Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE

SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE

n200710171043_zap_264_07_skolaRadní Libereckého kraje měli na svém říjnovém zasedání rozhodnout o posunutí termínu sloučení turnovské Integrované střední školy a Obchodní akademie a Hotelové školy namísto k 1. lednu 2008 až k 1. červenci 2008 (viz ZDE). Podle krajského tiskového mluvčího Jiřího Langera rada kraje nový termín neschválila, tento bod byl stažen z programu jednání. Podle některých informací chybělo hlubší projednání v jednotlivých politických klubech.

„Materiál týkající se splynutí obou škol půjde znovu do rady kraje a zastupitelstva v listopadu. Teprve po definitivním potvrzení termínu splynutí bude následovat řešení personálních otázek, včetně vypsání výběrového řízení na nového ředitele,“ uvedl pro server TvA Jiří Langer. V tomto týdnu v Liberci na téma slučování škol jednala také starostka Turnova Hana Maierová, i ona potvrdila, že rada kraje bod neprojednávala. Na naši otázku, jestli tedy platí původní termín sloučení, starostka připustila, že asi ne, protože by se za dva měsíce sloučení fyzicky provést nestihlo. Jak Maierová zdůraznila, není to samozřejmě otázka na ní, ale na vedení Libereckého kraje.

V souvislosti se slučováním dvou turnovských středních škol se také hovoří o vzniku středoškolského komplexu v prostoru bývalých kasáren a vzniku tzv. podnikatelského inkubátoru, kde by v budoucnu mohla být i vysoká škola (prvotní informace na serveru TvA zazněla ZDE). Ani tady ale není nic rozhodnuto, turnovští zastupitelé o věci jednali na svém zářijovém jednání a „pouze“ doplnili pracovní skupinu Libereckého kraje pro přípravu projektu vzdělávacího centra – podnikatelského inkubátoru, kde bude Turnov zastupovat Tomáš Sláma, Ota Jarolímek a Hana Maierová.

K tématu také přišla oficiální tisková zpráva Libereckého kraje, kterou přinášíme v plném znění:

Peníze na stěhování školy v Turnově se hledají v Unii
Velký problém, který doprovází plánované sloučení škol Integrované střední školy, Turnov, a Obchodní akademie a Hotelové školy, je v budoucnosti nutné přestěhování ISŠ Turnov v Alešově ulici do areálu Základní školy Turnov, Žižkova ul., a s ním spojené financování této akce.
S prostředky krajského rozpočtu, který by plně pokryl veškeré náklady, v současnosti počítat nelze. Jako variabilní možnost se jeví v tuto chvíli fondy Evropské unie.
Již v minulosti (18. 6. 2007) kraj představil materiál, který navrhoval využít Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013, program Prosperita. Cílem tohoto programu je podpořit zakládání a rozvoj vědeckých center a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů.
„Ve své podstatě to znamená i značný kvalitativní posun v celém řešení, neboť vytvořené středoškolské centrum bude doplněno také o vysokoškolské vzdělávání a především služby podpory podnikání. Výsledkem bude vznik široce profilovaného vzdělávacího centra, které bude poskytovat prostupné ekonomické, službové a technické vzdělávání od nejnižších kvalifikačních úrovní po vysokoškolské vzdělání s přímou vazbou na podnikatelské prostředí na Turnovsku,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Karel Dolejší s tím, že město Turnov se tak stane vysokoškolským městem.
Zcela nový fenomén v celém řešení představuje podnikatelský inkubátor. Na rozdíl od klasické vzdělávací instituce, kde jsou základní vztahy dány školským zákonem, zákonem o krajích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů apod., se zde setkávají zájmy různých partnerů z veřejné i podnikatelské sféry. Jednoznačně proto není dán výčet těchto partnerů, vzájemné vazby mezi nimi, právní uspořádání této instituce, majetkové vztahy, financování. „Doporučujeme proto celý problém posoudit v pracovní skupině a krajské samosprávě pak navrhnout možné řešení celého projektu - model právního uspořádání, financování a vlastního fungování inkubátoru na Turnovsku,“ navrhuje Karel Dolejší.
V dané chvíli se jeví jako rozumné následující zastoupení partnerů v projektu (zástupci za jednotlivé instituce byli určeni na základě požadavku náměstka hejtmana Petra Doležala) - Liberecký kraj, Město Turnov, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajská hospodářská komora, Investorsko inženýrská, a.s., Úřad práce v Liberci, Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava.Jednou z prvních akcí, kterou navrhujeme, je návštěva podobného zařízení, které již funguje. Jde o podnikatelský inkubátor Steel-it v Třinci (http://www.steel-it.cz/). Termín návštěvy je navrhován na druhou polovinu listopadu,“ prozradil statutární náměstek.

Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 17. 10. 2007 | 3962 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS