Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura cb
 
Obce, školy, organizace >> TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT

TURNOVSKÁ HOTELOVKA SEVŘENÁ V KRUHU, KTERÝ BUDE TŘEBA ROZETNOUT

n201509260012_oso_76_015_hotelovkaV prosinci 2008 vyvrcholila víc než rok a půl trvající diskuze o budoucnosti dvou středních škol v Turnově. Od 1. ledna 2009 byly školy sloučeny a vznikla dnešní Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola. Proti sloučení dvou škol, které spolu nemají nic společného a o jejichž sloučení rozhodovala pouze a jen ekonomická kritéria, protestovali všichni. Studenti stávkovali, podepisovaly se petice, probíhaly rozhořčené diskuze, proti byli učitelé, rodiče žáků i město Turnov. Nic platné. Tehdejší vedení Libereckého kraje natvrdo prosadilo svou. Bývalá Integrovaná střední škola a prestižní „hotelovka“ s „akádou“ splynuly.

Dvě školní budovy na opačných koncích města. Přinášelo to nejen provozní problémy již od samého začátku. Že to povede k zániku mimořádné prestiže především vyhlášené „hotelovky“, která tehdy patřila mezi pět nejlepších škol svého druhu a měla studenty z celé republiky, na to upozorňovali politiky i veřejnost zasvěcení od samého počátku.

1. září 2015 situace dospěla do úplného konce. Škola de facto opustila budovu ve Zborovské ulici, která vznikla přestavbou bývalých kasáren a vybavení a vnitřní uspořádání bylo šito „na míru“ právě potřebám této školy. Nyní se žáci školy tísní v budově v Alešově ulici a podle toho, co zaznělo v diskuzi s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou v pátek 25. září, atmosféra ve škole není zrovna nejlepší. Až příliš vyhrocené postoje studentů hraničících s nenávistí, totéž ostatně platí i o učitelském sboru. A také strach a obavy říci svůj názor, to je další skutečnost, která současnou situaci ve škole charakterizuje.

201509260012_oso_77_015_hotelovka

DĚJSTVÍ PRVNÍ: ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Veřejné zasedání turnovského zastupitelstva, čtvrtek 24. září. V bodě příspěvky občanů vystoupili dva studenti školy se závažným sdělením. Přečetl ho Petr Beran, student 4. ročníku Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy:

Vážený pane starosto, vážené paní místostarostky, zastupitelky a zastupitelé,
loňského roku jsem byl zvolen jako zástupce studentů do školské rady. V poslední době se o naší škole hodně mluví, a proto bych vás rád krátce za nás studenty seznámil se situací také z našeho úhlu pohledu.
Velmi nepříjemně nás zaskočilo přestěhování školy během prázdnin a přesun celé školy v průvodu ze Zborovské do Alešovy ulice hned první den vyučování, a to bez podání jakékoli předchozí informace. Školskou radu nevyjímaje. Považovali jsme to skutečně za podraz na nás studenty a rozhodli jsme se 2. září zorganizovat pokojné shromáždění na Zborovské, jako vyjádření nesouhlasu jak s opuštěním stávající budovy školy, tak se způsobem, jakým se s námi a potažmo našimi rodiči jedná. Paní ředitelka se ovšem o našich organizačních snahách na sociální síti dozvěděla a postupně nás začala obcházet vždy s podobně znějícím upozorněním, že pokud budeme pokračovat, nemusíme udělat maturitu, ba k ní ani dojít. Docílila svého, v tu chvíli se většina studentů zalekla a shromáždění bylo zrušeno. Jednání ředitelky Mileny Lednejové ale cítíme jako nepokryté vyhrožování z pozice ředitelky vůči nám studentům. Samozřejmě i naši rodiče jsou vrcholně nespokojeni s takovýmto přístupem. Toto jsme již sdělili i zřizovateli školy Libereckému kraji. Myslíme si, že je to hrubé porušení demokratických zásad, zneužití pravomoci ředitele a v neposlední řadě opovrhování lidmi, kteří se rozhodli studovat školu v Turnově. Proto požadujeme odvolání ředitelky.

201509260012_oso_78_015_hotelovka

Rád bych se ještě zmínil o prostorách budovy v Alešově ulici, kam jsme byli přestěhováni. Za zcela nevyhovující považujeme:
* Úroveň stravování 560 studentů + pedagogové – jídelna o zhruba 35 využitelných místech, dovoz jídla ve várnicích místo moderní kuchyně ve Zborovské. To vede k značnému úbytku strávníků (pěkná vizitka pro hotelovou školu!).
* Absence jakékoli místnosti pro shromáždění – radní Losová stojí na chodbě na schodech a diskutuje se studenty na chodbách - oproti tomu důstojná aula ve Zborovské, stavěná přesně pro tyto účely.
* Šatny formou malých skříněk pro dva na chodbách oproti vybavené šatně - místnosti pro každou třídu ve Zborovské.
* Toalety, kde se každou přestávku stojí fronty.
* Žádné zázemí pro dojíždějící, kterým jede spoj až déle a nechce se jim bloumat po ulicích.
* Učebny většinou bez fungujícího audiovizuálního vybavení pro výuku.
* A rozhodně zcela nesrovnatelné zázemí pro výuku gastronomických předmětů.

Mohl bych asi pokračovat v dalším výčtu, ale myslím, že je jasné, že pro účely celé naší školy je jednoznačně výhodnější budova ve Zborovské ulici projektovaná přesně na potřeby moderní střední školy, nehledě na morální závazek k panu B. J. Horáčkovi.
Domníváme se, že návratem do budovy školy ve Zborovské ulici by se podmínky pro studium žáků a práci učitelů opět vrátily tam, kam v 21. století patří. Tím by byl zároveň zachován odkaz B. J. Horáčka, který věnoval nemalé finanční prostředky na to, aby se z kasáren, kde byli vojáci cvičeni k plnění povinností ve válečných konfliktech, stala instituce vzdělávající mladé lidi.
Věříme, vážení zastupitelé, že učiníte vše, co je ve vašich silách, aby zůstala do budoucna zachována tradiční turnovská střední škola, na kterou byste jako zástupci města Turnova mohli být jednou opět hrdí.
Děkuji za pozornost.
(potlesk)

201509260012_oso_79_015_hotelovka

REAKCE ZASTUPITELŮ
Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok): Jednání o výměně budov probíhají s Libereckým krajem od letošního května. Jsou velmi intenzivní. Vnímám zde v současnosti dvě roviny, jedna je samotná výměna školních budov, která by městu pomohla vyřešit letitý problém se základní školou u nádraží, druhá rovina je o atmosféře ve škole, kterou vnímám jako velmi špatnou, jestliže dochází k popření svobodné demokratické diskuze.
Zastupitel Tomáš Tomsa (ANO 2011): Jsem velmi znechucen chováním paní ředitelky, ale i některých členů rady kraje. Navrhuji usnesení ve smyslu, že zastupitelé města plně podporují snažení studentů hotelovky směřující k demokratické diskuzi a zachování školy ve Zborovské ulici. – Schváleno všemi hlasy zastupitelů!
Michal Kříž (radní za ANO 2011): Vážím si odvahy studentů, myslím, že schválení navrženého usnesení je to nejmenší, co můžeme udělat. Je zde i petice na podporu změn ve škole, kterou bychom, myslím, měli podepsat všichni.
Aktivitu studentů a jejich odvahu ocenili i radní Eva Kordová (Nezávislý blok) a zastupitel Petr Soudský (TOP 09). Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) zmínil, že situací ve škole se chce zabývat i senátor Jermář, který je předsedou školského výboru horní komory parlamentu.

DĚJSTVÍ DRUHÉ: SETKÁNÍ VE SPORTOVNÍ HALE TSC V ALEŠOVĚ ULICI V PÁTEK 25. ZÁŘÍ
Přítomni: hejtman Libereckého kraje Martin Půta, radní pro školství Alena Losová, ředitelka školy Milena Lednejová, starosta Turnova Tomáš Hocke, místostarostky Petra Houšková a Jana Svobodová, za petiční výbor Lukáš Bělohradský, vedoucí odboru školství Libereckého kraje Leoš Křeček, radní Turnova Michal Kříž a Jaroslav Knížek, zastupitel Tomáš Tomsa, učitelé a zaměstnanci školy, rodiče, veřejnost, novináři a zhruba 250 až 300 studentů. Setkání tedy více než reprezentativní. Na výměnu názorů byl i dostatek času - dvouhodinová diskuze probíhala ve zjitřené atmosféře dvou názorových proudů.

201509260013_oso_80_015_hotelovka

„Podle mého pohledu je třeba počátek současných problémů hledat ve sloučení škol. Integrace se dodnes nepovedla. Letos na jaře jsme s městem začali jednat o případné výměně školních budov, což nebylo dosud uzavřeno. Z pohledu kraje musíme vzít v patrnost, že do budovy v Alešově ulici jsme investovali v posledních letech značnou část prostředků. Budova ve Zborovské bude opravu potřebovat,“ uvedl úvodem hejtman Půta. A doplnil, že až za současného starosty byl Libereckému kraji výrazně snížen velmi vysoký nájem za budovu ve Zborovské ulici a i za budovu gymnázia, které patří městu. „Když jsem četl petici, která se zabývá současným stavem ve škole, vnímám dvě roviny. První je výměna budov, druhá je popření zásad svobodné diskuze. Chápu rodiče, že mají velké výhrady k tomu, že jejich děti dělaly přijímací zkoušky na školu ve Zborovské ulici a dnes je všechno jinak. A pravděpodobně se o změně ani pořádně dopředu nedozvěděli,“ doplnil hejtman. Podle něho musí jednání mezi městem a krajem vyústit do řešení, ze kterého budou profitovat škola i studenti.

Radní Losová: „Rozepře se bohužel začaly dotýkat i studentů školy. Žádám všechny, kteří podněcují nesváry ve škole, aby toho okamžitě nechali.“

Starosta Hocke: „Vnímám stejné dvě roviny problémů, navíc je mně líto, že se scházíme v tělocvičně a ne v pro setkání vhodnější aule školy ve Zborovské ulici.“

Lukáš Bělohradský: „Petici iniciovalo několik lidí, kterým není lhostejný současný stav školy. Jsem absolventem hotelovky. A pyšným absolventem, protože za mých studií škola patřila k nejlepším v zemi a byla zde spousta učitelů, kteří byli zanícení pro věc. To už tady nevidím. Díky panu Horáčkovi Turnov získal budovu pro prestižní školu, což nemá v České republice obdobu. Kraj učinil v roce 2008 špatné rozhodnutí, proti kterému tehdy všichni protestovali. Věřím, že se místní i krajští politici nad svými kroky pořádně zamyslí a vrátí školu tam, kam patří. Vnímám zde velkou míru nekomunikace a zastrašování. To vše může školu ohrozit. Když se mě mí známí zeptají, jestli sem mají dát své děti, nemohu v současné době školu doporučit a velmi mě to mrzí."

201509260013_oso_81_015_hotelovka

TÉMATA, NÁZORY A VZKAZY, KTERÉ ZAZNĚLY V DVOUHODINOVÉ DISKUZI
* Studentky prvního ročníku jsou nadšené z výborného prostředí a zázemí školy v Alešově ulici.
* Nechce Horáčka spát.
* Odkaz na zasedání zastupitelů města den před tím.
* Nespokojenost rodičů - nevěděli o stěhování, nebylo jim to řádně zdůvodněno, nikdo s nimi nekomunikoval, proč se škola stěhovala, když dva roky má platit nájem ve Zborovské. – To ředitelka školy Milena Lednejová zdůvodnila tím, že po odchodu tří učitelů již nešlo zajistit výuku v obou budovách školy, aby učitelé nemuseli přebíhat. Sestěhování bylo možné pouze do budovy v Alešově ulici, protože do budovy ve Zborovské byla nastěhována základní škola ze Sobotecké ulice.
* Urychlené sestěhování bylo zbytečné, když není rozhodnuto o případné výměně budov.
* Muselo stěhování probíhat demonstrativním pochodem 1. září ze Zborovské do Alešovy ulice?
* Nechce nás v klidu se učit, řešíte zbytečnosti.
* O stěhování se učitelé dozvěděli z e-mailu rozeslaném v červenci.
* Je to už jen škola a ne prestižní škola. - Proti tomu ale stojí úspěchy žáků a velké možnosti domácích i zahraničních stáží.
* Na setkání dorazili i bývalí učitelé - kritizovali atmosféru ve škole, kde nebylo možné mít vlastní názor, velká část jich ze školy odešla, nebo byla odejita. Dále potom kritizovali špatné rozhodnutí kraje v konkurzu na ředitele školy, většina dnešních učitelů se bojí svůj názor říci, kraj by se měl zajímat nejen o čísla, ale i o atmosféru ve škole!
* Ředitelka školy zastrašovala studenty, že ani nemusejí dojít k maturitě, jestliže budou protestovat. – Zde Milena Lednejová uvedla, že studenty pouze požádala, aby se spíše věnovali studiu než protestům a že by zameškané hodiny museli nahradit.
* Vnímám tady dvě školy!
* Nevraživost mezi studenty obou škol v jedné budově, studenti hotelovky již svoji školu nevnímají jako prestižní.

201509260013_oso_82_015_hotelovka

„Dnešní setkání sloužilo především pro svobodnou výměnu názorů. Doufám, že liché jsou obavy učitelů a studentů, že by za zde řečené názory mohli být nějak postiženi. To bych rád vyloučil. Škola je opravdu o atmosféře a o komunikaci a ta tady vázne, to je třeba si přiznat. A vázne i ve vztahu mezi školou, městem a Libereckým krajem. Pevně věřím, že další jednání se už nebudou motat v kruhu. Musíme intenzivně hledat, jak z kruhu, do kterého jsme vstoupili v roce 2008, rychle vystoupit,“ uzavřel setkání hetman Libereckého kraje Martin Půta.

DĚJSTVÍ TŘETÍ: ROZHOVOR
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta poskytl po setkání v hale TSC rozhovor pro ČTK, Český rozhlas, Liberecký deník a TvA.

* Pane hejtmane, proč vůbec současné problémy ve škole vznikly?
Poměrně dlouho hledáme s Turnovem řešení v majetkové oblasti, tím myslím převody budov, které vlastní město a které vlastní kraj. Co vadilo nejvíc rodičům a studentům z hotelovky ve Zborovské ulici, že se o změně  dozvěděli způsobem, který nepovažuji za ideální. Asi stálo za to rodiče a studenty s takto zásadní věcí informovat dopředu. Je divné, že schůzka s rodiči má být až 1. října, když ke změně došlo k 1. září.

* Jak bylo vidět, spor rozdělil školu - pedagogy i děti…
Ano, je to jak vidno ostrá hranice uprostřed školy. To nemůže přispívat k dobré atmosféře a ani k dobrému jménu školy. Musíme najít nějaké řešení, které současnost někam posune. Mám v hlavě několik možných řešení.

* Nebylo by řešením školy opět rozdělit?
Variant, jak to řešit, je hned několik. Tohle může být jedna z nich, je ale třeba se na to podívat i z pohledu financování, vlastnictví budov a dalších aspektů. Nerad bych učinil rozhodnutí, které za rok za dva zkolabuje zase z nějakého jiného důvodu. To myslím, že ta šestiletá zkušenost už stačila. Chci, abychom přišli s něčím lepším, než je dnešní stav.

201509260013_oso_83_015_hotelovka

* Ředitelku k současnému řešení tlačily hlavně ekonomické důvody; jenže škola není podnik a neměla by stát jen na ekonomice. Vnímáte dnešní události ve škole jako selhání ředitelky?
Já bych to neoznačil za selhání. Je třeba vnímat i druhou stranu, jak škola funguje směrem ke krajskému úřadu s vazbou ke školskému a ekonomického resortu. Zde s prací paní ředitelky vládne spokojenost. Budeme-li se bavit o selhání, řekl bych, že jde o selhání v oblasti komunikace s rodiči a studenty, což je samozřejmě také hodně důležité, ale nemyslím si, že by jmenování nového ředitele přispělo k tomu, že ty dva tábory ve škole spolu začnou mluvit. Já v této situaci nebudu navrhovat změnu na pozici ředitele školy.

* Nebojíte se toho, že situace, která ve škole dnes panuje, může výrazně poznamenat přijímací řízení v příštím roce a do budoucna snížit zájem o tuto školu?
Já jsem se to snažil říci na setkání s učiteli, že je i z pohledu financování školy důležité, aby se situace vyřešila co možná nejdřív a vyhrocená atmosféra ve škole se uklidnila. Dostávám i e-maily od firem, které jsou s absolventy velmi spokojeny, tak to snad nebude tak hrozné.

* Jak vnímáte ono údajné vyhrožování studentům?
Jsem velmi nerad, že vůbec něco takového musíme řešit. Nedovedu si představit, že by si to studenti vymysleli. Vážím si jejich odvahy, že se nebáli to říci veřejně. Hned od několika z nich jsem slyšel jasné stanovisko. Paní ředitelka to vidí jinak, já od ní dostal písemnou omluvu.

* Nebylo by na místě, kdyby se paní ředitelka neomlouvala zřizovateli, ale omluvila se rodičům, studentům a učitelům?
Tohle je otázka na paní ředitelku.

* Kdo rozhodl o sestěhování školy? Paní ředitelka učitelům napsala, že to rozhodl kraj, radní Losová uvedla, že je to v kompetenci ředitelky…
Na radě kraje jsme se v červnu vyjadřovali k žádosti města o výměnu školních budov. Tehdy jsme to předběžně odmítli. Paní ředitelka si to patrně vyložila tak, že směnu budov chtít nebudeme, tak školy sestěhovala, což dává smysl z pohledu ekonomického a technického. Z pohledu rodičů a studentů se ale ukázalo, že to šťastný krok nebyl. Myslím, že se dalo počkat, až bude definitivně rozhodnuto…

201509260014_oso_84_015_hotelovka

Související články:
PODĚKOVÁNÍ KOLEGŮM Z OHS TURNOV (07.03.2017)
SEZNAMTE SE: EVA ANTOŠOVÁ, NOVÁ ŘEDITELKA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (22.02.2017)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVOU ŘEDITELKU (25.01.2017)
HEJTMAN: STÁLE ZŮSTÁVÁM ZASTÁNCEM ROZDĚLENÍ ŠKOLY V TURNOVĚ (BURZA ŠKOL A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ) (02.10.2016)
ZASTUPITELSTVO KRAJE BUDE OPĚT JEDNAT O ROZDĚLENÍ „HOTELOVKY“ (SPECIÁLNÍ KOMISE DOPORUČILA ROZDĚLENÍ ŠKOL) (21.09.2016)
KRAJ ZAČNE BUDOVAT CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 35 MILIONŮ MÁ JÍT DO TURNOVA! (15.09.2016)
ŘEDITELKA „HOTELOVKY“ BYLA ODVOLÁNA Z FUNKCE, O BUDOUCNOSTI ŠKOLY SE ROZHODNE 27. ZÁŘÍ (31.08.2016)
HEJTMAN NA SETKÁNÍ VYSVĚTLIL, PROČ BY BYLO DOBRÉ TURNOVSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU ZNOVUROZDĚLIT (28.08.2016)
ODBORÁŘI CHTĚJÍ STÁVKOVAT, ZAČNE 1. ZÁŘÍ VÝUKA NA TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLE? (26.08.2016)
BESEDA O AKTUÁLNÍM DĚNÍ NA „HOTELOVCE“ SE KONÁ V PÁTEK 26. SRPNA (22.08.2016)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA „HOTELOVKA“ (11.08.2016)
JAK VIDÍ SOUČASNOU SITUACI ZAMĚSTNANCI „HOTELOVKY“ Z PRACOVIŠTĚ VE ZBOROVSKÉ ULICI (09.08.2016)
CO SE TO ZASE NA „HOTELOVCE“ DĚJE? (04.08.2016)
RADNÍ KRAJE SE VYSLOVILI PRO ROZDĚLENÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ (21.06.2016)
REAKCE NA VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MILENY LEDNEJOVÉ OHLEDNĚ ROZDĚLENÍ OHS TURNOV NA DVA SUBJEKTY (09.06.2016)
SPĚJE KAUZA TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ DO FINÁLE? (02.06.2016)
BYLO BY PŘÍJEMNÉ, ABY STUDENTI JIŽ NA „HOTELOVCE“ VE ZBOROVSKÉ ZŮSTALI! (18.02.2016)
JAK TO ŽIJE NA „HOTELOVCE“ ZJISTÍTE VE STŘEDU (15.02.2016)
HOTELOVKA SE OD ÚNORA VRACÍ DO ZBOROVSKÉ. ALE JEN Z ČÁSTI (21.01.2016)
HEJTMANSKÝ DEN: MIKULA, SKLOSTROJ, GYMNÁZIUM, NEMOCNICE, STAROSTOVÉ, PARLAMENT MLÁDEŽE A HOTELOVKA (23.11.2015)
HOTELOVKA, OBCHODNÍ AKADEMIE A OBOR HOTELNICTVÍ SE PRAVDĚPODOBNĚ VRÁTÍ DO ZBOROVSKÉ ULICE! (12.11.2015)
RADNÍ LIBERECKÉHO KRAJE PROSBY TURNOVA NEVYSLYŠELI, MĚSTO TO NEVZDÁVÁ! (27.10.2015)
PETICE ZA ZACHOVÁNÍ VÝUKY OAHŠ VE ZBOROVSKÉ ULICI (08.09.2015)
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, V TURNOVĚ JE POZORNOST SOUSTŘEDĚNA NA PRVŇÁČKY A STUDENTY „HOTELOVKY“ (01.09.2015)
„HOTELOVKA“ BUDE ZATÍM FUNGOVAT V OBOU BUDOVÁCH, TU VE ZBOROVSKÉ ULICI ALE CHCE OPUSTIT (23.07.2015)
O STĚHOVÁNÍ TURNOVSKÉ „HOTELOVKY“ ROZHODNUTO? (09.07.2015)
PLNOHODNOTNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NÁDRAŽÍ? MOŽNÁ JE TU POSLEDNÍ ŠANCE (24.06.2015)
TURNOVSKÁ „HOTELOVKA“ PROŽÍVÁ JEDEN Z DALŠÍCH DNŮ „D“ (25.09.2012)
„HOTELOVKU“ NÁM NEBERTE, JE TO RODINNÉ STŘÍBRO, ŘEKLI ZASTUPITELÉ MĚSTA (21.09.2012)
KDYSI PRESTIŽNÍ NÁZEV TURNOVSKÉ HOTELOVKY MÁ DEFINITIVNĚ ZMIZET Z POVRCHU ZEMSKÉHO (19.09.2012)
KRAJ ZATÍM NEROZHODL, JAK TO BUDE SE SLUČOVÁNÍM A RUŠENÍM ŠKOL (13.06.2011)
KRAJ ODLOŽIL ROZHODNUTÍ O REFORMĚ STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ (31.03.2011)
OPTIK V TURNOVĚ ZŮSTÁVÁ, ZLATNÍK SE STĚHUJE. DOJDE I K OMEZENÍ DALŠÍCH VYUČOVANÝCH OBORŮ (04.03.2011)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: SLOUČENÉ ŠKOLY OPĚT ROZDĚLTE (01.02.2011)
REFORMA STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: VYSTĚHOVÁNÍ OBORŮ Z AREÁLU ŠKOLY VE ZBOROVSKÉ NENÍ AKTUÁLNÍ, UVÁDÍ MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK (16.12.2010)
NÁVRH REFORMY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ: CO NA NĚJ ŘÍKAJÍ NA RADNICI A NA „HOTELOVCE“? (07.12.2010)
KRAJ ZVEŘEJNIL DALŠÍ POSTUP REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH (02.12.2010)
LIBERECKÝ KRAJ PATRNĚ NA PODZIM ZVEŘEJNÍ DALŠÍ KOLO OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ, TURNOVA BY SE PRÝ DOTKNOUT NEMĚLO (12.07.2010)
INFORMAČNÍ BUBLINA O ZNOVUROZDĚLENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ (30.06.2010)
STŘEDNÍ ŠKOLY STOJÍ PŘED ZÁSADNÍM PROBLÉMEM: NEBUDOU MÍT ŽÁKY (27.06.2010)
TURNOVSKÁ HOTELOVKA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE, UČITELÉ ODESLALI OTEVŘENÝ DOPIS HEJTMANOVI (30.06.2009)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY NAKONEC SPLYNOU (10.12.2008)
DALŠÍ KROK VE SPLYNUTÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: KONAL SE KONKURZ NA ŘEDITELE (26.11.2008)
POSLEDNÍ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVKY A INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY? (21.05.2008)
SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL? KAUZA POKRAČUJE (17.10.2007)
NA ROZDÍL OD TURNOVA UŽ VE SCHVÁLENÝCH ŠKOLÁCH SLOUČENÍ PROBĚHLO (12.09.2007)
ZPRÁVA MĚSÍCE: KE SLOUČENÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL K 1. LEDNU 2008 NEJSPÍŠ NEDOJDE (04.09.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ MAJÍ ZA SEBOU ZASEDÁNÍ ROKU (29.06.2007)
KRAJ PŘEDSTAVIL TURNOVU CESTU BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ (20.06.2007)
ZBYTEČNÁ DISKUSE V DIVADLE? NE (15.06.2007)
STĚHOVAT SE NECHCEME, POSTAVTE RADĚJI U NÁDRAŽÍ NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU (13.06.2007)
DVĚ TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY SPLYNOU (30.05.2007)
TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SLOUČENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL ODMÍTLI (24.05.2007)
TURNOVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY BUDOU SLOUČENY. S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ (15.05.2007)
TURNOVŠTÍ STUDENTI SLOŽILI ZKOUŠKU Z DEMOKRACIE (KOMENTOVANÁ REPORTÁŽ) (10.05.2007)
STUDENTI ZVOU NA DEMONSTRACI (07.05.2007)
TÉMA SLUČOVÁNÍ DVOU TURNOVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL: BUDOU KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SVÉ ROZHODNUTÍ REVOKOVAT? (02.05.2007)
SLUČOVÁNÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL VZBUDILO V TURNOVĚ VLNU EMOCÍ (27.04.2007)
K RUŠENÍ A SLUČOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŠKOL V KRAJI DOJDE DŘÍV NEŽ SE ČEKALO. O NÁS, BEZ NÁS, KOMENTUJÍ TO ZÁSTUPCI ŠKOL (25.04.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 26. 09. 2015 | 4610 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS