Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> ZASTUPITELÉ JEDNALI: NÁVES V MAŠOVĚ LETOS PROJDE REKONSTRUKCÍ

ZASTUPITELÉ JEDNALI: NÁVES V MAŠOVĚ LETOS PROJDE REKONSTRUKCÍ

n201405122135_zap_153_2014_knihovnaDubnové zasedání turnovských zastupitelů přineslo trochu vzruchu při projednávání prodeje domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici, což bude nakonec řešeno novým výběrovým řízením. Zastupitelé jednali i o budoucnosti městské knihovny, prodeji bývalé restaurace Šetřilovsko nebo o výsledcích ankety Fóra Zdravého města. Zásadní rozhodnutí učinili v otázce dlouho odkládané rekonstrukce návsi v Mašově. Odhadované náklady jsou ve výši 6 mil. Kč, na což v rozpočtu na tento rok v této výši pamatováno není. Zastupitelé tedy úpravu návsi schválili s dofinancováním prací v hodnotě nad 1,5 mil. Kč v roce 2015. Jak zmínil starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), byl by velmi rád, kdyby se zde letos na upraveném prostoru mohla uskutečnit městská slavnost k svátku 28. října.

Po letech, kdy jsme byli v otázce budoucnosti Restaurace Šetřilovsko svědky různých rozhodnutí – jedni tvrdí, že objekt patří k rodinnému stříbru a město by ho mělo opravit a provozovat, druzí ho chtějí prodat už třeba proto, že je ve velmi špatném stavu a restaurace je dlouhodobě zavřená. Měnily se i nabídkové ceny. Ke zlomu došlo až právě na dubnovém zasedání zastupitelů. Počtem 19 hlasů byl schválen prodej soukromé osobě za 3,5 mil. Kč. Zdá se tedy, že jedna etapa existence kdysi vyhlášené prvorepublikové restaurace se uzavřela…

Nejvíce času zastupitelům zabrala diskuze kolem prodeje domů čp. 67 a 68, což je bývalé sídlo městské policie ve Skálově ulici. Město tyto objekty prodává bez úspěchu několik let. Až nyní se objevili dva vážní zájemci. Některým zastupitelům (především z ČSSD) vadilo, že jeden z nich projevil zájem až těsně před jednáním minulého - březnového zastupitelstva, což ale není v rozporu se stanoveným postupem. (V březnu zastupitelé proto rozhodli, že domy budou vydraženy, což se také stalo. Dostavil se ale pouze jeden zájemce.)
Protože je kolem toho spousta nejasností, kdy mj. jeden ze zájemců tvrdí, že upozornění na konání dražby neobdržel, podpořili nakonec zastupitelé na dubnovém zasedání 23 hlasy návrh starosty na provedení nového výběrového řízení s jediným kritériem - nejvyšší nabídnutou cenou. To se má uskutečnit 19. května. Minimální kupní cena je 4.010.000 Kč. Jeden ze zájemců by v objektu chtěl zřídit tzv. sociální podnik, ve kterém by mohli pracovat i hendikepovaní, v patře by měly být byty; druhý zájemce chce mít v přízemí cukrárnu s vlastní výrobou a prodejem regionálních produktů, v další části potom penzion a byty.

S informací o jednání Rady Vodohospodářského sdružení Turnov vystoupil starosta Hocke. Podle něho se většina starostů shoduje na faktu, že obce budou ze svého více přidávat na investice a vytvoří se dlouhodobý plán oprav do roku 2018. To vše se záměrem nezvedat cenu vodného a stočného v příštím roce.

Zajímavostí bylo jednání o budoucnosti městské knihovny. Ta by se měla v následujících letech transformovat do podoby moderního komunitního centra. Starosta Hocke u zastupitelů ani u kulturní komise neuspěl se záměrem knihovnu přestěhovat do upraveného objektu Střelnice, z důvodu odlehlosti od centra a náročnosti stavebních úprav není ani vhodné uvažovat o rekonstrukci bývalého kina v Žižkově ulici pro potřeby knihovny, diskutabilní je také záměr hlavní budovu knihovny přesunout k nádraží. Pracovní skupina zastupitelů a odborníků se kloní k výstavbě úplně nového objektu ve Skálově ulici mezi domem A. Marka a letním kinem. Odhadované náklady jsou 40 mil. Kč. Protože je kolem záměru hodně nejasností a protože v minulosti již vznikl obsáhlý materiál na téma budoucnosti knihovny, rozhodli se zastupitelé k tématu ještě vrátit v létě t. r.

Z ostatních bodů je zaznamenáníhodná snaha vedení města - na popud zejména zastupitelek Kordové (Nezávislý blok a Pokorné (Turnovská koalice) - zachovat v Turnově kontaktní místo České správy sociálního zabezpečení. To bylo v Turnově zrušeno a žadatelé, převážně senioři či hendikepovaní, musí jezdit do Semil. Turnov má přitom velkou spádovost a zdálo se jednodušší, aby jedna pracovnice přijela sem, než desítky lidí měsíčně do bývalého okresního města. Jak přiblížil místostarosta Špetlík (ODS), jednal opakovaně přímo z ředitelkou místně příslušné nadřízené správy v Ústí nad Labem. Služba v Turnově prý byla poskytována nad rámec činností úřadu jako nadstandardní a nově je možné sepisovat on-line žádosti pouze v Semilech…

Zastupitelé byli také seznámeni s výsledky ankety v rámci Fóra Zdravého města. To se uskutečnilo 17. února na Střelnici, jeho výsledky je ale nutné podle celostátních pravidel ověřit veřejnou anketou. Té se zúčastnilo, resp. odevzdáno bylo 472 anketních lístků. Zatímco na jednání na Střelnici byly definovány hlavní problémy, jako jsou regulace průmyslových zón, finanční podpora tísňové péče o seniory, odvodnění Palachovy ulice či přístup k obchodnímu centru a supermarketu Lidl z Výšinky, lidé na anketních lístcích jako prioritní viděli nestavět zimní stadion, parkování v sídlištích, či onu regulaci v průmyslových zónách a problematiku drog a kouření mládeže v městském parku.
Z výsledků je patrné, že když se sejde určitá „zájmová“ skupina lidí přímo při prvním jednání na Střelnici, dokáží do čela problémů posunout téma, které třeba zajímá jen je. To pak logicky nekoresponduje s názory lidí v anketě. Navíc naprostá většina obyvatel města k tomuto mlčí úplně… Nad tím se na jednání zastupitelů zamyslel i starosta Hocke, který by si přál větší zájem o fungování města ze strany občanů. Že se na sedmém místě na anketních lístcích umístil názor zrušit městskou policii z důvodu nepořádku v ulicích je opravdu fascinující a svědčí o tom, že někde se stala v komunikaci chyba.

Související články:
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VYHROCENÁ SITUACE KOLEM VHS TURNOV (30.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZKOUŠKA Z DEMOKRACIE (?!) (04.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HASIČI, ZAVLAŽOVÁNÍ V MAŠKOVCE, KASINA, DLAŽEBNÍ KOSTKY V PALACKÉHO ULICI… (05.04.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZASEDÁNÍ ROKU O PODPOŘE MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (02.03.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MAŠKOVKA, HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU, FOKUS, ZŠ MAŠOV… (08.02.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 (07.01.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HOTELOVKA, UMĚLÁ TRÁVA, TRANSPARENTNOST A DOTAČNÍ STATUT MĚSTA (02.12.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVINKY KOLEM „HOTELOVKY“ VZALI POUZE NA VĚDOMÍ… (07.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: CENA VODY, KORIDOR ŽELEZNICE, BUDOVA TELECOMU… (02.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD LEDNA NÁS ČEKÁ PODSTATNÁ ZMĚNA V LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (01.10.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: PARK U LETNÍHO KINA, PŘÍSPĚVKY NA SPORT, MAŠKOVKA A TRANSPARENTNOST MĚSTA (30.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, NEMOCNICE, PAMÁTNÝ DEN, TRANSPARENTNOST MĚSTA… (01.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O PRIORITÁCH, BIU RÁJ, MĚSTSKÉM ROZHLASU A O NÁVRATU FARMÁŘSKÝCH TRHŮ (30.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O KNIHOVNĚ, BIU RÁJ, NEMOCNICI, PRIORITÁCH, UMĚLÉ TRÁVĚ A O STŘELNICI (+ANKETA) (02.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, DŮM PŘÍRODY, POLICIE, SPOŘITELNA, NEMOCNICE… (05.03.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÁNOČNÍ TRHY SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ, ROZPOČET JE SCHVÁLEN (05.02.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ŠETŘILOVSKU A HLASOVACÍM ZAŘÍZENÍ (14.01.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: KOUPÍ MĚSTO BUDOVU SPOŘITELNY? (04.12.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: STŘEDNÍ ŠKOLY, PROJEKTY, BRUNCLÍK, POZEMKY, ROZHLAS… (09.09.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A BUDOU I TOALETY NA TERMINÁLU (04.07.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV PŘEVEZME „ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU“, PŘEVZETÍ ARCHIVU M. BRUNCLÍKA ZASTUPITELÉ ODMÍTLI (05.06.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ A NABÍDKA DAROVÁNÍ ARCHIVU (01.04.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V OTÁZCE VHS ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ (03.03.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ROZPOČET NA ROK 2014 SCHVÁLEN, MÁME NOVOU MĚSTSKOU ORGANIZACI (03.02.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O BUDOUCNOSTI VHS, PETICÍCH OBČANŮ, VÝMĚNĚ BUDOV S KRAJEM A DALŠÍCH VĚCECH, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT (28.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: SLEVY ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD PLATÍ OD LEDNA, OD LEDNA TAKÉ NESMÍTE KOUŘIT A PÍT ALKOHOL NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH (06.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ODPADECH, MONITORINGU VESECKA, FÚZI NEMOCNIC, CENĚ VODNÉHO A ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠCE (11.11.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: FÚZE BUDE, HOKEJISTÉ MĚLI „DLOUHOU NOC“ (28.09.2013)
OBCHODNÍCI A RESTAURATÉŘI NEBUDOU MUSET MĚSTU PLATIT ZA PŘEDZAHRÁDKY A REKLAMNÍ STOJANY (12.09.2013)
NOČNÍ ŽIVOT V TURNOVĚ. NE KAŽDÝ JE NADŠENÝ, ŽE SE NĚCO DĚJE (11.09.2013)
MAŠKOVKA A NEMOCNICE, LIDÉ DISKUTOVALI (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ, TENTOKRÁT NA TÉMA LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE (05.08.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY – REAKCE NA ČLÁNEK ZBYŇKA BÁČI (26.07.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY ANEB NEVERENDING STORY PO TURNOVSKU (18.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O ODPADECH NEROZHODNUTO, SPOR KOLEM TANEČNÍCH... (04.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O MAŠKOVCE STÁLE NEROZHODNUTO, DŮM PŘÍRODY NAKONEC BUDE (06.06.2013)
DVA ZÁPISY DO HISTORICKÉ KRONIKY MĚSTA ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI (02.04.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÝ STAROSTA A JEDNO STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ (03.03.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD VÝKUPU POZEMKŮ PŘES ROZPOČET A HVĚZDÁRNU K REZIGNACI STAROSTKY (05.02.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD CENY VODY PO VÝROBNÍ ZÁVOD KAMAXU NA VESECKU A TANEČNÍ (05.01.2013)
POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ SLIBUJE ZAJÍMAVOU DEBATU (18.12.2012)
PERLIČKY ZE ZASTUPITELSTVA: DŮM PŘÍRODY VSTAL Z MRTVÝCH, TANEČNÍ V TURNOVĚ NEBUDOU (09.12.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: POPLATEK ZA ODPADY A REGULACE HAZARDU (03.12.2012)
VYHLÁŠENOU VÝLETNÍ RESTAURACI NA ŠETŘILOVSKU MĚSTO PRODÁ, SNIŽUJÍ SE CENY DALŠÍCH PRODÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ (03.10.2012)
JEŠTĚ JEDNOU K PETICI OBČANŮ NA TÉMA ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE (18.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD REGENERACE SÍDLIŠTĚ PO ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI (03.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V PŘÍŠTÍM ROCE MŮŽEME V TURNOVĚ PLATIT VÍC ZA ODPADY I NA DANI Z NEMOVITOSTI; REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA JE ODSOUHLASENA (07.06.2012)
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI A ODMÍTLI NÁVRAT TRHŮ NA NÁMĚSTÍ (27.04.2012)
UKONČENÍ PYTLOVÉHO SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU SE NEKONÁ (ZATÍM) (24.02.2012)
KALENDÁŘ 2012 ANEB CO NÁS LETOS V TURNOVĚ MOŽNÁ ČEKÁ A NEMINE (20.02.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD SEMAFORŮ NA NÁMĚSTÍ PO ROZPOČET (27.01.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD PANOCHOVY NEMOCNICE PO MÉDIA (16.12.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD ČISTÉ JIZERY PO GREENWAY JIZERA (25.11.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. OD INKUBÁTORU PO PODPORU MÉDIÍM (26.10.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. O MAŠKOVCE ROZHODNOU AŽ V ZÁŘÍ (24.06.2011)
PÁTEČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ SKONČILY ANEB: ZASTUPITELÉ ROZHODLI (29.04.2011)
OTEVŘENOST MĚSTA A JEHO ORGÁNŮ SMĚREM K OBČANŮM. JE DOSTAČUJÍCÍ? (15.04.2011)
I NA RADNICI BY SE MĚLO OBČAS POŘÁDNĚ VYGRUNTOVAT (28.03.2011)
ZASTUPITELÉ HLEDALI RECEPT NA ZÁCHRANU PORODNICE, UKONČILI PROVOZ STÁVAJÍCÍHO KINA, SCHVÁLILI ROZPOČET A CHTĚJÍ OPĚT ROZDĚLIT SLOUČENÉ ŠKOLY (28.01.2011)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 12. 05. 2014 | 1881 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS