Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY

STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY

n201006272216_zap_206_010_skolaZa posledních pět let ubyla středním školám v Libereckém kraji čtvrtina studentů. Demografové odhadují, že v roce 2018 bude kapacita škol v kraji naplněna jen asi na 64 %. Na toto alarmující číslo budou muset reagovat zřizovatelé (kraje) i obce jako vlastníci některých školních budov. Čím méně bude studentů, tím méně peněz budou kraje ze státního rozpočtu dostávat. Nečekají české střední školství jednoduché roky. Není se proto co divit, že to v některých školách začíná vřít.

Co chybí, jsou informace. Krajští úředníci prý pod pokličkou připravují další reorganizace spočívající ve slučování a rušení škol, ředitelé měli kraji do poloviny června odevzdat návrh úsporných opatření, resp. stanovit podmínky udržitelnosti provozu školy. Nebyl to pro ředitele jistě jednoduchý úkol, zvlášť když ví, že tento materiál bude do budoucna sloužit k další optimalizaci sítě středních škol.

V Turnově je patrně nejvyhrocenější situace ve sloučené střední škole s těžko zapamatovatelným názvem – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola ve Zborovské ulici. Škola byla administrativně sloučena k 1. lednu 2009, do jednoho právního subjektu byly spojeny Obchodní akademie a Hotelová škola a Integrovaná střední škola u nádraží. Toto opatření budilo v Turnově dlouhodobě rozpaky a vlnu nevole. Protestovala radnice, protestovali zastupitelé, žáci i učitelé. Protesty ale ničemu nepomohly. Kraj školy sloučil s tím, že do budoucna by měla být bývalá Integrovaná střední škola přestěhována do budovy bývalých kasáren, kde by došlo k výměně školních budov se Základní školou v Žižkově ulici. Navíc měl při této sloučené škole fungovat tzv. podnikatelský inkubátor, což byla nějaká blíže nespecifikovaná forma vysokoškolského studia. Třeba poznamenat, že vzniku inkubátoru, který prosazovalo bývalé vedení kraje, téměř nikdo nevěřil.

 

Že nebude jednoduché řídit dvě rozdílné střední školy umístěné na opačných koncích města, se vědělo předem. Věděl to bývalý ředitel Otakar Špetlík, který spojení škol musel fyzicky uskutečnit a poté v novém konkurzu funkci nezískal, ví to i současná ředitelka Milena Lednejová. Vědí to i odboráři.

 

„Vzhledem k nerealizaci projektu podnikatelského inkubátoru a nereálnému stěhování škol (nejsou peníze – pozn. aut.) je splynutí škol a jejich fungování v odloučených budovách nesmyslné, z manažerského pohledu velmi složité a ohrožující další rozvoj školství ve městě. Mohlo by také dojít v budoucnu k tomu, že budova ve Zborovské ulici nebude nadále využívána (budova patří městu, pokud by se škola přestěhovala k nádraží, sídlila by v budově, která patří kraji – pozn. aut.). Tím by byl nejen znehodnocen odkaz mecenáše B. J. Horáčka, ale také výrazná investice města. Mohlo by  dojít k faktické likvidaci školy,“ uvádí se v dopise, který zastupitelům města jménem odborové organizace školy zaslal její předseda Ondřej Illich. Odboráři požadují zpětné rozdělení škol. Aby to ale nebylo tak jednoduché, ve školských odborech je menšina kantorů. Někteří z té druhé části jsou rozezleni a považovali za nutné zastupitelům města sdělit, že odboráři jednají bez jejich vědomí…

 

Nicméně na výzvu odborářů reagovala tzv. školská komise při radě města, která rozdělení škol doporučila. Tématu se také věnovali téměř dvě hodiny v rozpravě zastupitelé města na svém červnovém zasedání. Ti v podstatě konstatovali, že se sloučením škol souhlasili s podmínkou, že dojde ke stěhování, resp. výměně školních budov, vzniku středoškolského komplexu a navazujícího inkubátoru. Toto naplněno nebylo. Starostka Hana Maierová připomněla, že starostové ze Sdružení obcí Libereckého kraje žádají odpovědného náměstka hejtmana pro školství Cikla o informace o záměrech kraje v případě další optimalizace sítě škol. Jednání s náměstkem hejtmana o turnovské střední škole má podle ní proběhnout ještě do konce června. Bývalý ředitel Otakar Špetlík připomněl materiál speciálně krajem ustanovené komise, která měla nezávisle sloučení škol posoudit (komisi vedl jablonecký starosta Petr Tulpa). Závěry komise byly nepochopitelně zveřejněny až po roce! Komise dospěla k závěru, že sloučení škol je prospěšné pouze za předpokladu, že dojde k výměně budov a vznikne nadstavba v podobě inkubátoru (redakce TvA má materiál k dispozici). Zastupitel Tomáš Tomsa připomněl, že zejména hotelová škola patří k turnovskému „rodinnému stříbru“ a zastupitelé by měli podniknout všechny možné kroky k její záchraně. Martina Pokorná navrhla hlasování o tom, že město na kraji požaduje opětovné rozdělení škol. Ondřej Halama požadoval zjistit skutečnou situaci ve sloučené škole a názory učitelů a zaměstnanců.

 

V závěrečném hlasování zastupitelé odsouhlasili žádost Libereckému kraji, aby zahájil jednání o majetkových krocích, vedoucích k výměně školních budov, a konstatovali, že dosud nebyla splněna žádná z podmínek, za kterých v minulosti zastupitelé se sloučením souhlasili. Zároveň se všichni přítomní zastupitelé vyslovili pro zachování nabídky škol v Turnově ve stávajícím rozsahu a po kraji požadují informace o další optimalizaci sítě středních škol. Varianta, že zastupitelé rovnou kraj žádají, aby školy rozdělil, přijata nebyla (chyběly dva hlasy). Jak na zasedání zdůraznila ředitelka školy Milena Lednejová, kraj podle jejích informací v Turnově obory rušit nechce, jde ale o to, jestli se na ně přihlásí potřebný počet žáků. Rozdělení škol by podle ní situaci nepomohlo. Také uvedla, že v nejbližší době se neuvažuje o sestěhování všech oborů pouze do jedné budovy.

 

Jak bylo v samém závěru projednávání tohoto bodu konstatováno, město Turnov, resp. zastupitelé města, mohou sice něco požadovat a mít na věc svůj názor, zřizovatelem školy je ale kraj a ten se bude jen málo ohlížet na názor města, jako se to ostatně stalo i v jiných případech (například R35).
Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT (26.09.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 27. 06. 2010 | 2856 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS