Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - Turnov - den a noc
 
Zápisník >> ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A BUDOU I TOALETY NA TERMINÁLU

ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A BUDOU I TOALETY NA TERMINÁLU

n201407041645_zap_226_2014_greenwayZásadním bodem červnového jednání turnovských zastupitelů bylo schvalování nového územního plánu města. Tento dokument, který bude ovlivňovat život ve městě v následujících desetiletích, vznikal posledních pět let. Stanovuje rozvojové plochy města, stejně jako místa, kde místo stavebních parcel a výrobních závodů bude zeleň. Zásadně také upravuje koridor rychlostní silnice S5 (R35), který se z původních dvou šestisetmetrových pruhů napříč městem zmenšil do územní rezervy široké již snesitelných osmdesát metrů.

TOALETY NA TERMINÁLU
Jako první bod jednání ale zastupitelé probírali umístění záchodků na terminálu u železniční stanice. Původně měla budova nádraží projít rekonstrukcí, ale tu České dráhy, resp. Správa železniční dopravní cesty neustále odsouvají, a stávají se tím málo spolehlivým partnerem. Sociální zařízení pro autobusový terminál mělo totiž být původně právě v železniční budově. A to jen tak nebude, takže zde máme důležitou dopravní stavbu a na WC si pár cestujících, kteří to najdou, mohou odskočit do nedaleké restaurace Albion. Majiteli restaurace platí město za pronájem, což někteří zastupitelé nelibě nesou. Podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) jsou v podstatě dvě možnosti - buď pokračovat v pronájmu sociálního zařízení v restauraci, nebo zahájit projekční práce a v příštím roce zde otevřít samostatné sociální zařízení. Tuto variantu podpořilo 19 přítomných zastupitelů, příští rok tedy u terminálu bude nové WC. (Pro představu – provoz sociálního zařízení na autobusovém nádraží stojí město ročně asi 250 tisíc korun, zde to bude podobná částka, výstavba lehké montované stavby přijde zhruba na milion.)

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Pod správu města patří asi desítka dětských hřišť, některá jsou nevyhovující, zastaralé herní prvky neodpovídají novým požadavkům na bezpečnost. Podle návrhu by zhruba za 400 tisíc korun mělo dojít na výměnu herních prvků především v Metelkových sadech a na hřišti v sídlišti u nádraží za Billou. Zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok) navrhl řešit celou věc systémově a na úpravu dalších hřišť věnovat více peněz. Nakonec zastupitelé 20 hlasy odsouhlasili 400 tisíc na výměnu herních prvků a zahájení projekčních prací na úpravě dalších dětských hřišť.

PŘÍSPĚVEK SUNDISKU A PRODEJ KOTELNY
Město přispěje 100 tisíc korun společnosti Sundisk, která se stará o parkoviště v Dolánkách a přístaviště pro vodáky u jezu. V současnosti dokončuje přestavbu bývalého kiosku na modernější zařízení s občerstvením a toaletami. Peníze poslouží na úhradu části nákladů na kanalizační a vodovodní přípojku.
Delší dobu město prodávalo nevyužitou část bývalé kotelny v Žižkově ulici. Za sníženou cenu 3,4 mil. Kč zastupitelé rozhodli o prodeji soukromé společnosti, která bude v přízemí provozovat malý autoservis a pneuservis, v patře mají být čtyři byty.

ÚZEMNÍ PLÁN
Po pěti letech postupného projednávání zastupitelé uzavřeli tvorbu nového územního plánu města. Ten nahrazuje již zastaralý a překonaný územní plán z roku 1996. Nově jsou stanoveny, rozšířeny a současně regulovány plochy pro individuální výstavbu na Hruštici, na Daliměřicích a v Durychově a také bylo umožněno stavět na dalších dosud pro výstavbu zablokovaných parcelách. Územní plán počítá s rozvojem města do roku 2025, kdy by v Turnově mohlo žít zhruba o tisícovku lidí více než dnes. Ploch pro rozvoj města je zde podle starosty Hockeho dostatek. Jednou z důležitých skutečností je zúžení koridoru pro zamýšlenou rychlostní silnici S5 (R35) do úzkého pruhu od Ohrazenic po údolí Libuňky. Nebudou již tak blokovány další pozemky, na kterých by jinak musela být stavební uzávěra. K územnímu plánu bylo občany doručeno 290 námitek a 11 připomínek. Všechny byly náležitě dle zákona projednány, většině námitek vyhověno nebylo (jednalo se například o žádosti o výstavbu na odlehlých a složitě přístupných pozemcích apod.). „Když se mě zeptáte, jestli je nový územní plán bez chyby, není. Jsou zde místa, o kterých by se dalo diskutovat. Od stávajícího územního plánu starého 18 let je to ale velký skok dopředu. Územní plánování se stále vyvíjí, i zde začas přistoupíme k nějakým aktualizacím a třeba uspokojíme žadatele o výstavbu, kteří byli nyní odmítnuti,“ vysvětlit Tomáš Hocke, který byl zastupitelstvem před lety jmenován zástupcem pro tvorbu územního plánu. Neurotickým bodem Turnova je podle něho doprava, novým územním plánem se podařilo zúžit koridor rychlostní silnice, město stále potřebuje odklon dopravy z centra směrem na Semily. Zde zazněla dobrá zpráva – Liberecký kraj zahájil práce na vyhledávací studii trasy obchvatu z Valdštejnska do Mírové pod Kozákovem. Výsledky by měly být známé na podzim. Pro nový územní plán nakonec hlasovalo 15 zastupitelů, šest se jich zdrželo, nikdo nebyl proti.

DŮM PŘÍRODY
Na přání zastupitelů při minulém jednání předložil místostarosta Jaromír Pekař (ODS) ekonomický rozbor fungování budoucího Domu přírody v Dolánkách, na kterém se i město má částečně podílet. Ivan Kunetka z Turnovské koalice uvedl zásadní informaci pro budoucnost projektu, a sice, že ministr životního prostředí celý záměr zastavil. Přitom je státní dotace více než třicetimilionového projektu zásadní a bez ní jeho realizace padá. Tuto informaci potvrdil na tiskové konferenci města 1. července i místostarosta Otakar Špetlík (ODS) s tím, že jde ale pouze o informaci telefonickou a město jí zatím nemá písemně. Jak na zasedání zastupitelů připomněl Tomáš Hudec z ČSSD, projekt je jakoby začarovaný už od začátku, Hudec jej považuje za předražený a velmi diskutabilní. Prosazuje prodej domu ke komerčním účelům, na což možná i vzhledem k výše uvedenému nakonec dojde.

SPECIÁLNÍ ŠKOLA SE BUDE STĚHOVAT
Od ledna příštího roku přechází turnovská speciální základní škola v Sobotecké ulici pod zřizovatelská křídla města. Že město školu od Libereckého kraje převezme, rozhodli zastupitelé již na svém minulém zasedání, nyní šlo o to, schválit pouze zřizovatelské listiny. Škola se přestěhuje do budovy „hotelovky“ ve Zborovské ulici, kde bude platit nižší nájem. Podle některých zde bude mít k dispozici i lepší prostory než ve stávající budově. I na tomto jednání se ale objevily rozpaky některých zastupitelů, kteří argumentovali hlavně nevhodností umístění speciální a střední školy v jedné budově. Místostarostovi Pekařovi se nelíbí nízká kompenzace provozních nákladů od kraje ad. Jak doplnil vedoucí odboru školství turnovské radnice René Brož, žáci speciální školy budou mít samostatný vchod a jejich prostory budou stavebně odděleny od střední školy. Také se mu zdá výchovně vhodné, když budou vedle studentů střední školy umístěni žáci s nějakým menším hendikepem. Zastupitelé zřizovací listiny většinou 18 hlasů schválili, škola tak definitivně přechází pod město.

GREENWAY JIZERA
Pro většinu jednání turnovských zastupitelů platí, že se u nějakého bodu zastaví nad rámec vymezeného času a ne a ne jej opustit. V případě červnového zasedání se tak mohlo stát třeba u schvalování nového územního plánu. Nestalo se tak. Ale zastupitelé se přece jen na jednom bodě zastavili. Tím bodem bylo projednání podpory Sdružení Český ráj. To se dostalo ne vlastní vinou do velmi nepříjemné situace. Jak na zasedání přiblížil ředitel Sdružení Jiří Lukeš, bylo pozastaveno čerpání peněz z ROP Severozápad, některé vrcholové manažery vyšetřuje policie. Sdružení má za sebou velmi náročnou stavbu cyklostezky Greenway Jizera mezi Turnovem a Líšným, která od loňského roku slouží tisícům domácích i návštěvníkům regionu. Patří mezi nejvýznamnější stavby na podporu rozvoje cestovního ruchu v uplynulých desetiletích. Co chybí, je doplacení faktur v řádu zhruba 11 milionů korun. Ty budou zaplaceny, až bude rozhodnuto o opětovné možnosti čerpání peněz z operačního programu. Do té doby ale město musí převzít ručitelskou záruku za poskytnutý úvěr, resp. tuto záruku prodloužit. S tím měla řada zastupitelů problém, protože v případě, že tok peněz z evropských fondů obnoven nebude, půjdou pohledávky za městem. Sdružení Český ráj je jediná „neziskovka“ v regionu, která se stará o propagaci Českého ráje navenek, vydala a vydává řadu propagačních materiálů a provozuje velmi úspěšný návštěvnický webový portál. Po dlouhé a vypjaté diskuzi zastupitelé nejtěsnější většinou 14 hlasů záruku poskytli, ale jen do konce června 2015.

Související články:
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VYHROCENÁ SITUACE KOLEM VHS TURNOV (30.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZKOUŠKA Z DEMOKRACIE (?!) (04.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HASIČI, ZAVLAŽOVÁNÍ V MAŠKOVCE, KASINA, DLAŽEBNÍ KOSTKY V PALACKÉHO ULICI… (05.04.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZASEDÁNÍ ROKU O PODPOŘE MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (02.03.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MAŠKOVKA, HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU, FOKUS, ZŠ MAŠOV… (08.02.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 (07.01.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HOTELOVKA, UMĚLÁ TRÁVA, TRANSPARENTNOST A DOTAČNÍ STATUT MĚSTA (02.12.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVINKY KOLEM „HOTELOVKY“ VZALI POUZE NA VĚDOMÍ… (07.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: CENA VODY, KORIDOR ŽELEZNICE, BUDOVA TELECOMU… (02.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD LEDNA NÁS ČEKÁ PODSTATNÁ ZMĚNA V LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (01.10.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: PARK U LETNÍHO KINA, PŘÍSPĚVKY NA SPORT, MAŠKOVKA A TRANSPARENTNOST MĚSTA (30.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, NEMOCNICE, PAMÁTNÝ DEN, TRANSPARENTNOST MĚSTA… (01.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O PRIORITÁCH, BIU RÁJ, MĚSTSKÉM ROZHLASU A O NÁVRATU FARMÁŘSKÝCH TRHŮ (30.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O KNIHOVNĚ, BIU RÁJ, NEMOCNICI, PRIORITÁCH, UMĚLÉ TRÁVĚ A O STŘELNICI (+ANKETA) (02.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, DŮM PŘÍRODY, POLICIE, SPOŘITELNA, NEMOCNICE… (05.03.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÁNOČNÍ TRHY SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ, ROZPOČET JE SCHVÁLEN (05.02.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ŠETŘILOVSKU A HLASOVACÍM ZAŘÍZENÍ (14.01.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: KOUPÍ MĚSTO BUDOVU SPOŘITELNY? (04.12.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: STŘEDNÍ ŠKOLY, PROJEKTY, BRUNCLÍK, POZEMKY, ROZHLAS… (09.09.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV PŘEVEZME „ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU“, PŘEVZETÍ ARCHIVU M. BRUNCLÍKA ZASTUPITELÉ ODMÍTLI (05.06.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NÁVES V MAŠOVĚ LETOS PROJDE REKONSTRUKCÍ (12.05.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ A NABÍDKA DAROVÁNÍ ARCHIVU (01.04.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V OTÁZCE VHS ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ (03.03.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ROZPOČET NA ROK 2014 SCHVÁLEN, MÁME NOVOU MĚSTSKOU ORGANIZACI (03.02.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O BUDOUCNOSTI VHS, PETICÍCH OBČANŮ, VÝMĚNĚ BUDOV S KRAJEM A DALŠÍCH VĚCECH, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT (28.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: SLEVY ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD PLATÍ OD LEDNA, OD LEDNA TAKÉ NESMÍTE KOUŘIT A PÍT ALKOHOL NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH (06.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ODPADECH, MONITORINGU VESECKA, FÚZI NEMOCNIC, CENĚ VODNÉHO A ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠCE (11.11.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: FÚZE BUDE, HOKEJISTÉ MĚLI „DLOUHOU NOC“ (28.09.2013)
OBCHODNÍCI A RESTAURATÉŘI NEBUDOU MUSET MĚSTU PLATIT ZA PŘEDZAHRÁDKY A REKLAMNÍ STOJANY (12.09.2013)
NOČNÍ ŽIVOT V TURNOVĚ. NE KAŽDÝ JE NADŠENÝ, ŽE SE NĚCO DĚJE (11.09.2013)
MAŠKOVKA A NEMOCNICE, LIDÉ DISKUTOVALI (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ, TENTOKRÁT NA TÉMA LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE (05.08.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY – REAKCE NA ČLÁNEK ZBYŇKA BÁČI (26.07.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY ANEB NEVERENDING STORY PO TURNOVSKU (18.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O ODPADECH NEROZHODNUTO, SPOR KOLEM TANEČNÍCH... (04.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O MAŠKOVCE STÁLE NEROZHODNUTO, DŮM PŘÍRODY NAKONEC BUDE (06.06.2013)
DVA ZÁPISY DO HISTORICKÉ KRONIKY MĚSTA ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI (02.04.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÝ STAROSTA A JEDNO STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ (03.03.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD VÝKUPU POZEMKŮ PŘES ROZPOČET A HVĚZDÁRNU K REZIGNACI STAROSTKY (05.02.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD CENY VODY PO VÝROBNÍ ZÁVOD KAMAXU NA VESECKU A TANEČNÍ (05.01.2013)
POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ SLIBUJE ZAJÍMAVOU DEBATU (18.12.2012)
PERLIČKY ZE ZASTUPITELSTVA: DŮM PŘÍRODY VSTAL Z MRTVÝCH, TANEČNÍ V TURNOVĚ NEBUDOU (09.12.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: POPLATEK ZA ODPADY A REGULACE HAZARDU (03.12.2012)
VYHLÁŠENOU VÝLETNÍ RESTAURACI NA ŠETŘILOVSKU MĚSTO PRODÁ, SNIŽUJÍ SE CENY DALŠÍCH PRODÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ (03.10.2012)
JEŠTĚ JEDNOU K PETICI OBČANŮ NA TÉMA ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE (18.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD REGENERACE SÍDLIŠTĚ PO ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI (03.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V PŘÍŠTÍM ROCE MŮŽEME V TURNOVĚ PLATIT VÍC ZA ODPADY I NA DANI Z NEMOVITOSTI; REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA JE ODSOUHLASENA (07.06.2012)
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI A ODMÍTLI NÁVRAT TRHŮ NA NÁMĚSTÍ (27.04.2012)
UKONČENÍ PYTLOVÉHO SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU SE NEKONÁ (ZATÍM) (24.02.2012)
KALENDÁŘ 2012 ANEB CO NÁS LETOS V TURNOVĚ MOŽNÁ ČEKÁ A NEMINE (20.02.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD SEMAFORŮ NA NÁMĚSTÍ PO ROZPOČET (27.01.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD PANOCHOVY NEMOCNICE PO MÉDIA (16.12.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD ČISTÉ JIZERY PO GREENWAY JIZERA (25.11.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. OD INKUBÁTORU PO PODPORU MÉDIÍM (26.10.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. O MAŠKOVCE ROZHODNOU AŽ V ZÁŘÍ (24.06.2011)
PÁTEČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ SKONČILY ANEB: ZASTUPITELÉ ROZHODLI (29.04.2011)
OTEVŘENOST MĚSTA A JEHO ORGÁNŮ SMĚREM K OBČANŮM. JE DOSTAČUJÍCÍ? (15.04.2011)
I NA RADNICI BY SE MĚLO OBČAS POŘÁDNĚ VYGRUNTOVAT (28.03.2011)
ZASTUPITELÉ HLEDALI RECEPT NA ZÁCHRANU PORODNICE, UKONČILI PROVOZ STÁVAJÍCÍHO KINA, SCHVÁLILI ROZPOČET A CHTĚJÍ OPĚT ROZDĚLIT SLOUČENÉ ŠKOLY (28.01.2011)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 04. 07. 2014 | 2717 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS