Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
turnovskovakci.cz - Rokytnický rybník a Hrudka
 
Zápisník >> ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, DŮM PŘÍRODY, POLICIE, SPOŘITELNA, NEMOCNICE…

ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, DŮM PŘÍRODY, POLICIE, SPOŘITELNA, NEMOCNICE…

n201503052135_zap_72_2015_sporitelnaPozemky v Maškově zahradě, za které by město mohlo získat zhruba 30 milionů, které chybí do dofinancování stavby sportoviště, se prodávat nebudou. Mezi turnovskými zastupiteli panuje většinová shoda, že jde o strategické místo, jehož další rozvoj by se měl řešit až po dostavbě koupaliště a zimního stadionu, což zní moudře. Také se asi s konečnou platností nebude kupovat objekt spořitelny na náměstí, nabízených devatenáct a půl milionu nestačilo a zastupitelé hlasováním rozhodli, že víc nedají. Jako třaskavý balíček se jeví některé záměry krajské nemocnice, ale o tom pěkně popořadě. Únorové zasedání zastupitelů bylo velmi zajímavé, když už mnoho občanů nechodí přímo do sálu Střelnice, snad sedí doma u počítače u on-line přenosu.

VHS
Vodohospodářské sdružení Turnov, cena vody a provozování vodohospodářského majetku, to bylo velké předvolební téma a zůstává jím i půl roku po komunálních volbách. Předseda Rady VHS Milan Hejduk představil zastupitelům a veřejnosti fungování společnosti. V našem regionu jde obrazně řečeno o 480 kilometrů vodovodů, 240 kilometrů kanalizací, čistírny odpadních vod a další zázemí v úhrnné hodnotě 2,5 miliardy Kč. Město Turnov vlastní z celkového objemu majetku 36 %! Jak Hejduk zmínil, Turnov má v současnosti nejvíc dosluhujících zařízení. Především je to úpravna vody v Nudvojovicích, jejíž rekonstrukce je aktuálně připravována, letos by mělo dojít také na opravu kanalizace ve Sportovní ulici u nádraží, nový vodovod se bude dělat v Maškovce. Potřebná bude výměna technologie v čistírně odpadních vod u železniční zastávky, velká akce se chystá v horní části Nádražní ulice, kde v souvislosti s její opravou dojde i na výměnu vodovodu a kanalizace.
V diskuzi se toho probralo poměrně mnoho, s vlastní prezentací a s možnostmi dalšího vývoje vystoupil zastupitel Jiří Mikula (TOP 09), hovořilo se o variantě vlastního provozování vodohospodářského majetku, což někteří vidí jako výhodnější (zisk by nešel nadnárodní společnosti), samozřejmě se mluvilo o ceně vody, ale i o vnitřních nákladech VHS, firemních automobilech ad. Téma VHS bude zastupitele provázet velmi pravděpodobně v celém funkčním období.

POLICIE
V dalším bloku jednání se s výročními zprávami za rok 2014 představila jak „státní“, tak také městská policie. Velitel zdejšího oddělení Policie ČR Milan Drahoňovský bezpečnostní situaci na Turnovsku charakterizoval jako stabilní, rok od roku zde dochází k menšímu počtu trestných činů. „Zaznamenáváme nízkou majetkovou trestnou činnost, lidé se nemusí bát chodit v noci po městě, Turnov je jedno z nejbezpečnějších míst v republice,“ shrnul Drahoňovský. Na co bychom se podle něho měli zaměřit více, je trestná činnost páchaná na internetu. Podle velitele městské policie Luboše Trucky velmi pomáhá bezpečnostní kamerový systém, který z velké části vytlačil trestnou činnost z města. Problémy strážníkům dělá občanské soužití, psi zavření v bytech, když jejich majitelé jsou třeba na noční směně, nepořádek po psech v sídlištích ad. Výrazně také poklesl počet dopravních přestupků, ani tzv. botičky na kolech automobilů již nejsou tak vidět jako v minulosti.

DŮM PŘÍRODY V DOLÁNKÁCH
Nekonečný seriál na téma Domu přírody v Dolánkách, který má vzniknout přestavbou bývalé školy u Dlaskova statku, zdá se, spěje do finále. V tuto chvíli je potvrzena dotace z ministerstva pro životní prostředí, během března má být podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) uzavřena kupní smlouva mezi městem a provozovatelem budoucího ekocentra. Město získá peníze za dům a za projekty, které do záměru vložilo, po dobu 10 let bude ale ekocentrum podporovat částkou do 200 tisíc Kč ročně. Vybrán už je i dodavatel stavebních prací, firma Stavokombinát Invest Liberec, s nabídkovou cenou 15,8 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná cena expozice v podkroví objektu bývalé školy má být do 8 milionů Kč bez DPH, dodavatel ještě není vybrán.
Protože jsou zde stále nejasnosti, kdo bude ekocentrum provozovat (už v minulosti si v tomto případě zastupitelé stěžovali na účelově podávané informace), ptal se zastupitel Michal Loukota (TOP 09), jestli nebudou muset zastupitelé o příspěvku na provoz znovu hlasovat. Pravděpodobně budou…
Zastupitel Otakar Špetlík (ODS) připomněl, že by zde měla fungovat spolková místnost pro obyvatele Bukoviny a Malého Rohozce. Pro starostu Hockeho je Dům přírody, který má být dokončen na konci letošního roku, doplňkem v nabídce turistického ruchu. Tomáš Hudec (ČSSD) zopakoval své výhrady, podle něho je projekt silně předražený a lepší by bylo, kdyby děti chodily rovnou do přírody…

ŠETŘILOVSKO
Také nepodařený prodej kdysi vyhlášené restaurace má další kolo. Kupec, který chtěl nemovitost získat vloni, sice restauraci provozuje, ale peníze za nákup objektu nezaplatil. Postupně alespoň splácí dlužné částky za nájem a energie. Nájemní smlouva zatím platí do konce dubna. Zastupitelé po diskuzi souhlasili s novým vyhlášením prodeje nemovitosti za 3,5 mil. Kč s tím, že by zde i do budoucna rádi viděli restauraci či kavárnu.

NEMOCNICE
Jak uvedl starosta Tomáš Hocke, chce pravidelně zastupitele a veřejnost seznamovat s aktuálním děním v Krajské nemocnici Liberec, jejíž součástí je od loňského roku také nemocnice v Turnově. Město Turnov je jedním z akcionářů společnosti. Hocke představil současnost, ekonomické výsledky a rozvojové plány (většinu z toho jsme již popsali v samostatných článcích dříve – pozn. aut.). Jako úplnou novinku představil záměr rekonstrukce nemocničního areálu v Liberci. Původně zaznělo, že v Liberci by nový areál měl vyrůst tzv. na zelené louce. Dnes to vypadá, že na novou stavbu nebude k dispozici žádný vhodný dotační titul. Dojde tedy na zásadní úpravu stávajícího areálu v centru města. Krajská nemocnice by si měla vzít na stavbu úvěr 1,2 miliardy Kč. Na zhruba dvacetiletých splátkách úvěru by se jako akcionář měl podílet také Turnov. Mělo by se jednat o 6 milionů ročně. Hocke ale zdůraznil, že se o celém záměru teprve diskutuje a toto vše lze brát pouze jako prvotní informaci. „Už je to tady,“ komentoval slyšené zastupitel Karel Jiránek (Nezávislý blok) v narážce na skutečnost, že když se hovořilo o fúzi nemocnic, zaznělo, že Liberec na město Turnov již nebude mít další finanční požadavky. „Budeme-li chtít podpořit takzvanou centrovou péči v dosahu města a nejezdit do Prahy nebo Ústí nad Labem, budeme o tom muset jednat. Bude to ale velmi složité,“ naznačil starosta Hocke. V příštích měsících půjde o hodně skloňované téma.
A hodně se patrně bude mluvit i o Cateringu Krajské nemocnice Liberec, v kterém jedni spatřují nestandardní podnikání s výhodami veřejného sektoru, druzí vítaný další příjem do ekonomiky nemocnice, jejíž provoz je v plusových číslech. „Když bude nemocnice provozovat lékárnu či zdravotnické potřeby, je to v pořádku, když ale provozuje hospodu, kde se nalévá alkohol, považuji to přinejmenším za neetické,“ uvedl zastupitel Michal Loukota v narážce na Radniční sklípek v Liberci a myšlenku podobnou restauraci otevřít i v Turnově. Jeho kolega Jiří Mikula zase doufá, že podnikatelský subjekt v rámci nemocnice má oddělené účetnictví, aby bylo zřejmé, že sem nepřispívají daňoví poplatníci. Další diskuze se poté stočila na téma „nadstandardní péče“, jako je tzv. lehká sádra a způsob jejího poskytování v turnovské nemocnici.

SPOŘITELNA
Ze zajímavých témat závěr jednání patřil záměru koupě objektu spořitelny na náměstí, o kterém jsme již na TvA psali. Zastupitelé pověřili starostu města, aby po prvním kole nabídl za město částku také v kole druhém. Bylo to včetně odpuštění nájemného pro pobočku spořitelny na dva roky 19,6 mil. Kč. Jak ale starosta sdělil, zprostředkující realitní kanceláři to bylo málo a do dalšího kola město připuštěno nebylo. Hocke poté ještě požádal zastupitele o orientační hlasování, kdyby město nakonec nabídlo částku 25 milionů. Pro tento návrh ale bylo pouze 11 zastupitelů. Radnice tedy patrně nebude mít na další osud budovy spořitelny velký vliv.

Související články:
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VYHROCENÁ SITUACE KOLEM VHS TURNOV (30.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZKOUŠKA Z DEMOKRACIE (?!) (04.05.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HASIČI, ZAVLAŽOVÁNÍ V MAŠKOVCE, KASINA, DLAŽEBNÍ KOSTKY V PALACKÉHO ULICI… (05.04.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ZASEDÁNÍ ROKU O PODPOŘE MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE (02.03.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MAŠKOVKA, HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU, FOKUS, ZŠ MAŠOV… (08.02.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: MĚSTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 (07.01.2016)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: HOTELOVKA, UMĚLÁ TRÁVA, TRANSPARENTNOST A DOTAČNÍ STATUT MĚSTA (02.12.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVINKY KOLEM „HOTELOVKY“ VZALI POUZE NA VĚDOMÍ… (07.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: CENA VODY, KORIDOR ŽELEZNICE, BUDOVA TELECOMU… (02.11.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD LEDNA NÁS ČEKÁ PODSTATNÁ ZMĚNA V LIKVIDACI KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (01.10.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: PARK U LETNÍHO KINA, PŘÍSPĚVKY NA SPORT, MAŠKOVKA A TRANSPARENTNOST MĚSTA (30.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, NEMOCNICE, PAMÁTNÝ DEN, TRANSPARENTNOST MĚSTA… (01.06.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O PRIORITÁCH, BIU RÁJ, MĚSTSKÉM ROZHLASU A O NÁVRATU FARMÁŘSKÝCH TRHŮ (30.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O KNIHOVNĚ, BIU RÁJ, NEMOCNICI, PRIORITÁCH, UMĚLÉ TRÁVĚ A O STŘELNICI (+ANKETA) (02.04.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÁNOČNÍ TRHY SE VRACÍ NA NÁMĚSTÍ, ROZPOČET JE SCHVÁLEN (05.02.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ŠETŘILOVSKU A HLASOVACÍM ZAŘÍZENÍ (14.01.2015)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: KOUPÍ MĚSTO BUDOVU SPOŘITELNY? (04.12.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: STŘEDNÍ ŠKOLY, PROJEKTY, BRUNCLÍK, POZEMKY, ROZHLAS… (09.09.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN A BUDOU I TOALETY NA TERMINÁLU (04.07.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: TURNOV PŘEVEZME „ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU“, PŘEVZETÍ ARCHIVU M. BRUNCLÍKA ZASTUPITELÉ ODMÍTLI (05.06.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NÁVES V MAŠOVĚ LETOS PROJDE REKONSTRUKCÍ (12.05.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ A NABÍDKA DAROVÁNÍ ARCHIVU (01.04.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V OTÁZCE VHS ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ (03.03.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: ROZPOČET NA ROK 2014 SCHVÁLEN, MÁME NOVOU MĚSTSKOU ORGANIZACI (03.02.2014)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O BUDOUCNOSTI VHS, PETICÍCH OBČANŮ, VÝMĚNĚ BUDOV S KRAJEM A DALŠÍCH VĚCECH, KTERÉ BY VÁS MĚLY ZAJÍMAT (28.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: SLEVY ZA VYTŘÍDĚNÝ ODPAD PLATÍ OD LEDNA, OD LEDNA TAKÉ NESMÍTE KOUŘIT A PÍT ALKOHOL NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH (06.12.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI O ODPADECH, MONITORINGU VESECKA, FÚZI NEMOCNIC, CENĚ VODNÉHO A ALKOHOLOVÉ VYHLÁŠCE (11.11.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: FÚZE BUDE, HOKEJISTÉ MĚLI „DLOUHOU NOC“ (28.09.2013)
OBCHODNÍCI A RESTAURATÉŘI NEBUDOU MUSET MĚSTU PLATIT ZA PŘEDZAHRÁDKY A REKLAMNÍ STOJANY (12.09.2013)
NOČNÍ ŽIVOT V TURNOVĚ. NE KAŽDÝ JE NADŠENÝ, ŽE SE NĚCO DĚJE (11.09.2013)
MAŠKOVKA A NEMOCNICE, LIDÉ DISKUTOVALI (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ, TENTOKRÁT NA TÉMA LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU (28.08.2013)
ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE (05.08.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY – REAKCE NA ČLÁNEK ZBYŇKA BÁČI (26.07.2013)
TURNOVSKÉ ODPADY ANEB NEVERENDING STORY PO TURNOVSKU (18.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O ODPADECH NEROZHODNUTO, SPOR KOLEM TANEČNÍCH... (04.07.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: O MAŠKOVCE STÁLE NEROZHODNUTO, DŮM PŘÍRODY NAKONEC BUDE (06.06.2013)
DVA ZÁPISY DO HISTORICKÉ KRONIKY MĚSTA ANEB ZASTUPITELÉ JEDNALI (02.04.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÝ STAROSTA A JEDNO STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ (03.03.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD VÝKUPU POZEMKŮ PŘES ROZPOČET A HVĚZDÁRNU K REZIGNACI STAROSTKY (05.02.2013)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD CENY VODY PO VÝROBNÍ ZÁVOD KAMAXU NA VESECKU A TANEČNÍ (05.01.2013)
POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ TURNOVSKÝCH ZASTUPITELŮ SLIBUJE ZAJÍMAVOU DEBATU (18.12.2012)
PERLIČKY ZE ZASTUPITELSTVA: DŮM PŘÍRODY VSTAL Z MRTVÝCH, TANEČNÍ V TURNOVĚ NEBUDOU (09.12.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: POPLATEK ZA ODPADY A REGULACE HAZARDU (03.12.2012)
VYHLÁŠENOU VÝLETNÍ RESTAURACI NA ŠETŘILOVSKU MĚSTO PRODÁ, SNIŽUJÍ SE CENY DALŠÍCH PRODÁVANÝCH NEMOVITOSTÍ (03.10.2012)
JEŠTĚ JEDNOU K PETICI OBČANŮ NA TÉMA ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACE (18.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD REGENERACE SÍDLIŠTĚ PO ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI (03.07.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: V PŘÍŠTÍM ROCE MŮŽEME V TURNOVĚ PLATIT VÍC ZA ODPADY I NA DANI Z NEMOVITOSTI; REKONSTRUKCE ULICE 28. ŘÍJNA JE ODSOUHLASENA (07.06.2012)
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACI A ODMÍTLI NÁVRAT TRHŮ NA NÁMĚSTÍ (27.04.2012)
UKONČENÍ PYTLOVÉHO SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU SE NEKONÁ (ZATÍM) (24.02.2012)
KALENDÁŘ 2012 ANEB CO NÁS LETOS V TURNOVĚ MOŽNÁ ČEKÁ A NEMINE (20.02.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD SEMAFORŮ NA NÁMĚSTÍ PO ROZPOČET (27.01.2012)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD PANOCHOVY NEMOCNICE PO MÉDIA (16.12.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD ČISTÉ JIZERY PO GREENWAY JIZERA (25.11.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. OD INKUBÁTORU PO PODPORU MÉDIÍM (26.10.2011)
ZASTUPITELÉ JEDNALI. O MAŠKOVCE ROZHODNOU AŽ V ZÁŘÍ (24.06.2011)
PÁTEČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ SKONČILY ANEB: ZASTUPITELÉ ROZHODLI (29.04.2011)
OTEVŘENOST MĚSTA A JEHO ORGÁNŮ SMĚREM K OBČANŮM. JE DOSTAČUJÍCÍ? (15.04.2011)
I NA RADNICI BY SE MĚLO OBČAS POŘÁDNĚ VYGRUNTOVAT (28.03.2011)
ZASTUPITELÉ HLEDALI RECEPT NA ZÁCHRANU PORODNICE, UKONČILI PROVOZ STÁVAJÍCÍHO KINA, SCHVÁLILI ROZPOČET A CHTĚJÍ OPĚT ROZDĚLIT SLOUČENÉ ŠKOLY (28.01.2011)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 05. 03. 2015 | 2441 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS