Turnovskovakci.cz Aktuality | Zápisník | Kultura | Sport | Fotoreportáže | Videoreportáže | Společenská kronika | Obce, školy...
iTurnovsko.cz Katalog firem | Regionální inzerce | Seznam měst a obcí | Instituce, úřady, sdružení
Turnovskovakci.cz - sakura
 
Zápisník >> ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35

ZASTUPITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE SE BUDOU VYJADŘOVAT K DÁLNICI R35

n201003250908_zap_101_zlkPozor: Důležitá aktualizace. Tisková zpráva sdružení S.O.S Český ráj
Sedm let je téma trasy tranzitní komunikace R35 jedním z hlavních témat nejen Turnovska, ale i obcí a měst v Libereckém kraji. A bude tomu tak i po zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v úterý 30. března. Zastupitelé mají v rámci předloženého materiálu „Kategorizace silniční sítě České republiky na území Libereckého kraje“ doporučit ministerstvu dopravy tzv. severní variantu dálnice středem Českého ráje. Konečné rozhodnutí o trase dálnice bude na jednotlivých ministerstvech (dopravy a životního prostředí) a na vládě České republiky. Doporučení krajských zastupitelů tedy není ve věci koridoru dálnice tím posledním rozhodujícím, ale bude argumentem především pro příznivce severní varianty středem Českého ráje a pro ty, kteří budou chtít rozhodnout s konečnou platností. Proto se protidálniční aktivisté chystají poslední březnové úterý v Liberci proti tomuto kroku protestovat.


V současné době existují tři varianty vedení koridoru rychlostní silnice v úseku Rádelský Mlýn - Úlibice. Jižní kolem Mnichova Hradiště, severní Turnovem a superseverní přes Železný Brod a kolem Semil a Lomnice nad Popelkou (tento koridor je nyní zpracován dokonce ve dvou variantách). Nejlevnější je stavba jižní trasy, nejdražší je superseverní varianta v původní trase. Proti severní i superseverní variantě existují občanské petice (prý je petice i proti jižní variantě, to se nám ale nepodařilo ověřit). Zastupitelstva obcí na severní trase Turnovem a středem Českého ráje přijala až na Karlovice a Hrubou Skálu negativní stanovisko proti koridoru rychlostní silnice na svém katastru. Vznikla koalice obcí a občanských sdružení S.O.S. Český ráj, některé obce přijaly usnesení ve smyslu stavebních uzávěr pro nové silnice na svém území, turnovští zastupitelé většinou hlasů přijali usnesení, že ... Město Turnov nesouhlasí s vedením komunikace R35 katastrem města.

Turnovská veřejnost je v otázce vedení severní trasy rychlostní silnice rozpolcena, jedni argumentují nutností neúnosnou dopravní situaci řešit a dopravu směrem na Hradec Králové urychlit, severní varianta přinese podle nich i odklon dopravy z centra města směrem na Semily. Druzí argumentují především nárůstem provozu na mezinárodní tranzitní komunikaci, která navíc povede širším centrem města a při hranicích s CHKO Český ráj, což bude pro území znamenat trvalou ekologickou zátěž. Byl zde i pokus zjistit mínění občanů formou místního referenda, jeho realizace však nebyla schválena.

 

K severní variantě se přiklání vedení Libereckého kraje, podle něho je pro kraj nejvýhodnější severní varianta čtyřproudé silnice. O podpoře této varianty měli krajští zastupitelé hlasovat již vloni v prosinci, tehdy byl tento bod stažen z programu. Následovala další projednání s obcemi a prezentace všech tří studií pro zastupitele. Nyní je tento bod znovu připraven k projednání na krajském zastupitelstvu 30. března. Protidálniční aktivisté chystají protesty, podle nich se rozhoduje proti mínění občanů a obcí, jejichž zastupitelstva se vyjádřila proti severnímu koridoru R35. Jednání zastupitelů v Liberci začíná ve 14.00 hodin a je přístupné veřejnosti.

Aktualizace 26. března:

Tisková zpráva koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj, vydaná 25. března 2010 

NESOUHLASÍME S NÁVRHEM LIBERECKÉHO KRAJE NA SCHVÁLENÍ SEVERNÍ VARIANTY RYCHLOSTNÍ SILNICE R35

Koalice občanských sdružení nesouhlasí se záměrem Rady Libereckého kraje na schválení tzv. severní varianty rychlostní silnice R35 Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Jsme přesvědčeni o tom, že tento návrh na schválení severní varianty silnice R35 je špatný. Již sedm let požadujeme kvalitní vyhodnocení všech známých variant, výsledkem je opět studie obsahující řadu chyb, na které jsme již před půl rokem Liberecký kraj upozornili. Jde například o chybné uvedení počtu mostů na silnici R35 v severní variantě (v textu uvedeno o 10 méně než je plánováno ve výkresové části), chybné délky tunelů atd., kdy všechny chyby se promítají i do chybného propočtu nákladů. Domníváme se, že jedinou možnou variantou silnice R35, je tzv. jižní varianta.

Občanská sdružení trvají na tom, že:

- severní varianta silnice R35 nenávratně zasáhne a poškodí Český ráj, a to jak nepříznivým dopadem na život obyvatelstva, destruktivním dopadem na krajinný ráz, tak i negativním vlivem na turismus jako nezanedbatelný zdroj příjmů obcí

- schválení severní varianty R35 bude znamenat vyškrtnutí Geoparku Český ráj z unikátního seznamu UNESCO

- severní varianta znehodnotí oblíbenou turistickou oblast Český ráj, z jejíž nejnavštěvovanější Zlaté stezky bude silnice vidět a slyšet

- severní varianta R35 má i podle výsledků studie Valbeku horší výsledky než varianta jižní

- obce ležící na severní variantě jsou z velké většiny proti vedení silnice územím mezi Troskami a Kozákovem a velká část z nich má přijaty stavební uzávěry znemožňující stavbu rychlostní silnice. Proti je i město Turnov, na jehož území by vedení silnice mělo nejvíce destruktivní účinek

Liberecký kraj nám sdělil, že ve studii Valbeku byly na základě našich námitek některé údaje opraveny, ale nikdo nás s opravenou verzí studie neseznámil. Požadujeme předložení opravené studie veřejnosti. Zároveň požadujeme, aby Liberecký kraj nepřijímal v této věci žádné usnesení do doby, než rozhodnou orgány k tomu určené v Politice územního rozvoje z roku 2009. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude bez dalšího doplnění studie severní varianta silnice zapracována do Zásad územního rozvoje kraje, jsme připraveni toto usnesení napadnout žalobou u soudu.
Markéta Kovaříková, Martina Pokorná, sdružení S.O.S. Český ráj

www.ceskyraj-dalnice.cz

Související články:
DOKUD SE NESPOJÍ DÁLNICÍ PRAHA S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI, TĚŽKO SE BUDOU SPOJOVAT OHRAZENICE S ÚLIBICEMI, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA (24.02.2016)
ROZHODUJEME O BUDOUCNOSTI (23.09.2015)
DÁLNICE V ČESKÉM RÁJI NEBUDE, RYCHLOSTNÍ SILNICE ALE ANO ANEB BOUŘE VE SKLENICI VODY (17.04.2014)
STAROSTOVÉ A KRAJ JEDNALI O SILNICI TURNOV – ROVENSKO P. T. – ÚLIBICE (15.04.2014)
NOVÝ MINISTR DOPRAVY CHCE URYCHLIT STAVBU R35 (18.12.2012)
VLÁDA SCHVÁLILA R35 TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM: KACHNA, KTERÁ ZABRALA (20.06.2012)
OTEVŘENÁ VÝZVA MINISTRU DOPRAVY PAVLU DOBEŠOVI… (17.04.2012)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZUR I S R35, BOJ ČÁSTI OBČANŮ A OBCÍ ČESKÉHO RÁJE VŠAK NEKONČÍ (14.12.2011)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ BUDOU ROZHODOVAT O ÚZEMNÍM ROZVOJI KRAJE A O KOMUNIKACI R35 (09.12.2011)
R35 SE NYNÍ UŽ ASI DEFINITIVNĚ PŘIBLÍŽILA TURNOVU (06.10.2011)
KRAJ VEŘEJNĚ PROJEDNÁVAL ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, R35 JE BLÍŽE ČESKÉMU RÁJI A TURNOVU (13.09.2011)
ZASTUPITELÉ VZKÁZALI DO LIBERCE: R35 V KATASTRU MĚSTA NECHCEME (03.09.2011)
KRAJ CHYSTÁ PROJEDNÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE, PROTIDÁLNIČNÍ AKTIVISTÉ SBÍRAJÍ PODPISY (12.08.2011)
SUPERPLÁN MINISTERSTVA DOPRAVY NA PŘÍŠTÍCH 15 LET O STAVBĚ R35 MEZI HRADCEM KRÁLOVÉ A LIBERCEM NEHOVOŘÍ (31.01.2011)
NA R35 V NEJBLIŽŠÍCH 20 LETECH ZAPOMEŇTE (28.04.2010)
ROZHODLI ZASTUPITELÉ PROTI VŮLI OBYVATEL KRAJE? (14.04.2010)
R35 JEDNOU NEJSPÍŠ POVEDE TURNOVEM A ČESKÝM RÁJEM (01.04.2010)
R35 V LIBERCI: ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZASEDÁNÍ KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ (30.03.2010)
R35 V UMĚLECKÉ A LIDOVÉ TVOŘIVOSTI (10.03.2010)
R35 - TENTOKRÁT Z POHLEDU PŘÍZNIVCE SEVERNÍ VARIANTY (12.02.2010)
NA STRÁNKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE BYLO UKONČENO HLASOVÁNÍ O KORIDORU R35 (04.02.2010)
V ÚNORU CHCE NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ROZHODNOUT O R35 (22.01.2010)
KRAJ OPĚT PREZENTOVAL STUDII PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI SILNICE R35 ZÁSTUPCŮM DOTČENÝCH OBCÍ (13.01.2010)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP: OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K R35 (18.12.2009)
PATRIOT 2009 SE VRACÍ V JINÉ PODOBĚ (17.12.2009)
KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ O TRASE R35 NEROZHODLI (15.12.2009)
PODLE VŠEHO CHCE LIBERECKÝ KRAJ JEŠTĚ DO VÁNOC ROZHODNOUT O TRASE DÁLNICE R35. A TO SEVERNÍ VARIANTOU PŘES TURNOV (09.12.2009)
REFERENDUM OBČANŮ K R35 V TURNOVĚ NEBUDE (28.08.2009)
PATRIOT 2009. VÝZVA OBČANŮ TURNOVA K R35 (17.08.2009)
R35: PŘEDSTAVITELÉ KRAJE (BYŤ „SOUKROMĚ“) PREFERUJÍ SEVERNÍ VARIANTU PŘES TURNOV (13.07.2009)
R35: TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE PŘIHLÁSILI K JIŽNÍ VARIANTĚ (28.06.2009)
NA KOZÁKOVĚ SE SEŠLI ODPŮRCI I PŘÍZNIVCI DÁLNICE R35 ČESKÝM RÁJEM (22.06.2009)
NÁMĚSTEK HEJTMANA MARTIN SEPP ZVE VEŘEJNOST NA PREZENTACI KORIDORŮ SILNICE R35, NA KOZÁKOV POJEDOU I AUTOBUSY! (17.06.2009)
TÁBOR LIDU NA KOZÁKOVĚ ANEB PROHLÁŠENÍ NÁMĚSTKA HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE MARTINA SEPPA K R35 (10.06.2009)
DÁLNICE R35 UPROSTŘED ČESKÉHO RÁJE, TÉMA KTERÉ VYVOLÁVÁ EMOCE (04.06.2009)
OBČANSKÉ INICIATIVY PŘEDSTAVÍ STUDII R35 (01.06.2009)
R35: PŘITUHUJE, PARLAMENT PROJEDNÁVÁ ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ (04.05.2009)
TÉMA R35 JE OPĚT ZDE; TURNOVŠTÍ ZASTUPITELÉ POŽADUJÍ VEŘEJNOU PREZENTACI (10.04.2009)
JE TU PRVNÍ TERMÍN VÝSTAVBY DÁLNICE R35 (11.02.2009)
PRO TURNOV ŠOKUJÍCÍ ŘEŠENÍ: NÁVRH TRASY R35 PROCHÁZÍ JEHO STŘEDEM (KOMENTOVANÉ ZPRAVODAJSTVÍ) (26.01.2009)
ŘEŠENÍ DOPRAVY V CENTRU MĚSTA VE SLEPÉ ULIČCE. NOVÁ TRASA R35 MÁ VÉST TUNELEM POD VÝŠINKOU (05.11.2008)
„NESOUHLASÍTE S DÁLNICÍ ČESKÝM RÁJEM? MŮŽETE POSÍLAT SMS NEBO SE ZÚČASTNIT POCHODU,“ ŘÍKÁ MARTINA POKORNÁ (17.07.2008)
MINISTR K R35: JIŽNÍ VARIANTA JE PŘIJATELNĚJŠÍ (25.06.2008)
SENÁTOR NA TRASE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 HLEDAL NEJMÉNĚ „BLBÉ ŘEŠENÍ“ (16.06.2008)
VÍCE KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOSTÍ, VZKAZUJÍ AMERIČANÉ ÚŘEDNÍKŮM (24.05.2008)
DÁLNICE R35: ČESKÝM RÁJEM POD TROSKAMI, JIHEM, NEBO SUPERSEVEREM? (11.05.2008)
BLÍŽÍ SE KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O TRASE R35 ČESKÝM RÁJEM (21.03.2008)
JSME SVĚDKY DALŠÍHO POKUSU O ROZHODNUTÍ, KUDY VÉST DÁLNICI R35? (21.12.2007)

Autor: Pavel Charousek | Vydáno: 25. 03. 2010 | 3347 přečtení | Doporučit | Tisk
Copyright © Turnovskovakci.cz | info@turnovskovakci.cz | Design and system TopDesign | System engine by PhpRS