva, které se přihlásilo k jižní variantě za splnění dvou podmínek – realizace odklonu na Semily z Valdštejnska na Chutnovku a úpravu stávající silnice mezi Turnovem a Jičínem (obchvaty některých obcí ad.). Budou opravdu v případě stavby jižní trasy R35 tyto dva body splněny? Ano, zaznělo z úst představitelů kraje. Úprava stávající silnice I/35 a obchvat na Semily jsou zahrnuty v nákladech jižní varianty. „Ze zpracovaného dopravního modelu vyplývá, že v případě realizace jižního koridoru zůstane na stávající silnici větší zátěž a tyto úpravy budou muset být provedeny,“ uvedla Stanislava Jakešová, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu v Liberci.

Pro Turnov je zásadní právě přeložka na Semily mimo centrum města. „V současné době řešíme v kraji z pohledu dopravně bezpečnostního závažnější komunikace, máme omezené množství prostředků, s výstavbou této silnice zatím nepočítáme,“ uvedl Martin Sepp. Z toho vyplývá, že Turnov se vymístění části dopravy z centra dočká až za téměř dvacet let v souvislosti s jižní nebo severní variantou R35 (severní varianta ale odklon na Semily řeší až z Rovenska pod Troskami…).

 

„Jsem ráda, že se jednání na Střelnici uskutečnilo, zaznělo zde více informací, než při uzavřeném představení studie koridorů R35 pro zastupitele v dubnu na radnici,“ shrnula pro TvA závěrem starostka Turnova Hana Maierová. Jak zdůraznila, ráda byla i za věcné jednání bez emocí. V sále se sešli odpůrci i příznivci dálnice Českým rájem a jednání opravdu proběhlo v relativně poklidné atmosféře. „Pro město je tu spousta dalších otázek, nyní připravujeme nový územní plán, v tom stávajícím máme například pro R35 stále vymezený koridor kolem Kamaxu a údolím Libuňky,“ připomněla starostka. Vyjádřila i svůj osobní názor k trase budoucí silnice: „Pocitově je pro Turnov lepší, když dálnice povede jinudy, ale ve své funkci jsem se naučila být realistou a vyhodnocovat i další věci v širších souvislostech. Co se mi jeví jako velký problém, je informace, že se zatím nepočítá s výstavbou obchvatu na Semily mimo centrum, to musí být řešeno dřív než za patnáct nebo dvacet let.“

 

Kromě starostky se jednání na Střelnici zúčastnilo několik dalších turnovských zastupitelů: místostarosta Pekař, zastupitelé Jansa, Kunetkové Josef a Ivan, Mokrá, Beran, Zeman, Pokorná, Ulrich, Svobodová a Zikuda. O trase R35 se bude jednat na zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva města, kdy by mělo padnout již opravdu zásadní rozhodnutí, kudy volení zástupci města chtějí čtyřproudou mezinárodní dálnici trasovat. Mnoho zastupitelů se dosud nechtělo vyjádřit, kterou trasu preferují, byli nerozhodnutí, protože neměli dostatek informací a prý si počkají na veřejnou prezentaci s odborníky na Střelnici. Z tohoto pohledu je neúčast „váhajících“ zastupitelů zvláštní. Na vině budou asi prázdniny…
Související články:
DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA (24.02.2016)
ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI (23.09.2015)
DÁLNICE V ČESKÉM RÁJI NEBUDE, RYCHLOSTNÍ SILNICE ALE ANO ANEB BOUŘE VE SKLENICI VODY (17.04.2014)
STAROSTOVÉ A KRAJ JEDNALI O SILNICI TURNOV – ROVENSKO P. T. – ÚLIBICE (15.04.2014)
NOVÝ MINISTR DOPRAVY CHCE URYCHLIT STAVBU R35 (18.12.2012)
VLÁDA SCHVÁLILA R35 TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM: KACHNA, KTERÁ ZABRALA (20.06.2012)
OTEVŘENÁ VÝZVA MINISTRU DOPRAVY PAVLU DOBEŠOVI… (17.04.2012)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZUR I S R35, BOJ ČÁSTI OBČANŮ A OBCÍ ČESKÉHO RÁJE VŠAK NEKONČÍ (14.12.2011)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ BUDOU ROZHODOVAT O ÚZEMNÍM ROZVOJI KRAJE A O KOMUNIKACI R35 (09.12.2011)
R35 SE NYNÍ UŽ ASI DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILA TURNOVU (06.10.2011)
KRAJ VEŘEJNĚ PROJEDNÁVAL ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, R35 JE BLÍŽE ČESKÉMU RÁJI A TURNOVU (13.09.2011)
ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: R35 V KATASTRU MĚSTA NECHCEME (03.09.2011)
KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY (12.08.2011)
SUPERPLÁN MINISTERSTVA DOPRAVY NA PŘÍŠTÍCH 15 LET O STAVBĚ R35 MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A LIBERCEM NEHOVOŘÍ (31.01.2011)
NA R35 V NEJBLIŽŠÍCH 20 LETECH ZAPOMEŇTE (28.04.2010)
ROZHODLI ZASTUPITELÉ PROTI VŮLI OBYVATEL KRAJE? (14.04.2010)
R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM (01.04.2010)
R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ (30.03.2010)
ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35 (25.03.2010)
R35 V UMĚLECKÉ A LIDOVÉ TVOŘIVOSTI (10.03.2010)
R35 - TENTOKRÁT Z POHLEDU PŘÍZNIVCE SEVERNÍ VARIANTY (12.02.2010)
NA STRÁNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE BYLO UKONČENO HLASOVÁNÍ O KORIDORU R35 (04.02.2010)
V ÚNORU CHCE NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ROZHODNOUT O R35 (22.01.2010)
KRAJ OPĚT PREZENTOVAL STUDII PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI SILNICE R35 ZÁSTUPCŮM DOTČENÝCH OBCÍ (13.01.2010)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35 (18.12.2009)
PATRIOT 2009 SE VRACÍ V JINÉ PODOBĚ (17.12.2009)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ O TRASE R35 NEROZHODLI (15.12.2009)
PODLE VŠEHO CHCE LIBERECKÝ KRAJ JEŠTĚ DO VÁNOC ROZHODNOUT O TRASE DÁLNICE R35. A TO SEVERNÍ VARIANTOU PŘES TURNOV (09.12.2009)
REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE (28.08.2009)
PATRIOT 2009. VÝZVA OBČANŮ TURNOVA K R35 (17.08.2009)
R35: TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE PŘIHLÁSILI K JIŽNÍ VARIANTĚ (28.06.2009)
NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM (22.06.2009)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ZVE VEŘEJNOST NA PREZENTACI KORIDORŮ SILNICE R35, NA KOZÁKOV POJEDOU I AUTOBUSY! (17.06.2009)
TÁBOR LIDU NA KOZÁKOVĚ ANEB PROHLÁŠENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA SEPPA K R35 (10.06.2009)
DÁLNICE R35 UPROSTŘED ČESKÉHO RÁJE, TÉMA KTERÉ VYVOLÁVÁ EMOCE (04.06.2009)
OBČANSKÉ INICIATIVY PŘEDSTAVÍ STUDII R35 (01.06.2009)
R35: PŘITUHUJE, PARLAMENT PROJEDNÁVÁ ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (04.05.2009)
TÉMA R35 JE OPĚT ZDE; TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ POŽADUJÍ VEŘEJNOU PREZENTACI (10.04.2009)
JE TU PRVNÍ TERMÍN VÝSTAVBY DÁLNICE R35 (11.02.2009)
PRO TURNOV ŠOKUJÍCÍ ŘEŠENÍ: NÁVRH TRASY R35 PROCHÁZÍ JEHO STŘEDEM (KOMENTOVANÉ ZPRAVODAJSTVÍ) (26.01.2009)
ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA VE SLEPÉ ULIČCE. NOVÁ TRASA R35 MÁ VÉST TUNELEM POD VÝŠINKOU (05.11.2008)
„NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ (17.07.2008)
MINISTR K R35: JIŽNÍ VARIANTA JE PŘIJATELNĚJŠÍ (25.06.2008)
SENÁTOR NA TRASE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 HLEDAL NEJMÉNĚ „BLBÉ ŘEŠENÍ“ (16.06.2008)
VÍCE KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOSTÍ, VZKAZUJÍ AMERIČANÉ ÚŘEDNÍKŮM (24.05.2008)
DÁLNICE R35: ČESKÝM RÁJEM POD TROSKAMI, JIHEM, NEBO SUPERSEVEREM? (11.05.2008)
BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM (21.03.2008)
JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35? (21.12.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 13. 07. 2009 | 5297 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS