Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 
Obce, školy, organizace >> RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ!

RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ!

n201510270911_oso_102_015_hotelovkaRada kraje nesouhlasila s výměnou budov střední školy; nespokojenost s výsledkem z turnovské radnice; měli jste být razantnější, vzkazuje radnici krajský zastupitel… To jsou témata následujícího článku, který reflektuje na rozhodnutí Rady Libereckého kraje, že k výměně školních budov, zachování prestižní „hotelovky“ na svém místě ve Zborovské ulici a vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží, nedojde. Alespoň ne v nejbližší době. Dobrou zprávou pro město a jeho občany je, že na turnovské radnici to nechtějí vzdát.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z LIBERECKÉHO KRAJE
Rada kraje na svém jednání 20. října projednávala situaci Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov, především pak výhled využívání objektů ve Zborovské a Alešově ulici. Po rozsáhlé diskusi a předchozích jednáních s městem Turnov rada kraje odmítla nabídku města Turnov na směnu objektu ve Zborovské ulici ve vlastnictví města za objekt v Alešově ulici, který patří Libereckému kraji.
Liberecký kraj obdržel v červnu letošního roku nabídku města Turnov na směnu objektů Zborovská a Alešova s tím, že by v objektu ve Zborovské ulici sídlila Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, která jej i nyní na základě nájemního vztahu užívá, zatímco objekt v Alešově ulici by město využilo pro základní školu a další služby občanské vybavenosti. Záměrem školy, s ohledem na snižující se počet žáků, naopak bylo výuku soustředit do objektu v Alešově ulici, která potřebám školy kapacitně postačuje a je ve vlastnictví kraje, čímž by došlo k úspoře nákladů na provoz budovy ve Zborovské ulici, vč. nájemného. S městem Turnov byla v této souvislosti vedena další jednání, která se týkala nejen směny objektů, ale i samotného směřování Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov.
Rada kraje s návrhem města Turnov na směnu objektů ve Zborovské a Alešově ulici projevila nesouhlas. Současně to však neznamená, že Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov objekt ve Zborovské ulici opouští. „I nadále budeme jednat s městem Turnov o tom, jakým směrem se bude ubírat škola a především, jak efektivně a za jakých podmínek bude objekt ve Zborovské ulici využit pro potřeby středního vzdělávání,“ dodává radní pro školství Alena Losová.
Markéta Dědková, oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

--------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ NA TURNOVSKÉ RADNICI
Uskutečnilo se v pondělí 26. října. Radní Libereckého kraje pro školství Alena Losová jednala se starostou Tomášem Hockem a místostarostkami Janou Svobodovou a Petrou Houškovou. Ta má na radnici školství na starosti, proto jsme se jí zeptali:
 
* Jaký byl poslední návrh turnovské radnice k jednání Rady Libereckého kraje 20. října?
Do návrhu k výměně budov byla zapracována možnost odkoupení budovy gymnázia, která patří městu. Tím mohla být komplexně vyřešena problematika středního školství v Turnově z majetkového pohledu. Nabídli jsme také výraznou slevu za pronájem prostor budovy ve Zborovské ulici, abychom nekomplikovali další jednání a ekonomický faktor při případném rozdělení školních budov nehrál prvořadou roli.
 
* Máte nějaké podrobnější informace o jednání rady kraje?
Rada měla jednat o budoucnosti budovy gymnázia v souvislosti s výměnou školních budov. Na programu měly být i varianty zachování současného stavu a rozdělení škol. Materiály jsou ale neveřejné, jejich přesný obsah neznáme. Jedinou informací je pro nás oficiální tisková zpráva Libereckého kraje, že rada nepodpořila výměnu školních budov a radní Losová byla pověřena dalším jednáním s městem Turnov ohledně výuky ve Zborovské. O budově gymnázia se více nejednalo.
 
* V pondělí 26. října s vámi na radnici jednala radní Losová…
Přijela s jasnou informací: Výměna budov nebyla radou kraje odsouhlasena a bude zachována výuka v obou budovách, tedy jak v Alešově, tak i ve Zborovské ulici. Do dvou týdnů má rada školy připravit organizační koncepci fungování školy ve Zborovské. Podle paní radní zůstane zachován současný stav, tedy, že veškerá teoretická výuka bude probíhat v budově v Alešově ulici a ve Zborovské ulici jen praktická část pro gastronomické obory.
O organizačních záležitostech chodu školy má rozhodovat paní ředitelka Lednejová jako kompetentní osoba. Jak bude škola dále fungovat, je dle radní Losové plně v její pravomoci.
 
* Dříve se mluvilo o tom, že škola dá městu výpověď z budovy ve Zborovské ulici a odejde odsud do dvou let…
Ptali jsme se na to. Bylo nám sděleno, že zatím se s výpovědí nepočítá, nicméně její podání je v kompetenci paní ředitelky. Ze strany kraje není vůle výpověď nyní dávat.
 
* Bude město řešit naplnění objektu, nebo se spokojí s tím, že v budově ve Zborovské ulici zůstanou prázdné prostory?
Otázka dalšího vývoje školy ve Zborovské bude projednána se zastupiteli města na jednání 5. listopadu.
 
* Pět měsíců jste se snažili někoho přesvědčit o svých argumentech a o potřebách města. Je pro vás výsledek zklamáním?
Musím říct, že jsme se všichni opravdu snažili. Snažili jsme se jednat slušně a předkládat konstruktivní návrhy na řešení. Pro mě je to katastrofální výsledek. Vůbec nebyly vyslyšeny potřeby města, čtvrtého největšího v kraji.  Myslela jsem si, že po vyhroceném jednání hejtmana se studenty v hale u nádraží kraj situaci ve škole začne řešit. Zejména ve vztahu ke studentům a rodičům. Věřila jsem, že naše argumenty mají nějakou váhu v rozhodovacích procesech kraje.
 
* Berete tento stav již za definitivní?
Já ne! Myslím, že se na městě nevzdáváme, není to konečné. Beru to jen jako průběžný výsledek. Prioritní je pro mě nyní zachování hotelové školy a obchodní akademie. Jakmile tyto obory zůstanou v budově u nádraží, děti nám odejdou jinam, o tom jsem přesvědčena. Už to nebude obchodní a hotelová škola, jaká bývala. Další prioritou i nadále zůstává výměna budov. Za těch pět měsíců, kdy o tom jednáme, jsem si mnohokrát uvědomila, že veřejnost v Turnově tohle hodně citlivě vnímá. Myšlenka vzniku plnohodnotné základní školy u nádraží má mezi lidmi podporu stejně jako dříve opravdu výběrová hotelová škola…

---------------------------------------------------------

POHLEDEM KRAJSKÉHO ZASTUPITELE
Tento příspěvek si rozhodně neklade za cíl zpracovat problematiku středních škol v Turnově nebo v Libereckém kraji. Za mého působení v městském a krajském zastupitelstvu jsem ale získal dostatek zkušeností, abych laskavému čtenáři nabídl pohled obou stran na ožehavý problém Turnova – další existence OAHŠ ve Zborovské ulici, respektive existence této školy vůbec.
Je jasné, že drtivá většina turnovských občanů, zajímajících se o tuto problematikou, požaduje minimálně zachování současného stavu, tj. existence školy se společným učebním fondem na dvou místech, byť pod jedním vedením. Dnes je zřejmé, že tento model, který vznikl před šesti lety, není funkční. Úbytek žáků je toho jasným důkazem, a to je dle mne to podstatné. Důvodů je jistě několik, ale podstatný je zřejmý evidentní nezájem paní ředitelky rozvíjet obor, který byl „přilepen“ k technickým předmětům. S tím jaksi tehdejší koncepce nepočítala. Situaci by jistě zlepšilo opětovné rozdělení školy na školy dvě, což bych neviděl nereálné.
Pro krajské zastupitele je tato záležitost zatím neznámá. Obecně ale platí, že kraj bude hledat řešení takové, které bude pro něj nejlevnější a současně přinese stávající krajské koalici do dalších voleb politické body.
Osobně jsem zklamaný tím, jak málo racionálních argumentů, a to mám na mysli, jak demografické, tak ekonomické údaje, bylo předloženo. Působí to na mě dojmem, že turnovská koalice, která má velmi blízko ke krajské koalici, naoko sice vyvíjí aktivitu pro zachování školy, ale ve skutečnosti ji jde o to neztratit tvář před veřejností anebo je neschopná řešení navrhnout.
Položím zde zásadní otázku: Jak moc je ochotna turnovská radnice ustoupit Libereckému kraji a nabídnout takové finanční a jiné podmínky, aby kraj buďto:
1. akceptoval přestěhování školy do Zborovské ulice a uvolnil budovu pro realizaci plánu vytvoření základní školy pro městskou část Turnov 2 nebo,
2. kvůli své neschopnosti přimět paní ředitelku, aby se lépe starala o část „hotelovky“, vrátil původní stav, tj. opětovně školu rozdělil na dva subjekty.
Vzhledem k tomu, že jak město, tak kraj operují svými čísly, které jsou dost odlišné, navrhuji, aby si toto v rámci odborné komise složené ze zástupců obou zastupitelstev za účelem přípravy objektivního materiálu tito zástupci vyříkali.
Při vší úctě k Turnovu je z pohledu kraje tento problém zejména problémem samotného Turnova. Z toho mně plyne, že zejména Turnov a jeho současná politická reprezentace, má-li skutečný zájem vytvořit v městské části Turnov 2 úplnou základní školu - a jiná vhodná budova pro tento účel než zmíněná v Alešově ulici zde není - bude muset předložit kraji ještě více akceptovatelný návrh.
Tomáš Sláma, slamatms@gmail.com
(autor je zastupitelem Libereckého kraje za ODS, zastupuje region Turnovska)

Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 27. 10. 2015 | 1933 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS