Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO

TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO

n201102251921_zap_59_2011_porodnicePro někoho možná překvapivé usnesení přijali na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 24. února pozdě večer turnovští zastupitelé po víc než devadesáti minutách vzrušené diskuse. Těsná nadpoloviční většina 15 zastupitelů souhlasila s návrhem Otty Jarolímka z Turnovské koalice, který ukládá radě města, aby v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice uložila jejímu jednateli zabezpečit provoz gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodnice i po 1. březnu 2011 a provést opatření vedoucí ke stabilizaci oddělení.

Porodnice tak má šanci fungovat v nejoptimističtějším výhledu až do konce roku 2012. To vyplývá z informace, kterou na zasedání sdělil ředitel nemocnice Tomáš Sláma, a sice, že Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s fungováním turnovské porodnice do konce roku 2012, resp. v tomto roce se budou patrně konat nová výběrová řízení. Přesto je další vývoj těžko odhadnutelný. A to především z pohledu týmu lékařů, který zde pracuje, resp. by tu měl v budoucnu pracovat, kdyby ti stávající lékaři odešli, jak deklarují ve svém prohlášení. Potom můžeme provoz porodnice také počítat pouze na týdny, a proto ve svém důsledku není v tuto chvíli úplně jistá ani další existence gynekologického oddělení. Rozhodnutí zastupitelů nicméně vedení tohoto zdravotnického zařízení pověřuje dalším jednáním, a tak porodnice bude podle všeho fungovat i po ohlášeném termínu 6. března. To je asi hlavní vzkaz ze čtvrtečního jednání určený rodičkám, které se už už chystaly do porodnic okolních měst.

Náročné projednávání tohoto bodu na jednání zastupitelstva zahájil jednatel Panochovy nemocnice Tomáš Sláma právě informací o stanovisku VZP a zdůrazněním postoje vedení nemocnice, které stále shání lékařský tým, který by mohl na oddělení pracovat.

 

Špatnou informovanost na jednání kritizoval opoziční zastupitel Ivan Kunetka z Turnovské koalice. „Na minulém zasedání zastupitelstva na konci ledna nám bylo řečeno, že žádný volný gynekolog není v dohledu, a přitom z dalších materiálů vyplývá, že už v průběhu ledna vedení nemocnice s některými jednalo, měli jste nás o tom informovat,“ uvedl Kunetka. V podobném duchu vystoupila i Martina Pokorná z téhož politického uskupení, která kritizovala vedení města i nemocnice, že jednotliví zastupitelé a veřejnost se o vývoji situace kolem porodnice dozvídají pouze z médií, a přitom bylo zastupitelům slíbeno jak vedením zdravotnického zařízení, tak i města, že informace jim budou podávány průběžně.

 

Celý více než dvouměsíční vývoj kolem porodnice shrnul na jednání Martin Hrubý, náměstek ředitele nemocnice pro lékařskou péči. Připomněl dnes již známá fakta o výpovědi jednoho z gynekologů, který odchází na konci února, čímž se stav lékařů na oddělení dostává pod limit pro zachování nepřetržitých služeb, připomněl také limit 600 porodů ročně, důležitých pro další vzdělávání lékařů. Této úrovně porodnice nedosahuje, čímž přišla o akreditaci dalšího vzdělávání lékařů a není tak perspektivní pro mladé lékaře před atestací. (Pro zajímavost: Toto oddělení spolu s oddělením ARO je jediné v nemocnici, které tuto akreditaci nemá, ARO ji ale bude mít v nejbližší době.) „V průběhu ledna jsme s některými gynekology z okolních nemocnic orientačně jednali, k prvnímu osobnímu jednání ale došlo až po minulém zasedání zastupitelstva. Jako reakci na toto jednání nám gynekologové, pracující na oddělení, doručili dnes již všem dobře známé prohlášení o rizicích fungování porodnice, které jim brání v další práci,“ uvedl Hrubý.

Starostka Hana Maierová připomněla složité rozhodování rady města 7. února, kdy radní dali přednost vizi zachování alespoň gynekologického oddělení, jehož fungování by mohlo být ohroženo, kdyby stávající lékaři z oddělení odešli.

 

Opoziční zastupitel Daniel Hodík (TOP 09) shrnul pocity části zastupitelů, kteří si přejí porodnici zachovat. Podle něho dalšímu fungování nic nebrání, stávající lékaři jsou v zaměstnaneckém poměru, smlouva se zdravotními pojišťovnami běží dál, oddělení není tedy podle něho nutné uzavřít hned v tuto chvíli.

 

Podle Otty Jarolímka z Turnovské koalice měla rada města jako řídicí orgán vlastní organizace zaujmout zásadnější stanovisko, než jen vzít situaci na vědomí. Jarolímek navrhl i usnesení, které je uvedeno výše a které prodlužuje fungování porodnice na další týdny a možná i měsíce.

 

Zastupitel a radní Ondřej Halama (KDU-ČSL) přiblížil současnou situaci ve zdravotnictví a redukce, ke kterým všude kolem nás dochází. Podle něho je statisticky v průměru jeden až jeden a půl porodu denně málo na dlouhodobé zachování porodnice. Jak sdělil, cítí se nicméně zaskočen vyjádřením zdejších gynekologů.

 

„Obyvatelé města dávají jednoznačně najevo, že porodnici chtějí. Nevidím důvody, proč by porodnice nemohla pracovat dál, proto nerušme něco, co nyní může fungovat a za měsíc se k tématu opět vraťme,“ důrazně na jednání sdělil zastupitel František Zikuda (Nezávislý blok).

 

Místostarosta Jaromír Pekař připomněl nezanedbatelnou ekonomickou stránku věci. A to jsou především mzdové náklady na případně nově příchozí lékaře. A ti podle něho budou chtít víc peněz, než mají ti stávající. To může vést k nestabilitě celého zdravotnického zařízení a dalším požadavkům na růst mezd.

 

„Myslím, že zde není nikdo, kdo by porodnici nechtěl udržet, problém je sehnat tým lékařů v případě, že ti stávající opravdu odejdou, potom může být ohroženo i gynekologické oddělení,“ nastínil situaci v případě, že zastupitelé schválí stanovisko, které bude nařizovat další fungování porodnice, jednatel nemocnice Tomáš Sláma.

 

Po zhruba devadesátiminutovém jednání nakonec zastupitelé uložili většinou 15 hlasů prostřednictvím rady města jednateli nemocnice zabezpečit provoz gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodnice i po 1. březnu 2011. Na veřejném zasedání na konci března se k situaci znovu vrátí.

Pro tento návrh hlasovali zástupci Turnovské koalice (Otto Jarolímek, Martina Pokorná, Ivan Kunetka, Jan Ulrich), zastupitelé za TOP 09 (Daniel Hodík, Zdeněk Romany, Petr Soudský), zástupci ČSSD (Šárka Červinková, Tomáš Hudec, Milan Kratochvíl, Jiří Rezler), Tomáš Hocke, Martin Hrubý a František Zikuda z Nezávislého bloku + ještě jeden zastupitel, kterého se nám nepodařilo "dohledat" (v tomto bodu neproběhlo jmenovité hlasování a nákup hlasovacího zařízení zastupitelé na minulém jednání odmítli).

 

n201102251921_zap_60_2011_porodniceJestli by měl někdo pocit, že tento bod jednání do sálu Střelnice přitáhne nebývalý počet diváků z řad veřejnosti, byl by zklamán. Lidí přišlo asi třicet, z lékařů nikdo, byť se pár známých tváři z nemocnice v prostoru pro diváky dalo zahlédnout. Prostřednictvím zastupitelky Martiny Pokorné byla vedení města předána petice občanů, která požaduje další fungování porodnice. (Jejímu iniciátorovi Aleši Hořenímu nebylo dovoleno na jednání vystoupit, neboť není občanem Turnova, což zákon předpokládá.) Porodnice je podle Aleše Hořeního výkladní skříní města a jeho důležitou součástí, lidé trvají na jejím zachování. Pod petici se za deset dnů podařilo sehnat úctyhodných 1124 podpisů, petiční akce nadále trvá…

 

MYŠLENKA POD ČAROU

Současné dění kolem turnovské porodnice patří v posledním dvacetiletí k těm nejzjitřenějším. Srovnatelné je patrně jen s názorovým štěpením kolem trasy dálnice R35. Čtvrteční rozhodnutí turnovských zastupitelů, byť se to možná všem nebude líbit, je nutno brát jako pozitivní. Nelze přehlížet takovou vlnu nespokojenosti občanů. A patriotismus není na místě snižovat. Emancipace a svébytnost města začíná právě v porodnici, vede školkami a školami, pokračuje místními firmami a kancelářemi podnikatelů, bankami, sportovní, kulturní a společenskou nabídkou a přes pečovatelské domy a domov důchodců do rozlučkové síně, kde se kruh uzavírá.

Rozhodnutí zastupitelů dalo naději na krátký oddechový čas. Situace ve zdravotnictví jitřená v posledních týdnech akcí Děkujeme, odcházíme, se postupně uklidňuje. Pouze nešťastnou souhrou náhod se k tomu přimotala i naše porodnice. Nyní je čas zase si v klidu sednout. Já totiž nevěřím tomu, že zde někdo desetiletí něco smysluplného buduje, aby to pak mávnutím proutku zatratil. Nicméně - jestli máme porodnici v Turnově zachránit, musí to chtít všichni. Dobu obviňování, kdo za co může, chceme-li jít dál, bychom už měli mít za sebou. Ano, situace je složitá, navíc stát chce nátlakem malé nemocnice postupně utlumovat, bude tu jistě v budoucnu i otázka, kolik budeme dávat z městského rozpočtu peněz, abychom nemocnici udrželi. To ale nyní není na pořadu dne. Lakmusovým papírkem, jestli v naší malé komunitě vůbec můžeme k nějakému konsenzu dojít, je právě porodnice. Jsem přesvědčen o tom, že bude-li chuť a zájem na všech stranách, může tady být ještě rok a půl a třeba i potom… -pch-
Související články:
OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU (03.04.2017)
INVESTICE DO TURNOVSKÉ NEMOCNICE PO FÚZI SE TÉMĚŘ ZTROJNÁSOBILY (27.03.2017)
NEMOCNICE V LIBERCI A TURNOVĚ TŘI ROKY OD SPOJENÍ (21.02.2017)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC VYDÁ V ROCE 2017 NA ZVÝŠENÍ MEZD 70 MILIONŮ (13.02.2017)
NÁMĚSTEK SOBOTKA JEDNAL SE ZÁSTUPCI NEMOCNIC V JILEMNICI A TURNOVĚ (10.01.2017)
MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY (16.12.2016)
UMĚT POMÁHAT TĚM POSLEDNÍM (11.10.2016)
ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ZAHAJUJE PROVOZ (28.04.2016)
LIBERECKÝ KRAJ VYJEDNÁVÁ O MOŽNÉ KOUPI NEMOCNICE FRÝDLANT (29.03.2016)
RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (04.02.2016)
KRAJSKÁ NEMOCNICE HOSPODAŘÍ SE ZISKEM, NEMOCNICE V SEMILECH A JILEMNICI SE SPOJÍ (08.12.2015)
NEMOCNICE V SEMILECH A V JILEMNICI SMĚŘUJÍ K PARTNERSTVÍ (10.11.2015)
NEPŘETRŽITÁ INTERNÍ AMBULANTNÍ PÉČE V NEMOCNICI V SEMILECH ZŮSTANE ZACHOVÁNA (04.11.2015)
V NEMOCNICI ZAČALA FUNGOVAT NOVÁ LÉKÁRNA SE ZDRAVOTNICKÝMI POTŘEBAMI (03.09.2015)
SLOVNÍCH I FYZICKÝCH NAPADENÍ ZDRAVOTNÍKŮ PŘIBÝVÁ (19.08.2015)
ŘEDITEL NEČESANÝ REZIGNOVAL (22.07.2015)
DOZORČÍ RADA KRAJSKÉ NEMOCNICE SE POSTAVILA ZA ŘEDITELE NEČESANÉHO (26.06.2015)
PŘIPOJÍ SE SEMILSKÁ NEMOCNICE K NEMOCNICÍM V TURNOVĚ A V LIBERCI? HLASUJTE V ANKETĚ (26.05.2015)
O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS (23.03.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI BUDE LETOS NOVÁ LÉKÁRNA A PŘESUNE SE SEM JEDNO PRESTIŽNÍ PRACOVIŠTĚ (20.02.2015)
HOSPODAŘENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC ZA ROK 2014 (05.02.2015)
TOMÁŠ SLÁMA SE PŘEKVAPIVĚ STAL NOVÝM ŘEDITELEM SEMILSKÉ NEMOCNICE (12.01.2015)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY NA RADIOLOGII (02.01.2015)
NOVÝM ŘEDITELEM TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE STAL OTAKAR ŠPETLÍK (10.12.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC PŘIJME PROVOZNÍHO ŘEDITELE NEMOCNICE TURNOV (09.11.2014)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ NOVÝ BUFET, GYNEKOLOGIE PŘECHÁZÍ DO REŽIMU JEDNODENNÍ PÉČE (22.09.2014)
DO PANOCHOVY NEMOCNICE SMĚŘUJE NOVÉ ŠPIČKOVÉ PRACOVIŠTĚ PRO LÉČBU STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ (02.07.2014)
RUŠTÍ A UKRAJINŠTÍ LÉKAŘI SE JEZDÍ DO TURNOVA UČIT ORTOPEDICKÉ OPERACE (30.05.2014)
UNIKÁTNÍ OPERACE (04.03.2014)
ZMĚNY V NEMOCNICI SE DOTKNOU GYNEKOLOGICKÝCH PACIENTEK (04.03.2014)
S FÚZÍ NEMOCNIC JE TU PRVNÍ NOVINKA: V TURNOVĚ JE SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ (20.01.2014)
ŘEDITEL KNL LIBEREC VE FUNKCI ZŮSTÁVÁ (13.01.2014)
PACIENTI TURNOVSKÉ NEMOCNICE ZMĚNU PO FÚZI NEPOZNAJÍ, MÁME TAKÉ PRVNÍ TURNOVSKÉ MIMINKO ROKU 2014 (02.01.2014)
KRAJSKÁ NEMOCNICE BY LETOS MOHLA SKONČIT V ZISKU (10.12.2013)
FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA (03.12.2013)
KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL! (18.10.2013)
TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA (14.10.2013)
VÝJIMEČNÁ OPERACE V TURNOVSKÉ NEMOCNICI (08.10.2013)
ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE ODSOUHLASILO FÚZI NEMOCNIC, ZBÝVAJÍ TURNOV A LIBEREC! (25.09.2013)
NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE (20.09.2013)
FÚZE KRAJSKÉ A TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ PŘINÉST VÝRAZNÉ ÚSPORY (17.09.2013)
FÚZE NEMOCNIC SE ZDRAMATIZOVALA? (13.09.2013)
K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!) (06.09.2013)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO JEDNATELE (13.08.2013)
MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE? (31.05.2013)
ZÁMĚR FÚZE TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE POD DROBNOHLEDEM ZASTUPITELŮ (04.04.2013)
OHROŽUJÍ SOUČASNÉ SPORY MEZI LIBERECKÝM KRAJEM A MĚSTEM LIBEREC FÚZI TURNOVSKÉ A KRAJSKÉ NEMOCNICE? (15.02.2013)
LÉKAŘ Z TURNOVA OPEROVAL V PETROHRADĚ (12.12.2012)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE MÁ PŘED SEBOU SLUŠNOU PERSPEKTIVU; FÚZE S KRAJSKOU NEMOCNICÍ JE ZASE O NĚCO BLÍŽE (07.11.2012)
BUDE V NAŠEM REGIONU DLOUHODOBĚ ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNÍ PÉČE? (30.10.2012)
„NIC NENÍ ROZHODNUTO, BUDEME JEDNAT,“ ŘÍKÁ PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY VZP MAREK ŠNAJDR NA ADRESU TURNOVSKÉ NEMOCNICE (05.10.2012)
TURNOVSKÁ PANOCHOVA NEMOCNICE NA KŘIŽOVATCE (01.09.2012)
PROHLÁŠENÍ VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE K INCIDENTU VE SLUŽBĚ NA CHIRURGICKÉ AMBULANCI (09.08.2012)
25 MILIONŮ NA REKONSTRUKCI BÝVALÉHO DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE (09.07.2012)
KRAJSKÁ POBOČKA VZP BUDE OD ČERVENCE ZRUŠENA (25.06.2012)
SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ (13.06.2012)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JIŽ VĚDÍ, JAK (MOŽNÁ) BUDOU FUNGOVAT OD ROKU 2013 (11.04.2012)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH (29.03.2012)
LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT (27.03.2012)
BUDE OD DUBNA V PANOCHOVĚ NEMOCNICI DĚTSKÁ POHOTOVOST POUZE O VÍKENDECH? (15.02.2012)
ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE V PRESTIŽNÍM POŘADU VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE (06.01.2012)
GYNEKOLOGIE V TURNOVĚ: 24 HODIN SEDM DNŮ V TÝDNU (29.11.2011)
„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE (24.11.2011)
OBYVATELÉ TURNOVSKA NYNÍ MOHOU ZE ŽIVOTA ODCHÁZET DŮSTOJNĚJI (30.08.2011)
HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI (09.06.2011)
TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE FUNGUJE, ÚPRK PACIENTEK SE NEKONÁ (17.05.2011)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI SE CHYSTÁ OTEVŘENÍ HOSPICOVÉHO RODINNÉHO POKOJE (10.05.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE OD 1. KVĚTNA (20.04.2011)
GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE MÁ NOVÉHO PRIMÁŘE, SITUACE SE KONSOLIDUJE, PORODNICE ALE PRAVDĚPODOBNĚ UŽ DÁL FUNGOVAT NEBUDE (01.04.2011)
JAK TO VIDÍ DVA PRIVÁTNÍ TURNOVŠTÍ GYNEKOLOGOVÉ? (23.03.2011)
ZŮSTANE TURNOVSKÁ GYNEKOLOGIE V PROVOZU I PO 30. DUBNU? ŘEDITEL NEMOCNICE VĚŘÍ, ŽE NADĚJE TU STÁLE JE (21.03.2011)
„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT (18.03.2011)
LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN (01.03.2011)
OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE (13.02.2011)
PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. BŘEZNA 2011. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI (11.02.2011)
TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI (09.02.2011)
POSTŘEHY, SNAHA O DEZINFORMACI? (06.02.2011)
PROHLÁŠENÍ ČÁSTI LÉKAŘŮ PANOCHOVY NEMOCNICE TURNOV K AKCI „DĚKUJEME, ODCHÁZÍME“ (24.01.2011)
ROZHODNUTÍ O BUDOUCNOSTI PORODNICE V TURNOVĚ BY MĚLO PADNOUT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ (13.01.2011)
HROZÍ ZÁNIK TURNOVSKÉ PORODNICE? (06.01.2011)
MOŽNÉ ODCHODY LÉKAŘŮ ZATÍM TURNOVU NEHROZÍ, NEMOCNICE PŘIPRAVUJE REKONSTRUKCI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ (29.11.2010)
VEDENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE PRÝ CHCE VYHNAT ZÁCHRANKU ZE SVÉHO AREÁLU (13.10.2010)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE SE PŘIPRAVUJE NA VELKÉ ORTOPEDICKÉ OPERACE (08.07.2010)
SESTŘIČKY SE SEŠLY NA STŘELNICI (29.04.2010)
REPUBLIKOVÝ SEMINÁŘ NA STŘELNICI (10.02.2010)
TURNOV NEPŘIJDE O SVÉ RODÁKY (ZATÍM) (27.11.2009)
VEDENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE SVOLÁVÁ MIMOŘÁDNOU TISKOVOU KONFERENCI (24.11.2009)
KRAJ ZA ČÁST OBYVATEL LETOS ZAPLATIL SEDMNÁCT MILIONŮ NA POPLATCÍCH (23.11.2009)
DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ (19.11.2009)
REKONSTRUKCE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI PROBÍHÁ DÍKY EVROPSKÝM FONDŮM (09.11.2009)
PANOCHOVA NEMOCNICE MÁ CERTIFIKÁT KVALITY (05.05.2009)
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ TURNOVSKÉ NEMOCNICE JIŽ FUNGUJE (13.02.2009)
ZRUŠENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI PŘINÁŠÍ RODIČŮM KOMPLIKACE (17.01.2009)
ORTOPEDIE NAKONEC BUDE V TURNOVĚ I V SEMILECH (12.01.2009)
ZPRÁVA MĚSÍCE: ORTOPEDIE V TURNOVĚ BUDE (03.11.2008)
V TURNOVSKÉ NEMOCNICI UŽ NENÍ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ (13.10.2008)
VYJÁDŘENÍ SEMILSKÉ ODS K SITUACI V MĚSTSKÉ NEMOCNICI V SEMILECH (13.10.2008)
ORTOPEDIE V TURNOVĚ? ROZHODNUTÍ PADNE V ŘÍJNU (29.09.2008)
V PANOCHOVĚ NEMOCNICI CHYSTAJÍ PŘESUNY CELÝCH ODDĚLENÍ (04.08.2008)
CHYSTÁ SE VELKÝ TŘESK V TURNOVSKÉ PANOCHOVĚ NEMOCNICI !? (06.06.2008)
MĚSTSKÁ NEMOCNICE TURNOV DEFINITIVNĚ KONČÍ, BUDE UŽ JEN PANOCHOVA (17.03.2008)
TÝDEN VÝBĚRU POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (08.01.2008)
DOBRÝ ROK V TURNOVSKÉ PORODNICI (05.01.2008)
NEMOCNICI NEPRIVATIZUJEME, POUZE TRANSFORMUJEME (07.09.2007)
TURNOVSKÁ NEMOCNICE BUDE S RUČENÍM OMEZENÝM (31.08.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 25. 02. 2011 | 5494 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS