Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI

TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI

n201102090855_zap_42_2011_pntJedna velká etapa v životě města 1. března 2011 končí. Tisíce lidí mají ve svém rodném listě napsáno jako místo narození Turnov. I po 1. březnu bude mít město v srdci Českého ráje své rodáky, ale v rodném listě budou mít napsáno Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladou Boleslav, někdo možná Prahu. Turnov nikdo, porodnice končí. Důvodů, proč se tak stane, je několik, jsou známé, pojďme si je nicméně shrnout a k tomu přidat několik nových skutečností.


CO PŘEDCHÁZELO
Už po zániku dětského oddělení k 1. říjnu 2008 se na veřejnosti několikrát objevila informace, že do budoucna bude těžké udržet provoz porodnice. Ta měla původně fungovat do konce letošního roku resp. do konce roku 2012. Sled několika událostí proces konce porodnice urychlil. Předně: Nemocnice ztratila rozhodnutím ministerstva možnost na gynekologicko-porodnickém oddělení vzdělávat lékaře pro složení atestací. Limitní počet porodů pro získání akreditace pro další vzdělávání lékařů na oddělení je stanoven na 600 porodů ročně. V turnovské porodnici se vloni narodilo 441 dětí a těžko to bude v nejbližší době víc. Nemocnice tak není zajímavá pro mladé lékaře, kteří zde získávají povinnou praxi jako jednu z podmínek pro složení atestací.

Koncem minulého roku podal výpověď jeden z gynekologů. Na oddělení zbyli tři lékaři, což pro nepřetržitý provoz nestačí. Radní města i zastupitelé vedení nemocnice vyzvali k učinění všech možných kroků, aby provoz porodnice byl zachován, a aby bylo zachováno gynekologické oddělení nemocnice i dětské ambulance a pohotovost. V souvislosti s akcí lékařů Děkujeme, odcházíme se objevila možnost přechodu některého gynekologa z okolní nemocnice do Turnova.

 

POSLEDNÍ MOŽNOST ZÁCHRANY PORODNICE

„Snažil jsem se plnit usnesení rady města a zastupitelů a intenzivně shánět gynekologa, který by do naší nemocnice mohl nastoupit. Byť, a to podotýkám, nebylo toho mnoho, co bychom mohli nabídnout, protože existence porodnice z důvodu restriktivních opatření ministerstva byla stejně nejistá, viděl jsem to tak maximálně ještě do konce letošního roku. Tento stát se prostě rozhodl podporovat pouze velké nemocnice a fungování těch malých utlumit,“ uvádí Tomáš Sláma, ředitel Panochovy nemocnice. I tak se mu povedlo, v co nikdo moc nedoufal. „Nakonec se opravdu lékaře z Liberce, který byl v Turnově ochotný nastoupit, sehnat povedlo. Původně měl sice zájem o funkci primáře, po dalším jednání byl ale ochotný nastoupit i jako druhoatestovaný lékař. Proti této možnosti se ale postavili stávající lékaři na oddělení v čele s primářem Alešem Miklem. I oni mají své důvody, které je nutné vzít na vědomí,“ shrnul Tomáš Sláma.

 

ZÁSADNÍ PROHLÁŠENÍ TURNOVSKÝCH GYNEKOLOGŮ

V prohlášení gynekologové Panochovy nemocnice Vítězslav Tala, Mikuláš Juraška, Veronika Mokrá a primář oddělení Aleš Mikl uvádějí své důvody, proč navrhují porodnici uzavřít (prohlášení přinášíme v plném znění):

V dnešním lékařství bylo odzvoněno improvizacím a aplikacím nahodilých postupů dle znalostí a momentálního názoru lékařů. Současná medicína striktně vyžaduje v léčbě nemocí doporučené postupy, jejichž nedodržení vystavuje lékaře trestní odpovědnosti. Vzhledem k této skutečnosti odmítáme nadále provozování porodnice a vystavování se možnému trestnímu stíhání ze zanedbání péče. Ztrátou akreditace k výchově lékařů se stala personální situace kritickou. Už jeden a půl roku je stávající personál vystaven takovému napětí a počtu přesčasových hodin, které donutily dalšího lékaře k odchodu. Současný stav personálu a vybavení nemocnice již neumožňuje dodržení práv rodičky a nenarozeného dítěte.

Jako příklady uvádíme:

1. V nemocnici v Turnově není transfusní stanice a zásoba krve v jednotlivých skupinách se pohybuje kolem dvou litrů. Při řešení akutních krvácivých stavů může být okamžitá potřeba krve šest až třicet i více litrů krve. Mluvíme o osobní zkušenosti. Zajišťování krve dovozem z transfuzní stanice u některých akutních stavů rodiček může vést k ohrožení života z prodlení.

2. Při řešení těchto stavů je nutná přítomnost cévního chirurga, který není v této nemocnici přítomen ani v běžné pracovní době.

3. Pro řešení akutních stavů ohrožení plodu je stanovena doba 15 minut k vykonání císařského řezu, což vyžaduje trvalou přítomnost dvou gynekologů na oddělení po dobu 24 hodin. Tuto podmínku je oddělení schopno zajistit na dobu osmi hodin denně. Nesplnění jen tohoto požadavku je odbornou gynekologickou společností důvodem k uzavření porodnice a úmrtí novorozence z tohoto prodlení je hodnoceno jako trestný čin.

4. Léky, které je nutno k záchraně krvácející rodičky na oddělení mít (Novoseven), se pohybují v ceně kolem 100 tisíc Kč za jednu aplikaci. Jejich nákup a skladování není z důvodů ekonomických možné. V případě potřeby je jejich dostupnost problematická (v noci nefungují lékárny a většina je neskladuje pro jejich vysokou cenu).

5. Předčasné porody v naší nemocnici snižují šanci novorozenců na přežití. Ženy přicházejí s důvěrou do naší porodnice před 36. týdnem těhotenství, my je dle zákona musíme transportovat do center novorozenecké péče (Liberec, Mladá Boleslav, Praha). Vyjednávání transportu bývá velmi obtížné a často se ani nepodaří uskutečnit, pak rodí u nás a naděje na přežití nenarozeného se významně zhorší.

6. Erudice lékařů v porodnicích pod 600 porodů zákonitě klesá, nejsložitější výkony pak řeší primář, eventuálně jeho zástupce a tito se později stávají terčem nenávisti určité skupiny žen, která hodnotí lékaře podle šířky úsměvu či asertivního chování a nedovedenou ohodnotit jejich míru zodpovědnosti. Za jejich perfektní odborné zákroky dostávají odměnou nenávist na stránkách podobných Blesku.

7. Výše uvedené důvody nás nutí upřednostňovat porody programované, které jsou veřejností kritizovány jako porody nepřirozené či chemické a tím špiní jméno naší porodnice.

8. Do lékařských služeb na novorozeneckém oddělení dochází i pediatři z terénu, kteří zákonitě nemůžou mít větší zkušenosti s resuscitací patologických novorozenců.

 

K ryze medicínským důvodům proč uzavřít porodnici je nutno doplnit informaci o z pohledu dnešních matek nevyhovujícího hygienického zázemí:

1. Porodnické oddělení má k dispozici čtyři společné toalety a šest společných sprch, vše připomínající internát z padesátých let.

2. Chybí nadstandardní pokoje a pokoje pro společný pobyt rodičky s manželem po dobu 24 hodin.

Toto jsou důvody, proč se chodí do vybavených porodnic v Jablonci, Liberci a Mladé Boleslavi. Odpor rodiček vůči jednotlivým porodníkům je věcí zástupnou, i když naši opozicí proklamovanou.

Pokud budeme hledat, nalezneme další důvody, které nás nutí ukončit své působení na porodnici a doporučit její uzavření. Je možné, že budou nalezeni dobrodruzi, kteří za peníze překročí tato pravidla, k tomu však musí dostat souhlas a převzetí spoluzodpovědnosti majitelů nemocnice, tj. rady města.

My nemocnici nabízíme pokračovat v práci na ambulancích v Turnově a Lomnici nad Popelkou, zajistit chod všech specializovaných poraden, hlavně péči o těhotné, zajistit chod gynekologického oddělení včetně operační léčby a ultrazvukovou diagnostiku. I tento rozsah práce bude pro nás představovat zatížení na hranici únosnosti, vzhledem k množství přesčasových hodin.

V případě trvání požadavku na další existenci porodnice, nebo v případě dosazení nového primáře prohlašujeme, že ukončujeme pracovní poměr. Celou tuto informaci podáváme v dobré víře s vědomím zodpovědnosti vůči svým pacientkám.

 

STANOVISKO RADY A VEDENÍ MĚSTA

V pondělí 7. února na toto téma jednali radní města a přijali tato usnesení:

* Rada města ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. vzala na vědomí aktuální informace o personální situaci v zajištění provozu porodnice po 1. březnu 2011, zvláště prohlášení lékařů gynekologicko-porodnického oddělení, což neumožňuje provoz tohoto oddělení po zmíněném datu.

* Rada města v této souvislosti uložila vedení nemocnice zajistit provoz lůžkového oddělení gynekologie, gynekologických ambulancí, dětské ústavní pohotovostní služby (ÚPS), ambulance akutní péče (AAP) a dětských odborných ambulancí.

* Radní také vzali na vědomí informaci primáře oddělení MUDr. Aleše Mikla o možnosti dočasného krátkodobého prodloužení provozu porodnice po 1. březnu pro případ krizové situace v okolních nemocnicích z důvodů akce „Děkujeme, odcházíme“.

 

„Jako radní jsme byli ve složité pozici. Na počátku ledna jsme dali vedení nemocnice úkol snažit se prioritně řešit personální situaci v porodnici tak, aby byl její provoz zajištěn. Od zastupitelů jsme měli mandát učinit všechny kroky k zachování nejen porodnice, ale i gynekologického oddělení, dětské pohotovosti a ambulancí. Nakonec zvítězil názor, že si nemůžeme dovolit obětovat pracovní kolektiv, který chod oddělení dlouhodobě drží a jít do nejistoty, kdy hrozilo, že nebude fungovat ani gynekologické oddělení. Nazvala bych to tedy z naší strany jako sázku na jistotu. Navíc v době, kdy všichni víme, že různými nařízeními a doporučeními nadřízených orgánů, což my z pozice Turnova nejsme schopni ovlivnit, by byl provoz porodnice stejně pouze dočasný. Snad jen mohlo být nedostatečné personální obsazení oddělení, které vyplývá ze stanoviska lékařů, řešeno dříve tak, aby provoz porodnice fungoval do té doby, než bude rozhodnuto o jeho ukončení ministerstvem resp. pojišťovnou. Pak mohla být tato krizová situace řešena s nějakým větším předstihem a ve větším klidu než vyhroceně v podstatě v termínu, kdy jsme museli rozhodnout,“ uvedla k tématu starostka města Hana Maierová.
Související články:
OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU (03.04.2017)
INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY (27.03.2017)
NEMOCNICE V LIBERCI A TURNOVĚ TŘI ROKY OD SPOJENÍ (21.02.2017)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC VYDÁ V ROCE 2017 NA ZVÝŠENÍ MEZD 70 MILIONŮ (13.02.2017)
NÁMĚSTEK SOBOTKA JEDNAL SE ZÁSTUPCI NEMOCNIC V JILEMNICI A TURNOVĚ (10.01.2017)
MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY (16.12.2016)
UMĚT POMÁHAT TĚM POSLEDNÍM (11.10.2016)
ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ZAHAJUJE PROVOZ (28.04.2016)
LIBERECKÝ KRAJ VYJEDNÁVÁ O MOŽNÉ KOUPI NEMOCNICE FRÝDLANT (29.03.2016)
RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (04.02.2016)
KRAJSKÁ NEMOCNICE HOSPODAŘÍ SE ZISKEM, NEMOCNICE V SEMILECH A JILEMNICI SE SPOJÍ (08.12.2015)
NEMOCNICE V SEMILECH A V JILEMNICI SMĚŘUJÍ K PARTNERSTVÍ (10.11.2015)
NEPŘETRŽITÁ INTERNÍ AMBULANTNÍ PÉČE V NEMOCNICI V SEMILECH ZŮSTANE ZACHOVÁNA (04.11.2015)
V NEMOCNICI ZAČALA FUNGOVAT NOVÁ LÉKÁRNA SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI (03.09.2015)
SLOVNÍCH I FYZICKÝCH NAPADENÍ ZDRAVOTNÍKŮ PŘIBÝVÁ (19.08.2015)
ŘEDITEL NEČESANÝ REZIGNOVAL (22.07.2015)
DOZORČÍ RADA KRAJSKÉ NEMOCNICE SE POSTAVILA ZA ŘEDITELE NEČESANÉHO (26.06.2015)
PŘIPOJÍ SE SEMILSKÁ NEMOCNICE K NEMOCNICÍM V TURNOVĚ A V LIBERCI? HLASUJTE V ANKETĚ (26.05.2015)
O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS (23.03.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI BUDE LETOS NOVÁ LÉKÁRNA A PŘESUNE SE SEM JEDNO PRESTIŽNÍ PRACOVIŠTĚ (20.02.2015)
HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC ZA ROK 2014 (05.02.2015)
TOMÁŠ SLÁMA SE PŘEKVAPIVĚ STAL NOVÝM ŘEDITELEM SEMILSKÉ NEMOCNICE (12.01.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY NA RADIOLOGII (02.01.2015)
NOVÝM ŘEDITELEM TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE STAL OTAKAR ŠPETLÍK (10.12.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC PŘIJME PROVOZNÍHO ŘEDITELE NEMOCNICE TURNOV (09.11.2014)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ NOVÝ BUFET, GYNEKOLOGIE PŘECHÁZÍ DO REŽIMU JEDNODENNÍ PÉČE (22.09.2014)
DO PANOCHOVY NEMOCNICE SMĚŘUJE NOVÉ ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LÉČBU STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (02.07.2014)
RUŠTÍ A UKRAJINŠTÍ LÉKAŘI SE JEZDÍ DO TURNOVA UČIT ORTOPEDICKÉ OPERACE (30.05.2014)
UNIKÁTNÍ OPERACE (04.03.2014)
ZMĚNY V NEMOCNICI SE DOTKNOU GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK (04.03.2014)
S FÚZÍ NEMOCNIC JE TU PRVNÍ NOVINKA: V TURNOVĚ JE SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (20.01.2014)
ŘEDITEL KNL LIBEREC VE FUNKCI ZŮSTÁVÁ (13.01.2014)
PACIENTI TURNOVSKÉ NEMOCNICE ZMĚNU PO FÚZI NEPOZNAJÍ, MÁME TAKÉ PRVNÍ TURNOVSKÉ MIMINKO ROKU 2014 (02.01.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE BY LETOS MOHLA SKONČIT V ZISKU (10.12.2013)
FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA (03.12.2013)
KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL! (18.10.2013)
TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA (14.10.2013)
VÝJIMEČNÁ OPERACE V TURNOVSKÉ NEMOCNICI (08.10.2013)
ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE ODSOUHLASILO FÚZI NEMOCNIC, ZBÝVAJÍ TURNOV A LIBEREC! (25.09.2013)
NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE (20.09.2013)
FÚZE KRAJSKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ PŘINÉST VÝRAZNÉ ÚSPORY (17.09.2013)
FÚZE NEMOCNIC SE ZDRAMATIZOVALA? (13.09.2013)
K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!) (06.09.2013)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO JEDNATELE (13.08.2013)
MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE? (31.05.2013)
ZÁMĚR FÚZE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE POD DROBNOHLEDEM ZASTUPITELŮ (04.04.2013)
OHROŽUJÍ SOUČASNÉ SPORY MEZI LIBERECKÝM KRAJEM A MĚSTEM LIBEREC FÚZI TURNOVSKÉ A KRAJSKÉ NEMOCNICE? (15.02.2013)
LÉKAŘ Z TURNOVA OPEROVAL V PETROHRADĚ (12.12.2012)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ PŘED SEBOU SLUŠNOU PERSPEKTIVU; FÚZE S KRAJSKOU NEMOCNICÍ JE ZASE O NĚCO BLÍŽE (07.11.2012)
BUDE V NAŠEM REGIONU DLOUHODOBĚ ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ PÉČE? (30.10.2012)
„NIC NENÍ ROZHODNUTO, BUDEME JEDNAT,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VZP MAREK ŠNAJDR NA ADRESU TURNOVSKÉ NEMOCNICE (05.10.2012)
TURNOVSKÁ PANOCHOVA NEMOCNICE NA KŘIŽOVATCE (01.09.2012)
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE K INCIDENTU VE SLUŽBĚ NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI (09.08.2012)
25 MILIONŮ NA REKONSTRUKCI BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE (09.07.2012)
KRAJSKÁ POBOČKA VZP BUDE OD ČERVENCE ZRUŠENA (25.06.2012)
SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ (13.06.2012)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JIŽ VĚDÍ, JAK (MOŽNÁ) BUDOU FUNGOVAT OD ROKU 2013 (11.04.2012)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH (29.03.2012)
LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT (27.03.2012)
BUDE OD DUBNA V PANOCHOVĚ NEMOCNICI DĚTSKÁ POHOTOVOST POUZE O VÍKENDECH? (15.02.2012)
ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE V PRESTIŽNÍM POŘADU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE (06.01.2012)
GYNEKOLOGIE V TURNOVĚ: 24 HODIN SEDM DNŮ V TÝDNU (29.11.2011)
„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE (24.11.2011)
OBYVATELÉ TURNOVSKA NYNÍ MOHOU ZE ŽIVOTA ODCHÁZET DŮSTOJNĚJI (30.08.2011)
HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI (09.06.2011)
TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE FUNGUJE, ÚPRK PACIENTEK SE NEKONÁ (17.05.2011)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ HOSPICOVÉHO RODINNÉHO POKOJE (10.05.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE OD 1. KVĚTNA (20.04.2011)
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE, SITUACE SE KONSOLIDUJE, PORODNICE ALE PRAVDĚPODOBNĚ UŽ DÁL FUNGOVAT NEBUDE (01.04.2011)
JAK TO VIDÍ DVA PRIVÁTNÍ TURNOVŠTÍ GYNEKOLOGOVÉ? (23.03.2011)
ZŮSTANE TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE V PROVOZU I PO 30. DUBNU? ŘEDITEL NEMOCNICE VĚŘÍ, ŽE NADĚJE TU STÁLE JE (21.03.2011)
„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT (18.03.2011)
LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN (01.03.2011)
TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO (25.02.2011)
OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE (13.02.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. BŘEZNA 2011. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI (11.02.2011)
POSTŘEHY, SNAHA O DEZINFORMACI? (06.02.2011)
PROHLÁŠENÍ ČÁSTI LÉKAŘŮ PANOCHOVY NEMOCNICE TURNOV K AKCI „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“ (24.01.2011)
ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI PORODNICE V TURNOVĚ BY MĚLO PADNOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (13.01.2011)
HROZÍ ZÁNIK TURNOVSKÉ PORODNICE? (06.01.2011)
MOŽNÉ ODCHODY LÉKAŘŮ ZATÍM TURNOVU NEHROZÍ, NEMOCNICE PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ (29.11.2010)
VEDENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE PRÝ CHCE VYHNAT ZÁCHRANKU ZE SVÉHO AREÁLU (13.10.2010)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE SE PŘIPRAVUJE NA VELKÉ ORTOPEDICKÉ OPERACE (08.07.2010)
SESTŘIČKY SE SEŠLY NA STŘELNICI (29.04.2010)
REPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ NA STŘELNICI (10.02.2010)
TURNOV NEPŘIJDE O SVÉ RODÁKY (ZATÍM) (27.11.2009)
VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU TISKOVOU KONFERENCI (24.11.2009)
KRAJ ZA ČÁST OBYVATEL LETOS ZAPLATIL SEDMNÁCT MILIONŮ NA POPLATCÍCH (23.11.2009)
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (19.11.2009)
REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM (09.11.2009)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ CERTIFIKÁT KVALITY (05.05.2009)
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JIŽ FUNGUJE (13.02.2009)
ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI PŘINÁŠÍ RODIČŮM KOMPLIKACE (17.01.2009)
ORTOPEDIE NAKONEC BUDE V TURNOVĚ I V SEMILECH (12.01.2009)
ZPRÁVA MĚSÍCE: ORTOPEDIE V TURNOVĚ BUDE (03.11.2008)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI UŽ NENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (13.10.2008)
VYJÁDŘENÍ SEMILSKÉ ODS K SITUACI V MĚSTSKÉ NEMOCNICI V SEMILECH (13.10.2008)
ORTOPEDIE V TURNOVĚ? ROZHODNUTÍ PADNE V ŘÍJNU (29.09.2008)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI CHYSTAJÍ PŘESUNY CELÝCH ODDĚLENÍ (04.08.2008)
CHYSTÁ SE VELKÝ TŘESK V TURNOVSKÉ PANOCHOVĚ NEMOCNICI !? (06.06.2008)
MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV DEFINITIVNĚ KONČÍ, BUDE UŽ JEN PANOCHOVA (17.03.2008)
TÝDEN VÝBĚRU POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (08.01.2008)
DOBRÝ ROK V TURNOVSKÉ PORODNICI (05.01.2008)
NEMOCNICI NEPRIVATIZUJEME, POUZE TRANSFORMUJEME (07.09.2007)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE BUDE S RUČENÍM OMEZENÝM (31.08.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 09. 02. 2011 | 6427 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS